Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Roaming v EU po termínu 30. července: Většina mobilních operátorů dodržuje právní předpisy, ale několik „černých ovcí“ stále ohrožuje přínosy pro spotřebitele
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/08/2007

Brusel 2. srpna 2007 – Měsíc po vstupu nařízení o roamingu v rámci EU, jímž se snižují poplatky za roaming u mobilních operátorů až o 70 %, zveřejnila dnes Komise internetovou stránku, aby ilustrovala, jak mobilní operátoři ve všech 27 členských státech nová pravidla EU uplatňují. Komise zjistila, že velká většina operátorů mobilních hovorů dodržuje nařízení EU a nabízí zákazníkům novou „eurosazbu“ (sazbu do 0,49 EUR za minutu za odchozí hovory z ciziny a do 0,24 EUR za příchozí hovory přijaté v zahraničí, přičemž do cen není zahrnuto DPH). Komise zaznamenává, že mnozí operátoři nabízejí eurosazbu již začátkem července, zatímco ostatní čekali až do doby těsně před termínem 30. července. Někteří operátoři také nabízejí ceny pod stropem EU nebo nabízejí nové balíčky roamingových služeb. Zdá se, že operátoři nařízení bezproblémově provádějí, ačkoli u některých netransparentních nabídek hrozí, že by spotřebitelé mohli být připraveni o plný přínos nových pravidel EU.

  Roaming v EU po termínu 30. července: Většina mobilních operátorů dodržuje právní předpisy, ale několik „černých ovcí“ stále ohrožuje přínosy pro spotřebitele

   

  Dnes, přesně jeden měsíc po vstupu nových pravidel EU o poplatcích za roaming v platnost, využívá již kolem 50 % spotřebitelů v Evropě podstatně snížených sazeb. Zdá se, že interakce mezi nařízením a dobrovolnou anticipací regulovaných sazeb ze strany představitelů odvětví jde ku prospěchu spotřebitelům, jak zamýšlel Evropský parlament i Rada ministrů EU,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace, „vítám zejména to, že mnozí operátoři nabídli novou eurosazbu na začátku prázdnin a že někteří dokonce šli výrazně pod stropy stanovené v nařízení. Pouze v několika případech – jež jsou výjimkou, nikoli pravidlem – zaznamenáváme pokusy o zdržení dopadů nařízení pomocí netransparentního chování nebo v rámci možností i pomocí chování proti zásadám hospodářské soutěže. Tyto případy budou muset vnitrostátní i evropské regulační orgány velmi pečlivě analyzovat. Pokud najdeme důkaz pro chování, kterým se porušuje právo, stanoví nařízení o roamingu v rámci EU sankce, které by mohly být doplněny plným uplatněním práva na ochranu hospodářské soutěže.“

  Komise se během prvního měsíce platnosti nového nařízení EU formou dotazníku dotázala 95 mobilních operátorů na to, kdy byla nabídnuta a zavedena eurosazba a na přesnou velikost této eurosazby. Tento měsíc je zvlášť významný pro spotřebitele EU, neboť mobilní operátoři musejí zákazníkům nabídnout eurosazbu do 30. července. Jakmile zákazník tuto nabídku přijme, operátor má maximálně jeden měsíc na aktivaci této sazby. Pokud spotřebitel nereaguje, bude automaticky přepojen na eurosazbu dne 30. září.


  Výsledky šetření Komise jsou v rozsáhlé míře pozitivní:

  •    Někteří mobilní operátoři nabízeli a aktivovali eurosazbu už 1. července nebo v prvních červencových týdnech, čímž umožnili spotřebitelům využít značně nižších cen. Jeden mobilní operátor dokonce eurosazbu nabízel a aktivoval týden předtím, než nařízení vstoupilo v platnost.

  •    Mnozí operátoři přepojili spotřebitele na eurosazbu automaticky, a zajistili tak, že spotřebitelé mohli využívat nižších sazeb co nejdříve.

  •    Nejlevnější eurosazba, kterou zatím Komise zjistila, činí 31,5 centů za minutu pro odchozí hovory do zahraničí a 12,6 centů pro příchozí hovory přijímané v zahraničí. Kromě toho nabízejí někteří operátoři zvláštní balíčky, které mohou být zajímavé pro některé skupiny spotřebitelů, kteří intenzívně cestují.

  Na negativnější straně Komise zaznamenává:

  •    Operátor na Kypru nabídne eurosazbu až 30. srpna, čímž jasně porušuje podmínky nařízení EU, podle něhož se tato nabídka musí učinit nejpozději do 30. července 2007.

  •    V Belgii zaslal mobilní operátor v posledních dnech v červenci SMS, v níž říká, že budou automaticky přepojeni na eurosazbu dne 30. září 2007. Samotnou nabídku eurosazby, podle níž by spotřebitelé mohly eurosazbu využívat již ke 30. srpnu, lze nalézt pouze na operátorově internetové stránce.

  •    Operátoři v Lotyšsku na dotazník Komise neodpověděli. Za Estonsko obdržela Komise pouze jednu odpověď, zatímco u Finska dva mobilní operátoři zatím neodpověděli.

  Celkově zatím Komise obdržela 74 odpovědí od 95 mobilních operátorů. Jednotlivé výsledky jsou ode dneška zveřejněny na internetové stránce Komise. 

  Za porušení ustanovení nového nařízení o roamingu v rámci EU je stanoveno, že vnitrostátní regulační orgány mohou uložit účinné a odrazující sankce. 

  Souvislosti:

  Nařízení o roamingu v rámci EU bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 29. června 2007 a dnem 30. června 2007 se stalo použitelným ve všech 27 členských státech EU (viz IP 07/870). Stanoví, že poplatky za roaming by neměly přesáhnout 0,49 EUR za odchozí hovory do zahraničí a 0,24 EUR za příchozí hovory v zahraničí (kromě DPH). Operátoři si mohou konkurovat pod těmito cenovými stropy tak, že nabídnou ceny dokonce ještě levnější.

  Ve spolupráci se skupinou evropských regulačních orgánů provede Komise v říjnu podrobnější analýzu. Výsledky budou zahrnuty do hodnocení nařízení o roamingu v rámci EU, které má Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě ministrů EU do 18 měsíců od vstupu nařízení v platnost.

  Toto hodnocení bude tvořit základ pro rozhodnutí, zda prodloužit nebo rozšířit nařízení a zda se mají do oblasti působnosti zahrnout SMS, MMS a datové služby v roamingu, jež do ní v současnosti nespadají.

  Veškeré informace lze najít na internetové stránce Komise o roamingu:http://ec.europa.eu/roaming.

  Orientační srovnání mobilních operátorů v EU lze najít zde

  Další informace: MEMO/07/251

  Publikováno: 3. srpna 2007

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky