Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (22. – 28. února 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/03/2010

 

Výtvarná soutěž Evropa proti chudobě * Průběžná prognóza EU: Oživení pokračuje, je ale křehké * Komise schválila zprávu o udržitelném využívání biomasy * Komise prošetří státní úvěr poskytnutý Českým aeroliniím * Komise doporučila zahájit s Islandem jednání o jeho přistoupení k EU * Komise reaguje na požadavek posílit agenturu EU pro správu hranic * Kampaň EU za zdravou výživu „Parta k nakousnutí“ odmění vítěze hry „Hledání pokladu“ * EU by měla podpořit zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným, navrhuje Evropská komise * EU by měla podpořit zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným, navrhuje Evropská komise * Priority EP v souvislosti s reformou rybářské politiky EU  kalendář

  Výtvarná soutěž Evropa proti chudobě

  Zastoupení Evropské komise v ČR pořádá soutěž u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Výtvarná soutěž Evropa proti chudobě je určena dětem a mladým lidem z dětských domovů, protože právě oni mohou být sociálním vyloučením a chudobou velmi ohroženi. V současné době žije v České republice v dětských domovech a dětských domovech se školou na 7000 dětí. Soutěží se ve dvou kategoriích: 8 – 14 let, 15 – 19 let. Akce probíhá od 1. března do 20. dubna 2010. Libovolnou technikou nakreslené plakáty formátu A4 na téma “Evropa proti chudobě” je třeba zaslat do 20. dubna 2010.
  více »


  Evropská komise


  Průběžná prognóza EU: Oživení pokračuje, je ale křehké

  Hospodářství Evropské unie se pozvolna zotavuje, stále ale čelí nepříznivým faktorům. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 začal reálný HDP opět růst, čímž skončila nejdelší a nejhlubší recese v dějinách EU. Jak však předpovídala prognóza z podzimu 2009, ve čtvrtém čtvrtletí se růst zpomalil, neboť vliv některých dočasných činitelů začal slábnout.
  více »  Komise schválila zprávu o udržitelném využívání biomasy

  Komise dnes přijala zprávu o požadavcích na udržitelné využívání tuhé biomasy a bioplynu při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení. Zpráva obsahuje doporučení týkající se kritérií udržitelnosti pro členské státy, které chtějí na celostátní úrovni zavést příslušný režim. Účelem doporučení je odstranit překážky pro fungování vnitřního trhu s biomasou.
  více »


  Komise prošetří státní úvěr poskytnutý Českým aeroliniím

  Prošetřit úvěr, který Českým aeroliniím poskytla státem vlastněná akciová společnost Osinek, se dnes rozhodla Evropská komise. Hodlá zjistit, je-li úvěr slučitelný s pravidly EU pro udělování státní podpory. Po poskytnutí úvěru bylo uvolněno jeho zajištění; majetek, který zajištění původně sloužil, nyní ČSA použijí k financování nákladů na svůj provoz. Komise tak nemůže v této fázi vyloučit, že uvedená opatření znamenají pro aerolinie podporu, která je s vnitřním trhem neslučitelná.
  více »  Komise doporučila zahájit s Islandem jednání o jeho přistoupení k EU

  Evropská komise dnes vydala své stanovisko k žádosti Islandu o členství v EU, v němž doporučila zahájit přístupová jednání. Komise ocenila, že se Island řídí společnými hodnotami Unie, jako jsou demokracie, právní stát a dodržování lidských práv. Poukázala ale také na problémy, které je třeba zvládnout na cestě k členství. Na základě doporučení Komise musí nyní o zahájení přístupových rozhovorů s Islandem rozhodnout Rada EU.
  více »


  Komise reaguje na požadavek posílit agenturu EU pro správu hranic

  Komise dnes předložila návrhy na posílení agentury Evropské unie pro správu hranic (Frontex). Tyto návrhy mají upevnit právní rámec s cílem zajistit plné dodržování základních práv v rámci aktivit agentury Frontex. Mají také zvýšit operační kapacitu této agentury. Na základě nových návrhů by měly členské státy poskytnout více vybavení a personálu. Frontex by tak byl schopen vést společně s členskými státy EU operace pohraničních hlídek. Rovněž by mohl poskytovat technickou pomoc třetím zemím a vysílat do nich styčné úředníky.
  více »


  Kampaň EU za zdravou výživu „Parta k nakousnutí“ odmění vítěze hry „Hledání pokladu“

  Čtyři mladí Evropané prokázali vynikající znalosti vyváženého stravování a zdravého životního stylu a úspěšně zodpověděli všechny otázky on-line hry Hledání pokladu, která byla součástí kampaně EU za zdravou výživu, nazvané „Parta k nakousnutí“. Nejlepší hledači pokladu Lara García de Veas Pineiro (1. místo), Seamus Hickey (2. místo), Francesca Martiniová a Silvia Vicariová (3. místo) budou odměněni cenami souvisejícími se sportem a správnými stravovacími návyky.
  více »


  EU by měla podpořit zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným, navrhuje Evropská komise

  Evropská unie by měla prosazovat, aby během příštího roku začal platit zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným. Navrhla to dnes Evropská komise. Je velmi znepokojena tím, že nadměrný odlov tuňáka obecného, který je z velké části důsledkem mezinárodního obchodu, vážně ohrožuje populaci tohoto druhu.
  více »


  Evropský parlament


  Priority EP v souvislosti s reformou rybářské politiky EU

  Při plánované reformě společné rybářské politiky EU je podle poslanců EP zapotřebí lépe zohlednit obrovské rozdíly mezi jednotlivými loďstvy a druhy rybolovu v Evropě, řešit problém nadměrné kapacity loďstev, dát větší pravomoci rybářským regionům a zlepšit fungování tradičního systému kvót. Ve své zprávě, kterou dnes schválili, vyzývají poslanci také k vybudování silného odvětví chovu ryb a označování rybích výrobků ekoznačkou.
  více »


  Větší pracovní zátěž EP vyžaduje také více prostředků

  Europoslanci dnes schválili způsob financování 150 nových pracovních míst, která mají být vytvořena v Evropském parlamentu, a navýšení rozpočtu, ze kterého jsou placeni poslanečtí asistenti.
  více »


  Ukrajina: EP vyzývá k politické a ekonomické stabilizaci země

  Hlavním úkolem, který po prezidentských volbách stojí před Ukrajinou, je provést reformu ústavy, nastolit sociálně tržní hospodářství, a zajistit tak politickou a ekonomickou stabilitu země, domnívají se poslanci EP. Ti dnes Ukrajinu mimo jiné pochválili za to, že při volbách byla dodržena většina norem týkajících se svobodných a spravedlivých voleb a že v nich kandidovalo rozmanité spektrum kandidátů zastupující různorodé politické názory.
  více »


  Plenární zasedání Evropského parlamentu zahájeno

  V souvislosti s železničním neštěstím, ke kterému došlo v pondělí 15. února nedaleko Bruselu, dnes předseda EP Jerzy Buzek při zahájení plenárního zasedání oznámil, že mezi oběťmi byla bohužel také paní Claudia Candeago, která od roku 2008 působila v Tiskovém oddělení Evropského parlamentu.
  více »


  Výbor regionů


  Zdravá pracovní síla, zdravá ekonomika

  Úsilí, které je v Evropě vyvíjeno za účelem posílení ekonomiky a s cílem dosáhnout návratu lidí do práce, bude narušeno vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyřešit klíčovou otázku zlepšení zdravotní péče, uvedl Dave Wilcox (UK/SES), zpravodaj Výboru regionů pro otázky nerovností v oblasti zdraví.
  více »


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 22. do 28. února 2010

  Meziroční inflace v eurozóně byla v lednu 2010 na úrovni 1,0 % (nejvyšší hodnoty dosáhla v Lucembursku s 3,0 %), zatímco inflace v EU27 dosáhla ve stejném měsíci 1,7 % (nejvyšší hodnota v Maďarsku s 6,2 %). Další zpráva sleduje počet nocí, strávených hotelích v EU za rok 2009, který klesl proti předchozímu roku o 5 %.
  více »


  Kalendář


  březen 2010

   


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky