Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise otevírá rubriku Vyjádřete svůj názor a zahajuje internetovou konzultaci o mnohojazyčnosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/09/2007

Konzultační proces o mnohojazyčnosti vstoupil do nové fáze: fáze konzultace se zainteresovanými subjekty a s širokou veřejností. Byla zahájena internetová konzultace a na internetové stránce komisaře Leonarda Orbana je rovněž k dispozici rubrika „Vyjádřete svůj názor“. Konzultace dosud zahrnovala dialog s vládami a orgány členských států, s odborníky na mnohojazyčnost, s intelektuály a s podniky.

  Komise otevírá rubriku Vyjádřete svůj názor a zahajuje internetovou konzultaci o mnohojazyčnosti

  Počet jazyků, kterými se hovoří v EU, se s rozšířeními během posledních tří let více než zdvojnásobil. Jako úřední je dnes uznáváno 23 jazyků a regionální či etnické menšiny hovoří dalšími více než 40 jazyky. Jazyková rozmanitost je bezesporu jedním z nejcharakterističtějších rysů Unie, který se dotýká společenského, kulturního a profesního života jejích občanů, ale také hospodářských a politických aktivit členských států. Evropská komise usiluje o přizpůsobení svých politik a činností v oblasti jazyků, tak aby odrážely realitu EU s více než 450 miliony občanů a více než 60 různými mateřskými jazyky, a vítá názory jednotlivců, zainteresovaných subjektů, podniků i tvůrců politik.

  „Evropská komise má jasnou úlohu v podpoře mnohojazyčnost“, říká Leonard Orban, komisař odpovědný za mnohojazyčnost, a dodává: „abychom byli schopni určit nejlepší cestu, kudy se má naše politika mnohojazyčnosti nadále ubírat, musíme znát potřeby a očekávání občanů, zainteresovaných subjektů, podniků, členských států. Vyústěním těchto souběžných konzultačních procesů bude strategické prohlášení Komise ve formě sdělení o mnohojazyčnosti v roce 2008.“

  Internetová konzultace zahrnuje 16 otázek a bude probíhat do 15. listopadu 2007. Výsledky průzkumu budou k dispozici v první polovině roku 2008. Konzultace bude zkoumat například tyto otázky:

  •         Jaké existují způsoby na ochranu méně používaných jazyků proti všeobecnému trendu jednoho jazyka jako „lingua franca“?

  •         Jakou roli mohou hrát jazyky při integraci přistěhovalců do společnosti?

  •         Vyplatí se hradit náklady na mnohojazyčnou správu EU?

  V dnešní Evropský den jazyků zahájil komisař Orban na své internetové stránce rovněž provoz rubriky „Vyjádřete svůj názor“, která umožní evropským občanům podělit se o své názory s Komisí a diskutovat o otázkách týkajících se jazyků.

  Celkový proces konzultací o mnohojazyčnosti zahrnuje také další probíhající aktivity:

  •         diskuse s orgány členských států;

  •         diskuse s odborníky na mnohojazyčnost; doporučení skupiny na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost byla předložena komisaři v Evropský den jazyků (26. 9. 2007);

  •         byla ustavena skupina intelektuálů a odborníků, kteří analyzují, jak může mnohojazyčnost přispět k mezikulturnímu dialogu;

  •         konzultace s podniky; dne 21. září se konala v Bruselu konference o podnikání, kterou bude v listopadu následovat podnikatelské fórum v Lisabonu.

  Internetová konzultace je přístupná na adrese:

  http://ec.europa.eu/education/multiling/.

  Rubriku „Vyjádřete svůj názor“ je možné nalézt na adrese:

  http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/cs/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky