Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Průzkum Eurobarometr: Neberou děti v Evropě nebezpečí online technologií na příliš lehkou váhu?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/08/2007

Brusel 10. srpna 2007 - Mohou rodiče důvěřovat své třináctileté dceři, když surfuje na internetu? Vědí určitě, že jejich jedenáctiletému synovi při hovoru mobilním telefonem nehrozí žádné nebezpečí? Na to, jak nová média využívají děti v celé Evropě, se zaměřil průzkum Komise. Vyplývá z něj, že internet a mobilní telefony jsou dnes v Evropě pro mladou generaci bezmála samozřejmostí. Děti a mládež též obecně vědí o úskalích internetu a mobilních telefonů. Když se ovšem při jejich používání dostanou do obtížné situace, pomoc dospělých považují až za krajní řešení.

 

  Průzkum Eurobarometr: Neberou děti v Evropě nebezpečí online technologií na příliš lehkou váhu?

  „Vůbec poprvé jsme se dětí po celé Evropě zeptali, jakým způsobem využívají online technologie, do jaké míry si internet prohlížejí pro zábavu a nakolik kvůli školním úkolům a jak se vypořádávají s nebezpečími," uvádí Viviane Redingová, evropská komisařka pro informační společnost a média. „Je povzbuzující, že si mládež v Evropě osvojila digitální technologie s takovou jistotou. Aktivní využívání nových médií je klíčovou dovedností pro rozvoj znalostní společnosti v Evropě. Výsledky tohoto průzkumu zároveň pro Evropu akcentují nutnost proaktivního vzdělávaní v oblasti online médií. Musíme též dále zvyšovat informovanost o příležitostech a nebezpečích nových médií, a to zejména mezi rodiči. Je-li v sázce bezpečnost našich dětí, je na místě být nanejvýše obezřetný.“

  Kvalitativní průzkum Eurobarometr se zaměřil na děti ve věku 9–10 let a 12–14 let ze všech 27 členských států EU a z Norska a Islandu. Byly jim určeny podrobné dotazy, jakým způsobem využívají online technologie a jak reagují na obtíže a nebezpečí při používání internetu i mobilních telefonů.

  Z průzkumu vyplývá, že technologie děti využívají v celé Evropě velmi podobným způsobem. Z činností na internetu vedou online hry, surfování a komunikace, zatímco u mobilních telefonů mají mladí uživatelé v největší oblibě textové zprávy a hovory s rodiči a přáteli.

  Většina respondentů používá internet několikrát za den a vlastní též osobní mobilní telefon. Využívání internetu do určité míry omezují rodiče, zatímco používání mobilních telefonů se větší překážky nekladou a je i méně sledováno.

  Jedno z dětí například uvedlo: „Rodiče mi říkají, abych na internetu nebyl déle než hodinu nebo dvě, protože to škodí očím. Rád bych na něm byl i déle, ale vím, že mají pravdu“ (chlapec ve věku 9–10 let z Rumunska).

  Z výsledků vyplývá, že děti si jsou obecně vědomy možných nebezpečí na internetu, jimiž je ohrožení zabezpečení, viry, přístup k nevyžádanému obsahu, krádež identity a možné nebezpečí kontaktu s neznámými osobami.

  „Hackeři jsou nebezpeční, mohou šířit viry, které zničí pevný disk, nebo zkopírují vše, co máme uloženo v počítači, hesla, dokumenty atd.“ (chlapec ve věku 9–10 let z Portugalska).

  Mnoho z respondentů je též dobře informováno o nezbytných preventivních opatřeních:

  „Nesdělujte po internetu své osobní údaje ani číslo mobilu lidem, které neznáte" (dívka ve věku 12–14 let z Lucemburska).

  Některé děti však připustily, že je jejich jednání mohlo ohrozit, a některé se přiznaly i k tomu, že se staly oběťmi zastrašování a setkaly se s neznámými osobami.

  „Setkal jsem se s ním na nádraží a ukázalo se, že to byl odporný starý muž, kterému bylo 44 let. Tak jsem hned odešel!“ (chlapec ve věku 12–14 let z Dánska).

  Ačkoli mladí lidé o nebezpečích vědí a znají i preventivní opatření, většina z nich se snaží vyřešit potíže bez pomoci druhých nebo s přáteli a rodičům se svěří jen v případě krajní nouze.

  „Svěřila bych se komukoliv jinému, jen ne rodičům, protože se moc bojím toho, že by se mamince potvrdilo to, z čeho má strach, když mi zakazuje navštěvovat místnosti na chatu“ (dívka ve věku 9–10 let z Německa).

  Výsledky Eurobarometru pomohou Komisi blíže upřesnit, jakým způsobem může program EU pro bezpečnější internet co nejlépe přispět k bezpečnosti dětí v celé Evropě při používání internetu a mobilních telefonů. Průzkum navazuje na dohodu evropských mobilních operátorů o samoregulaci činností v zájmu ochrany nezletilých, kterou na jaře 2007 zprostředkovala Komise (viz IP/07/139).

  Další Den bezpečnějšího internetu se bude konat 12. února 2008.

  Souvislosti:

  Program pro bezpečnější internet funguje od roku 1999. Jeho cílem je podpora bezpečnějšího využívání online technologií, zejména dětmi, a boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu od rasismu po snímky zobrazující zneužívání dětí. Stávající fáze programu (Safer Internet plus) bude probíhat do roku 2008 (viz IP/06/1512, MEMO/07/44).

  Den bezpečnějšího internetu, jenž je pořádán každý rok, dané iniciativy zviditelňuje v celosvětovém měřítku a přispívá ke zvyšování informovanosti o problematice bezpečnějšího využívání internetu a nových technologií (viz IP/07/140, IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171).

  Publikováno: 11. srpna 2007

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky