Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise přijala opatření ve věci právních předpisů o rovnosti žen a mužů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/06/2008

Komise dnes zaslala České republice, Řecku a Polsku odůvodněné stanovisko týkající se neprovedení pravidel EU zakazujících diskriminaci v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (směrnice 2004/113/ES). Členské státy mají dva měsíce na odpověď.Jestliže neodpoví nebo jestliže bude jejich odpověď nedostatečná, může se Komise rozhodnout postoupit věc Evropskému soudnímu dvoru (ESD).

  spravedlnost

  Vladimír Špidla, komisař EU pro rovné příležitosti k tomu uvedl: „Tato směrnice je nesmírně důležitá pro odstraňování diskriminace na základě pohlaví, což je jedním z cílů Evropské unie. Byla jednomyslně schválena členskými státy a přijata v roce 2004, ale žádná směrnice nemůže mít plný dopad, jestliže není zcela a řádně provedena do vnitrostátního práva.“

  Směrnice zakazuje diskriminaci na základě pohlaví mimo pracoviště a přímou i nepřímou diskriminaci na základě pohlaví stejně jako sexuální obtěžování. Týká se zboží a služeb nabízených veřejnosti, přičemž nezahrnuje sféru osobního a rodinného života. Netýká se obsahu předávaného sdělovacími prostředky nebo reklamou, vzdělávání a oblasti práce a zaměstnávání. Některými příklady oblastí, na které se směrnice vztahuje, jsou doprava, bydlení, bankovnictví a pojišťovnictví.

  Česká republika, Řecko a Polsko oznámily, že v současnosti připravují nezbytné kroky k úplnému provedení směrnice, ale neuvedly žádná konkrétní opatření. V důsledku toho se Komise rozhodla zaslat jim odůvodněné stanovisko týkající neprovedení uvedené směrnice. Tyto státy mají dva měsíce na odpověď. Jestliže neodpoví nebo jestliže bude jejich odpověď nedostatečná, může se Komise rozhodnout postoupit věc Evropskému soudnímu dvoru.

  Právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí měly být uvedeny v účinnost do 21. prosince 2007. K dnešnímu dni zahájila Komise dvanáct řízení pro nesdělení vnitrostátních opatření k provedení této směrnice. Výzvy byly zaslány České republice, Estonsku, Irsku, Řecku, Francii, Kypru, Lotyšsku, Maltě, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Spojenému království.

  Všechny státy na výzvu odpověděly a Komise dokončuje analýzu odpovědí a rozhoduje o dalších krocích. Další rozhodnutí budou přijata v nadcházejících měsících.

  Prováděcí opatření mezitím po obdržení výzvy schválily tři členské státy (Portugalsko, Francie a Rumunsko).

  Další informace naleznete zde:

  http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/bulletin_en.html

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky