Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (23. – 29. listopadu 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/12/2009

Předseda Barroso představil svůj nový tým * Výzva k předkládání výzkumných návrhů na vývoj účinnějších léčiv * Komise aktualizovala seznam zakázaných leteckých společností * EU chce rozšířit ochranu spotřebitelů cestujících na dovolenou * Zveřejnění prvního Eurobarometru o evropské civilní ochraně * Reforma vzdělávacích systémů v EU * Konzultace o strategii zaměřené na vytvoření ekologičtějšího sociálního trhu * Dostává se evropským učitelům dostatečné odborné přípravy? * Komise vítá schválení reformy evropských telekomunikačních trhů * Komise potvrzuje inspekce v českém elektroenergetickém sektoru *

  Týden v Evropě (23. – 29. listopadu 2009)

  Soutěž k 20. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte

  Evropská komise při příležitosti 20. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte vyhlásila soutěž o nejlepší plakát, který bude zobrazovat práva dětí. Hlavním symbolem soutěže je oblíbená postava malý princ od francouzského spisovatele Antoine de Saint Exupéryho. Heslem se tak místo Namaluj mi beránka stalo Namaluj mi právo.

  Akce vybízí děti a mládež ve věku od deseti do osmnácti let, aby navrhli plakát na témata jednotlivých práv, která jsou v úmluvě zakotvena. Díky této soutěži se mladí Evropané důkladněji seznámí se svými právy a budou je moci lépe hájit.
  více »

   

   

   

  Evropská komise

  Odvětví jazykových služeb EU se dostává z krize 

  Brusel 27. listopadu 2009 – Podle studie vypracované pro Evropskou komisi bylo odvětví jazykových služeb postiženo hospodářskou krizí méně než jiná odvětví. Během následujících několika let se má tento údaj zvyšovat o minimálně 10 % ročně a v roce 2015 by se měl pohybovat mezi 16,5 a 20 miliardami eur. Míra růstu tohoto odvětví tedy patří k nejvyšším. Obrat tohoto odvětví v ČR je odhadován na 111,8 milionu eur.
  více »

   

  Předseda Barroso představil svůj nový tým

  Brusel 27. listopadu 2009 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso oznámil portfolia přidělená jednotlivým nominovaným členům příští Komise. „Máme evropský program a nyní máme také evropský tým. Na základě nominací předložených členskými státy jsem se snažil navrhnout sbor, který je schopen přicházet s neotřelými nápady a novými impulsy, pokud jde o největší problémy, jimž dnes v Evropě čelíme,“ uvedl Barroso.
  více »

   

  Výzva k předkládání výzkumných návrhů na vývoj účinnějších léčiv

  Brusel 27. listopadu 2009 – Iniciativa pro inovativní léčiva oficiálně vyhlásila svou druhou výzvu k předkládání návrhů. Partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropskou komisí a Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací vyzývá výzkumná konsorcia k předkládání návrhů týkajících se devíti vědeckých témat.
  více »

   

  Komise aktualizovala seznam zakázaných leteckých společností

  Brusel 27. listopadu 2009 – Komise zveřejnila dvanáctou aktualizaci seznamu leteckých společností, které mají zákaz létat do Evropské unie. Z důvodu bezpečnostních nedostatků zjištěných při kontrolách do seznamu přibyly letecké společnosti tří dalších zemí. Touto aktualizací se zároveň ruší zákaz uložený třem leteckým společnostem a jedné letecké společnosti se povoluje obnovit provoz za předpokladu, že se uspokojivě zlepší bezpečnost.
  více »

   

  EU chce rozšířit ochranu spotřebitelů cestujících na dovolenou

  Brusel 26. listopadu 2009 – Podle plánů, které Komise předložila ke konzultaci, získají miliony cestujících, kteří si zarezervují zájezdové balíčky, lepší finanční ochranu. Komise zvažuje možnost rozšířit základní ochranu poskytovanou směrnicí EU z roku 1990 i na případy, kdy si spotřebitelé sestavují balíčky služeb sami. V návaznosti na nedávnou sérii bankrotů leteckých společností se dokument také zabývá možností rozšířit základní ochranu spotřebitelů na vše včetně samostatně rezervovaných letenek.
  více »

   

  Zveřejnění prvního Eurobarometru o evropské civilní ochraně

  Brusel 25. listopadu 2009 – Podle průzkumu veřejného mínění Eurobarometr mají akce Evropské unie zaměřené na prevenci katastrof a jejich řešení širší podporu občanů EU. Evropané také souhlasí se záchrannými akcemi v zemích mimo EU. Z výsledků vyplývá, že Evropané se nejvíce obávají záplav (45 %), ničivých bouří (40 %) a průmyslových havárií (29 %). Občané České republiky se obávají především záplav (91 %), ničivých bouří (69 %) a lesních požárů (31 %).
  více »

   

  Reforma vzdělávacích systémů v EU

  Brusel 25. listopadu 2009 – Ačkoli v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v EU došlo celkově ke zlepšení, reforma postupuje příliš pomalu, což znamená, že většinu cílů pro rok 2010 se nepodaří splnit. Současný hospodářský útlum zdůraznil naléhavost reforem a nepřetržitých cílených investic do systémů vzdělávání a odborné přípravy. To jsou hlavní závěry dvou zpráv o pokroku dosaženém v reformách vzdělávacích systémů a v evropské spolupráci.
  více »

   

  Konzultace o strategii zaměřené na vytvoření ekologičtějšího sociálního trhu

  Brusel 24. listopadu 2009 – Komise vydala dokument k veřejné konzultaci na téma, jak zabezpečit hospodářství EU jasnější budoucnost prostřednictvím strategie do roku 2020. Dokument nastiňuje vizi, jak se strategie do roku 2020 zaměří na konsolidaci po krizi a na tři tematické cíle: vytváření hodnot prostřednictvím znalostí, posílení úlohy občanů ve společnostech vstřícných vůči začlenění a budování konkurenceschopného a ekologičtějšího hospodářství. Připomínky ke konzultaci by měly být zaslány do 15. ledna 2010.
  více »

   

  Dostává se evropským učitelům dostatečné odborné přípravy?

  Brusel 24. listopadu 2009 – OECD a Komise předložily novou zprávu Odborný rozvoj učitelů: Evropa v mezinárodním srovnání. Z výsledků vyplývá, že větší zaměření na hodnocení, zpětnou vazbu a pozitivní prostředí ve školách může přispět k rozvoji škol, k posilování průběžného odborného vzdělávání, a tím ke zlepšení úrovně výuky. Do průzkumu se zapojilo 23 zemí.
  více »

   

  Komise vítá schválení reformy evropských telekomunikačních trhů

  Brusel 24. listopadu 2009 – Evropský parlament schválil balíček opatření k reformě telekomunikací EU, který Komise navrhla v listopadu 2007. Pět set milionů občanů EU bude moci brzy využít rozsáhlejšího spotřebitelského výběru díky intenzivnější hospodářské soutěži, lepšího pokrytí širokopásmovým připojením a posílení práva na soukromí ve vztahu k telekomunikačním operátorům. Evropským spotřebitelům také poskytne řadu nových práv.
  více »

   

  Komise potvrzuje inspekce v českém elektroenergetickém sektoru

  Brusel 24. listopadu 2009 – Komise může potvrdit, že 24. listopadu 2009 provedli pracovníci Komise neohlášené inspekce v prostorách energetické společnosti ČEZ a dalších podniků v České republice. Komise má důvod se domnívat, že činnost prováděná ČEZ jednostranně nebo společně s dalšími účastníky mohla vést ke značnému narušení českého velkoobchodního trhu s elektrickou energií a k posílení dominantní pozice společnosti ČEZ.
  více »

   

  Evropské trhy práce byly citelně zasaženy krizí

  Brusel 23. listopadu 2009 – Současná krize si vybírá svoji daň na pracovních trzích EU a ruší většinu výsledků dosažených v oblasti zaměstnanosti od roku 2000, uvádí se ve zprávě pro rok 2009 Zaměstnanost v Evropě. Úbytek pracovních míst dolehl především na muže, mladé lidi, osoby s nízkou kvalifikací a na pracovníky se smlouvami na dobu určitou. Od začátku krize přišla EU o více než 4 miliony pracovních míst. Jakkoli jsou tato krátkodobá opatření důležitá, sama o sobě k hospodářské obnově nestačí.
  více »

   

  Evropský parlament

  Parlament odsuzuje měkký přístup k somálským pirátům

  27. listopadu 2009 – Námořní mise EU proti pirátům u somálského pobřeží je úspěšná, ale pirátství není možné odstranit, aniž by se vyřešily jeho základní příčiny na pevnině, stojí v usnesení, které ve čtvrtek 26. listopadu přijal Evropský parlament. Poslanci v něm odsuzují měkký přístup k požadavkům somálských pirátů a požadují, aby všechna plavidla byla registrována v organizaci pro koordinaci námořní bezpečnosti.
  více »

   

  Kandidátské země musí pokračovat v reformách

  27. listopadu 2009 – Stávající i potenciální kandidátské země musí pokračovat ve svých reformách, chtějí-li se i nadále ucházet o členství v EU, říká ve svém usnesení Evropský parlament. Za stěžejní oblasti v této souvislosti poslanci EP považují zajištění právního státu, svobody projevu, dobrých sousedských vztahů, zlepšení situace etnických menšin a boj proti korupci a organizovanému zločinu.
  více »

   

  Označení pneumatik: lepší informace pro spotřebitele 

  25. listopadu 2009 – Od listopadu 2012 budou všechny nově prodávané pneumatiky v Evropě seřazeny a označeny podle palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a hladiny hluku, který vydávají. Systém označení pneumatik bude podobný systému užívanému pro domácí spotřebiče, a potenciální uživatelé tak budou moci porovnat tyto vlastnosti ještě před tím, než se rozhodnout pneumatiky zakoupit.
  více »

   

  Evropský parlament je připravený na Lisabonskou smlouvu

  25. listopadu 2009 – Evropský parlament je připravený na rozšíření svých pravomocí, které přináší Lisabonská smlouva. Poslanci EP přijali ve středu na plenárním zasedání reformu vnitřních pravidel EP, jejímž cílem je zohlednit nástup dalších 18 poslanců, rozšíření legislativních pravomocí a nový postup přijímání rozpočtu. Tato reforma zajistí EP stejné postavení, jako mají vlády států EU.
  více »

   

   

  Eurostat

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 23. do 29. listopadu 2009

  V prvním pololetí roku 2009 poklesla hodnota exportu EU27 do Číny na 37 mld. eur z 39 mld. eur v roce 2008 a dovoz poklesl na 103 mld. ze 112 mld. eur. V důsledku toho poklesl deficit obchodu s Čínou ze 73 mld. eur na 65 mld. eur, nicméně podíl obchodu s Čínou vzrostl na 7 % u vývozu a 17 % u dovozu. Čína je po Spojených státech druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU27.
  více »

   

  Kalendář

  Prosinec 2009 – leden 2010

     

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky