Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

510 milionů eur na restrukturalizaci a přeměnu vinic
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/11/2007

 

Komise schválila předběžný rozpočet ve výši 510 milionů eur, který mají využít členské státy s produkcí vína na restrukturalizaci a přeměnu vinic v hospodářském roce 2007/08. Cílem tohoto režimu je přizpůsobit produkci poptávce na trhu. Mezi opatření, která režim zahrnuje, patří přeměna odrůdové skladby, změna osázení vinic a zdokonalení technik obhospodařování vinic. Režim se však nevztahuje na běžnou obnovu starých vysloužilých vinic.

  Sklenice s vínem

   

  Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, v souvislosti s rozhodnutím Komise uvedla:„Máme-li obstát v konkurenci s producenty vína z nových zemí, je naší hlavní prioritou zlepšit kvalitu produkce vína.Tento program restrukturalizace hraje důležitou úlohu od roku 1999, ale ukazuje se, že je není dostačující. Proto je nezbytné provést důkladnou reformu společné organizace trhu s vínem. Věřím, že se nám na prosincovém zasedání ministrů zemědělství EU podaří ve věci této reformy dosáhnout dohody. “

  Podle nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem z roku 1999[1] mohou členské státy získat roční platby na restrukturalizaci a přeměnu určitého počtu hektarů vinic. Komise finanční prostředky přiděluje na základě podílu plochy vinic členských států na celkové ploše vinic EU a objektivních kritérií s přihlédnutím k jednotlivým situacím a potřebám.

  Komise nyní přijala rozhodnutí, kterým byl pro hospodářský rok 2007/08 a s ohledem na určitý počet hektarů pro jednotlivé členské státy stanoven orientační finanční příděl. K dispozici je rozpočet ve výši 510 milionů eur (podrobný přehled rozdělení prostředků se nachází v příloze). Od roku 1999, kdy byla finanční podpora pro restrukturalizaci a přeměnu zavedena, byly členským státům s produkcí vína přiděleny 3 miliardy eur.


  Příloha

   

  Orientační rozdělení plochy a finančních prostředků pro jednotlivé členské státy na hospodářský rok 2007/08

   

   

  Členský stát

  Plocha (ha)

  Finanční prostředky (EUR)

  Bulharsko

  2 403

  18 044 087

  Česká republika

  647

  10 897 834

  Německo

  1 545

  13 295 911

  Řecko

  886

  8 715 834

  Španělsko

  20 233

  162 136 325

  Francie

  14 384

  110 676 302

  Itálie

  12 279

  101 107 716

  Kypr

  156

  2 219 214

  Lucembursko

  7

  56 800

  Maďarsko

  1 472

  11 779 162

  Malta

  9

  103 987

  Rakousko

  1 170

  6 678 313

  Portugalsko

  4 004

  34 729 863

  Rumunsko

  3 008

  25 068 762

  Slovinsko

  139

  2 699 939

  Slovensko

  473

  1 789 952

  CELKEM

  62 816

  510 000 000

   


   

  [1]     Nařízení č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 (Úřední věstník L179 ze dne 14. července 1999).– kapitola 3 (článek 11 až 14).

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky