Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Partnerství EU má pomoci 12 milionům pracovníků v automobilovém průmyslu přizpůsobovat se změnám a zvýšit konkurenceschopnost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/11/2007

 

Evropská komise a hlavní průmyslové a zaměstnanecké organizace v automobilovém sektoru dnes formálně oznámily nové partnerství, které pomůže lépe předvídat a zvládat změny v automobilovém průmyslu v EU. Tato iniciativa – která navazuje na fórum na vysoké úrovni, jež se týkalo restrukturalizace a proběhlo minulý měsíc v Bruselu – přivádí dohromady Komisi a Asociaci evropských výrobců automobilů (ACEA), Evropskou asociaci dodavatelů automobilových součástí (CLEPA) a Evropskou federaci kovodělníků (EMF). Bude sledovat vývoj v odvětví a partnerské subjekty si budou vyměňovat znalosti o zvládání restrukturalizace sociálně odpovědným způsobem.

  Řada aut

   

  „Na automobilovém průmyslu závisí živobytí 12 milionů evropských rodin,“ uvedl komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla. „Toto odvětví sice musí čelit obtížným výzvám,  jako jsou zvýšená konkurence a restrukturalizace, ale na druhé straně má také velké příležitosti. Toto partnerství zavazuje podniky, odborové svazy, vlády a regiony k tomu, aby jednaly společně, a lépe se tak připravily na změny a zvládaly je proaktivním způsobem.“

  „Automobilový průmysl je důležitým zdrojem prosperity, zaměstnanosti a inovací v EU,“ dodal. „Musíme v tomto strategickém průmyslu zajistit konkurenceschopnost a zaměstnanost a zároveň zachovat další pokrok v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí, a to za cenu dostupnou pro spotřebitele.“

   „Evropské partnerství pro předvídání změn v automobilovém průmyslu“, k němuž se připojili všichni hospodářští a sociální aktéři v odvětví, zavazuje partnerské subjekty (EU, vlády, podniky, odborové svazy a regiony) k řadě konkrétních opatření, mezi něž mimo jiné patří:

  -       nové středisko pro sledovánízměn v automobilovém průmyslu, včetně zaměstnanosti a potřebných dovedností;

  -       shromažďování a výměna osvědčených postupů týkajících se sociálně odpovědnérestrukturalizace s cílem vypracovat v pozdější fázi doporučení;

  -       lepší využívání finančních prostředků (například Evropský sociální fond a Evropský globalizační fond) za účelem předvídání změn a přizpůsobování se jim.

  Automobilový průmysl poskytuje práci více než 2 milionům Evropanů a nepřímo podporuje dalších 10 milionů pracovních míst. Vytváří přibližně 3 % HDP EU, přispívá k vývozu přibližně 60 miliardami EUR (přibližně 4 % celkového vývozu EU v oblasti průmyslové výroby) a je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje v Evropě: každoročně investuje do inovací přes 20 miliard EUR (4 % obratu odvětví a 20 % celkového evropského výzkumu a vývoje v oblasti průmyslové výroby).


  Toto odvětví však také čelí různým výzvám, mezi něž patří rostoucí mezinárodní konkurence, měnící se společenské požadavky související s mobilitou, ochranou životního prostředí a bezpečností silničního provozu, změny v celosvětové poptávce a nedostatek kvalifikovaných osob, které by nahradily stárnoucí pracovní sílu.

  Fórum, které proběhlo minulý měsíc, bylo výchozím bodem pro zahájení dialogu mezi všemi relevantními aktéry s cílem pomoci jim lépe se přizpůsobovat změnám. Zúčastnilo se ho přibližně 250 významných představitelů evropských institucí, podniků, odborových svazů a národních a regionálních orgánů. Další fórum o restrukturalizaci se bude konat 26. listopadu a tentokrát se zaměří na to, jak se změnám přizpůsobují malé podniky.

  Další informace

  Text partnerství:

  http://ec.europa.eu/employment_social/restructuring/docs/partnership_en.pdf

  Fórum o restrukturalizaci:

  http://ec.europa.eu/employment_social/restructuring/forum_en.htm

  Infoclip:

  http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=3096

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky