Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Koncové ceny roamingu klesly až o 60 %
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/10/2007

Spotřebitelé v Evropské unii platí od tohoto léta za používání svých mobilních telefonů v zahraničí až o 60 % méně. Přechod evropských mobilních operátorů na eurosazbu postupuje podle plánu. To je výsledek studie 27 národních telekomunikačních regulátorů, kteří jsou sdruženi ve skupině evropských regulačních orgánů (ERG), provedené ve spolupráci s Evropskou Komisí. Mobilní operátoři většinou splnili požadavky zavést, nabídnout a zpřístupnit „eurosazbu“ (maximální sazbu 49 centů za minutu volání v zahraničí a 24 centů za příchozí hovory v zahraničí bez DPH) všem svým roamingovým zákazníkům od 30. července. Do 30. srpna přešlo v EU na eurosazbu již okolo 200 milionů zákazníků. Mnoho operátorů reagovalo rychleji, než vyžadovala legislativa a aktivovalo eurosazbu již v červenci nebo v srpnu. Ze studie ERG rovněž vyplývá, že většina operátorů plní i ustanovení o transparentnosti, která byla zavedena nařízením EU o roamingu.

  „Eurosazba je nyní standardní cenovou nabídkou pro roaming v EU tak, jak to bylo záměrem evropského zákonodárce,“ řekla komisařka EU odpovědná za otázky telekomunikací, Viviane Redingová. „Jsem potěšena, že přechod na eurosazbu proběhl hladce, díky úzké spolupráci mezi Evropskou komisí a skupinou evropských regulačních orgánů a výrazné politické podpoře Evropského parlamentu během tohoto léta. Vím, že přetrvávají nevyřešené problémy týkající se transparentnosti některých nových roamingových nabídek. Avšak po mém dnešním jednání s ERG a s Evropskou organizací spotřebitelů BEUC jsem přesvědčena, že se národní regulační orgány této záležitosti ujmou co nejdříve.“

  Roberto Viola, předseda ERG pro rok 2007 a Dániel Pataki, předseda ERG pro rok 2008, uvedli: „ERG je spokojena s prvními výsledky realizace nařízení. Během procesu zahájeného ve spolupráci mezi Komisí a ERG byly pro tento obor činnosti stanoveny zásady, jak uvést nařízení do praxe, přičemž tento proces pomohl národním regulačním orgánům v oblasti monitorovacích činností. To je velmi dobrý příklad spojeného úsilí.“

  Dnes zveřejněná studie ERG o roamingu podává obraz o počáteční etapě realizace příslušného nařízení EU (do konce srpna) a rovněž poskytuje přehled o dostupnosti eurosazby. Vychází z výsledků dotazníku zaslaného národními telekomunikačními regulátory poskytovatelům mezinárodních roamingových služeb v celé EU. Údaje poskytlo více než 80 % operátorů mobilních sítí v EU a rovněž několik významných evropských poskytovatelů služeb.

  Až na jednu nebo dvě výjimky ze studie vyplývá velmi dobrá úroveň plnění nařízení v celé Evropě. Zatímco v prvních týdnech po 30. červenci aktivně vyhledaly eurosazbu více než 3 miliony účastníků, ještě mnohem více[1] jich mělo z nařízení přímý prospěch, protože jejich poskytovatel jim během léta zpřístupnil eurosazbu jako standardní sazbu: V Německu, Lucembursku, Nizozemí a Portugalsku někteří operátoři převedli své zákazníky na eurosazbu 1. července a v Polsku tak jeden operátor učinil již 22. června (viz IP/07/1202). K 30. srpnu byla eurosazba široce dostupná přibližně 200 milionům uživatelů, kteří ji v této etapě využívali. Na základě toho lze s jistotou odhadnout, že do konce září bude moci eurosazbu využívat více než 400 milionů občanů EU.

  Komise přes léto pozorně sledovala vývoj a zjistila, že řada operátorů v celé Evropě nabízela eurosazby pod maximálními povolenými úrovněmi (49 centů za minutu volání v zahraničí a 24 centů za příchozí hovory v zahraničí bez DPH). Nejnižší eurosazby v Evropě byly v Nizozemí (20 centů jak za odchozí, tak za příchozí hovory), Spojeném království (31,57 centů za odchozí hovory a 12,63 centů za příchozí hovory), Irsku (32,23 / 15,70 centů), Belgii (37,19 / 23,14 centů) a Rakousku (37,50 / 20,83 centů). To by mohlo být první známkou vznikající konkurence, i když je zapotřebí více důkazů, aby bylo možno tvrdit, že se i ostatní operátoři chovají obdobně.

  Podle studie ERG všichni mobilní operátoři potvrdili, že zákazníci byli kontaktováni do požadovaného termínu 30. července a informováni o dostupnosti eurosazby, i když několik národních regulátorů stále prověřuje stížnosti zákazníků na nedostatek transparentnosti některých učiněných nabídek. Komise se obává, že mobilní operátor v Belgii nebyl zcela transparentní tak, jak vyžaduje nařízení EU o roamingu. Tento operátor zaslal koncem července svým zákazníkům SMS zprávu, ve které jim oznámil, že budou 30. září 2007 automaticky převedeni na eurosazbu. Z této SMS zprávy nebylo jasné, že si zákazníci mohli zvolit eurosazbu dříve a přejít na ni do 30. srpna – tuto informaci bylo možné najít pouze na internetové stránce operátora. Komise informovala ERG a požádala belgického telekomunikačního regulátora o prošetření tohoto případu.

  Evropská komise a ERG nyní přecházejí do další etapy monitorování, jak je nařízení EU o roamingu prováděno. To stanoví, že od 30. září by zákazníci měli obdržet informace o cenách pokaždé, když překročí vnitřní hranice v EU. Kromě toho Komise připravuje zprávu pro Evropský parlament, která má být k dispozici koncem roku 2008, o dopadech zavedení eurosazby na hospodářskou soutěž. Zpráva má rovněž dát odpověď na otázku, zda se v důsledku zavedení eurosazby změnily vnitrostátní ceny a dále se má zabývat vývojem cen za roaming zpráv SMS a dat. Komise již zahajuje průzkumy cen za roaming SMS zpráv a dat, zatímco ERG započne s podrobným shromažďováním dat v říjnu.První úplná zpráva ERG na toto téma by měla být předložena Komisi v prosinci.

  Souvislosti:

  Nové nařízení EU o roamingu (platné od 30. června 2007) vyžaduje, aby mobilní operátoři zpřístupnili a aktivně nabízeli eurosazbu svým zákazníkům do 30. července (viz IP/07/870) a převedli zákazníky na eurosazbu jeden měsíc poté, co si zvolili eurosazbu nebo, pokud tito zákazníci tak neučinili, nejpozději do 30. září 2007. Eurosazba znamená, že by roamingové poplatky za minutu měly být maximálně 49 centů za odchozí a 24 centů za příchozí hovory v zahraničí (bez DPH). V letech 2008 a 2009 se eurosazba dále sníží.

   

  Další informace o roamingu:

  http://ec.europa.eu/roaming/

  Stav eurosazby ve všech 27 zemích EU:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/implementation/benchmark/

  Informace o nařízení EU o roamingu naleznete také v

  MEMO/07/251


   

  [1]   Podle průzkumu AFP používalo k 30. červenci v Německu eurosazbu již 35 milionů mobilních zákazníků.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky