Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (26. října – 1. listopadu 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/11/2009

Komise poskytne 200 milionů eur na téměř 200 nových projektů LIFE+ * Komise stupňuje právní kroky proti Spojenému království * Snaha Komise o posílení kontroly strukturálních fondů se vyplácí * Digitalizací uvolněné frekvence by měly podpořit hospodářskou obnovu * Komise navrhuje zdokonalení potravinového dodavatelského řetězce * Internet budoucnosti přinese inteligentní a účinné evropské systémy * Devět z deseti Evropanů chce okamžitá opatření proti chudobě * Rozpočet 2010: více peněz na financování plánu obnovy a mléčného fondu * Výrobky z okupovaných území nespadají pod Dohodu EHS-Izrael * Slavnostní slib nových členů Evropské komise před Soudním dvorem

  Týden v Evropě (26. října – 1. listopadu 2009)

   Prohlášení předsedy Komise Barrosa k verdiktu českého Ústavního soudu

  Velmi mě těší, že český Ústavní soud uvolnil cestu k ratifikaci Lisabonské smlouvy Českou republikou. Vzhledem k zárukám, které minulý týden poskytly všechny členské státy české vládě na zasedání Evropské rady, věřím, že by již nemělo dojít k žádnému dalšímu zbytečnému prodlení, jež by zabránilo vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

  Doufám, že nyní můžeme co nejrychleji přistoupit ke jmenování předsedy Evropské rady a místopředsedy Evropské komise/Vysokého představitele. Jakmile budu mít úplný seznam kandidátů, přikročím k sestavování příští Komise.

  José Manuel Barroso

  Evropská komise

  Komise poskytne 200 milionů eur na téměř 200 nových projektů LIFE+

  Brusel 29 října 2009 – Komise schválila financování 196 nových projektů v rámci druhé výzvy k předkládání návrhů pro program LIFE+ (2007–2013). Projekty pocházejí z celé EU a zahrnují akce v oblasti ochrany přírody, politiky životního prostředí, informací a komunikace. Představují celkové investice ve výši 431 milionů eur, z toho 207,5 milionů eur poskytne Evropská unie. Mezi 196 projekty je jeden z České republiky – informační a komunikační systém pro ochranu přírody v Moravskoslezském kraji.
  více »

   

  Komise stupňuje právní kroky proti Spojenému království

  Brusel 29. října 2009 – Komise zahájila druhou fázi řízení pro porušení Smlouvy, jehož cílem je přimět Spojené království, aby svým občanům při používání elektronické komunikace poskytlo plnou ochranu soukromí a osobních údajů na základě předpisů EU. Podle evropské legislativy musejí členské státy EU zajistit zachování důvěrnosti elektronické komunikace. Jelikož tyto předpisy nebyly plně provedeny do vnitrostátního práva Spojeného království, Komise uvedla, že Spojenému království zašle odůvodněné stanovisko.
  více »

   

  Snaha Komise o posílení kontroly strukturálních fondů se vyplácí

  Brusel 28. října 2009 – Komise přijala zprávu o pokroku při provádění akčního plánu na posílení sdíleného řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Zprávu představili komisaři Paweł Samecki a Vladimír Špidla. Uvádí se v ní opatření, která byla přijata v zájmu zlepšení finančních kontrol v členských státech a omezení počtu chyb, jež mohou vést k neoprávněným žádostem o platbu z rozpočtu EU.
  více »

   

  Digitalizací uvolněné frekvence by měly podpořit hospodářskou obnovu

  Brusel 28. října 2009 – Digitální televize nahrazuje starou analogovou, čímž se uvolní čtyři pětiny kmitočtových pásem. Znamená to, že je lze využít pro nové inovativní služby. Největší by mohl být přínos pro vzdálené regiony, protože bezdrátové širokopásmové technologie by mohly využít nové části spektra a přivést vysokorychlostní internet do oblastí, kam pozemní linky zatím nedosáhly. Komise představila plány na koordinované přidělování spektra, které podpoří investice a hospodářskou soutěž v oblasti těchto případných nových služeb.
  více »

   

  Komise navrhuje zdokonalení potravinového dodavatelského řetězce

  Brusel 28. října 2009 – Komise schválila sdělení, jehož cílem je zlepšit fungování potravinového dodavatelského řetězce v Evropě. Nedávný prudký propad cen zemědělských komodit spolu s trvale vysokými cenami potravin vyvolalo obavy, zda je toto klíčového odvětví evropského hospodářství dostatečně efektivní. K dokonalejšímu fungování dodavatelského řetězce by mělo výrazně přispět zlepšení obchodních vztahů mezi jednotlivými aktéry, které přinese prospěch všem dodavatelům i spotřebitelům.
  více »

   

  Internet budoucnosti přinese inteligentní a účinné evropské systémy

  Brusel 28. října 2009 – Méně přetížené silnice, lepší a účinnější dodávka energie nebo kvalitní lékařské ošetření z domova jsou typickými příklady toho, co umožní internet budoucnosti. Komise představila strategii, která má Evropu postavit do čela inteligentních internetových infrastruktur. Vyzývá evropské vlády, aby využily rostoucí poptávky po internetových aplikacích a učinily ze stávajících infrastruktur, např. systémů zdravotnictví, elektrorozvodných sítí nebo řízení dopravy, infrastruktury „inteligentní“.
  více »

   

  Komise dočasně povolila vyplatit zemědělcům státní podporu

  Brusel 28. října 2009 – Členské státy mohou vyplatit zemědělcům jednorázovou částku státní podpory až do výše 15 000 eur. Tento krok je součástí stálé snahy Komise o stabilizaci příjmů producentů mléka a mléčných výrobků, ale podpora je samozřejmě určena zemědělcům ve všech odvětvích. Rozhodnutí pozměňuje dočasný krizový rámec, který Komise přijala v lednu 2009 a díky němuž jsou již poskytovány různé druhy podpory usnadňující přístup podniků v EU k financování.
  více »

   

  Devět z deseti Evropanů chce okamžitá opatření proti chudobě

  Brusel 27. října 2009 – Až 73 % Evropanů se domnívá, že chudoba je v jejich zemi rozšířená, a 89 % si přeje, aby jejich vláda začala tento problém ihned řešit. To jsou hlavní výsledky nového průzkumu Eurobarometr, který se týkal pohledu na chudobu a sociální vyloučení. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že Česká republika je výrazně pod evropským průměrem: že je chudoba v ČR rozšířená, soudí 59 % jejích obyvatel.
  více »

   

   

  Evropský parlament

   

  Rozpočet 2010: více peněz na financování plánu obnovy a mléčného fondu

  Štraburk 27. října 2009 – Poslanci EP požadují dodatečných 1,5 miliardy eur na financování evropského plánu hospodářské obnovy a 300 milionů eur na nový mléčný fond. Vracejí se tak k částkám, které původně figurovaly v předběžném návrhu rozpočtu připraveném Komisí, než je Rada seškrtala. Konečný návrh rozpočtu bude přijat na prosincovém plenárním zasedání.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Výrobky z okupovaných území nespadají pod Dohodu EHS-Izrael

  Lucemburk 29. října 2009 – Generální advokát Yves Bot se domnívá, že preferenční režim na základě Dohody EHS-Izrael nelze uplatnit na zboží pocházející ze Západního břehu Jordánu, obecněji z okupovaných území, a že celní preference na základě Dohody EHS-OOP lze výrobkům vyrobeným na okupovaných územích poskytnout pouze v případě, kdy palestinské orgány vydají v souladu s touto dohodou nezbytná osvědčení o původu.
  více »

   

  Slavnostní slib nových členů Evropské komise před Soudním dvorem

  Lucemburk 26. října 2009 – Na slavnostním zasedání Soudního dvora Evropských společenství  složili slavnostní slib noví členové Evropské komise: Algirdas Gediminas Šemata jmenovaný za Dalii Grybouskaiteovou, Paweł Samecki jmenovaný za Danutu Hübnerovou, Karel de Gucht jmenovaný za Louise Michela a Maroš Šefčovič jmenovaný za Jána Figeľa.
  více »

   

  Předsednictví

  Prohlášení předsednictví k situaci v Íránu po prezidentských volbách

  Brusel 26. října 2009 – EU pozorně sleduje vývoj situace v Íránu po prezidentských volbách, které se uskutečnily dne 12. června. EU vyjadřuje politování nad porušováním svobody projevu a svobody tisku v souvislosti s událostmi po volbách. EU je vážně znepokojena, že v povolebním Íránu jsou nadále vězněni novináři, zastánci lidských práv a političtí aktivisté. EU je vážně znepokojena hromadnými procesy a znovu vyzývá íránské orgány, aby zrušily trest smrti a do doby, než bude zrušen, vyhlásily moratorium na popravy.
  více »

   

  Eurostat

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 26. října do 1. listopadu 2009

  Podle bleskového odhadu byla v říjnu v eurozóně roční míra inflace na úrovni -0,1 %, v září -0,3 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti stoupla v září v eurozóně na 9,7 % ze srpnových 9,6 %, v EU27 na 9,2 % z 9,1 %. Eurostat odhaduje, že v EU27 bylo v září 22 123 000 mužů a žen, což je o 5 milionů více než v září 2008. Přebytek obchodní bilance EU27 se Spojenými státy od roku 2006 klesá a v prvním pololetí roku 2009 vykázal dokonce poloviční hodnoty ve srovnání s předcházejícím rokem.
  více »

   

  Kalendář

  Listopad 2009 

     

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky