Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Členské státy schválily návrh Komise na snížení spotřeby elektrické energie u spotřebičů v pohotovostním režimu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/07/2008

Na včerejším zasedání Regulativního výboru pro ekodesign schválily členské státy EU návrh nařízení Komise, kterým se snižuje spotřeba energie v pohotovostním režimu u spotřebičů v domácnostech a kancelářích. Nařízení stanoví požadavky na energetickou účinnost pro všechny výrobky prodávané v Evropě s cílem snížit v EU do roku 2020 spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu téměř o 75 %.

  Elektrické vedení

  „Jedná se o první opatření v rámci směrnice o ekodesignu[1], jež umožní výrazně snížit spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu u spotřebičů v domácnostech a kancelářích. Návrh tak přispěje k dosažení cílů EU v oblasti energetické účinnosti a ochrany klimatu a zároveň uspoří občanům peníze“, uvedl komisař pro energetiku Andris Piebalgs.

  Nařízení o pohotovostním režimu se použije na všechna elektrická zařízení používaná v domácnostech a kancelářích, jako jsou televize, počítače, mikrovlnné trouby a další. Podle druhu přístroje stanoví na rok 2010 maximální povolenou spotřebu energie pro pohotovostní režim na 1 nebo 2 W. Od roku 2013 se přípustná úroveň pro spotřebu energie sníží na 0,5 W nebo 1 W, tedy hodnoty, které se blíží úrovni dosažitelné pomocí nejlepších dostupných technologií.

  Nařízení umožní snížit současnou spotřebu elektřiny v pohotovostním režimu v EU přibližně o 50 TWh ročně, tj. o 73 % do roku 2020. Tato úspora odpovídá roční spotřebě elektrické energie v Dánsku a znamenala by přibližně 14 milionů tun uspořených emisí CO2 za rok. Vzhledem k tomu, že se mnoho těchto výrobků prodává po celém světě, očekávají se další úspory i v jiných částech světa. Protože snižování spotřeby bude probíhat postupně, budou výrobci moci včas přizpůsobit své výrobky novým požadavkům. Nařízení vychází z hloubkové analýzy technických, ekonomických a environmentálních aspektů pohotovostního režimu uskutečněné ve spolupráci se zainteresovanými stranami a odborníky z celého světa.

  Nařízení o pohotovostním režimu nyní přezkoumá Evropský parlament. Komise by jej měla měla schválit ještě v roce 2008. V příštích měsících budou následovat opatření v oblasti ekodesignu i pro jiné skupiny výrobků.

  Další informace o ekodesignu naleznete na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm


   

  [1]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29-58).

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky