Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (5. – 11. října 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/10/2009

 

Čtvrtý ročník Evropských rozvojových dní proběhne ve Stockholmu ve dnech 22. – 24. října 2009 * Odvětví IKT se má v oblasti klimatu a energie postavit do čela, říká Evropská komise * Komise a země Středomoří a Perského zálivu: Další krok k rozvoji energie z obnovitelných zdrojů * Spojování podniků: Komise schválila navrhovanou akvizici Pražské teplárenské, a.s. * Investice pro budoucnost: Komise požaduje dalších 50 miliard eur pro nízkouhlíkové technologie * Skupina odborníků bude sledovat budoucnost odvětví mléka a mléčných výrobků * Již 2 miliony studentů využily programu Erasmus * Zvláštní výbor pro finanční a hospodářskou krizi  Týden v Evropě (5. – 11. října 2009)

  Čtvrtý ročník Evropských rozvojových dní proběhne ve Stockholmu ve dnech 22. – 24. října 2009

  >>

  Evropské rozvojové dny představují nejdůležitější evropskou platformu pro diskuzi a výměnu názorů o globálních problémech ve všech klíčových oblastech, jako jsou správa věcí veřejných, změna klimatu, mezinárodní financování, obchod, zabezpečení potravin, voda, energie, úloha médií a lidská a sociální práva. Mezi účastníky předchozích ročníků patřili hlavy států a vlád, ministři a světoví lídři. Letošní ročník Evropských rozvojových dnů se uskuteční ve Stockholmu ve dnech 22. – 24. října, tedy jeden měsíc po setkání představitelů zemí G-20 v Pittsburghu, dva týdny po jednání MMF a Světové banky v Istanbulu a šest týdnů před konferencí OSN o změně klimatu v Kodani. V kontextu těchto setkání budou hlavními tématy letošního ročníku celosvětová reakce na pokles hospodářského růstu, změna klimatu a výzvy související s demokracií a rozvojem.
  Během Evropských rozvojových dní může svůj názor vyjádřit každý!  Diskuzní panely jsou pečlivě vybrány tak, aby zachovaly rovnost pohlaví a geografického zastoupení. Projevem otevřenosti této akce je i účast široké škály politických představitelů, členů parlamentů, mezinárodních institucí, místních orgánů, nevládních organizací a podnikatelů, akademiků, vědců a zástupců médií a mládeže.
  více »


  Evropská komise


  Komise přijala nejnovější návrhy na podporu producentů mléka a mléčných výrobků

  Brusel 9. října 2009 – Evropská komise dnes v rámci svého pokračujícího úsilí o stabilizaci trhu s mlékem navrhla dvě změny pravidel, jimiž se odvětví mléka a mléčných výrobků řídí. Za prvé, jak minulý měsíc oznámila komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová, bylo navrženo, aby bylo odvětví mléka a mléčných výrobků chráněno doložkou o narušení, která by v budoucnosti umožňovala rychlejší reakci v případě otřesů na trhu.
  více »  Odvětví IKT se má v oblasti klimatu a energie postavit do čela, říká Evropská komise

  Bruselu 9. října 2009 – Evropská komise dnes vyzvala evropské odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT), aby do roku 2011 představilo praktické kroky k dosažení o 20 % vyšší energetické účinnosti do roku 2015. Zařízení a služby IKT samy o sobě představují přibližně 8 % spotřeby elektrické energie využívané v EU a asi 2 % emisí uhlíku. Inteligentní využívání IKT však může pomoci snížit spotřebu energie v energeticky náročných oblastech a do roku 2020 snížit celkové emise uhlíku o 15 %.
  více »


  Komise varuje členské státy před nedostatečným provedením „prvního železničního balíčku“

  Brusel 8. října 2009 – Evropská komise dnes zaslala odůvodněné stanovisko 21 členským státům, které řádně neprovedly právní předpisy nazvané „první železniční balíček“. V Rakousku, Belgii, České republice, Německu, Dánsku, Estonsku, Řecku, Španělsku, Francii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lucembursku, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku, Slovinsku a na Slovensku zůstávají nevyřešeny důležité otázky v souvislosti s otevřením železničních trhů hospodářské soutěži.
  více »


  Komise a země Středomoří a Perského zálivu: Další krok k rozvoji energie z obnovitelných zdrojů

  Brusel 8. října 2009 – Evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová bude ve spolupráci s komisařem pro energetiku Andrisem Piebalgsem hostit 9. října v Bruselu ministerskou konferenci o spolupráci v oblasti energie z obnovitelných zdrojů mezi EU a zeměmi Středomoří a Perského zálivu. Konference má přinést větší politickou podporu pro užší spolupráci na tomto poli a pomoci nalézt konkrétní řešení pro společné výzvy.
  více »


  Řízení pro porušení práva proti České republice a Slovensku pokračují

  Brusel 8. října 2009 – Evropská komise dnes zaslala odůvodněná stanoviska České republice a Slovensku, neboť má za to, že vnitrostátní právní předpisy těchto států nejsou v souladu s požadavky směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
  více »


  Zpráva Komise žádá ráznější kroky v boji proti zasílatelům spamů a ochraně soukromí na internetu

  Brusel 8. října 2009 – Evropská komise dnes znovu vyzvala země EU, aby se více věnovaly problému ohrožení soukromí veřejnosti na internetu. Na základě dnes zveřejněné studie financované Komisí se zjistilo, že přestože v posledních letech několik zemí EU učinilo řadu opatření na posílení evropského zákazu spamu, včetně pokut pro zasílatele spamů, počet trestně stíhaných případů a sankcí uvalených na porušovatele zákona se značně liší.
  více »


  Již 28 evropských podniků se zavázalo, že učiní odvětví nových technologií přitažlivějším pro ženy

  Brusel 8. října 2009 – Evropská komise dnes uvítala rostoucí odhodlanost evropských podniků v odvětví nových technologií přilákat větší počet žen do sektoru informačních a komunikačních technologií (IKT). Pouze šest měsíců poté, co Evropská komise vydala kodex osvědčených postupů pro ženy v IKT, se počet signatářů, kteří chtějí podpořit mladé ženy ve studiu a při výběru kariéry v oboru telekomunikací, technologií a internetu, více než zpětinásobil a vzrostl z původních pěti na dvacet osm.
  více »


  Spojování podniků: Komise schválila navrhovanou akvizici Pražské teplárenské, a.s.

  Brusel 7. října 2009 – Evropská komise schválila podle nařízení EU o spojování podniků akvizici Pražské teplárenské, a.s. ze strany české společnosti International Power Opatovice, a.s. (IPO), německé EnBW AG a hlavního města Prahy. Při svém šetření dospěla k názoru, že navrhovaná transakce nebude bránit účinné hospodářské soutěži v Evropském hospodářském prostoru ani na jeho podstatné části.
  více »  Investice pro budoucnost: Komise požaduje dalších 50 miliard eur pro nízkouhlíkové technologie

  Brusel 7. října 2009 – Evropská komise vyzvala veřejné orgány, podniky a výzkumné pracovníky, aby společnými silami vyvinuli do roku 2020 technologie, které jsou nezbytné pro řešení změny klimatu, k zabezpečení dodávek energie pro EU a k zajištění konkurenceschopnosti našich ekonomik. V návrhu nazvaném „Investice do vývoje nízkouhlíkových energetických technologií“ Komise odhaduje, že v příštích 10 letech bude na výzkum vynaložit dalších 50 miliard eur.
  více »


  Komise dláždí cestu pro jednotnou evropskou službu mýtného

  Brusel 6. října 2009 – Evropská komise dnes přijala rozhodnutí, kterým se stanoví základní technické specifikace a požadavky, aby mohla být spuštěna evropská služba elektronického mýtného. Ta umožní uživatelům silnic jednoduchou úhradu mýtného v celé Evropské unii díky jediné účastnické smlouvě s jediným poskytovatelem služeb a jediné palubní jednotce. Službu bude možné využít na všech místech dopravní infrastruktury, kde lze platit mýtné pomocí palubního zařízení, tedy na dálnicích, v tunelech, na mostech atd.
  více »


  Skupina odborníků bude sledovat budoucnost odvětví mléka a mléčných výrobků

  Brusel 5. října 2009 – Příští týden zahájí svou činnost skupina odborníků na vysoké úrovni pro mléko, aby projednala střednědobá a dlouhodobá opatření v odvětví mléka a mléčných výrobků s ohledem na skutečnost, že 1. dubna 2015 budou vyčerpány mléčné kvóty. Ministry zemědělství EU o tom dnes informovala komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová.
  více »


  Již 2 miliony studentů využily programu Erasmus

  Brusel 5. října 2009 – Od svého zahájení v roce 1987 pomohl program Erasmus již 2 milionům studentů strávit část studií nebo uskutečnit pracovní stáž v jiné evropské zemi. Nyní bylo vybráno 31 studentů (jeden za každou zemi účastnící se programu Erasmus), aby symbolicky reprezentovali ony 2 miliony studentů. Byli vyznamenáni během konference, která se konala 5. a 6. října ve městě Lund ve Švédsku. Na této konference diskutovaly zúčastněné strany o budoucnosti programu Erasmus a obecněji o možnosti odejít do zahraničí za účelem studia pro všechny mladé lidi.
  více »


  EU, MTV a Backstreet Boys mobilizují mládež vpředvečer konference OSN o změně klimatu

  Brusel 5. října 2009 – Evropská komise a společnost MTV Networks International dnes oznámily jméno hudební skupiny, která vystoupí na třetím a závěrečném koncertě kampaně „Play to Stop – Europe for Climate“: jsou to Backstreet Boys. Před stovkami mladých lidí na koncertě v Kodani vystoupí skupina 7. prosince, kdy bude také zahájena konference OSN o změně klimatu. Kampaň v České republice podpoří i zpěvačka Aneta Langerová.
  více »


  Evropský parlament


  Diskuze o svobodě informací v Itálii

  Brusel 8. října 2009 – V diskuzi o svobodě informací v Itálii varovali europoslanci intervenující za EPP, ECR a EFD před tím, aby byla Evropské unie využívána jako fórum pro vyřešení národních politických problémů. Poslanci ze skupin S&D, ALDE, Greens/EFA a GUE zase vyzvali Evropskou komisi, aby připravila celoevropskou legislativu v oblasti plurality médií.
  více »


  Zvláštní výbor pro finanční a hospodářskou krizi

  Brusel 7. října 2009 – Poslanci dnes rozhodli o zřízení zvláštního výboru pro finanční a hospodářskou krizi se 45 členy a 12-měsíčním mandátem. Předseda parlamentu Jerzy Buzek řekl: "Měli bychom se poučit z této hospodářské a finanční krize, aby bylo zajištěno, že se nebude opakovat. Poslanci Evropského parlamentu musí vyhodnotit účinnost opatření přijatých EU a členskými státy ke zmírnění finanční krize. Tento nový výbor Evropského parlamentu bude za tímto účelem sloužit jako důležité fórum."
  více »


  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o vývoji v guinejské krizi

  Brusel 6. října 2009 – Evropská unie, která stejně jako již v prohlášení předsednictví EU ze dne 29. září znovu odsuzuje násilný zákrok proti demonstrantům dne 28. září v Konakry, je zděšena zprávami o porušování lidských práv po tomto tvrdém zákroku a hluboce znepokojena vývojem v Guineji a naléhavě vyzývá Národní radu pro demokracii a rozvoj, politické strany a všechny příslušné činitele v Guineji, aby neprodleně přijali opatření v zájmu obnovení právního státu a navrácení této země na cestu vedoucí k ústavnímu pořádku a demokracii.
  více »

   


  Evropský soudní dvůr


  Volba předsedů senátů Soudního dvora Evropských společenství složených z pěti soudců

  Lucemburk 7. října 2009 – Poté, co soudci Soudního dvora zvolili předsedu Soudního dvora Evropských společenství na dobu tří let, zvolili ze svého středu předsedy senátů složených z pěti soudců. Na dobu tří let tak byli zvoleni: p. Antonio Tizzano, předsedou prvního senátu, p. José Narciso da Cunha Rodrigues, předsedou druhého senátu, p. Koen Lenaerts, předsedou třetího senátu a p. Jean-Claude Bonichot, předsedou čtvrtého senátu.
  více »


  Výbor regionů


  Zelené partnerství: starostové z EU a USA přislíbili spolupráci na změně klimatu

  Brusel 7. října 2009 – Starostové z obou stran Atlantiku přislíbili, že budou spolupracovat s cílem vyzdvihnout klíčovou úlohu místní a regionální úrovně při přizpůsobování se dopadům změny klimatu, aby tak zajistili uznání této úlohy v závěrech summitu OSN o změně klimatu, který se bude konat v prosinci letošního roku v Kodani a na němž bude VR zastupovat regiony a města Evropy v rámci oficiální delegace EU vedené švédským předsednictvím.
  více »

   


  Hospodářský a sociální výbor


  Prohlášení předsedy EHSV Maria Sepiho k výsledku irského referenda o Lisabonské smlouvě

  Brusel 5. října 2009 – Předseda EHSV Mario Sepi nadšeně uvítal kladný výsledek irského referenda o Lisabonské smlouvě. „Toto hlasování jasně dokazuje, že Irové chtějí, aby jejich země byla i nadále uprostřed Evropy,“ řekl. „Většina Irů plně pochopila, že s Lisabonskou smlouvou bude Evropská unie otevřenější, demokratičtější, transparentnější a lépe připravená vyrovnat se s obtížnými úkoly, které před ní stojí, jako jsou například finanční a hospodářská krize, globalizace a budoucnost evropského sociálního modelu, změna klimatu a energetické otázky.“
  více »

   


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 5. do 11. října 2009

  Objem maloobchodního prodeje se v srpnu 2009 proti předchozímu měsíci snížil o 0,2 % v eurozóně a o 0,3 % v EU27. Během druhého čtvrtletí se HDP EU27 snížilo o 0,3 %. V porovnání s druhým čtvrtletím roku 2008 je to pokles o 4,9 %.
  více »  Kalendář


  Říjen – listopad 2009

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky