Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Reforma v odvětví cukru: Rada podporuje zdokonalený režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/09/2007

Ministři zemědělství Evropské unie dnes podpořili změny režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu, které mají tento režim zefektivnit, a snížit tak produkci cukru v Evropské unii na udržitelnou úroveň. Režim restrukturalizace byl hlavním prvkem reformy společné organizace trhů v odvětví cukru z roku 2006. V jejím rámci jsou producenti, kteří by při nové, nižší ceně nebyli konkurenceschopní, finančně motivováni k odchodu z odvětví. Během prvních dvou let trvání režimu se však producenti vzdali mnohem menšího objemu kvót, než se očekávalo, a proto bylo nezbytné režim změnit, aby se stal atraktivnějším. Hlavní změny, s nimiž Rada souhlasila, se týkají výše podpory pro pěstitele a smluvní poskytovatele strojů, která by měla být stanovena na úrovni 10 procent. Nicméně pěstitelé, kteří se vzdají kvóty, obdrží dodatečnou platbu. Ta bude vyplácena se zpětnou účinností, aby nebyli znevýhodněni ti, kteří se již kvót vzdali. Novým prvkem je, že pěstitelé cukrové řepy mohou až do určité výše přímo žádat o podporu z restrukturalizačního fondu. Navíc jsou podniky motivovány k zapojení do režimu tím, že vzdají-li se v roce 2008/09 určité výše své kvóty, budou osvobozeny od povinnosti platit restrukturalizační dávku z té části své kvóty, na niž se v hospodářském roce 2007/08 vztahovalo preventivní stažení z trhu. Pro rok 2008/09 se zavádí dvoukolové podávání žádosti o povolení vzdát se kvóty, přičemž první kolo (do 31. 1. 2008) musí přinejmenším odpovídat preventivnímu stažení z trhu podle rozhodnutí z března tohoto roku, aby žadatel mohl postoupit do druhého kola (do 31. 3. 2008). Po prvním kole Komise podnikům oznámí, v jakém rozsahu riskují snížení bez kompenzace v roce 2010, jestliže se nezúčastní druhého kola. Komise se domnívá, že by se producenti díky změnám mohli vzdát kvót na cukr v přibližné výši 3,8 milionu tun nad rámec 2,2 milionu tun, kterých se vzdali doposud. Nevzdají-li se producenti do roku 2010 dostatečného objemu kvót, Komise přistoupí k povinnému snižování kvóty. Jeho výše se bude lišit v závislosti na tom, jakého objemu kvót se každý členský stát v rámci režimu restrukturalizace vzdal.

  Reforma v odvětví cukru: Rada podporuje zdokonalený režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu

  Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, uvedla: „Těší mě, že ministři schválili tyto zásadní změny restrukturalizačního fondu. Restrukturalizační fond je klíčovým prvkem naší reformy, v jehož rámci jsou poskytovány finanční pobídky podnikům, které nejsou schopny konkurence při nových nižších cenách. Jsem přesvědčena o tom, že změny, které dnes byly schváleny, budou motivovat mnohem více společností, aby se vzdaly kvót. Vyzývám je, aby se této příležitosti chopily. Se snižováním ceny bude situace stále složitější. A po roce 2010 již nebudou k dispozici žádné prostředky na pomoc producentům, kteří neobstojí."

  Hlavní schválené změny:

  Výše podpory pro pěstitele a smluvní poskytovatele strojů bude stanovena na úrovni 10 procent, přičemž pěstitelé obdrží dodatečnou platbu, jež bude vyplácena se zpětnou účinností. Pro hospodářský rok 2008/09 obdrží pěstitelé dodatečnou platbu ve výši 237,5 EUR na tunu kvóty, které se podnik vzdal.

  Pěstitelům cukrové řepy bude umožněno přímo požádat, aby se podnik kvóty vzdal, a to až do výše 10 procent kvóty podniku.

  Zavádí se dvoukolové podávání žádosti o povolení vzdát se kvóty na rok 2008/09, přičemž první kolo musí přinejmenším odpovídat preventivnímu stažení z trhu podle rozhodnutí z března tohoto roku, aby žadatel mohl postoupit do druhého kola. Po prvním kole se podniky dozvědí, do jaké míry riskují snížení svých kvót v roce 2010, jestliže se nezúčastní druhého kola.

  Vzorec pro konečné snížení kvóty navrhuje vysoký odečet kvóty, které se podnik vzdal, s cílem dále motivovat podniky k účasti v dobrovolném režimu restrukturalizace.

  Vysokou míru kompenzace pěstitelům lze zaručit také pro kvótu na kvótový rok 2009/10, pokud bude závazná přihláška podána již do 31. ledna 2008. Důležité je vzdát se kvóty a uzavřít závazek včas, aby byla situace všem jasná do března 2008. V tomto případě bude samozřejmě muset být za období 2008/2009 zaplacena restrukturalizační dávka.

  Pokud jde o režim stahování z trhu, prvotní rozhodnutí ještě před zasetím by mohlo být doplněno o další stažení v říjnu. Stažením z trhu se nesníží tradiční potřeba zásobování pro rafinerie. Pro období do hospodářského roku 2009/10 se bude na členské státy, které se již kvóty vzdaly, vztahovat stažení nižší.

  Základní informace o reformě režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu jsou k dispozici na adrese

  IP/07/617.

  Viz také:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/fischer-boel/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/sugar/index_en.htm

  Blog komisařky Fischer Boelové:

  http://blogs.ec.europa.eu/blog_fischerboel/page/fischerboel

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky