Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Experti EuroTeamu: Nebuďme poslední zemí, která zavede euro
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/11/2007

Dnes 7. listopadu se na tiskové konferenci pořádané v prostorách Zastoupení Evropské komise v Praze představili členové českého EuroTeamu, nezávislé platformy sdružující ekonomické experty, kteří podporují otevřenou diskusi o českém vstupu do eurozóny. „Přijetí eura je pro Českou republiku jednoznačně pozitivní záležitostí“, uvedl na počátku diskuse Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

  Mince euro

  V rámci tohoto diskusního setkání se zástupci EuroTeamu shodli zejména na tom, že zavedení eura v horizontu 4–5 let je reálné, ale i potřebné. Dá se očekávat, že v tomto horizontu vstoupí do eurozóny nejen Kypr a Malta (k 1. 1. 2008), Slovensko (k 1. 1. 2009), ale také Polsko, jehož nově se formující vláda avizuje euro jako jednu ze svých priorit. V eurozóně by tak byly všechny země sousedící s Českou republikou. Euro by pak mohlo hrát významnou roli při rozhodování zahraničních investorů o umístění investic.

  Ambice zavést do pěti let euro má však také například Bulharsko či pobaltské země a podobné úvahy se objevují též v Maďarsku. Zavedení eura je převážně chápáno jako logické završení ekonomické integrace v EU a krok, který dále napomůže rozvoji obchodu a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik eurozóny. „Euro je liberální ekonomický koncept podporující volný obchod a jako takový je pro Českou republiku – jednu z nejvíce otevřených ekonomik EU – výhodou“, podotknul k tomu dále Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB.

  Česká republika by v současnosti splnila většinu z tzv. maastrichtských kritérií nutných k přijetí eura. Jedinou vážnou překážkou jsou deficitní veřejné rozpočty. „Vláda se ve své eurostrategii jednoznačně přihlásila ke konsolidaci veřejných financí nejpozději do roku 2012. Proto považuji termín 1. ledna 2013 za reálný termín vstupu ČR do eurozóny. Jeho jednoznačné stanovení vládou bude mít nepochybně disciplinující efekt,“ zdůraznilPetr Očko, koordinátor projektů EU, Telefónica O2 a bývalý národní koordinátor zavedení eura.

  V budoucnosti plánují členové EuroTeamu účast na diskusích a seminářích, vystoupení v médiích i vlastní akce. Jednou z nich bude např. diskuse se zástupci Slovinska o hodnocení důsledků vstupu Slovinska do eurozóny, která je plánována na leden 2008. „Vstup do eurozóny je integrální součástí našeho začlenění do Evropské unie“, uzavřelPetr Zahradník, vedoucí kanceláře pro EU České spořitelny / Erste Bank.

   

  Doplňující informace pro novináře:

   

  Euro je jedním z nejdůležitějších přínosů a konkrétních výsledků evropské integrace. Jako jednotná měna 13 evropských zemí je také evropským symbolem a sehrává významnou roli v každodenním životě více než 300 milionů občanů, kteří žijí v eurozóně.

  Při přistoupení se nové členské státy zavázaly, že přijmou euro, jakmile splní konvergenční kritéria. Význam komunikace a šíření praktických informací o jednotné měně a hospodářské a měnové unii (HMU) pro občany nových členských zemí neustále roste, jelikož se stále více zemí připravuje na zavedení eura. Podle průběžných průzkumů veřejného mínění by občané nových členských zemí rádi získali o jednotné měně více informací. V nových členských státech proto vznikly EuroTeamy, které mají za cíl reagovat na rostoucí zájem veřejnosti o toto téma.

  Členové EuroTeamu jsou odborníci z hospodářské a finanční oblasti schopní komunikovat s občany členských zemí v jejich jazyce a připravení přednášet a účastnit se seminářů a diskusních kulatých stolů na témata související s HMU a eurem.

  Národní týmy mají podporu zastoupení Evropské komise ve všech hlavních městech nových členských států.

   

  Kontakty:

   

  Martin Kupka

  hlavní ekonom, Československá obchodní banka, a.s.

  Tel.: 261 353 558, e-mail: mkupka@csob.cz

   

  Petr Očko

  koordinátor projektů EU, Telefónica O2 Czech Republic

  a bývalý národní koordinátor zavedení eura v ČR

  Tel: 603 220 044, 720 756 307, e-mail: petr.ocko@o2.com, petr.ocko@ff.cuni.cz

   

  Tomáš Sedláček

  hlavní makroekonomický stratég, Československá obchodní banka, a.s.

  Tel.: 737 263 076, e-mail: tsedlacek@csob.cz

   

  Petr Zahradník

  vedoucí kanceláře pro EU, Česká spořitelna/Erste Bank

  Tel.: 261 073 019, e-mail: pzahradnik@csas.cz

   

   

  Odkaz na prezentace:

   

  http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/euroteam071107_cs.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky