Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (25. – 31. ledna 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/02/2010

Na programy rozvoje venkova bylo vyčleněno dalších 5 miliard EUR * Projekt Generace '89 prodloužen * Nový regulační orgán pro telekomunikace v EU zahajuje činnost * Evropská komisařka označuje ochranu soukromí za velkou výzvu příštího desetiletí * Komise uzavřela soudní řízení proti České republice týkající se legislativy o rovnosti žen a mužů * Komise kvůli výjimečné situaci na trhu navrhuje dodatečný vývoz cukru nepodléhajícího kvótám * EU a NATO chtějí společně prosazovat ženy jako aktivní účastníky při zajišťování míru a bezpečnosti * Nová studie o veřejných statcích poskytovaných zemědělstvím v Evropské unii * EU oznamuje na základě Kodaňské dohody cílové hodnoty pro snižování emisí * Evropské úsilí v oblasti civilní ochrany pokračuje

  Týden v Evropě (25. – 31. ledna 2010)

  Projekt Generace '89 prodloužen

  Termín odevzdání přihlášek do projektu Generace '89 ve formě esejů byl vzhledem ke zkouškovému období na vysokých školách prodloužen do 10. února 2010 ve všech evropských zemích účastnících se projektu. Projekt Generace ’89 je určen mladým lidem, kteří se narodili v roce 1989. Dění z tohoto revolučního roku přeměnilo podobu Evropy a vedlo k výrazným změnám ve všech sférách lidského života nejen na východní straně pověstné železné opony. Projekt Generace '89 se snaží zachytit pohled mladých lidí, kteří nemají žádnou zkušenost s životem v rozdělené Evropě. Hlavním cílem je představit názory a postoje mladé generace k současným problémům a výzvám Evropy, porozumět jejich vidění evropské integrace a vnímání roku 1989.

  Evropská komise

   

  Na programy rozvoje venkova bylo vyčleněno dalších 5 miliard EUR

  Výbor pro rozvoj venkova hlasoval o posledních návrzích členských států a regionů na využití prostředků určených na plán obnovy EU a kontrolu stavu reformy společné zemědělské politiky. Tyto peněžní prostředky by měly přinést řešení otázek spojených s hospodářskou krizí, s krizí v odvětví mléka a se změnou klimatu. K dispozici je nyní dodatečná částka přibližně 5 miliard EUR, které mohou být investovány do zemědělství, životního prostředí a širokopásmového připojení ve venkovských oblastech.
  více »


  Nový regulační orgán pro telekomunikace v EU zahajuje činnost

  Dnešek odstartoval novou éru v oblasti telekomunikací v EU. Telekomunikační regulační orgány 27 zemí EU se v Bruselu poprvé setkají jakožto členové nového Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Nový evropský regulační orgán pro telekomunikace byl zřízen na základě nových předpisů EU o telekomunikacích, které přijala Rada a Parlament v prosinci 2009.
  více »


  Evropská komisařka označuje ochranu soukromí za velkou výzvu příštího desetiletí

  Naše soukromí je vystavováno celé řadě nových nástrah. Komise proto u příležitosti Dne ochrany údajů poukázala na to, že právní předpisy v oblasti ochrany soukromí musí být přizpůsobeny tak, aby držely krok s technickým rozvojem a zajistily tak právo na soukromí, právní jistotu pro podniky a zavádění nových technologií.
  více »


  Komise uzavřela soudní řízení proti České republice týkající se legislativy o rovnosti žen a mužů

  Evropská komise dnes rozhodla o uzavření řízení o porušení Smlouvy proti České republice poté, co Česká republika úspěšně provedla právní předpisy EU týkající se rovnosti žen a mužů v systémech sociálního zabezpečení pracovníků. Řízení bylo zahájeno kvůli tomu, že české vnitrostátní právní předpisy nebyly v souladu se směrnicemi EU o rovném zacházení v systémech sociálního zabezpečení pracovníků.
  více »


  Komise kvůli výjimečné situaci na trhu navrhuje dodatečný vývoz cukru nepodléhajícího kvótám

  Evropská komise předloží ve čtvrtek Řídícímu výboru návrh nařízení, jež umožní v hospodářském roce 2009/10 vývoz dalších 500 000 tun cukru nepodléhajícího kvótám. Přijetí tohoto dočasného opatření, které je plně v souladu s mezinárodními závazky EU, umožnily výjimečné podmínky na trhu v EU i na celosvětové úrovni. Současná situace na trhu s cukrem se velice pravděpodobně nebude v budoucnosti opakovat.
  více »  EU a NATO chtějí společně prosazovat ženy jako aktivní účastníky při zajišťování míru a bezpečnosti

  Místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová a generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen uspořádali dnes v prostorách Evropské komise konferenci na vysoké úrovni týkající se žen, míru a bezpečnosti. Konference se zúčastnila první místopředsedkyně španělské vlády María Teresa Fernández de la Vega, bývalá americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová, zástupci občanské společnosti, vojenští představitelé, vysoce postavení političtí činitelé a svědci událostí.
  více »


  Nová studie o veřejných statcích poskytovaných zemědělstvím v Evropské unii

  Jsou-li opatření společné zemědělské politiky dobře promyšlena, pak nesporně povzbuzují zemědělce, aby poskytovali zboží a služby z oblasti životního prostředí. Takto se dá shrnout základní poselství dnes uveřejněné zprávy, kterou pro Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK vypracoval Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. Zpráva se pokouší zmapovat, jaké veřejné statky související se životním prostředím zajišťují zemědělci v celé Evropě.
  více »


  EU oznamuje na základě Kodaňské dohody cílové hodnoty pro snižování emisí

  Evropská unie dnes oficiálně potvrdila svou podporu Kodaňské dohodě o klimatické změně a předložila své závazky na snížení cílových hodnot emisí. Evropská komise ve společném dopise španělského předsednictví Rady oficiálně vyhlásila ochotu EU připojit se k dohodě a předložila informace o cílech v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, které si EU stanovila pro rok 2020.
  více »


  Evropské úsilí v oblasti civilní ochrany pokračuje

  Evropský mechanismus civilní ochrany v rámci pokračujícího humanitárního úsilí, které si vyžádalo ničivé zemětřesení na Haiti 12. ledna, nyní zprostředkovává pomoc z 24 členských států. Část prostředků rychlé reakce financované EU je v současnosti vůbec poprvé použita v krizové situaci – konkrétně pro pitnou vodu a zdravotní péči. O víkendu dorazil na Haiti nový tým civilní ochrany EU, aby od prvního týmu, který v zemi začal působit 36 hodin pro zemětřesení, převzal odpovědnost za koordinaci na místě.
  více »


  Evropský parlament


  Poslanci diskutovali o budoucí roli NATO s Madeleine Albrightovou

  Mezi tématy, o kterých diskutovali poslanci Evropského parlamentu s Madeleine Albrightovou a Jeroenem van der Veerem, byla spolupráce EU-NATO, nové mezinrodní bezpečnostní prostředí, vztahy NATO s Ruskem a politika "otevřených dveří" a důležitost získání podpory veřejnosti při definování nové role NATO ve 21. století.
  více »  Rada


  Prohlášení vysoké představitelky jménem EU k situaci v Hondurasu

  U příležitosti uvedení Porfiria Loba do funkce prezidenta vyjadřuje Evropská unie naději, že jeho mandát vyústí v novou éru a normalizaci vztahů Hondurasu s EU a mezinárodním společenstvím. EU přeje honduraskému lidu do budoucna mír a prosperitu a ocenila by brzké znovuzačlenění země do mezinárodního společenství.
  více »


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 25. do 31. ledna 2010

  Míra nezaměstnanosti v eurozóně stoupla v prosinci 2009 na 10 %, v EU27 stoupla na 9,6 %. Roční inflace v eurozóně pro leden 2010 odhadována na 1,0 %. Množství nových průmyslových zakázek vzrostlo v listopadu 2009 proti předchozímu měsíci o 2,7 % v eurozóně a o 2,6 % v EU27.
  více »


  Kalendář


  Únor – březen 2010

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky