Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Margot Wallströmová: Přestaňme se vzájemně obviňovat!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/10/2007

Evropská komise dnes představila návrhy týkající se „Partnerství pro komunikaci o Evropě“. Na základě svých dřívějších iniciativ Komise mimo jiné navrhuje dohodu s ostatními institucemi EU o prioritách v komunikaci a zřízení dobrovolných partnerství s členskými státy v oblasti řízení.

  Místopředsedkyně Evropské komise zodpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii Margot Wallströmová při představování plánu uvedla:„Lidé na ulici neví nic o tom, jaké jsou rozdíly mezi institucemi EU, ani se o to nezajímají. Chtějí výsledky a chtějí o nich být informováni. Příliš dlouho jsme se navzájem obviňovali z neúspěšné komunikační politiky EU. Je načase, abychom toto vzájemné obviňování ukončili a abychom začali spolupracovat.“

  V červenci 2005 Komise zveřejnila vlastní akční plán na zlepšení komunikace o Evropě, v němž stanovila 50 vnitřních praktických opatření na zlepšení komunikace. Po něm následoval v říjnu 2005 „Plán D pro demokracii, dialog a diskusi“, jehož cílem bylo podnítit veřejnou diskusi o budoucnosti Evropské unie na úrovni členských států a na evropské úrovni.

  Nejnovější dokument navazuje na bílou knihu zveřejněnou v únoru 2006, která požadovala společnou akci všech hlavních subjektů – institucí EU, členských států, evropských politických stran a nevládních organizací, a která vyzvala všechny zúčastněné strany k tomu, aby předložily své připomínky. V návaznosti na bílou knihu byly obdrženy stovky odpovědí a bylo uspořádáno několik konferencí, na kterých se dále jednalo o nadnesených otázkách. Výsledkem je tento dokument.

  Je zřejmé, že členské státy hrají klíčovou roli, pokud jde o komunikaci o evropských záležitostech v jejich příslušných zemích. Komise navrhuje rozšířit dobrovolná partnerství v oblasti řízení, která již s některými zeměmi fungují, tak, aby bylo možné provádět společné komunikační iniciativy.

  Přestože by si Komise a ostatní instituce EU měly uchovat vlastní komunikační infrastrukturu, navrhuje se interinstitucionální dohoda, která by měla zlepšit společnou komunikaci o dohodnutých prioritních tématech.

  K dalším návrhům patří:

  -       rozvoj sítě Evropských veřejných prostor v rámci Komise a kanceláří Parlamentu v členských státech.V těchto kancelářích by se mohly pořádat výstavy, diskuse a koncerty;

  -       popis aspektů školního vzdělávání, kde by společná akce na úrovni EU mohla podpořit členské státy;

  -       kontaktní místa pro občanskou společnost v rámci Komise pro jednodušší a nestrannější přístup nevládních organizací;

  -       zlepšení průzkumů veřejného mínění;

  -       internetová informační síť na zlepšení komunikace mezi evropskými a vnitrostátními politiky, novináři a dalšími osobami, které mají vliv na veřejné mínění;

  -       audiovizuální a internetová strategie, která bude následovat v nadcházejících měsících.

  Referenční dokumenty a rozhovor s Margot Wallströmovou:

  http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm

  www.youtube.com/eutube

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky