Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (25. února – 2. března 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/03/2008

 

Oscar ze nejlepší cizojazyčný film * Prohlášení předsednictví k trestu smrti v Guatemale * Přezkum návrhu trestního zákoníku v Íránu * Směrnice o ekodesignu * Režim DPH pro cestovní kanceláře * Komise za bezpečnější internet pro děti * Pardubický perník obdržel evropskou ochrannou známku * Možné snížení cukerných kvót až v roce 2010 * Evropa v éteru: spuštění sítě evropských rádií * Pamětní mince hospodářské a měnové unie * Ceny RegioStars: ocenění nejinovativnějších evropských regionálních projektů

  Diář

   

  Oscara ze nejlepší cizojazyčný film získal snímek financovaný EU

   

  Evropská kinematografie v noci zaznamenala další úspěch. Za nejlepší cizojazyčný film byl oceněn snímek rakousko-německé produkce Ďáblova dílna (Die Fälscher). Tento film byl spolufinancován z evropského programu MEDIA. Vedle tohoto snímku podporoval program MEDIA také tři další filmy, které byly nominovány na Oscara. Jedná se o filmy Edith Piaf (La Môme), Persepolis a Skafandr a motýl (Le Scaphandre et le Papillon). Na tyto čtyři snímky program MEDIA celkem přispěl částkou 2 629 331 EUR. Na samotný film Ďáblova dílna byla vyčleněna částka 654 980 EUR.

   

  více »

   
   

  Rada


  Prohlášení předsednictví k situaci v Bělorusku

  Brusel 28. února 2008 – Předsednictví jménem Evropské unie vyjadřuje uvězněnému bývalému kandidátovi na prezidenta Běloruska Aljaksandru Kazulinovi a jeho dcerám soustrast k úmrtí Iriny Kazuliny. Evropská unie bere na vědomí, že Aljaksandr Kazulin byl z vězení na tři dny propuštěn, aby se mohl s manželkou rozloučit. Evropská unie opětovně vyzývá běloruské orgány, aby Aljaksandra Kazulina natrvalo a bezpodmínečně propustily.

  více »


  Prohlášení předsednictví k trestu smrti v Guatemale

  Brusel 26. února 2008 – Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad schválením zákona s názvem „zákon upravující změnu trestu smrti“, jehož případný vstup v platnost by ve skutečnosti představoval ukončení faktického moratoria na trest smrti, které bylo v Guatemale zavedeno v roce 2000. EU považuje tento zákon přijatý guatemalským kongresem za nanejvýše negativní změnu.

  více »


  Prohlášení předsednictví k přezkumu návrhu trestního zákoníku v Íránu

  Brusel 25. února 2008 – Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím zhoršováním situace v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice. EU je vážně znepokojena zprávami o tom, že íránský parlament přezkoumává návrh trestního zákoníku. EU vyjadřuje své obavy zejména v souvislosti s oddílem pět, týkajícím se odpadlictví od víry, kacířství a čarodějnictví.

  více »

   
   

  Evropská komise


  Směrnice o ekodesignu – Komise zaslala pěti členským státům odůvodněná stanoviska

   

  Brusel 28. února 2008 – Komise zaslala odůvodněná stanoviska České republice, Finsku, Řecku, Portugalsku a Lucembursku, které neoznámily provedení směrnice o ekodesignu ve vnitrostátních předpisech. Směrnice se zaměřuje na snížení dopadu energetických spotřebičů na životní prostředí a je jedním z pilířů strategie EU pro energetickou účinnost.

   

  více »


  EU požaduje označovat magnetické hračky štítky s upozorněním

   

  Brusel 28. února 2008 – Na základě návrhu Komise mají být hračky obsahující magnety v celé EU opatřeny výstražným upozorněním. Opatření se má týkat všech hraček, které obsahují volné nebo oddělitelné magnety nebo magnetické části takové velikosti a tvaru, že by je děti mohly spolknout. Magnety představují nové nebezpečí, protože jejich velikost se v posledních letech zmenšila, a jsou přitom mnohem silnější.

   

  více »


  DPH: Komise podniká kroky proti osmi členským státům v souvislosti s režimem DPH pro cestovní kanceláře

   

  Brusel 28. února 2008 – Evropská komise požádala Polsko, Nizozemsko, Portugalsko, Francii, Itálii, Finsko, Řecko a Českou republiku, aby pozměnily své právní předpisy týkající se uplatňování zvláštního režimu DPH na ziskovou přirážku cestovních kanceláří. Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud uvedené státy odůvodněnému stanovisku nevyhoví do dvou měsíců, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru.

   

  více »


  Komise předkládá Evropské radě návrhy týkající se fondů státního majetku a finanční stability

   

  Brusel 27. února 2008 – Evropská komise přijala sdělení o fondech státního majetku a o úpravě evropských a světových finančních systémů tak, aby lépe podporovaly finanční stabilitu. Tato sdělení jsou příspěvkem Komise k jednáním vedoucí představitelů EU na jarním zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 13. a 14. března.

   

  více »


  Internet bude pro děti ještě bezpečnější

   

  Brusel 27. února 2008 – Evropská komise předložila návrh nového programu pro bezpečnější internet, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí. Tento program bude pomáhat v boji proti nelegálnímu obsahu a závadnému chování. Program, jenž bude pokračováním úspěšného programu pro bezpečnější internet zahájeného v roce 2005, bude realizován v období let 2009–2013 a je na něj vyčleněn rozpočet ve výši 55 milionů EUR.

   

  více »


  Pardubický perník obdržel evropskou ochrannou známku

  Brusel 27. února 2008 – Pardubický perník může od 27. února 2008 užívat ochrannou známku Evropské unie. Pardubičtí perníkáři tak získávají konkurenční výhodu oproti výrobcům nejrůznějších napodobenin. Jedná se již o devátou ochrannou známku, kterou výrobek z České republiky získal.

  více »


  V roce 2008/09 se neočekává preventivní stažení cukru z trhu, možné konečné snížení kvót o 1,16 milionu tun v roce 2010

   

  Brusel 26. února 2008 – V roce 2010 možná odvětví cukru v EU čeká konečné snížení kvóty o 1,16 milionu tun. K usnadnění rozhodování společností dostanou zúčastněné subjekty informaci o tom, jak bude předpokládané snížení kvóty snížení rozděleno mezi členské státy. Cílem restrukturalizace je ve střednědobém horizontu dosáhnout rovnováhy trhů s cukrem s vývozy omezenými na závazek v rámci Světové obchodní organizace (1,374 milionu tun) a výrazně vyššími dovozy z nejméně rozvinutých zemí.

   

  více »


  Evropa v éteru: spuštění sítě evropských rádií

   

  Brusel 26. února 2008 – Od dubna 2008 bude 16 rozhlasových stanic ze 13 zemí sdružených do konsorcia a 7 přidružených stanic každý den společně vytvářet a simultánně vysílat pořady věnované aktualitám a společenským otázkám 27 členských států Evropské unie. Program se bude vysílat nejdříve v deseti jazycích, jejichž počet bude postupně rozšířen až na 23 jazyků EU.

   

  více »


  Reformy přinášejí výsledky, ale nesmíme zapomínat na ty nejzranitelnější

   

  Brusel 25. února 2008 – Reformy sociální ochrany a politiky aktivního začleňování v loňském roce viditelně přispěly k vyššímu růstu a k většímu počtu pracovních míst v Evropě. Je však třeba učinit více pro to, aby tyto výsledky přinesly užitek i lidem na okraji společnosti a vedly ke zlepšení sociální soudržnosti, říká se ve zprávě Komise.

   

  více »


  Pamětní mince hospodářské a měnové unie: a vítězem se stává…

   

  Brusel 25. února 2008 – Občané EU a občané s bydlištěm v EU vybrali motiv pro novou eurominci symbolizující euro jako poslední etapu v procesu evropské ekonomické integrace, která bude vydána v lednu příštího roku u příležitosti desetiletého výročí hospodářské a měnové unie. Internetového hlasování se zúčastnilo více než 141 000 občanů.

   

  více »


  Ceny RegioStars: ocenění nejinovativnějších evropských regionálních projektů

   

  Brusel 25. února 2008 – Evropské regiony Alsasko, Øresund, Wales, West Midlands a Yorkshire a Humber jsou prvními laureáty ceny RegioStars za inovativní regionální projekty. Ceny za projekty podporující udržitelný rozvoj a znalostní regionální ekonomiky jim předala komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a bývalý předseda katalánské vlády a předseda poroty Pasqual Maragall i Mira.

   

  více »


  Evropská správná praxe pomáhá snížit počet nemocí z povolání pro miliony pracovníků

  Brusel 26. února 2008 – Za svůj projekt v rámci prevence muskuloskeletálních poruch, které jsou nejčastějším typem nemocí souvisejících s prací v Evropě, bylo oceněno v rámci evropské soutěže Ceny za správnou praxi devět organizací. Držitelé ocenění byli vyhlášeni na oficiálním zakončení kampaně Posviťme si na břemena, kterou zorganizovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

  více »

   
   

  Kalendář


  4. – 20. března 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky