Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (8. – 14. února 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/02/2010

 

Mezi vítězi evropské soutěže pro mladé překladatele je student z gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí * Členské státy by měly zvýšit známost evropského čísla tísňového volání 112 * Znečištění dusičnany klesá, avšak ke splnění norem je ještě zapotřebí mnoho * Komise plánuje další pomoc pro Haiti za 90 milionů eur * Evropská komise vyzývá společnosti provozující sociální sítě, aby zvýšily bezpečnost dětí * Bylo vybráno nové logo pro všechny bioprodukty v EU *  Reakce Komise na neschválení prozatímní dohody mezi EU a USA v Evropském parlamentu *  VR ocenil šest evropských podnikatelských regionů, které ukázaly cestu strategii EU 2020  Týden v Evropě (8. – 14. února 2010)

  112: číslo tísňového volání pro celou EU

  číslo 112

  Víte, na jaké telefonní číslo můžete zavolat, chcete-li se spojit s policií, hasiči nebo záchrannou službou kdekoli v EU? Z výsledků nedávné ankety vyplynulo, že odpověď na tuto otázku zná pouhých 25 % Evropanů. A to už se používá téměř 20 let. Jedná se o číslo 112.

  V České republice, Finsku, Lucembursku, Polsku a na Slovensku ho znalo přes 50 % dotazovaných. Avšak v Itálii, Řecku a Spojeném království správně odpovědělo pouhých 10 % účastníků ankety. Z uvedeného průzkumu zadaného Komisí rovněž vyšlo najevo, že většina evropských občanů existenci celoevropského čísla tísňového volání vítá, ale zároveň se domnívá, že se doposud neudělalo dost pro jeho zviditelnění. V návaznosti na výsledky ankety vyzvala Komise členské státy, aby o tomto čísle aktivně zvyšovaly povědomí veřejnosti a zdůrazňovaly, že díky němu se podaří zachránit více lidských životů a předejde se závažným následkům zranění při nehodách a podobně. Ve většině zemí je již číslo uvedeno v telefonním seznamu a objevuje se na záchranných a zásahových vozidlech.


  více »


  Evropská komise


  Jedno ze sedmi solárních lůžek nesplňuje limity pro ultrafialové záření

  Spotřebitelé by měli vědět o možných rizicích spojených s používáním solárních lůžek. Z výsledků nejnovějšího šetření, které dnes zveřejnila Evropská komise, totiž mimo jiné vyplývá, že přibližně každé sedmé lůžko nesplňuje limity pro ultrafialové záření. Úřady pro dohled nad trhem v deseti členských státech, včetně České republiky, zkontrolovaly mezi zářím 2008 a zářím 2009 přes 500 solárních lůžek na více než 300 místech (většinou v soláriích a fitcentrech).
  více »


  Mezi vítězi evropské soutěže pro mladé překladatele je student z gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí

  Evropská komise dnes oznámila jména vítězů třetího ročníku soutěže „Juvenes Translatores“ (v latině „mladí překladatelé“) pro střední školy. Za Českou republiku zvítězil Augustin Žídek z gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí, který uspěl překladem soutěžního textu z angličtiny do češtiny. Žídek ale není jediným zástupcem českého jazyka mezi 27 vítězi ze všech členských zemí EU. V Rakousku totiž zvítězila Anna Novaková z vídeňského gymnázia ve Fichtnergasse 13 překladem textu z češtiny do němčiny.
  více »


  Členské státy by měly zvýšit známost evropského čísla tísňového volání 112

  Evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová se u příležitosti evropského dne čísla 112, který připadá na dnešní den, obrátila na členské státy s výzvou, aby zlepšily informovanost o jednotném evropském čísle tísňového volání 112. I když se již povědomí o této lince mírně zvýšilo, tři ze čtyř občanů EU stále nevědí, že v případě nouze mohou z domova nebo při cestách po EU volat na číslo 112 a kontaktovat policii, hasiče nebo lékařskou pomoc.
  více »


  Znečištění dusičnany klesá, avšak ke splnění norem je ještě zapotřebí mnoho úsilí

  Množství dusičnanů ve vodě v celé Evropské unii klesá, praví se ve zprávě, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Dokument dokládá, že uplatňování právních předpisů, jejichž cílem je zabránit znečišťování půdy a povrchových vod dusičnany, má skutečné dopady. V některých oblastech ale koncentrace dusičnanů překračují normy EU pro kvalitu vody a zemědělci musí přijmout udržitelnější postupy.
  více »


  Komise plánuje další pomoc pro Haiti za 90 milionů eur

  Evropská komise dnes navrhla financovat další významný balíček humanitární pomoci pro Haiti z rezervy pro mimořádné události. Pomoc v hodnotě 90 milionů eur má být zaměřena na zajištění přístřeší pro Haiťany, jejichž domovy byly zničeny nebo poškozeny při zemětřesení, na distribuci potravin a poskytování zdravotní péče.
  více »


  Evropská komise vyzývá společnosti provozující sociální sítě, aby zvýšily bezpečnost dětí

  Podle studie EU 50 % evropských teenagerů zveřejňuje na internetu své osobní informace. Proto u příležitosti Dne pro bezpečnější internet Evropská komise posílá teenagerům zprávu: „Víš, co posíláš? Mysli!“ Komise uvítala, že 20 společností provozujících sociální sítě provedlo na svých stránkách opatření, která zvyšují bezpečnost nezletilých uživatelů. Na podnět Komise tyto společnosti již v loňském roce podepsaly Zásady pro bezpečnější sociální sítě.
  více »


  Spolu s jedním českým městem bude Evropským hlavním městem kultury 2015 belgický Mons

  Porota pověřená výběrem Evropského hlavního města kultury 2015 doporučila, aby jedním ze dvou měst, která budou tento titul sdílet, byl Mons v Belgii. Druhým Evropským hlavním městem kultury 2015 má být buď Ostrava, nebo Plzeň. Česká republika má o svém výběru rozhodnout po 8. září 2010. Dvě Evropská hlavní města kultury formálně vyhlásí Rada ministrů EU přibližně v listopadu 2010.
  více »  Bylo vybráno nové logo pro všechny bioprodukty v EU

  Evropská komise dnes vyhlásila vítěze soutěže na logo pro bioprodukty v EU. Během uplynulých dvou měsíců se online hlasování, kterým se vybíral nový symbol bioproduktů ze tří finalistů, zúčastnilo okolo 130 000 lidí. Vítězný návrh vytvořil student z Německa Dusan Milenkovic, jehož logo v podobě listu s evropskými hvězdami získalo 63 % hlasů.
  více »  Reakce Komise na neschválení prozatímní dohody mezi EU a USA v Evropském parlamentu

  Komise respektuje rozhodnutí přijaté Evropským parlamentem, který dnes zamítl prozatímní dohodu „SWIFT“ (program sledování finančních toků teroristů – Terrorist Finance Tracking Programme, TFTP). Komise však lituje, že nebudou k dispozici velmi cenné informace, které by tento nástroj pro boj proti terorismu poskytl. V rámci jednání s ministerstvem financí Spojených států bude Komise muset zjistit, v jakém rozsahu by bylo možné sjednat dlouhodobou dohodu TFTP mezi EU a USA.
  více »


  Výbor regionů


  VR ocenil šest evropských podnikatelských regionů, které ukázaly cestu strategii EU 2020

  Zatímco vedoucí představitelé EU jednají na bruselském summitu o možnostech nasměrování evropského hospodářství a strategii EU 2020, získává prvních šest regionů, které již vytvářejí pracovní místa a oživují regionální ekonomiku svými podnikatelskými vizemi, ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region, EER. Slavnostní předání proběhlo v sídle Výboru regionů v Bruselu.
  více »

  Evropská centrální banka

  Zveřejnění zprávy Evropského účetního dvora o provozní efektivitě řízení ECB za rozpočtový rok 2007 a odpovědi ECB na tuto zprávu

  Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila zprávu Evropského účetního dvora o provozní efektivitě řízení ECB za rozpočtový rok 2007 a svou odpověď na tuto zprávu. Zpráva Účetního dvora byla vypracována v souladu s článkem 27.2 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Zpráva Účetního dvora byla i s odpovědí ECB zveřejněna také v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 9. února 2010. Naleznete ji rovněž na internetových stránkách ECB.
  více »

   


  Evropský parlament


  Evropský parlament se postavil proti dohodě s USA

  Parlament dnes odmítl dát svůj souhlas s prozatímní dohodou EU o předávání bankovních údajů do USA prostřednictvím sítě SWIFT. Důvodem pro toto rozhodnutí jsou obavy o soukromí a z nedostatečného uplatnění principů proporcionality a reciprocity. Tento krok činí text podepsaný USA a 27 členskými státy právně neplatný. Poslanci navrhují vyjednat nové dohody.
  více »


  Kandidáti na členství v EU musí podle EP pokračovat v reformách

  Parlament dnes ocenili úsilí Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, které tyto země v minulém roce vynaložily na přípravy na vstup do EU. V případě Turecka však poslanci vztyčili varovný ukazováček, neboť pokrok, který učinilo v plnění kodaňských kritérií, je podle dnes schváleného usnesení pouze "omezený".
  více »  Rozhodnutí EP pomůže skupinám obyvatel s nižšími příjmy zlepšit své bydlení

  Skupiny obyvatel s nižšími příjmy ve všech členských státech by měly mít nárok na podporu ze strukturálních fondů EU na renovaci či nahrazení svého bydlení, stojí v nařízení, které dnes schválili poslanci EP.
  více »

   


  Poslanci EP vyzývají k rychlejší reakci a užší koordinaci v eurozóně

  Poslanci EP dnes Komisi a Radu vyzvali, aby využily současné obtíže v eurozóně a zvedly závaznější opatření na podporu hospodářské spolupráce. V budoucnu by také měly postupovat aktivněji, aby zabránily vzniku napětí na finančních trzích.
  více »


  Vztahy mezi EP a Komisí: Poslanci prosazují své nové pravomoci

  Poslanci EP dnes schválili hlavní zásady, jež by měly tvořit páteř nové rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským parlamentem a Komisí v následujících letech. Předseda Komise Barroso přitom vyslyšel požadavky Parlamentu, jež odrážejí nové postavení, které této instituci zaručuje Lisabonská smlouva.
  více »


  Plenární zasedání Evropského parlamentu zahájeno

  Úvodem prvního únorového zasedání EP ve Štrasburku (druhé proběhne ve dnech 24. a 25. února v Bruselu) jeho předseda Jerzy Buzek vyjádřil "veliké politování" nad tragickou smrtí zástupkyně vedoucího Zastoupení Evropské komise na Haiti paní Pilar Juárez Boal, která do roku 1992 působila také v Evropském parlamentu a 12. ledna se stala obětí ničivého zemětřesení na Haiti. Celkový počet obětí této katastrofy přitom podle odhadů může vystoupat až na 200 tisíc osob.
  více »


  Eurostat

   


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 8. do 14. února 2010

  HDP v eurozóně i v EU27 vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 o 0,1 %. Průmyslová výroba v eurozóně klesla o 1,7 %, v EU27 o 1,9 %. Migranti poslali v roce 2008 celkem 32 miliard € do své země původu.
  více »

   


  Kalendář


  Únor – březen 2010

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky