Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rybolov: Komise navrhuje naléhavá restrukturalizační opatření na řešení krize související s pohonnými hmotami
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/07/2008

Evropská komise dnes přijala soubor nouzových opatření na podporu restrukturalizace těch složek evropského rybářského loďstva, které byly nejvíce zasaženy současnou krizí v oblasti pohonných hmot. Současně chce zmírnit krátkodobý sociální a ekonomický dopad krize na ty, kdo se zaváží, že přijmou dlouhodobá opatření. Komise se na základě jednoznačného mandátu od Evropské rady zaměřila na odvětví rybolovu vzhledem k výjimečné situaci, v níž se rybáři ocitli v důsledku ojedinělého nahromadění překážek v jejich práci způsobeného úvahami o udržitelnosti odvětví, obtížnými tržními podmínkami a vysokými cenami pohonných hmot. Tato opatření byla oznámena dne 17. června, kdy se Komise dohodla na přístupu, který během současného obtížného období zaujme na podporu tohoto odvětví. Základem návrhu je systém přechodných odchylek od pravidel Evropského rybářského fondu (EFF), které umožní, že finanční prostředky se rychle dostanou tam, kde budou nejvíce potřebné při řešení zásadních příčin krize, a poskytnou krátkodobou pomoc těm složkám loďstva, které byly nejvíce zasaženy. Soubor opatření, který byl dnes přijat, má formu sdělení, v němž jsou opatření popsána a vysvětlena, a návrhu nařízení Rady, které stanoví potřebné změny pravidel EFF na dvouleté období.

  Rybářská loď na moři

  Evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg uvedl: „Vysoké ceny pohonných hmot a chronicky nadměrná kapacita znamenají, že se evropský rybolov ocitá v krizi. Komise si je vědoma potřeby pomoci tomuto odvětví přizpůsobit se nové realitě. Z těchto důvodu spočívají opatření, která Komise navrhuje, ve třech hlavních zásadách: podporu musíme zaměřit na snížení nadměrné kapacity, na snížení palivové závislosti a na ta tržní opatření, která mohou pomoci rybářům zvýšit cenu ryb z prvního prodeje. Jedině tak můžeme pomoci zajistit opravdu udržitelnou budoucnost pro toto odvětví.“

  Od roku 2002 se ceny lodních paliv v EU zvýšily přibližně o 240 % a v současnosti mnohdy přesahují 0,7 EUR/litr. To vedlo k vážné hospodářské krizi v některých složkách rybářského loďstva EU, kde náklady na palivo představují mimořádně vysokou část příjmů, zejména u plavidel používajících vlečná zařízení (traulery).

  Komisař Borg dále prohlásil: „Současná krize je velmi bolestná pro ty složky evropského odvětví rybolovu, kde pohonné hmoty představují vysokou část nákladů – někdy až 60 % z příjmů. Ceny ryb při prvním prodeji však poslední desetiletí nadále stagnují, a rybáři tudíž nemohou přesunout své vzrůstající náklady na další články řetězce."

  Soubor opatření proto navrhuje různorodý přístup k současné krizi, k němuž patří:

  -       nouzová opatření spočívající hlavně v podpoře na dočasné pozastavení činnosti, která rybářům pomohou odolávat krátkodobým tlakům, zatímco odvětví bude připravovat dlouhodobější strategii;

  -       celá řada nových restrukturalizačních opatření pro ty složky loďstva, které se zapojí do programů pro adaptaci loďstev přijatých na vnitrostátní úrovni;

  -       horizontální opatření mimo programy pro adaptaci loďstev, včetně zvýšení míry podpory poskytované fondem EFF na zařízení s nižší spotřebou paliv, odborné znalosti v oblasti energetických auditů a restrukturalizačních plánů, rozšíření nároku na předčasný důchod v rámci fondu EFF na další osoby a podpora výzkumu technologií omezujících spotřebu paliv;

  -       tržní opatření v rámci fondu EFF i společné organizace trhu, včetně nového střediska pro sledování cen, a další finanční podpora iniciativ, s nimiž přijdou zúčastněné subjekty, a

  -       opatření určená na usnadnění využívání fondu EFF tak, aby se zajistily rychlé a cílené kroky ze strany členských států.

  Sdělení se navíc zabývá zkoumáním možných změn v pravidlech de minimis pro odvětví rybolovu, sociální pomocí ve formě snížení příspěvků sociálního zabezpečení a rozsahem dalšího financování mimo fond EFF.

  Základem všech opatření v rámci společné rybářské politiky zůstává hlavní cíl, kterým je udržitelný rybolov. Komise chce rovněž zajistit, aby všechny podniknuté kroky byly nediskriminační a nevedly k narušení hospodářské soutěže mezi rybáři z různých členských států. Finančním nástrojem EU pro uskutečnění této strategie bude fond EFF. Kromě fondu EFF slíbila Komise přispět na financování tohoto dočasného zvláštního opatření, které má pomoci rybářskému odvětví přizpůsobit se vysokým cenám pohonných hmot, dalšími 600 miliony eur. Komise předpokládá, že Rada ministrů bude moci soubor opatření, který byl dnes přijat, projednat během července, aby bylo zajištěno jeho rychlé uvedení v platnost.

  Další podrobnosti:  MEMO/08/493

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky