Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

V soutěži Evropské komise si mladí Evropané vyzkouší, jaké to je být překladatelem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/11/2007

Překladatelské dovednosti si 14. listopadu vyzkouší více než tisíc evropských studentů, kteří se zúčastní soutěže „Juvenes Translatores“ (mladí překladatelé), již organizuje Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. 
Soutěž proběhne souběžně ve všech 27 členských státech EU. Sedmnáctiletí studenti budou mít za úkol přeložit krátký text na obecné téma z jednoho vybraného jazyka do druhého. Musí přitom jít o dva z 23 úředních jazyků EU. K účasti bylo vybráno téměř 1 500 studentů ze zhruba 300 škol.                                      
Soutěž je nejen oslavou mnohojazyčnosti, tedy jedné ze základních zásad, kterou se EU řídí po celých 50 let svého trvání, ale nabízí účastníkům i zábavnou a cennou příležitost vyzkoušet si, jaké to je být překladatelem.

  V soutěži Evropské komise si mladí Evropané vyzkouší, jaké to je být překladatelem

  „Živý zájem, který soutěž vzbudila, jasně ukazuje, že mladí lidé se rádi učí cizí jazyky,“ řekl komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban. „Naznačuje také, že kroky, které přijaly členské státy, pokud jde o zlepšování výuky jazyků a podporu jazykové rozmanitosti, začínají přinášet výsledky.“

  Překladatelská soutěž proběhne pod dohledem vybraných účastnických škol. Překlady bude hodnotit porota překladatelů z Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise.

  Dvacet sedm vítězů, tedy z každého členského státu jeden, získá pozvání pro sebe a jednoho dospělého průvodce do Bruselu na třídenní výlet v březnu 2008. Na slavnostním vyhlášení převezmou z rukou komisaře Orbana ceny, mimo jiné i diplom o výborných jazykových znalostech.

  Soutěž bude probíhat souběžně ve čtyřech časových pásmech. Začne v 10 hodin bruselského času, což znamená, že v nejzápadněji položené škole v portugalském Lisabonu bude 9 hodin a ve dvou nejvýchodněji položených školách na francouzském ostrově Réunion v Indickém oceánu bude již 13 hodin.

  Mezi 134 jazykovými kombinacemi, které si účastníci pro překlad vybrali (například z polštiny do rumunštiny nebo z řečtiny do finštiny) je všech 23 úředních jazyků EU.

  Školy obdrží text k překladu elektronickou poštou, krátce před tím, než soutěž začne. Studenti budou mít na překlad dvě hodiny a stejně jako profesionální překladatelé budou moci vyhledávat ve slovnících (byť jen tištěných). Jakmile soutěž skončí, odešlou se originály ručně psaných překladů Evropské komisi.

  Informace o počtu účastnících se škol a studentů v jednotlivých zemích naleznete na internetové stránce soutěžehttp://ec.europa.eu/translatores. Tam se objeví i podrobné informace o jednotlivých fázích přípravy a vývoje soutěže.

  Soutěž zahájila v polovině května výzva školám k elektronické registraci na stránkách soutěže. Během registrační lhůty do poloviny června svůj zájem vyjádřilo 858 škol.


  Pokud byl počet zaregistrovaných škol vyšší než limit stanovený pro daný členský stát, byli koneční účastníci soutěže mezi nimi náhodně vybráni. Počet vybraných škol v jednotlivých zemích odpovídá počtu hlasů daného členského státu v Radě Evropské unie.

  Jde o historicky první překladatelskou soutěž organizovanou Evropskou komisí, a proto i o pilotní projekt. Na základě získaných zkušeností se rozhodne, zda se začnou překladatelské soutěže pořádat pravidelně.

  Další informace:

  Překladatelská soutěž:

  http://ec.europa.eu/translatores

  GŘ pro překlady:

  http://ec.europa.eu/dgs/translation/

  Jazyky v EU:

  http://europa.eu/languages/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky