Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje vytvořit jednotný evropský telekomunikační trh pro 500 milionů spotřebitelů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/11/2007

Komise dnes přijala návrhy na reformu předpisů EU o telekomunikacích.Reforma má umožnit občanům využívat výhod kvalitnějších a levnějších komunikačních služeb, ať už mobilních telefonů, rychlého širokopásmového připojení či kabelové televize, a to bez ohledu na to, kde právě v rámci EU jsou. Komise proto navrhuje posílit práva spotřebitelů tak,  aby měli možnost výběru z více operátorů; podpořit investice do nových komunikačních infrastruktur, zejména uvolněním rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové služby;a učinit komunikační sítě spolehlivější a bezpečnější, především z hlediska jejich odolnosti proti virům a dalším kybernetickým útokům.  Nový Evropský úřad pro telekomunikační trh bude pomáhat Komisi a vnitrostátním telekomunikačním regulátorům při zajišťování toho, aby pravidla trhu a regulace k ochraně spotřebitele byla uplatňována ve všech 27 členských státech EU jednotně, nezávisle a bez protekcionismu.Návrhy Komise musí před jejich uzákoněním schválit Evropský parlament a Rada ministrů EU.

  Paní s telefonem

  „Ode dneška již není pro evropské telekomunikační operátory a spotřebitele jednotný evropský telekomunikační trh bez hranic pouhým snem,“ prohlásil předseda Evropské komise José Manuel Barroso. „Telekomunikace jsou oblastí, kde jednotný trh může přinést konkrétní výsledky pro každého občana, pokud jde o větší výběr a nižší ceny jak mobilních telefonů, tak širokopásmové připojení. Jednotný trh s 500 miliony spotřebiteli může rovněž otevřít nové možnosti pro telekomunikační operátory, pokud EU zajistí účinnou hospodářskou soutěž a stejná pravidla pro všechny. V tomto dnes podnikáme kroky. Regulace na úrovni EU je zejména v oblasti telekomunikací zcela na místě. Rozhlasové vlny jsou totiž bez hranic a internetový protokol bez státní příslušnosti.“

  Komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová prohlásila: „Současné návrhy na reformu telekomunikací se zaměřují především na občany EU. Díky otevření telekomunikačních trhů novým subjektům a postupným zvyšováním hospodářské soutěže v minulosti zaznamenala EU významný pokrok. Největší telekomunikační operátoři však často zůstávají pod ochranou státních orgánů a nadále mají pod kontrolou kritické segmenty trhu, zejména trh s širokopásmovým připojením.Tím je omezena svoboda spotřebitele při výběru. Nadále 10 % občanů EU nemá přístup k širokopásmovému připojení.Proto jsou nutná nová práva spotřebitelů, nová „dávka“ hospodářské soutěže, účinný systém nezávislých telekomunikačních regulátorů, nové investice do infrastruktur, které si navzájem konkurují, a více prostoru pro nové bezdrátové služby, aby se digitální hospodářství EU ubíralo správným směrem.“

  „Balíček reforem telekomunikací“, který předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě dnes ve Štrasburku, změní předpisy EU o telekomunikacích z roku 2002. Reformy by měly vstoupit v platnost do konce roku 2009 a jejich hlavní prvky jsou:

  •         nová práva spotřebitele, jako je právo změnit telekomunikačního operátora během jednoho dne amít právo na informace o transparentních a srovnatelných cenách; možnost volat na bezplatné číslo z ciziny a účinněji zavedené jednotné číslo tísňového volání 112;

  •         širší výběr spotřebitele v důsledku větší hospodářské soutěže, především proto, že vnitrostátní telekomunikační regulátoři budou moci použít nápravná opatření k funkčnímu oddělení dominantních operátorů;

  •         vyšší bezpečnost při využívání komunikačních sítí, zejména díky novým nástrojům v boji proti spamům, virům a dalším kybernetickým útokům;

  •         nové rozdělení radiového spektra – základního zdroje všech bezdrátových komunikačních služeb – s cílem urychlit investice do nových infrastruktur a zajistit „přístup k širokopásmovému připojení pro každého“.Ve venkovských oblastech EU má přístup k širokopásmovému připojení průměrně pouze 72 % obyvatelstva.Komise chce překlenout tuto „digitální propast“ kvalitnější správou rádiového spektra a uvolnit spektrum pro bezdrátové širokopásmové služby v oblastech, kde je budování nové optické infrastruktury příliš nákladné.Přechod z analogového televizního vysílání na digitální uvolní podstatnou část rádiového spektra (tzv. „digitální dividendu“), již bude možno využít;

  •         lepší regulace v oblasti telekomunikací uvolněním těch segmentů trhu, kde opatření EU na otevření trhu již zvýšila hospodářskou soutěž (viz IP/07/1678).To umožní Komisi a vnitrostátním regulačním orgánům zaměřit se na hlavní problémy, např. na trh s širokopásmovým připojením;

  •         nezávislejší dozor pro zaručení spravedlivé regulace v zájmu spotřebitelů. Telekomunikační regulátoři jsou příliš často napojeni na největší operátory, kteří zůstávají v mnohých zemích částečně ve státním vlastnictví.Reforma EU v oblasti telekomunikací usiluje o posílení nezávislosti vnitrostátních telekomunikačních regulátorů jak na operátorech, tak na státních orgánech.

  Pro rychlé a účinné provedení reformy Komise navrhuje zřídit Evropský úřad pro telekomunikační trh, který pomůže zajistit, aby důležité komunikační služby (např. internet, roaming datových služeb, používání mobilních telefonů v letadlech a na lodích a přeshraniční podnikatelské služby) byly jednotněji upraveny ve všech 27 členských státech EU.Evropský úřad pro telekomunikační trh účinněji zajistí účinnější plnění funkcí jak stávající Skupiny evropských regulačních orgánů (ERG), tak Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

  „Nařízení EU o roamingu z letošního léta vyřešilo jeden z nejviditelnějších problémů vzniklých v důsledku chybějícího jednotného telekomunikačního trhu v EU pro spotřebitele,“ uvedla komisařka Redingová (viz IP/07/1445 ). „S dnešními návrhy reformy se Komise dotýká samé podstaty problematiky:roztříštěností evropského telekomunikačního trhu, která evropským spotřebitelům neumožňuje využívat výhod vyplývající s přeshraniční hospodářské soutěže v této oblasti. To musíme změnit.“

  Souvislosti

  Na konci roku 2005 Komise zahájila veřejnou konzultaci o potřebě reformy předpisů EU o telekomunikacích platných od 25. července 2003, a jak by bylo možné zajistit jednotný trh v oblasti telekomunikací (viz IP/06/874 ).Dnešní návrhy reformy vycházejí z výsledků této konzultace.


  Další informace:

  MEMO/07/458

  Informace pro tisk spolu se všemi dokumenty o novém balíčku reforem EU pro telekomunikace naleznete na:

  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3701

  a na internetové stránce s názvem eCommunications :

  http://ec.europa.eu/ecomm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky