Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Každoročně vydávané stanovisko auditorů ohledně účetnictví a plateb Evropské unie určuje budoucí směřování Komise
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/11/2007

Evropská komise uvítala stanovisko Účetního dvora, jenž došel k závěru, že účetnictví EU věrně odráží finanční situaci ve Společenství v roce 2006.  S ohledem na platby bere Komise na vědomí dosavadní zlepšení a souhlasí s tím, že je potřeba snížit riziko výskytu chyb, které je podle auditorů u některých důležitých politik stále příliš vysoké.

  české peníze a euro

  „Jsem rád, že je Účetní dvůr nyní spokojen s více než 40 % všech plateb, protože minulý rok se jednalo zhruba o jednu třetinu a před třemi lety o pouhých 6 %. U většiny výdajů na zemědělství nyní chyby nedosahují úrovně závažnosti. Podle výsledků auditu byla zaznamenána zlepšení i v oblasti vnitřních politik a vnějších opatření, které Komise řídí přímo," uvedl místopředseda Evropské komise Siim Kallas odpovědný za správu, audit a boj proti podvodům. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom snížili riziko výskytu chyb jak na úrovni Evropské unie, tak v členských státech.Mým cílem je, aby byl vykázán pokrok ve všech oblastech, a především u strukturálních fondů, kde jsme připraveni pozastavit platby vnitrostátním orgánům, pokud jejich kontrolní systémy nebudou řádně fungovat, což jsme nedávno učinili u Spojeného království pozastavením částky 1,7 miliardy EUR.“

  Účetnictví EU: věrné a pravdivé

  Evropský účetní dvůr ve své výroční zprávě hodnotí účetnictví EU velmi kladně.Potvrdil, že „účetnictví ve všech podstatných ohledech věrně odráží finanční situaci ve Společenstvích a výsledky jejich operací“. Čistá míra chybovosti letos činí 0,7 % čistých závazků.

  Platby: v určitých oblastech stále příliš vysoké riziko

  Účetní dvůr rovněž vyjadřuje své stanovisko ohledně řádnosti plateb do fondů EU a z nich (tzv. podkladových operací). Domnívá se, že při platbách jednotlivým příjemcům v různých oblastech, které jsou podporovány ze zdrojů EU, se vyskytuje příliš mnoho chyb.

  V některých případech jsou tyto platby prováděny Evropskou komisí (např. v oblasti výzkumu, vzdělávání a kultury), státy, které nejsou členy EU, a mezinárodními organizacemi (např. u vnější pomoci), ale většinou členskými státy EU (v oblasti strukturálních fondů a částečně v zemědělství) v rámci obecné odpovědnosti Evropské komise, a to až u 80 % prostředků z rozpočtu EU.

  Účetní dvůr nemá námitky v případech, kdy je riziko chyby na úrovni 2 % nebo níže, jako je tomu u většiny výdajů na zemědělství, správních výdajů a velké části předvstupní pomoci.U zbývajících oblastí výdajů EU Účetní dvůr bezvýhradné prohlášení nevydal.


  Snížení rozsahu chyb

  Evropská komise přijímá opatření pro snížení rizika výskytu chyb a jejich dopadů:

  -       Stanovila si cíl poskytnout Účetnímu dvoru do konce mandátu současné Komise, jíž předsedá José Manuel Barroso, základ pro vydání kladného prohlášení o věrohodnosti.

  -       Komise již konzistentně zlepšuje kontrolní systémy a úzce spolupracuje se všemi členskými státy na zajištění větší účinnosti jejich kontrol.Provádí dvouletý akční plán zaměřený na řešení nesouladů, které se vyskytují mezi těmito kontrolními systémy a koncepcí integrovaného rámce kontroly, kterou navrhl Účetní dvůr.

  -       Komise analyzuje typy chyb, které byly Účetním dvorem zjištěny, aby se přesvědčila, zda je potřeba kontroly zlepšit, přičemž zohledňuje nákladnost kontrol na místě.

  Následující přehledy údajů osvětlují základní typy chyb a jejich dopad, dále způsob, kterým může Komise získat finanční prostředky zpět, a opatření, která provádí s cílem odstranit obavy vyjádřené Účetním dvorem:

  http://ec.europa.eu/budget/documents/implement_control_en.htm#audits_cont_rep

  SPEECH/07/707

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky