Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (30. listopadu – 6. prosince 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/12/2009

Končí putovní výstava „Parta, co jí chutná“ * 30 % vánočních světel představuje vážné ohrožení bezpečí ve vašich domovech * 30 % vánočních světel představuje vážné ohrožení bezpečí ve vašich domovech * Bezpečnost silničního provozu v Evropě: priorita pro příští desetiletí * Evropská komise vítá, že Lisabonská smlouva vstupuje v platnost * Bezvízové cestování pro občany bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska * Simulační technologie by mohly pomoci předcházet budoucím finančním krizím * Evropská komise vyhrazuje telefonní čísla obětem trestných činů a netísňovým lékařským linkám * Catherine Ashtonová: EU by se měla více politicky prosazovat * Lisabonská smlouva učiní z Výboru regionů strážce subsidiarity * EU2020: ekologičtější, spravedlivější a udržitelnější růst – proč ne také lokálnější?

  Týden v Evropě (30. listopadu – 6. prosince 2009)

  Klimatická konference v Kodani - najde svět společnou řeč?

  Během konference OSN v Kodani (7. - 18. prosince 2009) se Evropská unie bude snažit prosadit přijetí ambiciózní dohody, která by měla zabránit eskalaci globálního oteplování na katastrofální úroveň. Vedoucí představitelé členských států se na svém listopadovém setkání dohodli, že uvolní prostředky na fond, který by měl rozvojovým zemím pomoci v boji proti změně klimatu. Konkrétní částka však dosud nepadla.

  Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl, že EU je odhodlána přispět na boj proti změně klimatu „spravedlivým dílem“ – do roku 2020 by se celková výše nákladů v rozvojových zemích měla pohybovat okolo 100 miliard eur ročně. Prozatím Komise navrhuje, aby Unie do roku 2012 přispívala ve výši 5–7 miliard eur ročně.

  Na konferenci v Kodani se budou zástupci jednotlivých zemí snažit vypracovat dohodu, která nahradí Kjótský protokol, jenž byl rozvinutými zeměmi přijat v roce 1997. V tomto protokolu se signatářské země zavázaly snížit objem emisí skleníkových plynů o 5 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. Jako předvoj kodaňské konference již na dané téma proběhlo několik kol jednání, která se konala např. v Bonnu, Bankoku či Barceloně. Snahu snížit emise skleníkových plynů dnes slibují i země, které životní prostředí znečišťují velkou měrou, jako například Čína či Spojené státy, a proto je podle Unie velmi pravděpobné, že se v Kodani podaří dosáhnout významné dohody.


  více »


  Evropská komise


  Končí putovní výstava „Parta, co jí chutná“

  Brusel 4. prosince 2009 – Kampaň EU na podporu zdravé výživy „Parta, co jí chutná“ se prostřednictvím putovních autobusů s kvizy a hrami dostala na 173 školních dvorů po celé Evropě. Cílem bylo poučit děti o tom, jak je důležitá zdravá výživa. Asi 17 000 dětí se zúčastnilo akcí, které probíhaly do konce listopadu, a přitom se dozvědělo něco o přednostech ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.
  více »

   


  30 % vánočních světel představuje vážné ohrožení bezpečí ve vašich domovech

  Brusel 2. prosince 2009 – V nové zprávě, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, se uvádí, že u 30 % vánočních světel hrozí zřejmé a přímé nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zpráva přináší závěry společného projektu dozoru nad trhem, na kterém se podílí Evropská komise spolu s příslušnými orgány pěti členských států: Maďarska, Německa, Slovenska, Slovinska a Nizozemska.
  více »

   


  Bezpečnost silničního provozu v Evropě: priorita pro příští desetiletí

  Brusel 2. prosince 2009 – V roce 2008 zahynulo na evropských silnicích 39 000 osob. Cíle Evropské unie o polovinu snížit počet úmrtí v důsledku dopravních nehod do roku 2010 bude obtížné dosáhnout. Evropská komise dnes pořádá konferenci věnovanou hodnocení výsledků veřejné konzultace, která předcházela vypracování Evropského akčního programu pro bezpečnost silničního provozu 2011–2020.
  více »

   


  Evropská komise vítá, že Lisabonská smlouva vstupuje v platnost

  Brusel 1. prosince 2009 – Lisabonská smlouva vstupuje v platnost. Komise je přesvědčena o tom, že nová smlouva občanům přinese další podstatné výhody a vyřeší institucionální diskusi z hlediska blízké budoucnosti. Evropská unie se tak nyní bude moci plně soustředit na hledání schůdné cesty ze současné hospodářské a finanční krize a na prosazování strategie pro ekologičtější růst do roku 2020.
  více »

   


  Bezvízové cestování pro občany bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska

  Brusel 30. listopadu 2009 – členské státy Evropské unie přijaly rozhodnutí, které umožní občanů bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska cestovat do Schengenského prostoru bez víz ještě před Vánoci – od 19. prosince 2009.
  více »

   


  Simulační technologie by mohly pomoci předcházet budoucím finančním krizím

  Brusel 30. listopadu 2009 – Jak se změní hospodářská politika v roce 2020, kdy bude čtvrtině obyvatel EU přes 65 let? Evropská komise dnes zveřejnila revoluční výzkum, který by mohl ekonomům pomoci zodpovědět takovéto otázky za použití ekonomického simulačního softwaru.
  více »

   

  Evropská komise vyhrazuje telefonní čísla obětem trestných činů a netísňovým lékařským linkám

  Brusel 30. listopadu 2009 – Jak se oběti trestných činů domohou v EU pomoci? Komu by měli občané EU zavolat, potřebují-li v netísňové situaci lékařskou pomoc či radu? Díky dnešnímu rozhodnutí Komise by měly být takové nové linky pomoci brzy k dispozici v celé EU. Rozhodnutí vyhrazuje dvě nová čísla v číselném rozsahu „116“ pro služby sociálního charakteru. Linky pomoci 116 006 a 116 117 budou v celé EU vyhrazeny pro oběti trestných činů a občany volající netísňovou lékařskou pohotovostní službu.
  více »


  Evropský parlament


  Catherine Ashtonová: EU by se měla více politicky prosazovat

  Brusel 2. prosince 2009 – Catherine Ashtonová, nová Vysoká představitelka EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ve středu ujišťovala poslance EP, že opravdu má schopnosti, jež jsou pro výkon této funkce zapotřebí. Při první diskuzi se členy Zahraničního výboru prohlásila, že bude usilovat o to, aby se Evropa více prosazovala politicky. V lednu pak baronku Ashtonovou, stejně jako ostatní nominované komisaře, čeká standardní slyšení v EP, který má při jmenování nové Komise poslední slovo.
  více »


  Výbor regionů


  Lisabonská smlouva učiní z Výboru regionů strážce subsidiarity

  Brusel 4. prosince 2009 – Poprvé v historii mohou evropští volení regionální a místní zástupci podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru v případě nových právních předpisů EU, o nichž se domnívají, že jsou v rozporu se zásadou subsidiarity. Výbor regionů o toto právo žádal již patnáct let a konečně jej získal prostřednictvím Lisabonské smlouvy.
  více »

   


  EU2020: ekologičtější, spravedlivější a udržitelnější růst – proč ne také lokálnější?

  Brusel 3. prosince 2009 – Pokud mají být návrhy Evropské komise týkající se podpory hospodářského růstu a tvorby pracovních míst úspěšné, musejí být větší měrou zapojeny místní a regionální orgány, uvedla Christine Chapmanová (UK/SES), poslankyně Velšského národního shromáždění a zpravodajka Výboru regionů k tématu budoucnosti strategie pro růst a zaměstnanost po roce 2010.
  více »

   


  Hlavními tématy plenárního zasedání VR bude strategie pro udržitelnou Evropu a provádění Lisabonské smlouvy

  Brusel 30. listopadu 2009 – Plenární shromáždění Výboru regionů v závěru funkčního období 2006–2010, které se bude konat 3. a 4. prosince v Bruselu v budově Paul-Henri Spaak Evropského parlamentu, bude ve znamení diskusí o budoucnosti Lisabonské strategie EU a o posílené úloze evropských regionů a měst podle nových pravidel Lisabonské smlouvy.
  více »

   


  Evropský soudní dvůr


  Lisabonská smlouva a Soudní dvůr Evropské unie

  Lucemburk 30. listopadu 2009 – Lisabonská smlouva podepsaná 13. prosince 2007 hlavami států a předsedy vlád dvaceti sedmi členských států EU vstoupí v platnost dnem 1. prosince 2009. Tato smlouva pozměňuje dvě základní smlouvy: Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, která se bude napříště nazývat „Smlouva o fungování Evropské unie“ (SFEU) 1. Lisabonská smlouva s sebou přináší změny organizace a pravomocí Soudního dvora Evropské unie.
  více »


  Předsednictví


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k povolební situaci v Hondurasu

  Brusel 3. prosince 2009 – Evropská unie znovu opakuje, že odsuzuje narušení ústavního pořádku v Hondurasu, k němuž došlo dne 28. června 2009. Evropská unie od počátku krize vyzývá k mírovému diplomatickému řešení politické krize a přijala za tímto účelem spolu s dalšími mezinárodními partnery patřičná opatření.
  více »  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 30. listopadu do 6. prosince 2009

  Počet cestujících leteckou přepravou v EU za rok 2008 vzrostl oproti roku 2007 pouze o 0,6 %, což je nejnižší přírůstek od roku 2002. HDP ve třetím čtvrtletí roku 2009 se proti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,4 % v eurozóně a o 0,3 % v EU27. Nezaměstnanost v eurozóně v říjnu 2009 setrvala v porovnání s předchozím měsícem na hodnotě 9,8 %, vloni ve stejném období dosahovala 7,9 %. Nezaměstnanost v EU27 byla v říjnu 2009 9,3 %.
  více »


  Kalendář


  Prosinec 2009 – leden 2010

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky