Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Černá listina zakázaných leteckých společností: Evropská komise přijala aktualizovaný seznam
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/07/2008

Evropská komise dnes přijala osmou aktualizaci tzv. černé listiny leteckých společností, na které se vztahuje zákaz létat do zemí Evropské uniez bezpečnostních důvodů. Nová listina, která nahrazuje předchozí seznam, je již k dispozici na internetových stránkách Komise[1].

 

  letadlo

  Místopředseda a člen Komise odpovědný za dopravu Antonio Tajani uvedl: „Jedná se o další důležitý krok v soustavném úsilí Komise o zvyšování bezpečnosti civilního letectví v zájmu všech cestujících. Komise bude nadále spolupracovat se státy, jejich úřady pro civilní letectví a leteckými společnostmi a bude je podporovat, aby bylo zajištěno řádné uplatňování mezinárodně schválených norem letecké bezpečnosti."

  Touto aktualizací Komise ruší zákaz provozování letecké dopravy uložený íránskému leteckému dopravci Mahan Airlines s ohledem na značné úsilí a pokrok, kterého tento dopravce dosáhl a který byl ověřen během inspekce v Íránu.

  Vzhledem ke znepokojujícím výsledkům auditních zpráv o Gabonu vypracovaných Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) Komise rozhodla, že by provozovatelé z této země neměli provozovat leteckou dopravu na území Evropského společenství. Komise nicméně oceňuje, že gabonská vláda za přímé pomoci organizace ICAO neprodleně vyvinula obrovské úsilí, aby efektivně změnila bezpečnostní situaci svého civilního letectví, a mj. přijala mimořádným postupem nový zákon o civilním letectví. Dva letečtí dopravci – Gabon Airlines a Afrijet – kteří již do zemí Společenství létají, mohou na území ES své služby nadále provozovat, ale nemohou je v rámci režimu systematických a přísných předletových kontrol rozšiřovat.

  Komise rozhodla ponechat v platnosti zákaz provozování dopravy pro leteckou společnost Ukraine Cargo Airways, protože se této společnosti zatím nepodařilo provést plán nápravných opatření. Komise rovněž upozornila ukrajinské orgány, že je třeba posílit uplatňování bezpečnostních norem.

  V případě Indonésie vyslechla Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost složený ze všech členských států EU na vlastní žádost tři letecké společnosti (Garuda, Mandala a Air Fast) spolu s indonéskými úřady pro civilní letectví. Na základě jednomyslného stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost Komise rozhodla, že indonéské úřady stále ještě nevypracovaly a neprovedly účinné programy dohledu nad žádným z dopravců spadajících pod jejich regulační dohled. Kromě toho Výbor pro leteckou bezpečnost zatím neposoudil nápravná opatření zaměřená na odstranění bezpečnostních nedostatků, které spolu s Komisí zjistil.

  Komise také přezkoumala situaci v Kambodži a na Filipínách: v případě Kambodži se očekává, že její úřad pro civilní letectví spolu s ICAO schválí do září soubor vhodných opatření k nápravě situace. Komise vyzývá Kambodžu, aby přijala všechna nezbytná opatření k efektivnímu řešení otázek bezpečnosti před další aktualizací seznamu. Pokud jde o Filipíny, Komise oceňuje, že místní vláda již přijala řadu opatření, a vyzývá ji, aby co nejrychleji vyřešila nedostatky ve svém systému bezpečnostního dohledu, a vyhnula se tak omezením EU.

  Komise přezkoumala i bezpečnost provozu dopravce Yemenia Airways a rozhodla, že by měl dokončit svůj plán nápravných opatření do dalšího zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost.

  Seznam Společenství tedy nyní zakazuje provozovat leteckou dopravu všem dopravcům z Rovníkové Guiney, Indonésie, Kyrgyzské republiky, Libérie, Sierry Leone, Svazijska, Konžské demokratické republiky a Gabonu, vyjma společností Gabon Airlines a Afrijet, jejichž provoz zůstává omezen na současný stav. Navíc podléhá úplnému zákazu provozovat leteckou dopravu v Evropské unii osm jednotlivých dopravců.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky