Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komisař Orban: „Více mladých Evropanů se učí cizí jazyky, a to mnohem dříve než jejich rodiče“
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/09/2007

Evropská komise přijala dne 25. září zprávu o provádění akčního plánu „Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti: 2004-2006”. Ze zprávy vyplývá, že téměř všechny členské státy zlepšily svou výuku jazyků, zejména pro mladší věkové skupiny. Výuka dvou cizích jazyků je na středoškolské úrovni je poskytována stále většímu počtu studentů, avšak tento trend neplatí pro všechny členské státy. Zpráva dále zmiňuje některé slabiny v poskytování výuky jazyků dospělým.

  Komisař Orban: „Více mladých Evropanů se učí cizí jazyky, a to mnohem dříve než jejich rodiče“

  „Více mladých Evropanů se učí cizí jazyky, a to mnohem dříve než jejich rodiče“, uvedl komisař Leonard Orban, odpovědný za mnohojazyčnost, a dodal: „vnitrostátní politiky pro oblast jazyků jsou po třech letech jednotnější: V názorech na základní otázky, jako je důležitost jazyků jakožto klíčové dovednosti z hlediska perspektivy celoživotního učení a potřeba naučit studenty během jejich počátečního vzdělávání dva cizí jazyky, panuje všeobecná shoda. Na některých oblastech je třeba více zapracovat: rozšířit jazykové vzdělávání do všech vzdělávacích oborů, zvýšit různorodost vyučovaných jazyků, podporovat školy, kde je příznivé prostředí pro jazyky.“

  Evropská rada vyzvala v Barceloně v roce 2002 k provádění dalších opatření ke „zlepšení osvojování základních dovedností, zejména výukou přinejmenším dvou cizích jazyků od velmi ranného věku.“ První reakcí Komise byl akční plán „Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti 2004–2006", který stanoví, že je třeba jednat ve třech strategických oblastech: podporu celoživotního studia jazyků, zlepšení jazykové výuky, vybudování prostředí přátelského vůči jazykům.  Přijatá zpráva se vztahuje na činnosti Komise i členských států. Velkou výzvou nadále zůstává potřeba zlepšit jazykové dovednosti těch, kteří již nejsou na základním stupni vzdělávání a dospělých všeobecně. Rovněž učitelů jazyků je nedostatek a nejsou dostatečně mobilní.

  Zpráva přináší velké množství příkladů osvědčených postupů. Například Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Litva, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko jsou ve zprávě zmíněny jako země, které zavedly dvojjazyčnou výuku, včetně výuky některého předmětu v jiném jazyce. Rakousko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Norsko a Švédsko podporují výuku jazyků sousedních zemí, přičemž někdy zavádějí dvojjazyčné třídy. Aby podpořili učení jazykům v dospělém věku, zavedly některé země jako Belgie a Česká republika systém poukázek, kdy se na financování této výuky podílejí stát, zaměstnavatelé i uživatelé. V Estonsku, Polsku a v dalších zemích východní Evropy proběhla rekvalifikace učitelů, zejména ruštinářů na angličtináře. V Rumunsku bylo pro učitele ve venkovských oblastech zavedeno dálkové postgraduální studium francouzštiny a angličtiny.

  Zprávu lze nalézt na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/lingua/br2007_cs.pdf

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky