Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dva týdny v Evropě (21. prosince 2009 - 3. ledna 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/01/2010

Čas bilancování: Co Evropská unie v roce 2009 pro své občany udělala? * Španělské předsednictví se zaměří na naplňování Lisabonské smlouvy * Členským státům vypršel čas k přeladění na pravidla pro televizní vysílání v digitálním věku * Hospodářské oživení se v eurozóně stále více prosazuje, i když jen mírným tempem * Nový systém pro lepší kontrolu rybolovu a boj s nezákonným rybolovem * Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení * Jerzy Buzek požaduje propuštění laureátky Sacharovovy ceny Ljudmily Alexejevové a dalších aktivistů * Ohlédnutí za rokem 2009 z perspektivy Evropského parlamentu * Ohlédnutí za rokem 2009 z perspektivy Evropského parlamentu




  Dva týdny v Evropě (21. prosince 2009 - 3. ledna 2010)

  Evropa a vy v roce 2009

  Poslední měsíc v roce je časem bilancování. Co tedy Evropská unie v roce 2009 pro své občany udělala? Evropská unie je přítomná v našem každodenním životě, třebaže si to často neuvědomujeme. Snaží se řešit problémy, s nimiž se setkáváme v občanském životě, při nakupování či v zaměstnání. Rok 2009 v Evropské komisi lze shrnout do 10 hesel:
  Mobilní telefony (být v kontaktu za méně peněz); Ekonomická krize (EU razí cestu k ekonomickému oživení); Zdraví (vytváření finančních zdrojů pro boj s demencí); Klima (Nový pohled na klimatické změny); Chudoba (boj s hladem v nejchudších zemích světa); Zvířata (ochrana zvířat na zemi i v oceánech); Životní prostředí (od pesticidů po benzin); Nakupování po internetu (minimalizacep problémů); Solidarita (obnova Evropy po pohromách); Vaše peníze (adekvátní služby zákazníkům bank).
  více »


  Rada


  Španělské předsednictví se zaměří na naplňování Lisabonské smlouvy

  1. ledna se převzalo Španělsko předsednictví Evropské unie a přislíbilo, že jeho hlavní prioritou bude Lisabonská smlouva. Dalšími prioritami jsou: hospodářská obnova, postavení EU na světové scéně a práva občanů. Lisabonská smlouva, jež vstoupila v platnost v prosinci loňského roku, s sebou přináší řadu změn, které mají Unii pomoci přijímat rozhodnutí účinněji a hrát významnou roli na mezinárodní scéně. Ke změnám dochází i u šestiměsíčního rotujícího předsednictví, které má nyní úzce spolupracovat s politiky zastávajícími dvě nové funkce vytvořené Smlouvou: s prezidentem EU a vedoucí postavou unijní diplomacie. Jelikož je Španělsko první zemí, která stojí od vstupu Lisabonské smlouvy v čele EU, má příležitost udat směr dalšího vývoje.
  více »


  Evropská komise


  Členským státům vypršel čas k přeladění na pravidla pro televizní vysílání v digitálním věku

  Dva roky po přijetí pravidel pro modernizaci televizního vysílání v EU, jimiž byly odstraněny zastaralé předpisy omezující digitální televizní vysílání přes internet, video na vyžádání a mobilní televizní vysílání, oznámily Evropské komisi oficiálně pouze tři země – Belgie, Rumunsko a Slovensko – že přijaly opatření k provedení těchto pravidel. Nová audiovizuální pravidla EU zjednodušují výrobcům a poskytovatelům televizních programů získávání finančních prostředků z nových forem reklamy, jako je reklama na rozdělené obrazovce nebo umístění produktu, které jsou povoleny ve všech programech s výjimkou zpravodajství, dokumentárních pořadů a pořadů pro děti. Evropský soudní dvůr prohlásil, že v případě, že směrnice dosud nebyla provedena (nebo byla provedena nepřiměřeně), mohou její části vstoupit v jednotlivých členských státech v platnost i přímo. V Česku byl návrh právní normy schválen vládou a nyní čeká na schválení parlamentem.
  více »


  Hospodářské oživení se v eurozóně stále více prosazuje, i když jen mírným tempem

  Hospodářská krize označovaná za „velkou recesi“ zřejmě skončila ve třetím čtvrtletí roku 2009. Oživení ekonomické aktivity je odrazem zlepšení ve vnějším prostředí, ve finančních podmínkách a zvýšení důvěry. Výhled ale zůstává nejistý, protože oživení je založeno na obrovské podpoře, která je poskytována vládami a centrálními bankami na celém světě a která bude muset být nakonec omezena. Oživení tak bude záviset na schopnosti bankovního sektoru zvýšit nynější úroveň poskytování úvěrů hospodářství. Znepokojení vzbuzují sociální a ekonomické důsledky pokračujícího, byť mírného růstu nezaměstnanosti. To jsou závěry aktualizované analýzy hospodářské situace obsažené v nejnovější čtvrtletní zprávě o eurozóně.
  více »


  Nový systém pro lepší kontrolu rybolovu a boj s nezákonným rybolovem

  Dne 1. ledna 2010 vstoupil v platnost balíček nových účinných pravidel pro posílení kontrolního systému společné rybářské politiky Evropské unie. Tato pravidla poskytnou EU a jejím členským státům nové a silné nástroje sloužící nejen k ochraně zdrojů našich moří a oceánů před bezohlednými provozovateli rybolovu, ale také k ochraně zdroje obživy poctivých rybářů, kteří by jinak byli vystaveni nekalé hospodářské soutěži.  V situaci, kdy v rámci jednotlivých zemí nebude docházet k přednostnímu zacházení a kdy nebude existovat reálná motivace k podvodům, protože ti, kdo porušují pravidla, nevyváznou bez trestu, umožní nový systém rybářům provozovat svou činnost za stejných podmínek a podpoří tak v odvětví rybolovu kulturu dodržování pravidel.
  více »


  Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

  Před deseti lety se vedoucí představitelé členských států zavázali do roku 2010 vymýtit v EU chudobu. S blížícím se termínem je tento cíl stále nesplněn. Chudoba není omezena jen na rozvojové země, ale sužuje i evropskou společnost. Neumožňuje lidem, aby vedli takový život, který většina z nás považuje za samozřejmý. Chudoba je často výsledkem různých příčin, jako jsou špatné vzdělání, drogová závislost nebo dětství strávené v obtížných podmínkách s omezeným přístupem ke kulturním, sociálním a materiálním zdrojům. V Evropské unii jsou za chudé považováni lidé, jejichž příjem se pohybuje pod 60 % mediánové mzdy v zemi, kde žijí. To znamená, že téměř 80 milionů Evropanů (více než 15 % obyvatelstva) žije na hranici chudoby nebo pod ní. Jeden občan EU z deseti žije v domácnosti, kde nikdo nepracuje, a 8 % Evropanů se nedaří vymanit se z chudoby, třebaže práci mají.
  více »


  Evropský parlament


  Jerzy Buzek požaduje propuštění laureátky Sacharovovy ceny Ljudmily Alexejevové a dalších aktivistů

  Každý poslední den v měsíci se v Moskvě koná setkání demonstrantů, kteří se bez povolení úřadů scházejí na náměstích, aby tak upozornili na porušování svobody shromažďovací, kterou občanům zajišťuje článek 31 ruské ústavy. Moskevská policie na Silvestra zasáhla proti skupině lidí a zatkla desítky z nich, mezi nimi dvaaosmedesátiletou laureátku Sacharovovy ceny Ljudmilu Alexejevovou. Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek označil zásah policie proti demonstrantům jako "naprosto nepřiměřený". Řekl, že jej tato událost šokovala a že je velice zklamán z postoje ruských úřadů.
  více »


  Ohlédnutí za rokem 2009 z perspektivy Evropského parlamentu

  Devět věcí, na které budeme vzpomínat. (Výběr hlavních událostí je vždy subjektivní, ale pojďte se podívat, která témata roku 2009 nás nejvíce zaujala z pohledu z Evropského parlamentu.)
  Devět témat roku 2009:
  1) Kodaňská konference OSN o světovém klimatu
  2) Lisabonská smlouva vstupuje v platnost
  3) Modernizace evropských zákonů o telekomunikacích byla schválena
  4) Uplynulo dvacet let od historických změn ve střední a východní Evropě
  5) Do čela Evropského parlamentu byl poprvé zvolen politik pocházející ze země, které před rokem 1989 byla za železnou oponou
  6) Občané EU zvolili již posedmé Evropský parlament v přímé volbě
  7) Evropský parlament se vrhl do sociálních sítí internetu: Facebook, twitter, MySpace, Flickr …
  8) V USA nastoupil 20. ledna nový prezident - Barack Obama
  9) Rok začal rusko-ukrajinskou plynovou krizí, která způsobila v sedmnácti zemích EU závažné problémy s vytápěním 
  více »


  Kalendář


  Leden - únor 2010

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky