Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (8. – 14. března 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/03/2010

Komisař Füle navštíví Turecko * Nový způsob výběru úředníků evropských institucí * Bruselská konference se zabývá projekty EU na podporu romské komunity * Evropská komise vítá mezinárodní dohodu o elektrických a hybridních automobilech * Cestovní ruch má v letošní sezóně dobré vyhlídky * Strategie pro oživení globálních opatření na ochranu klimatu * Evropská komise podniká kroky pro zajištění práva na spravedlivý soudní proces v EU * Evropská komise podniká kroky pro zajištění práva na spravedlivý soudní proces v EU * Evropská komise podniká kroky pro zajištění práva na spravedlivý soudní proces v EU * Evropská komise podniká kroky pro zajištění práva na spravedlivý soudní proces v EU * Evropská komise podniká kroky pro zajištění práva na spravedlivý soudní proces v EU * Evropská komise zahajuje veřejnou diskuzi o ochraně evropských lesů

  Týden v Evropě (8. – 14. března 2010)

  Výtvarná soutěž EU pro školy na téma padělání a pirátství

  >>

  Evropská komise a poslanci Evropského parlamentu společně vyhlašují soutěž, která má za cíl dát mladým lidem napříč Evropou příležitost navrhnout logo pro Evropské středisko pro sledování padělání a pirátství, napsat krátký příběh, vymyslet hru, natočit filmový záznam nebo vytvořit jiné materiály související s tématem padělání a pirátství. Tyto materiály pak budou použity pro informování o konkrétních dopadech a nebezpečích tohoto jevu. Finalisté soutěže budou přizvání k účasti na slavnostním předání cen, které se bude konat v červnu v Bruselu. Soutěž je součástí širší informační kampaně Evropské unie ke zvýšení povědomí veřejnosti o hrozbách souvisejících s padělky a pirátským zbožím a o jejich škodlivých dopadech na ekonomiku.
  více »  Evropská komise


  Komisař Füle navštíví Turecko

  Komisař EU pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle uskuteční 15. a 16. března oficiální návštěvu Turecka. Během ní se setká s tureckým ministrem zahraničí Ahmetem Davutogluem, premiérem Tayyipem Erdoganem, ministrem pro záležitosti EU Egemenem Bagisem a vicepremiérem Alim Babacanem.
  více »  Nový způsob výběru úředníků evropských institucí

  Od 16. března se mění dosavadní výběrová řízení na úředníky EU. Evropský úřad pro výběr personálu spouští modernější a racionálnější metody náboru nových zaměstnanců, přičemž první výběrové řízení podle nových pravidel bude vypsáno pro administrátory. Hlavním zdokonalením systému je, že výběrová řízení na nejběžnější pracovní pozice budou vyhlašována každý rok.
  více »

   


  Evropská komise navrhuje nové označení pamětihodností „Evropské dědictví“

  Evropská komise dnes navrhla, aby se označení „Evropské dědictví“ stalo iniciativou na úrovni EU. Cílem tohoto označení je upozornit na pamětihodnosti, které symbolizují evropskou integraci, její ideály a historii. Navrhované rozhodnutí musí přijmout Rada ministrů EU a Evropský parlament. V platnost by mohlo vstoupit v roce 2011 nebo 2012.
  více »

   


  Bruselská konference se zabývá projekty EU na podporu romské komunity

  Projekty na podporu romské komunity a její kultury, které financuje Evropská unie, se zabývá konference pořádáná v Bruselu 10. a 11. března Evropskou komisí. Akce je jedním z příspěvky Komise k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
  více »


   


  Evropská komise vítá mezinárodní dohodu o elektrických a hybridních automobilech

  Evropská komise vítá, že OSN dnes v Ženevě přijala první mezinárodní předpis o bezpečnosti plně elektrických a hybridních automobilů. Toto zásadní rozhodnutí usnadní brzké uvedení bezpečných a ekologických aut na silnice. Hybridní auta a elektromobily jsou velmi slibné, pokud jde o zvýšení ekologičnosti a energetické účinnosti silniční dopravy.
  více »  Cestovní ruch má v letošní sezóně dobré vyhlídky

  Zhruba 80 % Evropanů, kteří loni cestovali na dovolenou, tak chce učinit i letos. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometr věnovaného postojům Evropanů k turismu v roce 2010. Jenom 20 % náhodně vybraných osob si bylo takřka jisto, že v roce 2010 nebudou cestovat, což je výrazně méně než v roce 2009.
  více »

   


  Strategie pro oživení globálních opatření na ochranu klimatu

  Evropská komise dnes představila strategii, která má napomoci pokračovat v globálním úsilí na ochranu klimatu. Ve sdělení navrhuje, aby EU rychle začala uplatňovat dohodu, která byla přijata v prosinci loňského roku v Kodani, a zejména poskytla rychlou finanční pomoc rozvojovým zemím.
  více »

   


  Evropská komise podniká kroky pro zajištění práva na spravedlivý soudní proces v EU

  Nečekané překážky mohou vést k nespravedlivému odsouzení při soudních procesech v zemích EU, které nejsou naší vlastní zemí. Evropská komise navrhla právní úpravu, která pomůže lidem, kteří nerozumějí jednacímu jazyku, uplatňovat právo na spravedlivý soudní proces kdekoli v EU.
  více »

     EU poskytne 45 000 mikropůjček nezaměstnaným lidem a malým firmám

  Ministři pro zaměstnanost a sociální záležitosti EU se dnes dohodli na novém programu spočívajícím v poskytování půjček lidem, kteří ztratili zaměstnání a chtějí si založit podnik nebo kteří chtějí dále rozvíjet svou malou firmu.
  více »

     Modernizace vysokého školství v Evropě musí pokračovat

  Evropská komise dnes představila zprávu, podle níž se země stále potýkají s problémy modernizace vysokého školství. A to i deset let po zahájení reformního projektu známého pod názvem „boloňský proces“. Zpráva se opírá o data z 46 zemí zapojených do procesu a ukazuje, že hospodářská krize se na vysokém školství podepsala různým způsobem.
  více »

     Komise navrhuje změnu režimu pěstování geneticky modifikovaných organismů

  Komise oznamuje svůj návrh, na základě nějž by členské státy mohly v budoucnu samy rozhodnout o pěstování geneticky modifikovaných organismů, a schvaluje pět rozhodnutí o geneticky modifikovaných organismech. Všech pět povolení bylo podrobeno důkladné kontrole, aby bylo přihlédnuto ke všem obavám vyplývajícím z přítomnosti markerového genu antibiotické rezistence.
  více »

   


  Telekomunikace: konzultace o budoucí univerzální službě v digitálním věku

  Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o tom, jak nejlépe zajistit, aby základní telekomunikační služby byly dostupné pro všechny občany EU. Stávající pravidla EU o závazcích co do univerzální služby v oblasti telekomunikací zaručují všem Evropanům přístup k veřejným telefonním sítím a některým dalším službám.
  více »

     Evropská komise zahajuje veřejnou diskuzi o ochraně evropských lesů

  Evropská komise dnes schválila zelenou knihu, v níž jsou uvedeny možnosti přístupu Evropské unie k ochraně lesů a k informacím o lesních zdrojích a stavu lesů. Na základě reakcí veřejnosti, členských států, orgánů EU a dalších zúčastněných subjektů na zelenou knihu pak Komise posoudí nutnost dalších opatření na úrovni EU.
  více »


  Hospodářský a sociální výbor


  Staňte se členem EHSV a ovlivňujte dění v Evropě

  150 studentů a učitelů ze všech zemí EU v dubnu navštíví Brusel a zúčastní se simulace plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. V rámci příprav na tuto akci se 27 členů EHSV vypraví do škol po celém kontinentu, kde budou diskutovat o Evropě. Zúčastněné školy byly vybrány náhodně z několika stovek žádostí.
  více »


  Výbor regionů


  Výbor regionů diskutoval o zelené, konkurenceschopné a propojené ekonomice

  Mimořádná schůze předsednictva Výboru regionů, jež byla včera zahájena ve městě Valladolid, byla dnes ukončena diskusí o dvou částech, při níž bylo možné probrat model zelené, konkurenceschopné a propojené ekonomiky, o němž se začalo hovořit v návaznosti na nedávný Kodaňský summit.
  více »

     Strategie Evropa 2020 potřebuje k dosažení svých cílů místní a regionální orgány

  Výbor regionů vítá cíle a způsob správy věcí veřejných, jež jsou navrhovány ke Strategii Evropa 2020, zdůrazňuje však, že její účinnost zůstane omezena, pokud bude místním a regionálním orgánům dána pouze prováděcí úloha až po přijetí rozhodnutí.
  více »


  Evropský soudní dvůr


  U provozovatelů v blízkosti znečištěné oblasti může být stanovena domněnka odpovědnosti za znečištění

  Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí stanoví, že provozovatel, jehož činnost způsobila škodu na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu takové škody, nese za takovou činnost odpovědnost. Musí tudíž přijmout nezbytná nápravná opatření a nést finanční náklady.
  více »  Možnost přiznání postavení uprchlíka

  Generální advokátka Sharpston má za to, že směrnice 2004/83 poskytuje možnost automatického přiznání postavení uprchlíka osobám, kterým v důsledku vnějších objektivních okolností přestala být poskytována ochrana nebo podpora od jiných orgánů OSN než vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
  více »

   


  Evropský parlament


  Kuba a Bělorusko: Europoslanci odsuzují zacházení s opozicí v obou zemích

  Evropský parlament se tento týden obul do vlád v Minku a Havaně. Na mušku si přitom opět vzal způsoby, jakými ve svých zemích zacházejí s představiteli opozice. V případě Kuby tak EP ostře odsoudil krutou smrt Orlanda Zapaty, Bělorusko si pak vysloužilo kritiku europoslanců za policejní akci a řízení namířené proti Svazu Poláků.
  více »  Návod EP, jak podpořit demokratickou legitimitu zahraniční a bezpečnostní politiky EU

  Evropská unie musí podle europoslanců posílit svou strategickou nezávislost a provádět silnou a účinnou zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku. Poslanci jsou odhodláni využít svých rozpočtových pravomocí a zajistit demokratický dohled nad těmito politikami i nad financováním diplomatické služby EU.
  více »


  Rada


  Prohlášení vysoké představitelky jménem EU k rozhodnutí izraelské vlády vybudovat nové bytové jednotky ve východním Jeruzalémě

  EU odsuzuje rozhodnutí izraelské vlády vybudovat nové bytové jednotky ve východním Jeruzalémě. Izrael by měl toto rozhodnutí zrušit. EU vyzývá izraelské orgány, aby v plné míře dodržovaly své závazky a plnily své povinnosti ve vztahu k mírovému procesu.
  více »

   


  Prohlášení vysoké představitelky jménem EU týkající se Pobřeží slonoviny

  Evropská unie vzala na vědomí pokrok, jehož dosáhly jednotlivé strany při úsilí o překonání nových obtíží v Pobřeží slonoviny. EU oceňuje nepostradatelnou úlohu zprostředkovatele dialogu, který v Pobřeží slonoviny probíhá na vnitrostátní úrovni.
  více »


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 8. do 14. března 2010

  Průmyslová produkce v eurozóně vzrostla v lednu 2010 proti předchozímu měsíci o 1,7 %, v EU27 o 1,8 %. Účetní deficit EU27 pro čtvrté čtvrtletí roku 2009 je 27 miliard euro. Očekávaná délka života v EU27 je 82,2 let pro ženy a 76,1 let pro muže; nejvyšší přitom je ve Francii (84,9 let pro ženy), nejnižší v Bulharsku (77 let let pro ženy), do roku 2030 se pak očekává vzrůst délky života na 85,2 let pro ženy a 80 let pro muže.
  více »


  Kalendář


  Březen a duben 2010

   


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky