Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (22. - 28. března 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

31/03/2010

 

EU slaví 25. výročí Evropských hlavních měst kultury * Komise zahajuje konzultaci o fungování statutu evropské společnosti * Evropská komise dnes udělala první krok k přezkoumání předpisů týkajících se pracovní doby * Komisařka Vassiliou poblahopřeje nejlepším mladým překladatelům v EU * Kampaň „Jaro Evropy 2010“ * Hospodářský růst si žádá více žen na vedoucích pozicích * Komise vítá zapojení občanské společnosti do formulování obchodní politiky EU * Komise vyhlásila druhý ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví * Pokrok v právních jistotách pro děti a rodiče z mezinárodních manželství * Nová jednání s USA o předávání bankovních údajů v rámci potírání terorismu * Rozpočet 2011: Parlament vysvětluje své priority * Poslanci projednali otázky eurozóny a finančního dozoru s Jean-Claude Trichetem a Olli Rehnem

  Týden v Evropě (22. - 28. března 2010)

  Evropský týden malých a středních podniků 2010

  V uplynulých dnech byla zahájena registrace akcí v rámci Evropského týdne malých a středních podniků 2010. Evropský týden MSP se koná ve dnech 25. května – 1. června 2010. Jedná se o zastřešující kampaň pro aktivity zaměřené na podporu malých a středních podniků, které se budou konat po celé Evropě včetně České republiky. Cílem kampaně je informovat podnikatele o možnostech podpory jejich aktivit na evropské, národní a regionální úrovni a rovněž povzbudit potenciální podnikatele k zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Nedílnou součástí Evropského týdne MSP je možnost sdílet zkušenosti a podnikatelské nápady s ostatními zástupci malých a středních podniků. Do Evropského týdne malých a středních podniků 2010 se mohou zapojit orgány veřejné správy, stávající i potenciální podnikatelé, vzdělávací instituce, obchodní organizace, studenti i mladí lidé.


  Evropská komise


  EU slaví 25. výročí Evropských hlavních měst kultury

  Evropská komise slaví pětadvacáté výročí Evropských hlavních měst kultury. Při této příležitosti pořádá v Bruselu konferenci a výstavu, které se zúčastní více než 400 zástupců bývalých, současných a budoucích hlavních měst kultury a řada dalších kulturních činitelů. Akci zahájí předseda José Manuel Barroso a členka Komise Androulla Vassiliou společně s předsedkyní výboru Evropského parlamentu pro kulturu Doris Packovou. Cílem konference je výměna zkušeností a sdílení osvědčených postupů, jakož i zhodnocení dopadu, který tato iniciativa měla od svého zahájení v roce 1985.
  více »


  Komise zahajuje konzultaci o fungování statutu evropské společnosti

  Statut evropské společnosti umožňuje společnostem, které provozují svou činnost ve více členských státech, reorganizovat svůj přeshraniční obchod v rámci jedné evropské společnosti. Díky statutu budou moci pracovat ve stabilním právním rámci, snížit vnitřní náklady na provozování činnosti v několika zemích, a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na vnitřním trhu. V některých členských zemích se evropská společnost stala velmi oblíbenou, v jiných se však neujala. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem zjistit, zda je potřeba provést změny, aby statut evropské společnosti fungoval lépe. Revizí statutu evropské společnosti zamýšlí Komise podpořit jeho používání v celé Evropské unii.
  více »


  Evropská komise dnes udělala první krok k přezkoumání předpisů týkajících se pracovní doby

  Evropská komise dnes požádala zástupce pracovníků a zaměstnavatelů o stanovisko k možnostem revize předpisů EU týkajících se pracovní doby. V první fázi konzultací se evropských sociálních partnerů ptá, zda je třeba ohledně směrnice o pracovní době přijmout opatření na úrovni EU a jaký by měl být rozsah takových opatření. Jedná se o první krok k celkovému přezkoumání směrnice po pokusech revidovat stávající právní předpisy, které skončily v dubnu 2009 nezdarem.
  více »


  Komisařka Vassiliou poblahopřeje nejlepším mladým překladatelům v EU

  Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou předá zítra v Bruselu ceny vítězům překladatelské soutěže EU „Juvenes Translatores“ (latinsky „mladí překladatelé“), pořádané pro studenty středních škol. Dvacet sedm studentů, každý z jednoho členského státu, obdrží cenu a diplom za nejlepší překlad v dané zemi. Soutěž Juvenes Translatores uspořádala Evropská komise již potřetí.
  více »


  Kampaň „Jaro Evropy 2010“

  Komisařka Androulla Vassiliou a Stavros Lambrinidis, místopředseda Evropského parlamentu, zahájili kampaň Jaro Evropy 2010. Cílem kampaně, která potrvá do 30. června, je motivovat žáky základních a středních škol a jejich rodiče, aby se více zajímali o významné otázky ovlivňující Evropu, jako je hospodářská krize, nezaměstnanost mládeže, změna klimatu, vzdělávání a boj proti chudobě.
  více »  Hospodářský růst si žádá více žen na vedoucích pozicích

  V představenstvech a v dozorčích radách největších společností kótovaných na burze v členských státech EU tvoří ženy pouze desetinu členů a guvernéři všech centrálních bank v EU jsou muži. Podle expertní zprávy Evropské komise by pro ekonomiku bylo prospěšné, kdyby na vedoucích pozicích byli muži i ženy zastoupeni vyváženě. Pokud jde o členství žen v nejvyšších orgánech největších společností, je na tom ČR podle zprávy lehce nad průměrem EU: podíl žen činí 13 %, zatímco průměr je 11 %.
  více »


  Komise vítá zapojení občanské společnosti do formulování obchodní politiky EU

  Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht zahájil veřejnou debatu o budoucnosti obchodní politiky EU. Na dnešním pražském semináři o zapojení občanské společnosti do formulování obchodní politiky vyzval komisař k širší debatě o roli obchodní politiky za současných hospodářských podmínek.
  více »


  Komise vyhlásila druhý ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví

  Evropská komise dnes vyhlásila druhý ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví pro články zveřejněné v tisku nebo na internetu. Soutěž je součástí kampaně "Evropa pro pacienty" a jejím cílem je podpořit a odměnit vysoce kvalitní žurnalistiku, která zvyšuje informovanost občanů o zdravotní péči a o právech pacientů. Prvního ročníku novinářské ceny v oblasti zdraví se zúčastnili novináři z celé Evropské unie, kteří do soutěže zaslali více než 460 článků.
  více »


  Pokrok v právních jistotách pro děti a rodiče z mezinárodních manželství

  Tisíce Evropanů se každoročně nacházejí v obtížných situacích, neboť každá země EU má svůj vlastní systém pro určení země, jejíž právní řád se v případě rozvodu použije. Evropská komise nyní navrhla konkrétní řešení: právní řád, na základě kterého si manželé budou moci vybrat zemi, jejíž právní předpisy se v případě jejich rozvodu použijí.
  více »


  Nová jednání s USA o předávání bankovních údajů v rámci potírání terorismu

  Komise dnes navrhla mandát k jednání s vládou USA o předávání bankovních údajů v rámci programu pro sledování financování terorismu. Dohodu, která by měla zvýšit bezpečnost předávaných údajů, by chtěla Komise uzavřít v létě.
  více »

   


  Evropský parlament


  Rozpočet 2011: Parlament vysvětluje své priority

  Mladí lidé, hospodářská obnova a výzkum by měly být hlavními rozpočtovými prioritami EU, vyhlásil Evropský parlament ve čtvrtek, když se stal hlavní institucí EU pro přijímání stanoviska k rozpočtu na příští rok. Poslanci EP také zdůraznili naléhavou potřebu zrevidovat víceletý rozpočet a zároveň zopakovali svůj požadavek na větší slovo při sestavování Evropské služby pro vnější činnost.
  více »


  Poslanci projednali otázky eurozóny a finančního dozoru s Jean-Claude Trichetem a Olli Rehnem

  Finanční dozor a měnová politika byly dnes v centru pravidelné každoroční diskuse o eurozóně s prezidentem ECB Jean-Claude Trichetem a komisařem Olli Rehnem. Poslanci hlasovali ve třech usneseních o eurozóně a veřejných financích, o zprávě o činnosti ECB v roce 2008 a o jmenování kandidáta na víceguvernéhra ECB Vitor Constâncio.
  více »


  Začlenění Romů: EU a členské státy by měly zintenzivnit své úsilí

  Poslanci požadují kritickou analýzu politických chyb týkající se začleňování Romů s ohledem na "neuspokojivý pokrok" k dnešnímu dni. Parlament požaduje Strategii začleňování Romů již od roku 2008, přičemž poslanci tvrdí, že politické závazky by měly vzejít z druhého summitu Romů, který se bude konat 4. dubna.
  více »


  Předseda EP odsoudil zabití francouzského policisty a zatýkání kubánských aktivistů

  V úvodu čtvrtečního zasedání předseda parlamentu Jerzy Buzek pronesl prohlášení ke dvěma nedávným událostem. Odsoudil zabití francouzského policisty Jean-Serge Nerina baskitskou separatistickou skupinou ETA, které se událo 16. března, a vyjádřil podporu členům kubánské opozice "Ženy v bílém" (Damas de Blanco), kteří byly zatčeni kubánskými orgány.
  více »


  Evropský soudní dvůr


  Společnost Google neporušila právo ochranných známek

  Společnost Google neporušila právo ochranných známek tím, že inzerentům umožnila získat koupí klíčová slova odpovídající ochranným známkám jejich soutěžitelů. Inzerenti si prostřednictvím takových klíčových slov nemohou nechat zajistit, aby společnost Google zobrazila inzerci, která neumožňuje uživatelům internetu snadno pochopit, od kterého podniku pocházejí výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká.
  více »

   


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 22. do 28. března 2010

  Objem nových průmyslových zakázek se v lednu 2010 snížil proti předchozímu měsíci o 2,0 % v eurozóně, ale pouze o 0,2 % v EU27. V porovnání s lednem předchozího roku se však objem zakázek zvýšil v eurozóně o 7,0 % a v EU27 o 6,3 %.
  více »  Kalendář


  Duben 2010

   

   

  Pokud máte zájem o zasílání Týdne v Evropě elektronicky na Vaši emailovou adresu, registrujte se k odběru zde: http://www.tydenvevrope.cz

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky