Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (28. září – 4. října 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/10/2009

Irští voliči dali v druhém referendu Lisabonské smlouvě zelenou * Během následujících dvou týdnů se po celé EU budou konat Evropské dny pracovních příležitostí * Projekt Evropské komise nabízí plně hrazené manažerské školení v Číně * Komise oficiálně zahájila provoz systému geostacionární navigace EGNOS * Komise přijala rozsáhlý akční plán pro udržitelnou městskou mobilitu * Komise vítá kroky USA směřující k mezinárodní internetové správě

  Poznámkový blok

  Vítězství Lisabonské smlouvy v Irsku

  Irští voliči dali v druhém referendu Lisabonské smlouvě zelenou. "Pro" se hlasovalo 16 měsíců poté, co byla smlouva v prvním referendu odmítnuta. Poté co vedoucí představitelé EU nabídli záruky národní suverenity a dohodli se na tom, že na každý stát bude i nadále připadat jeden komisař, souhlasila irská vláda s tím, že uspořádá druhé lidové hlasování. Aby smlouva vstoupila v platnost, musí ji ratifikovat všech 27 členských zemí. Po souhlasu Irska musí ratifikační proces dokončit ještě Česká republika a Polsko.


  více "

   


  Evropská komise


  Evropské dny pracovních příležitostí 2009

  Brusel 2. října 2009 - Během následujících dvou týdnů se po celé EU budou konat Evropské dny pracovních příležitostí, při kterých se setkávají uchazeči o práci se zaměstnavateli. Tento ročník klade důraz na sladění nabídky dovedností s potřebami pracovního trhu. Akce se konají od poloviny září do poloviny října 2009 ve více než dvou stech evropských městech.

   


  více "

  Stanovisko Komise k prodloužení pracovní doby začínajících lékařů

  Brusel 2. října 2009 - Komise vydala stanoviska vyjadřující souhlas s tím, aby Maďarsko, Nizozemsko a Spojené království dočasně mírně prodloužily pracovní dobu lékařů v odborné přípravě. Komise konzultovala sociální partnery a ve stanoviscích se zdůrazňuje to, že průměrná týdenní pracovní doba lékařů v zácviku nesmí překročit 52 hodin, včetně doby pohotovosti na pracovišti, a že toto přechodné prodloužení potrvá do 31. července 2011.


  více "

  Projekt Evropské komise nabízí plně hrazené manažerské školení v Číně

  Brusel 2. října 2009 - Manažeři z 27 členských zemí EU mají jedinečnou příležitost naučit se obchodní čínštinu a získat v Číně cenné pracovní zkušenosti. Evropská unie a Čínská lidová republika spolupracují na zvýšení kvalifikace svých obchodních manažerů prostřednictvím programu METP, který nabízí účastníkům jedinečnou příležitost k získání konkrétních zkušeností z podnikatelské sféry dané země. Program byl letos rozšířen o další v pořadí již páté kolo.


  více "

  Komise zahajuje provoz geostacionární navigace EGNOS

  Brusel 1. října 2009 - Komise oficiálně zahájila provoz systému geostacionární navigace EGNOS. Jde o systém třech geostacionárních družic a pozemní sítě asi 40 lokalizačních stanic a čtyř řídicích středisek, který zvyšuje přesnost družicových navigačních signálů nad Evropou. Přesnost současných signálů GPS se díky němu zvýší z přibližně deseti na dva metry. EGNOS Pokrývá většinu evropských států a může být rozšířen i na severní Afriku a země sousedící s EU.


  více "

  Opatření k zajištění ekologičtější a příjemnější městské dopravy

  Brusel 30. září 2009 - Komise přijala rozsáhlý akční plán pro udržitelnou městskou mobilitu, který navrhuje dvacet konkrétních opatření na pomoc místním, regionálním a státním orgánům. Akční plán navazuje na zelenou knihu o městské mobilitě, která byla schválena v září 2007. Opatření budou uváděna v platnost v příštích čtyřech letech. V roce 2012 Komise přezkoumá dosažený pokrok a rozhodne o dalším postupu.


  více "

  Komise předkládá novou vizi vztahů EU a Latinské Ameriky

  Brusel 30. září 2009 - Komise představila obnovenou politiku na upevnění strategického partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou. Ve sdělení EU - Latinská Amerika: globální hráči v partnerství Komise hodnotí současnou úroveň vztahů obou regionů a uvádí cíle pro další období. S ohledem na příští summit EU - Latinská Amerika a Karibik, který se bude konat na jaře 2010 ve Španělsku, sdělení rozebírá problémy společné oběma regionům a stanovuje nové směry a politická doporučení k jejich řešení.


  více "

  Komise vítá kroky USA směřující k mezinárodní internetové správě

  Brusel 30. září 2009 - Komisařka Viviane Redingová přivítala, že hlavní organizace zodpovědná za správu jmen internetových domén ICANN, se stane otevřenější a bude se více odpovídat za svá rozhodnutí vůči uživatelům internetu. Od 30. září již nebude americká ICANN podléhat jednostranné kontrole ministerstva obchodu Spojených států amerických. Dozor převezmou kontrolní komise jmenované výborem GAC (Governmental Advisory Committee) ICANNu i ICANNem samotným, a to za účasti vlád celého světa.


  více "

  Komise požaduje vrácení 214,6 milionů eur z výdajů na zemědělství

  Brusel 29. září 2009 - Komise se rozhodla vyžadovat vrácení celkem 214,6 milionů eur, jež členské státy, včetně České republiky, neoprávněně vynaložily na podporu zemědělství. Peníze se vrátí do rozpočtu Společenství, protože nebyly použity adekvátní kontrolní postupy nebo nebyla dodržena pravidla EU o zemědělských výdajích. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky, úkolem Komise však je zajistit, aby členské státy prostředky vynakládaly řádně.


  více "


  Předsednictví


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Keni

  Brusel 1. října 2009 - Evropská unie se znepokojením konstatuje, že keňská vláda nebyla schopna zřídit v dohodnuté lhůtě důvěryhodný, nezávislý a ústavně chráněný místní zvláštní soud s cílem skoncovat s beztrestností pachatelů násilných činů v povolebním období. Evropská unie Keňu vyzývá, aby urychleně přijala opatření se záměrem skoncovat s beztrestností a potírat korupci. Evropská unie naléhavě vyzývá keňskou vládu, aby i nadále plně a účinně spolupracovala s Mezinárodním trestním soudem.
  více "

   


  Evropský soudní dvůr


  Rozsudek soudního dvora o volném pohybu kapitálu

  Lucemburk 1. října 2009 - Aby byl takový režim odůvodněn, musí být založen na objektivních, nediskriminačních a předem známých kritériích, která zajišťují, že pro výkon posuzovací pravomoci vnitrostátními orgány jsou stanoveny dostatečné meze. Nizozemské právo stanoví, že úkolem státu zajistit dostatečnou nabídku bydlení. Za tímto účelem mohou být registrována sdružení a nadace, jejichž účelem je působení výlučně v oblasti bydlení a jež nemají za cíl rozdělovat zisk k jiným účelům než pro účely bydlení.
  více "

   

  Výbor regionů


  Říjnové plenární zasedání Výboru regionů

  Brusel 1. října 2009 - Plenární zasedání Výboru regionů, které se koná 5. a 7. října 2009 souběžně s akcí Open Days - Evropským týdnem regionů a měst, bude odrážet aktuální institucionální a politickou situaci Evropské unie. Především proto, že nově zvolený předseda Evropské komise pan José Manuel Barroso a předseda Evropského parlamentu pan Jerzy Buzek přijali pozvání 344 místních a regionálních volených zástupců, kteří jsou členy VR.
  více "

   


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 28. září do 4. října 2009

  Podle bleskového odhadu v září 2009 klesla roční míra inflace v eurozóně na -0,3 %, když v srpnu činila -0,2 %. Sezónně upravená míra nezaměstnanosti v eurozóně v srpnu stoupla na 9,6 % z červencových 9,5 %, zatímco v EU27 stoupla na 9,1 % z červencových 9 %. V eurozóně jde o nejvyšší míru nezaměstnanosti od března 1999, v EU27 od března 2004.


  více "


  Kalendář


  Říjen 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky