Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (14. – 20. prosince 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/12/2009

Kodaňský summit skončil * Nová pravidla pro telekomunikace vstupují v platnost * Rovnost pohlaví je součástí řešení, jak se dostat z krize * Komise vyčlenila 50 milionů eur na pomoc Africkému rohu, postiženému suchem * Učitelé v Evropě si myslí, že informační a komunikační technologie mohou zvýšit tvořivost * Uzavření jednání mezi EU a Švýcarskem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů * Komise přijímá závazek Microsoftu dát uživatelům možnost výběru prohlížeče *  Evropský inovační a technologický institut zřizuje první tři znalostní a inovační společenství * Na trzích práce zasažených krizí dochází k oživení * Jak cestovat v zimě bezpečně a bez potíží * Rada ve složení pro rybolov dala další podněty pro udržitelnost životního prostředí * Eurobarometr: Evropané vyjadřují optimismus k hospodářství, ovšem nezaměstnanost je stále trápí

  Týden v Evropě (14. – 20. prosince 2009)

  Kodaňský summit skončil

  José Manuel Barroso na konferenci v Kodani

  Podle Barrosa je dosažená shoda krokem správným směrem, avšak zdaleka neodpovídá původním ambicím EU. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso vyjádřil zklamání nad dohodou, kterou se nakonec horko těžko podařilo na konferenci o změně klimatu v Kodani vyjednat. Podle Barossa zdaleka nenaplnila očekávání Evropské unie. Text dohody nemá ani tři stránky a neobsahuje body, jež EU považuje za zásadní – například kolektivní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Oproti očekáváním neobsahuje lhůtu pro uzavření právně závazné dohody, kterou měl být rok 2010, a ani v něm není o nutnosti takové dohody zmínka.

  Nejkonkrétnějším výsledkem summitu tak nakonec zůstává závazek rozvinutých zemí poskytnout 21 miliard eur v příštích třech letech a 70 miliard eur do roku 2020 na projekty na podporu čistých zdrojů energie a na vyrovnávání se s důsledky sucha, zvedající se hladinou oceánů a dalšími projevy klimatických změn v chudých zemích. Unie přislíbila, že na uvedených 21 miliardách se bude podílet částkou 7,2 miliardy eur z různých veřejných i soukromých zdrojů.


  více »


  Evropská komise

   


  Nová pravidla pro telekomunikace vstupují v platnost

  Brusel 18. prosince 2009 – Od 19. prosince platí nová telekomunikační pravidla EU, která dnes byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Nová pravidla v podobě směrnice o lepší právní úpravě a směrnice o právech občanů bude muset všech 27 členských států EU do června 2011 provést ve svých vnitrostátních právních předpisech.
  více »

     Rovnost pohlaví je součástí řešení, jak se dostat z krize

  Brusel 18. prosince 2009 – Ztráta zaměstnání postihuje v hospodářské recesi ženy i muže, avšak ženám více hrozí, že nenajdou nové pracovní místo, a jsou i nadále v slabším postavení na trhu práce. Uvádí se to v nové zprávě, kterou dnes přijala Evropská komise. Zpráva připravená pro jarní zasedání Evropské rady věnované rovnosti žen a mužů zdůrazňuje přetrvávající problémy s rovností pohlaví v Evropě a vyzývá ke zvýraznění rozměru rovnosti pohlaví jako součásti budoucí strategie EU pro růst a zaměstnanost.
  více »  Komise vyčlenila 50 milionů eur na pomoc Africkému rohu, postiženému suchem

  Brusel 17. prosince 2009 – Evropská komise poskytne humanitární pomoc ve výši 50 milionů eur pro lidi postižené suchem v Somálsku, Etiopii, Keni a Ugandě. Finanční prostředky budou uvolněny prostřednictvím ředitelství pro humanitární pomoc, za které odpovídá komisař Karel De Gucht.
  více »  Učitelé v Evropě si myslí, že informační a komunikační technologie mohou zvýšit tvořivost

  Brusel 17. prosince 2009 – Až 80 % evropských učitelů je přesvědčeno, že informační a komunikační technologie hrají důležitou roli při zvyšování tvořivosti ve školách: jde o počítače, výukový software, videa, nástroje pro spolupráci online, virtuální prostředí pro učení, interaktivní tabule, bezplatný materiál online a kursy.
  více »

   


  Uzavření jednání mezi EU a Švýcarskem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů

  Brusel 17. prosince 2009 – Evropská unie a Švýcarsko uzavřely dne 11. prosince 2009 jednání o dvoustranné dohodě o ochraně zeměpisných označení produktů a potravin. Návrh dohody umožní po ukončení předběžných prostupů ochranu zeměpisných označení na území každé ze stran dohody.
  více »

   


  Komise přijímá závazek Microsoftu dát uživatelům možnost výběru prohlížeče

  Brusel 16. prosince 2009 – Evropská komise přijala rozhodnutí, kterým se závazky společnosti Microsoft podpořit hospodářskou soutěž na trhu s internetovými prohlížeči stávají právně závaznými. Tyto závazky jsou reakcí na obavy Komise, že propojením prohlížeče Internet Explorer s Windows, operačním systémem pro osobní počítače, porušil Microsoft pravidla EU týkající se zneužití dominantního postavení na trhu (článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie).
  více »

   


  Evropský inovační a technologický institut zřizuje první tři znalostní a inovační společenství

  Brusel 16. prosince 2009 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) oznámil vznik svých prvních tří znalostních a inovačních společenství. Jedná se o vysoce integrovaná partnerství, která sdružují subjekty z oblasti vysokého školství, výzkumu a podnikatelského sektoru dosahující vynikajících výsledků.
  více »

   


  Na trzích práce zasažených krizí dochází k oživení

  Brusel 15. prosince 2009 – Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské komise pomohly protikrizová opatření a finanční podpora EU zbrzdit negativní dopady hospodářského poklesu na trhy práce EU v roce 2009. Mají-li však tato opatření vést k úspěšnému překonání krize, musejí jít ruku v ruce s dlouhodobými reformami v oblasti zaměstnanosti.
  více »

   


  Jak cestovat v zimě bezpečně a bez potíží

  Brusel 15. prosince 2009 – Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o budoucnosti práv cestujících v letecké dopravě a zveřejnila seznam 12 doporučení, která mají cestujícím zaručit bezpečnou a bezproblémovou cestu před Vánoci. Místopředseda Komise Antonio Tajani, odpovědný za dopravu, sdělil podrobnosti o celoevropské reklamní kampani, která má občany informovat o tom, jaká mají práva jako cestující.
  více »

   


  Rada ve složení pro rybolov dala další podněty pro udržitelnost životního prostředí

  Brusel 15. prosince 2009 – Na posledním zasedání Rady ve složení pro rybolov v roce 2009 dosáhli evropští ministři politické dohody o návrhu Komise týkajícím se rybolovných práv pro rok 2010. Díky tomuto klíčovému stavebnímu kameni může Evropská unie pokračovat ve svém programu udržitelnosti životního prostředí i ekonomické a sociální udržitelnosti ve prospěch rybolovu a námořního odvětví, občanů a mořského prostředí.
  více »

   


  Eurobarometr: Evropané vyjadřují optimismus k hospodářství, ovšem nezaměstnanost je stále trápí

  Brusel 14. prosince 2009 – První výsledky posledního průzkumu Eurobarometru ukazují, že pro Evropany je tím nejzávažnějším problémem, kterému jejich země čelí, nezaměstnanost, zatímco obavy ohledně hospodářské situace se mírně zmenšily. Většina Evropanů se přesto stále domnívá, že nejhorší dopady krize teprve přijdou. Skupina G20 a MMF již daly impulz k hospodářské obnově a lidé věří, že národní vlády a Evropská unie jsou instancemi v nejlepší pozici řešit dopady krize.
  více »

   


  Evropský parlament


  Kříže v italských školách: hlasování EP odloženo

  Štrasburk 17. prosince 2009 – Evropský parlament rozhodl odložit hlasování o usnesení týkajícím se rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který nedávno rozhodl, že přítomnost křížů v italských třídách představuje porušení Evropské úmluvy pro lidská práva.
  více »

   


  Parlament schválil rozpočet EU na rok 2010

  Štrasburk 17. prosince 2009 – Na závazky bude příští rok v rozpočtu EU vyhrazeno 141,453 miliard eur a na platby pak 122,937 miliard. Největším oříškem při přípravě rozpočtu, který dnes EP schválil, byla přitom otázka, kde najít prostředky na financování druhé fáze evropského plánu hospodářské obnovy, která již sice byla schválena, ale stále nebylo jasné, z čeho bude konkrétně placena. V příštím roce přitom EU na tento plán hodlá vynaložit 2,4 miliardy eur.
  více »

   


  Prosincové plenární zasedání zahájeno

  Štrasburk 14. prosince 2009 – V úvodu posledního letošního zasedání Evropského parlamentu předseda Buzek odsoudil útok na italského premiéra Berlusconiho, který se podle něj "nikdy neměl stát". Jak dodal, "politická diskuze musí mít své hranice".
  více »

   


  Předsednictví


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o „prezidentských volbách“ v gruzínské Abcházii konaných dne 12. prosince 2009

  Brusel 15. prosince 2009 – Evropská unie vzala na vědomí „prezidentské volby“, které se konaly dne 12. prosince v Abcházii na území Gruzie. Evropská unie neuznává ústavní a právní rámec, na jehož základě se volby uskutečnily. Evropská unie nadále podporuje územní celistvost a svrchovanost Gruzie, jak je uznává mezinárodní právo.
  více »

   


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 14. do 20. prosince 2009

  Přebytek zahraničního obchodu eurozóny je 8,8 mld. € (pdf)
  Reálný příjem pracovníků v zemědělství v EU27 klesl o 12,2 % (pdf)
  Výkon stavebnictví v eurozóně klesl o 0,6 % (pdf)
  Cizí státní příslušníci tvoří 6 % obyvatel EU27 (pdf)
  Roční inflace v eurozóně je na 0,5 % (pdf)
  HDP členských státu byl v roce 2008 v rozmezí od 41 % do 276 % průměru EU27 (pdf)
  Zaměstnanost v eurozóně a EU27 klesla o 0,5 % (pdf)
  Průmyslová výroba v eurozóně klesla o 0,6 % (pdf)
  více »

   


  Kalendář


  Prosinec 2009 – leden 2010

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky