Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (1. – 7. února 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

Evropská komise vyhlásila vítěze soutěže na logo pro bioprodukty v EU * Komise přijala bezpečnější normy pro předávání údajů o evropských občanech * Komise chce zvýšit ochranu obchodování s emisními povolenkami * Odborníci na dovednosti a pracovní trh žádají okamžitá opatření * Podle průzkumu veřejného mínění jsou Evropané se svou osobní situací celkově spokojeni * EU zahajuje v případě Řecka tzv. postup při nadměrném schodku * Komise zmírní důsledky přírodních katastrof ve střední Asii * Komise rozmístila v Iráku tým pro hodnocení průběhu voleb (EAT), který má posoudit a analyzovat volby do Rady zástupců v Iráku

špendlík zapíchnutý do konkrétního data v kalendáři

Bylo vybráno nové logo pro všechny bioprodukty v EU

Evropská komise vyhlásila vítěze soutěže na logo pro bioprodukty v EU. Během uplynulých dvou měsíců se online hlasování, kterým se vybíral nový symbol bioproduktů ze tří finalistů, zúčastnilo okolo 130 000 lidí. Vítězný návrh vytvořil student z Německa Dusan Milenkovic, jehož logo v podobě listu s evropskými hvězdami získalo 63 % hlasů. Od 1. července 2010 bude logo pro bioprodukty v EU povinné pro všechny balené bioprodukty, které byly vyprodukovány v jednom z členských států EU a splňují stanovené normy. Pro dovážené produkty bude logo nepovinné. Vedle označení EU bude povoleno používání dalších soukromých, regionálních či národních log.
více "

 

 

Evropská komise

 

Komise přijala bezpečnější normy pro předávání údajů o evropských občanech 

Komise přijala rozhodnutí aktualizující standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným v zemích, které nejsou členy EU. Rozhodnutí upravuje nynější standardní smluvní doložky s ohledem na rozšíření zpracovatelských činností a nové obchodní modely pro mezinárodní zpracování osobních údajů. Obsahuje specifické ustanovení, které umožňuje externí zajištění zpracovatelských činností subdodavateli a zároveň zajišťuje stálou ochranu osobních údajů.
více "

 

eTwinning: virtuální partnerství škol slaví páté výročí vzniku 

Téměř 500 učitelů slaví v Seville páté výročí vzniku aktivity eTwinning, která vytváří online komunity učitelů a škol z celé Evropy. Více než 85 000 učitelů z celé Evropy spolupracuje prostřednictvím eTwinningu na mezinárodních školních aktivitách, do kterých je zapojeno více než 50 000 škol z 32 evropských zemí. Během pětileté existence eTwinningu se z původního nástroje sloužícího učitelům pro vyhledávání partnerských subjektů vyvinulo bohaté, celoevropské společenství pro výuku a studium.
více "

 

Komise zahájila veřejnou konzultaci o dohodě o ochraně údajů mezi EU a USA 

Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucí dohodě o ochraně údajů a výměně informací mezi EU a USA. Všechny zainteresované strany a organizace podílející se na ochraně osobních údajů a zpracování, předávání či sdílení informací pro účely vymáhání práva v transatlantickém kontextu, jakož i široká veřejnost se vyzývají, aby se veřejné konzultace zúčastnily. Konzultace skončí 12. března 2010.
více "

 

Spojování podniků: Komise schválila převzetí Kovošrotu

Komise schválila navrhovanou akvizici, na jejímž základě německý podnik Scholz AG spolu s rakouským výrobcem oceli voestalpine získávají společnou kontrolu nad skupinou Kovošrot Group CZ a.s. Komise po přezkoumání dané transakce dospěla k závěru, že v jejím důsledku nedojde v evropském hospodářském prostoru ani v jeho podstatné části k vážnému narušení účinné hospodářské soutěže.
více "

 

 

Komise chce zvýšit ochranu obchodování s emisními povolenkami 

V souvislosti s počítačovými útoky na registry systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) hodlá Evropská komise revidovat pokyny pro bezpečnost na internetu. Podvodníci zaslali uživatelům registrů e-maily, v nichž je požádali, aby se přihlásili do systému na zfalšovaných internetových stránkách, a prozradili tak svůj identifikační kód uživatele a heslo. Byly provedeny jisté podvodné transakce, avšak bezpečnost registru Společenství a nezávislý protokol transakcí Společenství nebyly ohroženy.
více "

 

Odborníci na dovednosti a pracovní trh žádají okamžitá opatření 

Chceme-li Evropanům poskytnout lepší předpoklady k úspěchu na trhu práce, musíme přikročit k okamžitým opatřením, uvádí se v nezávislé expertize. Zpráva "Nové dovednosti pro nová pracovní místa: okamžitá opatření" zdůrazňuje, že lidem je třeba dát správnou motivaci, aby zdokonalovali své dovednosti, lépe propojovali vzdělávání, odbornou přípravu a práci, získávali správnou kombinaci dovedností a lépe předvídali dovednosti, jichž bude zapotřebí v budoucnosti.
více "

 

Evropané jsou se svým životem spokojeni

Podle průzkumu veřejného mínění jsou Evropané se svou osobní situací celkově spokojeni - méně spokojeni jsou však se stavem hospodářství, veřejnými službami a sociální politikou. Průzkum Eurobarometru o společenském klimatu v EU také zjistil, že mezi jednotlivými zeměmi panují velké rozdíly. Nejvíce jsou se svou situací spokojeni lidé v severských zemích a v Nizozemsku, nejméně v Bulharsku.
více "

 

EU zahajuje v případě Řecka tzv. postup při nadměrném schodku 

Komise odsouhlasila Řecku plán snížení jeho dvouciferného rozpočtového deficitu. K tomuto rozhodnutí dospěla den poté, co Řecko přislíbilo, že podnikne více úsporných opatření. Komise rovněž proti Řecku zahájila řízení o nesplnění povinnosti, protože Řecko v minulosti údaje o svém dluhu zkreslovalo. V roce 2009 rozpočtový schodek Řecka dosáhl téměř 13 % hrubého domácího produktu, což je mnohem více, než se předpokládalo.
více "

 

Je zapotřebí speciální subjekt na prosazování předpisů o odpadu

Zřízení speciálního evropského subjektu, který by dohlížel na provádění a prosazování právních předpisů EU o odpadu, doporučuje studie Evropské komise. Studie je jedním z kroků, které Komise podniká pro lepší nakládání s odpady. Nedovolené ukládání odpadu pokračuje ve velkém měřítku, mnohé skládky neodpovídají normám a v některých členských státech stále chybí základní odpadní infrastruktura. Problém představuje i nedovolená přeprava odpadu.
více "

 

Komise zmírní důsledky přírodních katastrof ve střední Asii 

Evropská komise vyčlenila 7,3 milionu eur na pomoc, která má snížit zranitelnost středoasijských zemí vůči přírodním katastrofám a posílit schopnost nejohroženějšího obyvatelstva chránit se před jejich důsledky. Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím ředitelství Komise pro humanitární pomoc (ECHO). Střední Asie dostává pomoc na přípravu na katastrofy a zmírňování rizik od roku 2003.
více "

 

 

V Iráku byl rozmístěn tým EU pro hodnocení průběhu voleb 

Komise rozmístila v Iráku tým pro hodnocení průběhu voleb (EAT), který má posoudit a analyzovat volby do Rady zástupců v Iráku. Stalo se tak na základě pozvání od irácké Nezávislé vysoké volební komise. Rozmístění EAT ukazuje obyvatelům Iráku, že Evropská unie je odhodlána podporovat demokracii a důvěru v demokratický proces v zemi. Jeho cílem je průběžně poskytovat strategickou analýzu a podávat zprávy o volebních procesech.
více "

 

Rada

C. Ashtonová k ratifikaci protokolu č. 14 k Evropské úmluvě o lidských právech 

Evropská unie vítá ratifikaci protokolu č. 14 k Evropské úmluvě o lidských právech Ruskou federací, čímž byl umožněn jeho vstup v platnost. Uplatnění protokolu č. 14 posílí úmluvu a učiní Evropský soud pro lidská práva efektivnějším a účinnějším, což upevní jeho klíčovou roli při ochraně lidských práv v Evropě. Vstup protokolu č. 14 v platnost vnímá Evropská unie jako zásadní a nedílnou část probíhajícího procesu celkové reformy evropského systému ochrany lidských práv a očekává proto konstruktivní spolupráci při prohlubování těchto reforem během ministerské konference v Interlakenu.

 

Evropský parlament

Bankéřům vane v Davosu chladný vítr do tváře

Ztratili jste své přátele, vzkázala bankéřům místopředsedkyně Evropského parlamentu Silvana Koch-Mehrinová během svého vystoupení na zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Pravidelné prestižní zasedání politiků, bankéřů a zástupců podnikatelského světa se letos neslo v duchu ostré kritiky sobeckého chování bankéřských kruhů.
více "

 

Eurostat

Zprávy Eurostatu v týdnu od 1. do 7. února 2010 

V prosinci 2009 ceny průmyslových výrobců v eurozóně meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, v EU27 byly stabilní. Objem maloobchodu ve stejném období zůstal v eurozóně nezměněn, v EU27 zaznamenal pokles o 0,1 %.
více "

 

 

Kalendář

Únor - březen 2010

Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky