Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (19. – 25. října 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/10/2009

 

Evropská komise se zabývala kanadskými vízy pro české občany * Až 60 % objednávek přeshraničního nákupu přes internet je odmítnuto * Nová platforma občanské společnosti podporuje mnohojazyčnost * Kdo získá titul „Evropské zelené město“ na rok 2012 a 2013? * Cenu Lorenza Nataliho za rok 2009 obdržel čínský novinář Yee Chong Lee * Mladí Evropané nejsou rozhodně lhostejní k rozvojové pomoci a boji proti chudobě * Jednotný digitální trh pro kreativní internetové obsahy * Omezování byrokracie: Komise dodržela svůj slib a jde ještě dále * Komise podniká kroky k řešení nerovností v oblasti zdraví v EU * Lepší možnosti přístupu k hudbě šířené prostřednictvím internetu

  Týden v Evropě (19. – 25. října 2009)

  Evropská komise se zabývala kanadskými vízy pro české občany

  Evropská komise vydala zvláštní zprávu, v níž se zabývá opětovným zavedením kanadských víz pro české občany. V historii nového systému vízové reciprocity se jedná o první případ, kdy země mimo Evropskou unii znovu uvalila vízovou povinnost na občany některého z členských států EU. Místopředseda Jacques Barrot, komisař pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, řekl, že považuje opětovné zavedení víz pro české občany za politováníhodnou záležitost. Dále prohlásil, že udělá vše pro to, aby byla plně respektována vízová reciprocita pro všechny občany Evropské unie.

  Kanada zachovává vízovou povinnost pro občany Bulharska a Rumunska. Od 14. července 2009 opětovně zavedla víza pro občany České republiky. Komise vypracovala k této otázce zvláštní zprávu, ve které konstatuje, že je nutné tuto situaci co nejrychleji řešit. Komise oceňuje, že se Kanada snaží, aby proces vydávání víz byl pro české občany co nejjednodušší. Přesto však Kanadu žádá, aby se vrátila k předchozímu systému a vydávala víza přímo v České republice. Komise také žádá Kanadu, aby jasně uvedla, která opatření chce zavést v zájmu zrušení vízové povinnosti pro české občany v blízké budoucnosti. Pokud nebudou tyto požadavky vyřešeny uspokojivým způsobem do konce roku 2009, Komise doporučí, aby byla zavedena vízová povinnost pro některé kategorie kanadských občanů; tj. držitele diplomatických a služebních cestovních pasů.


  více »


  Evropská komise


  Až 60 % objednávek přeshraničního nákupu přes internet je odmítnuto

  Brusel 23. října 2009 – Podle nové zprávy Evropské komise o přeshraničním elektronickém obchodu se spotřebním zbožím, která byla dnes zveřejněna, existují všeobecně rozšířené problémy s odmítáním objednávek spotřebitelů z EU, kteří si zkouší zakoupit přes internet zboží z jiného členského státu. Komise uskutečnila rozsáhlý nezávislý zkušební nákup, kdy si spotřebitelé z celé EU zkoušeli zakoupit položky ze seznamu 100 oblíbených výrobků – např. fotoaparáty, CD, knihy, oblečení – od přeshraničního dodavatele. Učiněno bylo přes 11 000 zkušebních objednávek.
  více »


  Nová platforma občanské společnosti podporuje mnohojazyčnost

  Brusel 23. října 2009 – V Bruselu dnes proběhlo ustavující zasedání nové platformy občanské společnosti na podporu mnohojazyčnosti. Svou činností chce zejména podporovat stálý dialog mezi Komisí a občanskou společností na různá témata politiky mnohojazyčnosti. Mezi členy platformy jsou zástupci z oblastí vzdělávání a kultury, médií a dalších organizací občanské společnosti, například Madridského klubu a nadace Yuste.
  více »


  Kdo získá titul „Evropské zelené město“ na rok 2012 a 2013?

  Brusel 23. října 2009 – Evropská komise začala hledat kandidáty na příští nositele ocenění Evropské zelené město. Tato prestižní cena se uděluje městům, která se nejlépe starají o urbanistický rozvoj šetrný k životnímu prostředí. Jako první získaly toto ocenění na začátku letošního roku Stockholm pro rok 2010 a Hamburk pro rok 2011. Nyní se mohou města ucházet o titul na rok 2012 a 2013. Výroční cena má evropským městům pomoci stát se atraktivnějšími a zdravějšími místy pro život.
  více »


  Cenu Lorenza Nataliho za rok 2009 obdržel čínský novinář Yee Chong Lee

  Brusel 23. října 2009 – Slavnostní předání ceny Lorenza Nataliho za novinářskou činnost proběhlo dnes v rámci Evropských dnů rozvoje ve Stockholmu. Nezávislá osmičlenná porota složená z profesionálních novinářů odměnila patnáct vítězů z více než 1 000 kandidátů z celého světa. Bylo předáno dvanáct regionálních cen, po jedné ceně za rozhlasové a televizní reportáže a hlavní cena Lorenza Nataliho.
  více »


  Mladí Evropané nejsou rozhodně lhostejní k rozvojové pomoci a boji proti chudobě

  Brusel 22. října 2009 – Během Evropských dnů rozvojové pomoci 2009 byla dnes ve Stockholmu udělena cena pro mládež v oblasti rozvojové pomoci za rok 2008/09. Do soutěže bylo zasláno mnoho vysoce kvalitních plakátů a videopříspěvků. Potvrdil se tak fakt, že mladí Evropané berou boj proti chudobě vážně.
  více »


  Jednotný digitální trh pro kreativní internetové obsahy

  Brusel 22. října 2009 – Evropská komise dnes zveřejnila diskusní dokument o vytváření jednotného evropského digitálního trhu pro kreativní obsahy jako knihy, hudba, filmy a videohry. Podle studií Komise by skutečně jednotný trh (bez hranic) pro kreativní internetové obsahy umožnil zčtyřnásobit retailové příjmy odvětví kreativních obsahů, pokud zástupci odvětví a veřejné orgány přijmou jasná opatření vstřícná ke spotřebitelům.
  více »


  Omezování byrokracie: Komise dodržela svůj slib a jde ještě dále

  Brusel 22. října 2009 – Na základě návrhu Komise z roku 2007 si Evropská unie stanovila ambiciózní cíl spočívající ve snížení administrativních nákladů vyplývajících z právních předpisů EU o 25 % do roku 2012. Dnes Komise zveřejňuje přehled o dosavadním pokroku a plány na snížení zátěže v jednotlivých odvětvích pro 13 prioritních oblastí. Opatření, která Komise navrhla a na nichž se pracuje, by umožnila podnikům ušetřit na administrativních nákladech vyplývajících ze 72 předpisů EU a opatřeních, která je provádějí v právu členských států, celkem 40,4 miliardy EUR ze 123,8 miliardy EUR.
  více »


  EU stanoví nové bezpečnostní normy pro výrobky určené ke spánku dětí

  Brusel 21. října 2009 – Členské státy EU dnes schválily nové bezpečnostní normy pro výrobky určené ke spánku dětí – včetně přikrývek, spacích pytlů a matrací. Tyto normy by měly pomoci zabránit mnoha nehodám, k nimž dochází, když je dítě v postýlce. Hlasování proběhlo ve Výboru pro obecnou bezpečnost výrobků v Bruselu. U žádného jiného výrobku určeného k péči o děti nedochází každoročně k tolika smrtelným nehodám jako u dětských postýlek a příbuzných výrobků.
  více »  Komise podniká kroky k řešení nerovností v oblasti zdraví v EU

  Brusel 20. října 2009 – Evropská komise dnes představila soubor opatření, která pomohou členským státům a dalším subjektům řešit nerovnosti v oblasti zdraví, které existují jak mezi zeměmi EU, tak uvnitř jednotlivých zemí samotných. I přes zvýšenou životní úroveň a celkové zlepšení v oblasti zdraví v EU rozdíly ve zdraví mezi zeměmi EU a uvnitř jednotlivých zemí samotných přetrvávají a v některých případech narůstají.
  více »


  Lepší možnosti přístupu k hudbě šířené prostřednictvím internetu

  Brusel 20. října 2009 – Společné prohlášení obsahující obecné zásady pro šíření hudby prostřednictvím internetu v budoucnosti, které povedou k lepším možnostem přístupu k hudbě šířené online pro evropské spotřebitele, bylo podepsáno účastníky čtvrtého zasedání kulatého stolu věnovaného tomuto tématu. Konalo se dne 19. října 2009 za předsednictví evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes.
  více »


  Bezdrátové širokopásmové připojení v kmitočtovém pásmu GSM

  Brusel 20. října 2009 – Dnes byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová opatření, která umožňují telefonům 3G používat kmitočtové pásmo GSM. Tím se otevřela cesta pro nové generace mobilních služeb v Evropě. Tento úspěch je výsledkem dohody Evropského parlamentu a Rady ministrů z července letošního roku o modernizaci evropských právních předpisů – směrnice GSM – týkajících se používání rádiového spektra pro potřeby mobilních služeb.
  více »


  Devadesát procent Evropanů souhlasí s poskytováním rozvojové pomoci

  Brusel 19. října 2009 – Před zahájením čtvrtého ročníku Evropských dnů rozvojové pomoci byly zveřejněny výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometru o „Rozvojové pomoci v době hospodářských turbulencí“. Výsledky průzkumu ukazují, že navzdory krizi, která postihla evropské země, poskytování rozvojové pomoci podporuje stále vysoký počet osob.
  více »


  Evropská komise zařazuje na agendu EU digitalizaci knih

  Brusel 19. října 2009 – Evropská komise dnes schválila sdělení o autorském právu ve znalostní ekonomice, které má být klíčem k řešení důležitých kulturních a právních úkolů souvisejících s hromadnou digitalizací a šířením knih, zejména sbírek evropských knihoven. Sdělení je výsledkem společné práce členů Komise Charlieho McCreevyho a Viviane Redingové. Digitální knihovny jako např. Europeana budou pro výzkumníky a spotřebitele v Evropě znamenat nový způsob přístupu ke znalostem.
  více »


  Evropský parlament


  Summit EU-USA: EP vyzývá k aktivnější spolupráci

  Štrasburk 22. října 2009 – Přijetí závazků v oblasti nového globálního bezpečnostního opatření, aktivnější spolupráce na ochraně klimatu a při řešení hospodářské krize a vytvoření transatlantického trhu do roku 2015. To jsou podle EP hlavní priority, jichž by mělo být dosaženo na příštím summitu EU-USA ve dnech 2. a 3. listopadu ve Washingtonu.
  více »

  Rozpočet 2010: více peněz na financování plánu obnovy a mléčného fondu

  Štrasburk 22. října 2009 – Poslanci EP požadují dodatečných 1,5 miliardy eur na financování evropského plánu hospodářské obnovy a 300 milionů eur na nový mléčný fond. Vracejí se tak k částkám, které původně figurovaly v předběžném návrhu rozpočtu připraveném Komisí, než je Rada seškrtala.
  více »

  Poslanci EP zpovídali předsedu Barrosa

  Štrasburk 20. října 2009 – V průběhu jedné hodiny, kdy mohli předsedovi Evropské komise Barrosovi klást své dotazy, se poslanci EP zajímali především o osud Lisabonské smlouvy, nezaměstnanost a o podporu pro komisařku Neelie Kroesovou a Tonyho Blaira. Prvních 30 minut přitom Barroso odpovídal na dotazy předsedů politických skupin, kteří se jej mohli zeptat na jakékoli téma. Ve zbývajícím čase pak dostali prostor i ostatní poslanci v pořadí, v jakém se přihlásili do diskuze. Jejich dotaz se však musel týkat finanční krize.
  více »

  Evropský parlament zahájil říjnové plenární zasedání

  Štrasburk 19. října 2009 – Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek dnes v úvodu říjnového plenárního zasedání ve Štrasburku připomněl, že polský prezident Kaczyński před deseti dny připojil svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu, čímž se EU ocitla již jen krok od dokončení jejího ratifikačního procesu. Zároveň vyjádřil naději, že brzy bude také nalezeno řešení pro Českou republiku.
  více »


  Předsednictví


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k situaci v Zimbabwe

  Brusel 21. října 2009 – Evropská unie je znepokojena situací v Zimbabwe, mimo jiné nedostatečným pokrokem v oblasti dodržování lidských práv a demokracie, přetrvávajícími problémy v otázce kandidatur a jmenování a pokračujícím politicky motivovaným pronásledováním členů Hnutí pro demokratickou změnu (MDC). Díky zprostředkovatelskému úsilí Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) se strany Zanu-PF, MDC-T a MDC-M dohodly na spolupráci ve vládě a při provádění všeobecné politické dohody.
  více »


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k volbám v Afghánistánu

  Brusel 21. října 2009 – Evropská unie bere na vědomí oznámení nezávislé volební komise o konání druhého kola afghánských prezidentských voleb, jakož i prohlášení prezidenta Karzáího, které to potvrzuje. Evropská unie kladně hodnotí komisi pro volební stížnosti a nezávislou volební komisi za jejich práci související se zjišťováním a vyšetřováním podvodů a nesrovnalostí, k nimž došlo během voleb, a s rozhodováním v této věci a s uspokojením konstatuje, že záruky volebního systému se osvědčily.
  více »


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 19. do 25. října 2009

  Rozpočtový deficit EU27 v druhé polovině roku 2009 je 49,2 miliard euro v porovnání s 76,3 miliardami v druhé polovině roku 2008 a 54,6 miliardami v první polovině roku 2009. Státní dluh za rok 2008 v eurozóně dosáhl 69,3 % HDP a v EU27 61,5 % HDP. Výkon stavebnictví v eurozóně v srpnu 2009 klesl o 0,4 % v porovnání s předchozím měsícem. V EU27 klesl o 0,5 %.
  více »


  Kalendář


  Říjen – listopad 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky