Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (12. října – 18. října 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/10/2009

  Rozšiřování EU: kdo je na řadě?

  Chorvatsko by mohlo uzavřít přístupová jednání s Evropskou unií příští rok. Podle výroční hodnotící zprávy Evropské komise o pokroku zemí usilujících o členství v EU vstoupilo Chorvatsko do závěrečné fáze přístupových jednání. Komise Chorvatsko nicméně vyzývá, aby pokračovalo v úsilí ohledně splnění podmínek vstupu, zejména pokud jde o boj proti korupci a organizované trestné činnosti. Tato balkánská země se 4,4 miliony obyvatel se podle předpokladů měla stát 28. členským státem Unie v roce 2011. V důsledku hraničního sporu se Slovinskem však byly rozhovory více než rok na mrtvém bodě. Obnoveny byly teprve nedávno po uzavření slovinsko-chorvatské dohody.
  více "

   

   

   

   

  Evropská komise

   

  Nový návrh Komise na celkový přípustný odlov pro rok 2010

  Brusel 16. října 2009 - Komise předložila návrh nových hodnot celkového přípustného odlovu a intenzity rybolovu pro rybí populace lovené plavidly Společenství, především v Atlantském oceánu a Severním moři. Tento návrh vychází z vědeckých doporučení o množství ryb, které je možné odlovit, aniž by došlo k ohrožení celé populace. Komise rovněž vedla řadu jednání s členskými státy a rybářským odvětvím o pracovních metodách. V mnoha případech zohlednila jejich stanovisko a omezila snížení odlovu na nejvýše 15 % ve srovnání s minulým rokem.
  více "

  Komise zjišťuje názory na problematiku digitalizace kin 

  Brusel 16. října 2009 - Komise zahájila veřejnou konzultaci s evropskými odborníky v oblasti audiovizuálního průmyslu ve věci digitalizace kin. Díky přechodu kin na digitální promítání by se zlevnila a usnadnila distribuce filmů a diváci by mohli shlédnout více evropských snímků. Digitalizace je však spojena s vysokými investicemi. Kvůli vysoké pořizovací ceně digitálního zařízení by až třetině evropských kin hrozilo zavření. Je proto nutné vypracovat novou prodejní strategii a účinné programy veřejné podpory.
  více "

   

  EU a Jižní Korea podepsaly dohodu o volném obchodu 

  Brusel 15. října 2009 - Komisařka pro obchod Catherine Ashtonová a korejský ministr obchodu Kim Jong-hoon podepsali nejdůležitější dohodu o volném obchodu, která kdy byla uzavřena mezi EU a třetí zemí. Dohoda přináší nové obchodní příležitosti v odhadované hodnotě až 19 mld. eur. Odstraní mezi těmito dvěma ekonomikami prakticky všechna cla, stejně jako mnoho dalších omezení. Dohoda také znamená výrazný pokrok v oblastech jako duševní vlastnictví, veřejné zakázky, politika hospodářské soutěže a udržitelný rozvoj.
  více "

   

  Pěti členským státům hrozí finanční postih za překročení mléčných kvót 

  Brusel 15. října 2009 - Podle předběžných výpočtů Komise byly členským státům, jež překročily kvótu na produkci mléka v hospodářském roce 2008/09, vyměřeny dávky ve výši takřka 99 milionů eur. Celková výše dávek dosáhla loni 340 milionů eur. Své dodávkové kvóty překročilo pět členských států (Itálie, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko a Rakousko). Kvóty byly překročeny celkem o 348 400 tun, z čehož byly vyměřeny dávky ve výši 97 milionů eur.
  více "

   

  Digitální knihovna elektronického Knihkupectví EU zahajuje provoz 

  Brusel 15. října 2009 - Dvanáct milionů naskenovaných stránek. To je více než 110 000 publikací EU, které lze bezplatně stáhnout z digitální knihovny elektronického Knihkupectví EU. Tato knihovna, která byla představena na Frankfurtském knižním veletrhu, uchovává všechny publikace zveřejněné od roku 1952 Úřadem pro publikace jménem orgánů, institucí a jiných subjektů EU.
  více "

   

  Integrovaná námořní politika EU - priority příští Komise

  Brusel 15. října 2009 - Komise předložila zprávu o pokroku v integrované námořní politice EU za poslední dva roky a výhledy do budoucnosti. Vedle toho Komise předložila návrhy pro mezistátní a mezioborové sjednocení sledování námořního prostoru a mezinárodní rozměr evropské námořní politiky. Tyto tři dokumenty podávají přesvědčivý důkaz toho, jak může integrovaná námořní politika uvolnit hospodářský potenciál rozsáhlých námořních a pobřežních oblastí.
  více "

   

  Světový den potravin 2009: EU v čele celosvětového boje proti hladu

  Brusel 15. října 2009 - Světový den potravin, který připadá na 16. říjen, je letos ve znamení dosud největšího odhodlání EU zlepšit přístup k potravinám na celém světě. Evropská unie se na schůzce G8 v Aquile zavázala, že na tento účel poskytne 2 miliardy eur nad rámec potravinového nástroje EU ve výši 1 miliardy eur, a stala se tak subjektem, který ke globálnímu zabezpečení potravin přispívá nejvíce.
  více "

   

  Udržitelnost veřejných financí je výzvou pro budoucnost 

  Brusel 14. října 2009 - Fiskální politika v EU se v minulém roce zaměřila na zotavení hospodářství z krize. Fiskální stimuly zmírnily pokles hospodářské činnosti a přispěly k nedávnému zlepšení, avšak zároveň vedly ke zhoršení stavu veřejných financí. To v souvislosti s předpokládaným demografickým vývojem činí z dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí naléhavý úkol. Je třeba, aby vlády nadále poskytovaly hospodářství pomoc, ale také by měly začít formulovat konsolidační strategie a posoudit, jak krize ovlivnila jejich podmínky udržitelnosti.
  více "

  První jednání skupiny na vysoké úrovni pro mléko 

  Brusel 14. října 2009 - Skupina odborníků na vysoké úrovni pro mléko se poprvé sešla a jednala o smluvních vztazích a vyjednávací pozici na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Skupina na vysoké úrovni byla zřízena Komisí a má se zabývat odvětvím mléka a mléčných výrobků ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy. Práce skupiny probíhá souběžně se zaváděním opatření Komise určených ke stabilizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky v krátkodobém horizontu. Skupina má předložit závěrečnou zprávu do konce června 2010.
  více "

   

  Rozšíření EU: rok úspěchů na západním Balkáně a v Turecku

  Bruselu 14. října 2009 - Komise přijala roční strategii rozšíření EU. Ta zdůrazňuje pokrok v evropské integraci, kterého země západního Balkánu a Turecko dosáhly během nelehkého roku poznamenaného celosvětovou hospodářskou krizí, a vysvětluje hlavní úkoly, jež tyto státy čekají. Ve světle dosaženého pokroku se Komise rozhodla doporučit zahájení jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie. Důležitým krokem pro celý region bude proces uvolnění vízového režimu pro země západního Balkánu, jenž má v roce 2010 postoupit kupředu.
  více "

  Kosovo - naplňování evropské perspektivy 

  Brusel 14. října 2009 - Komise navrhla vstoupit do nové etapy ve vztazích EU s Kosovem. Ve sdělení "Kosovo - naplňování evropské perspektivy" navrhuje zahájit proces, jenž by měl vést k  avedení bezvízového styku pro občany Kosova, a začít s přípravami komplexní obchodní dohody. Komisař Olli Rehn uvedl: "Dnešním rozhodnutím zahajujeme novou etapu. Navrhujeme řadu praktických opatření, jejichž cílem je zlepšit život všech kosovských občanů. Tato opatření Kosovu ukáží, že sbližování s EU není nic abstraktního, nýbrž že přináší skutečné, konkrétní výhody pro všechny."
  více "

  Komise navrhuje zjednodušit vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem

  Brusel  14. října 2009 - Komise přijala návrh, jehož cílem je podstatně zjednodušit vypořádání dědictví. Návrh zjednodušuje život občanů tím, že definuje společné předpisy, jež umožní snadno určit příslušný orgán a rozhodné právo, které se použije na veškerý majetek tvořící dědictví. Navrhované nařízení také umožní budoucímu zesnulému, aby si s větším klidem naplánoval své dědictví. Komise rovněž navrhuje vytvoření evropského dědického osvědčení, které umožní každému dědici či správci dědictví snadno dokázat tento status po celém území EU.
  více "

   

  Evropský parlament

   

  Mikroúvěry jako možné řešení hospodářské krizi 

  12. října 2009 - Když v roce 2006 získal bangladéšský ekonom Muhammad Junus Nobelovu cenu, netušil, že jeho projekt s poskytováním nezajištěných mikroúvěrů nebude úspěšný pouze v zemích třetího světa. Přestože v mnoha členských zemích EU systém mikroúvěrů funguje již dnes, Komise se domnívá, že v této oblasti může jít ještě dál. Chtěla by zřídit evropskou organizaci pro mikrofinancování, která by lidem, nemající možnost bankovní půjčky, poskytovala úvěr až do výše 25 000 eur.
  více "

   

  Eurostat

   

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 12. do 18. října 2009 

  V září 2009 v eurozóně klesla roční míra inflace na -0,3 % ze srpnových -0,2 %, zatímco měsíční míra inflace byla v září nulová. V EU27 byla v září 2009 roční míra inflace na 0,3 %, když v srpnu činila 0,6 %, a měsíční míra inflace byla v září v EU27 také na nulové úrovni. V srpnu 2009 ve srovnání s červencem 2009 stoupla průmyslová produkce v eurozóně o 0,9 %, v EU27 o 0,6 %.
  více "

   

   

  Kalendář

   

  Říjen - listopad 2009

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky