Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise je znepokojena zpožděním u zavádění horké linky 116 určené na pomoc dětem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/07/2008

Při cestování v EU je nezbytné, aby rodiče a děti mohli rychle a bezplatně zavolat pomoc. Pouze ve Spojeném království a Belgii bylo v roce 2007 ohlášeno více než 7 500 případů nezvěstných dětí (www.missingchildreneurope.eu). Obavy veřejnosti o bezpečnost dětí se zvýšily v důsledku takových případů, jakým bylo například zmizení Madeleine McCannové v Portugalsku. V roce 2007 přijala Komise opatření a vyhradila na vnitrostátní úrovni šestimístná čísla začínající čísly 116 pro horké linky pro případy pohřešovaných dětí (116000) a pro linky důvěry (116111), na kterých mohou děti vyhledat pomoc. Z nedávného průzkumu provedeného v EU však vyplývá, že pouze malý počet členských států přidělil tato čísla poskytovatelům služeb: u čísla 116000 tak provedlo sedm členských států a v případě čísla 116111 se jedná o deset členských států. Komise dnes vyzvala členské státy, aby urychlily zavádění těchto čísel. Podle právních předpisů EU členské státy nemusí čísla přidělit, ale jsou povinny je vyhradit a informovat veřejnost a poskytovatele o jejich dostupnosti. Jak průzkum ukázal, podnikly členské státy při informování o dostupnosti uvedených čísel velmi omezené snahy, a zpozdily tak jejich zavádění.

  Červené telefonní sluchátko

  „Před rokem vyzvala Komise k celoevropskému zavedení telefonních čísel 116, která by rodičům i dětem usnadnila volání o pomoc,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Doposud provedlo pouze Maďarsko všechny nezbytné kroky ke zprovoznění služeb linky 116. Oceňuji tyto snahy, ale v případě ostatních 26 členských států jsem znepokojená. Podle Charty základních práv Evropské unie, kterou podepsaly všechny členské státy EU, musí být práva dětí chráněna. Je škoda, že při zavádění telefonních čísel, která mohou rodičům i dětem poskytnout cennou pomoc, v mnoha zemích po slovech nenásledují činy. Komise svůj podíl práce odvedla a doufá, že nebude třeba zahájit soudní řízení ve věci, ve které by měla existovat široká shoda.“

  Z dnešního průzkumu vyplývá, že pro celoevropské fungování telefonních služeb 116000 a 116111 je zapotřebí více pokroku:

  -       telefonní čísla 116000 a 116111 byla veřejně zpřístupněna ve 24 zemích (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko), ne však v Itálii, Lotyšsku či Spojeném království. Lhůtou pro vyhrazení těchto čísel byl 30. srpen 2007 (116000) a 29. únor 2008 (116111).


  -       Většina zemí podnikla v souvislosti s informováním potenciálních poskytovatelů služeb o číslech 116000 a 116111 málo kroků. Tím bylo zavedení těchto čísel potenciálními poskytovateli (většinou nevládními organizacemi) zpožděno. Větší úsilí – tiskové zprávy, e-maily/dopisy potenciálním poskytovatelům, jednání – vyvinulo Finsko, Francie (v případě čísla 116000), Irsko, Litva, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko.

  -       Potenciální poskytovatelé služeb vyjádřili zájem o horkou linku 116000 v Belgii, České republice, Dánsku, Francii, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Maďarsku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku, Slovensku a Spojeném království a v případě linky 116111 se přihlásili poskytovatelé v Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Irsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Švédsku a Spojeném království. Pouze sedm členských států (Belgie, Dánsko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko a Slovensko) však přidělilo linku 116000 poskytovatelům služeb a deset dalších států (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Německo, Řecko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko) přidělilo linku 161111.

  -       Doposud oznámilo pouze Maďarsko zprovoznění linek 116000 a 116111.

  Poté, co členský stát přidělí číslo poskytovatelům služeb, závisí zprovoznění služeb na poskytovatelích horké linky a linky důvěry. Poskytovatelé služeb musí být rovněž schopni řádně vyřizovat bezplatné hovory nepřetržitě 24 hodin denně a na celém území členského státu. Komise pečlivě sleduje provádění v členských státech.

  Souvislosti:

  Evropská komisenavrhla v červenci 2006 vyhrazení společného telefonního čísla pro účely ohlašování nezvěstných dětí a dalšího čísla pro linku důvěry zřízenou pro účely poskytování pomoci dětem. V návaznosti na přijetí strategie EU o právech dítěte (IP/06/927) 15. února 2007 rozhodla Komise o vyhrazení linky 116000 (IP/07/188) a 30. října 2007 o vyhrazení linky 116111 ve všech členských státech. Na základě tohoto rozhodnutí musí všechny země EU veřejně zpřístupnit „čísla 116“, nemusí je však přidělit poskytovatelům služeb či zajistit poskytování služeb. Číslo 116000 mělo být zpřístupněno do 31. srpna 2007 a číslo 116111 do 29. února 2008, poté je mohou vnitrostátní telefonní operátoři zprovoznit pro poskytovatele horké linky a linky důvěry. Třetí číslo, 116123, bylo vyhrazeno pro linku důvěry zřízenou pro poskytování emocionální podpory dospělým.

  V návaznosti na iniciativu Evropské komise vyzvala dne 16. června 2008 Mezinárodní telekomunikační unie, aby linka 116111 byla přijala v celosvětovém měřítku.

  Průzkum a další informace jsou k nahlédnutí na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky