Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (10. - 16. září)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/09/2007

Zahájena veřejná konzultace o evropském rozpočtu * Debata o flexikuritě se stupňuje * Jmenování koordinátorů pro klíčové energetické projekty * Komise potvrdila rok 2008 jako lhůtu pro korekci schodku rozpočtu ČR

  Euromince

  Co si myslíte o rozpočtu?

  Dne 12. září Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o evropském rozpočtu. Při této konzultaci neplatí žádná tabu, protože snahou Komise je shromáždit myšlenky a návrhy, které by v střednědobém až dlouhodobém výhledu umožnily důkladnou revizi všech aspektů souvisejících s výdaji a příjmy Evropské unie, bez jakýchkoli výjimek. Dobrý pocit ze snahy o efektivnější využívání prostředků na evropské úrovni  nám zhořkne při čtení jiné zprávy Evropské komise ze stejného dne, v níž vyjadřuje obavy, že se České republice ani přes vysoký hospodářský růst nepodaří zkorigovat nadměrný rozpočtový schodek. Podobu našeho státního rozpočtu v přístím roce už nejspíš neovlivníme, tím spíš bychom se měli zapojit do diskuse o rozpočtových zásadách na úrovni EU. Takže, co si myslíte o evropském rozpočtu?

   

  Evropská komise


  Politika soudržnosti pro období 2007–2013: Komise schválila strategii a priority Finska na podporu růstu a zaměstnanosti

  Brusel 13. září 2007 - Finsko dosáhlo dohody s Evropskou komisí ohledně rámce na podporu růstu a zaměstnanosti, který bude v období 2007–2013 východiskem pro investice ze zdrojů EU ve výši 1,6 miliardy EUR. Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a komisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla schválili plán a priority pro politiku soudržnosti na období 2007–2013, stanovené v národním strategickém referenčním rámci. Tyto priority mají podpořit konkurenceschopnost a inovace regionálních ekonomik a podpořit atraktivitu finských regionů tím, že zvýší životní úroveň, posílí přizpůsobivost pracovníků a zlepší jejich kvalifikace.


  více »

  Debata o flexikuritě přeřazuje na vyšší rychlost

  Brusel 13. září 2007 - Evropští ministři poprvé diskutovali o návrzích Evropské komise, aby se dohodli na společném přístupu k flexikuritě – strategiích kombinujících flexibilitu s jistotou pro pracovníky i společnosti. Na konferenci, pořádané portugalským předsednictvím EU, se setkali také zástupci pracovníků a zaměstnavatelů, nevládní organizace a odborníci. Její závěry přispějí ke společným zásadám flexikurity, které by vedoucí představitelé EU měli dojednat v prosinci.


  více »

  Evropská komise jmenovala koordinátory pro klíčové energetické projekty

  Brusel 12. září 2007 - Evropská komise jmenovala čtyři koordinátory projektů v energetice, jejichž úkolem bude sledovat a podporovat realizaci několika prioritních projektů. Koordinátoři budou odpovídat za vysokonapěťové propojení mezi Francií a Španělskem, připojení pobřežních větrných elektráren v oblasti Baltského a Severního moře, plynovod Nabucco a elektroenergetické propojení Německa, Polska a Litvy.


  více »

  Posilující a kontrolní opatření související s integračními politikami v EU: Komise přijala třetí výroční zprávu o migraci a integraci

  Brusel 12. září 2007 - Komise přijala svou třetí výroční zprávu o migraci a integraci rozebírající činnosti podniknuté ohledně přijetí a integrace státních příslušníků třetích zemí na úrovni EU a na úrovni jednotlivých členských států, poskytující přehled vývoje politiky a přispívající k vyhodnocení a posílení integračních opatření. První výroční zpráva byla zveřejněna v červenci roku 2004 a druhá v červnu 2006. Třetí výroční zpráva informuje o stavu vytváření rámce EU pro integraci státních příslušníků třetích zemí k červnu 2007. Komise navíc v této zprávě oznamuje svůj závazek předložit nové iniciativy směřující k dalšímu vývoji tohoto rámce. Jedná se zde o prozkoumání toho, jak mohou účast a občanství působit ve prospěch integračního procesu a podporovat rozvoj společných ukazatelů a údajů, které by mohly členské státy dobrovolně používat za účelem hodnocení výsledků integračních politik. Třetí výroční zpráva o migraci a integraci bude předmětem jednání konference na vysoké úrovni týkající se legálního přistěhovalectví, kterou uspořádá Portugalsko v rámci svého předsednictví ve dnech 13. – 14. září.
  více »

  Evropská komise schválila českou státní podporu pro kombinovanou dopravu

  Brusel 12. září 2007 - Evropská komise rozhodla, že povolí českou státní podporu pro rozvoj kombinované dopravy spočívající v subvencích na nákup určitých druhů vagonů. Cílem je rozvinout kombinovanou dopravu, a dosáhnout tak posunu v přepravě nákladu od silniční k železniční dopravě. Účelem podpory je posílit využívání nedoprovázené kombinované dopravy zvýšením její konkurenceschopnosti. Očekávaný rozpočet celého režimu podpory, včetně podpory schválené loni, na období 2006 až 2010 činí 1,58 miliardy CZK (56 milionů EUR).


  více »

  Komise znovu potvrdila rok 2008 jako lhůtu pro korekci nadměrného schodku rozpočtu České republiky

  Brusel 12. září 2007 - Evropská komise navrhla ministrům financí Evropské unie, aby doporučili České republice zkorigovat nadměrný schodek rozpočtu do roku 2008, což je cíl, kterého může díky hospodářskému růstu dosáhnout. V roce 2006 činil schodek České republiky 2,9 %, ale v letošním roce opět došlo ke zhoršení rozpočtové situace, čímž je ohrožen cíl snížit v roce 2008 schodek pod 3 %, jak doporučila Rada v roce 2004. Očekává se, že ministři financí posoudí návrh tohoto doporučení na svém říjnovém zasedání.


  více »

  Prozatímní předpovědi EU: Odhad růstu na rok 2007 mírně upraven, vyšší riziko poklesu

  Brusel 11. září 2007 - Komise na základě aktualizace údajů pro sedm největších členských států Evropské unie odhaduje hospodářský růst v roce 2007 na 2,8 % pro celou EU a 2,5 % pro země eurozóny. Oproti jarnímu odhadu to představuje snížení o 0,1 procentního bodu. Očekává se, že hospodářský růst v Evropě bude i nadále mít pevný základ a bude využívat příznivé stabilní situace v celosvětovém měřítku. V důsledku nedávného otřesu se však v souvislosti s ním jednoznačně zvýšilo riziko poklesu. Pokud jde o inflaci, za rok 2007 v důsledku vyšších cen surovin zřejmě vzroste o 2,2 % v EU a v eurozóně o 2,0 % (nárůst 0,1 procentního bodu ve srovnání s jarním odhadem).


  více »

  Černá listina zakázaných leteckých společností: Evropská Komise přijímá nová opatření

  Brusel 11. září 2007 - Evropská komise popáté aktualizovala seznam leteckých společností Společenství, které jsou v Evropské unii zakázané. Seznam byl vypracován v březnu 2006 a už v červenci tohoto roku se dočkal změny. Nová listina nahrazuje předchozí seznam a je k okamžité dispozici na internetových stránkách Komise. Komise tak z prostoru Evropské unie vykazuje dvě nové letecké společnosti, které pokládá za málo bezpečné. Jednou je ukrajinská společnost Ukranian Mediterranean Airlines a druhou íránská Mahan Air.


  více »


  Rada

  Neformální setkání ministrů financí a guvernérů národních bank

  15. září 2007 - V portugalském Portu se ve dnech 14. a 15. září konalo neformální setkání ministrů financí a guvernérů národních bank členských států Evropské unie. Účastníci setkání diskutovali o hospodářské situaci, vývoji na finančních trzích a otázkách modernizace veřejné správy s ohledem na efektivitu a všeobecnou konkurenceschopnost. Toto téma také patří k prioritám portugalského předsednictví.


  více »

  Setkání skupiny na vysoké úrovni pro gender mainstreaming

  14. září 2007 - 10. a 11. září se v Portugalsku konalo setkání skupiny na vysoké úrovni pro genderový mainstreaming. Tuto skupinu tvoří vysocí představitelé členských států odpovědní za genderovou rovnost a její úlohou je strategické plánování aktivit, opatření a politik v této oblasti. Účastníci setkání diskutovali o politikách na úrovni EU zaměřených na genderovou rovnost a hodnotili realizaci programů na podporu rovnosti mezi muži a ženami.


  více »


  Evropský parlament


  Kolik poslanců bude mít Parlament po roce 2009

  13. září 2007 - S rostoucím počtem členských zemí EU roste i počet poslanců, kteří zastupují své občany v Evropském parlamentu. Původní počet 736 poslanců se po vstupu Bulharska a Rumunska dočasně rozrostl na 785, podle připravované reformní smlouvy EU by ve volbách v roce 2009 mělo být rozděleno 750 poslaneckých křesel. Parlament nyní předložil návrh, jak by poslanecké mandáty měly být rozděleny.


  více »

  Předseda Parlamentu se zúčastní setkání předsedů parlamentů G8

  10. září 2007 - Předseda Evropského parlamentu bude v budoucnu stálým hostem na konferencích předsedů parlamentů skupiny G8. Během tohoto víkendu se na tom v Berlíně dohodli předsedové parlamentů členských států: Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, USA, Kanady a Ruska - států skupiny G8. Hans-Gert Pöttering se tohoto setkání zúčastnil jako host na pozvání předsedy německého Bundestagu, Norberta Lammerta.


  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky