Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Učitelé také potřebují dobré vzdělání! Komise navrhuje zlepšit kvalitu vzdělávání učitelů v Evropské unii
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/08/2007

Brusel 6. srpna 2007 - Evropská komise dnes představila návrhy na zlepšení kvality vzdělávání učitelů v EU. Vysoce kvalitní výuka je nezbytným předpokladem kvalitního vzdělání a odborné přípravy, které jsou dále rozhodující pro dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy a její schopnost vytvářet více pracovních míst a růst. Budou-li dnes dohodnuté návrhy přijaty členskými státy, zajistí pro EU vysoce vzdělanou pracovní sílu, kterou potřebuje, aby mohla čelit výzvám 21. století.

  Učitelé také potřebují dobré vzdělání! Komise navrhuje zlepšit kvalitu vzdělávání učitelů v Evropské unii

  Ján Figeľ, komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, řekl: „Lepší vyučování a učení jsou zásadní pro dlouhodobou konkurenceschopnost EU, protože vysoce vzdělaná pracovní síla je efektivnější pracovní silou. Domnívám se, že mají-li reformy členských států v oblasti vzdělávání být úspěšné, musíme zajistit, aby EU měla vysoce kvalitní učitele. Studie však ukazují na znepokojující vývoj v EU: ve většině členských států jsou dovednosti učitelů nedostačující a je složité je aktualizovat. V dnešním sdělení Komise v rámci své oblasti působnosti členské státy vyzývá, aby tyto problémy řešily, a navrhuje soubor společných pokynů a zásad pro přijetí příslušných opatření.“

  Aby učitelé připravili žáky na prostředí EU, které je stále více založeno na znalostech, musí vyučovat řadu nových dovedností, které často vyžadují nové výukové metody. Od učitelů se navíc čím dál častěji žádá, aby vyučovali ve třídách se žáky pocházejícími z rozlišných kultur, s různými mateřskými jazyky a odlišnými úrovněmi schopností a zvláštních potřeb.

  • Řada učitelů však přiznává, že mají s používáním nových technologií ve třídách obtíže. Analýza Evropské komise kromě toho ukazuje, že stávající systémy pro odbornou přípravu a vzdělávání učitelů v členských státech často neposkytnou učitelům dovednosti, které potřebují. V některých členských státech existuje jen malá systematická koordinace mezi různými prvky vzdělávání učitelů, což vede k nedostatečnému souladu a kontinuitě, zejména mezi počátečným odborným vzděláváním učitelů a jejich následným uvedením do praxe, odbornou přípravou při zaměstnání a odborným rozvojem. Dále z analýzy Komise vyplývá, že investice do průběžné odborné přípravy a rozvoje učitelů je nízká. Například:
  • Odborná příprava při zaměstnání je povinná jen v 11 členských státech (Rakousko, Belgie, Německo, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Malta, Spojené království).
  • Pokud odborná příprava při zaměstnání existuje, obvykle nepřesahuje 20 hodin ročně a nikdy není delší než 5 dní ročně.
  • Jen polovina zemí v Evropě poskytuje novým učitelům během prvních let praxe jistý druh systematické podpory (např. uvedení do praxe, odborná příprava, odborné vedení).
  • Evropská komise úzce spolupracuje s členskými státy s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání učitelů v EU jako součást celkového procesu strategické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, který povzbuzuje a podporuje vnitrostátní reformy. Tato spolupráce vedla k stávajícímu sdělení Komise. Uvádí společný rámec politik ke zlepšení kvality vzdělávání učitelů. Dokument je odpovědí na žádost vyjádřenou ve Společné zprávě Rady a Komiseo pokroku při plnění lisabonských cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy z roku 2004, aby se vytvořil soubor společných evropských zásad zaměřených na zlepšení dovedností a kvalifikací učitelů a školitelů.

  Sdělení poskytuje členským státům obecné směry pro rozvoj politik a postupů. Mezi ně patří:

  • zajistit všem učitelům přístup k znalostem, metodám a pedagogickým dovednostem, které potřebují k efektivní práci;
  • zajistit, aby byla pro vzdělávání učitelů a jejich odborný rozvoj poskytnuta koordinovaná a souvislá podpora, a rovněž přiměřené zdroje;
  • podpořit koncept reflektivní praxe a výzkumu mezi učiteli;
  • podpořit postavení a uznání učitelského povolání; a
  • podpořit profesionalizaci výuky.

  Publikováno: 6. srpna 2007

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky