Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský týden regionů a měst
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/10/2007

Projekt Dnů otevřených dveří 2007 (Open Days) neboli Evropský týden regionů a měst, který společně organizují Výbor regionů a Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální politiku, se uskutečnil ve dnech od 8. do 11. října 2007 v Bruselu. Kromě programu v Bruselu bude během měsíce října probíhat více než 100 akcí na místní úrovni, které pořádají místní a regionální orgány jednotlivých členských států. V České republice se tyto akce uskuteční v 5 městech. V rámci Dnů otevřených dveří proběhnou setkání pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v EU s politiky působícími na celostátní, regionální a místní úrovni, odborníky v příslušných oblastech a zástupci podnikatelských a bankovních organizací a organizací občanské společnosti.Očekává se, že se těchto akcí, jejichž součástí bude 150 seminářů a debat, zúčastní až 5 000 lidí.

  Evropský týden regionů a měst

  Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Tento týden je ztělesněním Evropy přinášející výsledky, kterou společně budujeme. Jsem přesvědčen, že regionální a místní orgány hrají zásadní úlohu v informování evropských občanů o tom, jaký má pro ně Evropská unie význam. Můžeme jim nabídnout skutečné výsledky a řešení. Proto jsme letošní ročník nazvali REALIZACE: regiony vytvářejí růst a pracovní místa. Tím je řečeno vše. Doufám, že tato akce bude mít velký úspěch.“

  Téma  tohoto ročníku DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – REALIZACE – odráží zahájení 450 nových národních, regionálních a přeshraničních rozvojových programů a investici 500 miliard EUR z veřejných a soukromých investic v nadcházejících sedmi letech. Semináře v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se soustředí na pět témat:

  •    Přilákání investorů: regiony a města ukazují, jak na to.

  •    Význam blízkosti: uskupení (klastry) a regionální rozvoj.

  •    Moudré investování: partnerství veřejného a soukromého sektoru a finanční inženýrství.

  •    Překračování hranic: budování kontaktních sítí a osvědčené postupy podporující růst a vytváření pracovních míst.

  •    Kontrola výsledků: způsob provádění nových programů.

  Kromě programu v Bruselu uspořádají místní a regionální orgány ve svých zemích v průběhu října přibližně 100 místních akcí DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tato událost propůjčí regionální politice poprvé mezinárodní rozměr, protože se jí zúčastní také ministři a zástupci regionů z Číny, Ruska a Brazílie a odborníci z dalších zemí, které nejsou členy EU, a z mezinárodních organizací.

  V návaznosti na úspěšnou premiéru v roce 2006 bude Výbor regionů opět hostit tzv. Kavárnu pro investory, která přivede dohromady partnery z veřejného a soukromého sektoru  do sedmi tematických „vesnic“ týkajících se dopravy, energetiky, životního prostředí, znalostní společnosti, zdravotnictví, výzkumu a inovací a finančního inženýrství. Ve skutečné kavárně bude vytvořena základna pro 50 propojených seminářů a workshopů a televizní studio.

  Více informací a registrace:

  www.opendays.europa.eu

  Další informace o evropské regionální politice jsou k dispozici na této adrese:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky