Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (21. – 27. září 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/09/2009

 

Změna klimatu: Zasedání v Bangkoku musí přinést znatelný pokrok * Evropská Noc vědců * Komise omezuje byrokracii a zlepšuje ochranu investorů * Komise funguje stále ekologičtěji * Komise přijala návrhy předpisů na posílení finančního dohledu v Evropě * Dny evropského dědictví otevírají dveře řadě lidí z celé Evropy * Komise odměňuje evropské podniky za úsilí při ochraně životního prostředí * Zpráva Komise kritizuje „netransparentnost“ bankovních poplatků * Složení delegací Evropského parlamentu rozhodnuto * Soud ruší rozhodnutí Komise o povolenkách na emise skleníkových plynů * Potravinová pomoc Evropské unie pro nejchudší osoby * Mezinárodní konference Česko-německý den * Mezinárodní festival dokumentárního filmu * Konference Evropské příležitosti regionu

  Týden v Evropě (21. – 27. září 2009)


  Portál EUROPA má novou podobu


  Snímek obrazovky s novou úvodní stránkou EUROPA © ES

  Portál EUROPA – oficiální internetové stránky EU – je prvním místem, které lidé na internetu obvykle navštíví, pokud potřebují informace o Evropské unii. Díky novým navigačním prvkům a uspořádání hlavních stránek snáze najdete, co potřebujete – a ve všech úředních jazycích EU. Stránky obsahují informace o orgánech EU, právních předpisech, ale poskytují rovněž praktické rady, třeba ohledně stěhování do jiné země EU nebo získání finančních prostředků z EU. Na stránkách lze také zjistit, komu a jakým způsobem jsou opatření EU prospěšná.
  Portál EUROPA má více než 6 milionů stránek. Jsou to jedny z největších internetových stránek na světě. Příliš tedy nepřekvapí, že určitou informaci někdy není snadné najít. Chceme, aby se se stránkami lépe pracovalo, a proto jsme uspořádání portálu zjednodušili. Na základě potřeb uživatelů je nyní rozdělen podle 6 hlavních témat. Smyslem nové podoby stránek je přeorganizovat jejich stávající obsah tak, aby byly přehlednější – oddělit právní předpisy a složité odborné záležitosti od obecnějších informací a návštěvníkům stránek pomoci najít, co potřebují.

   

  Evropská komise


  Změna klimatu: Zasedání v Bangkoku musí přinést znatelný pokrok

  Brusel 25. září 2009 – Švédské předsednictví Evropské unie a Evropská komise vyzvaly mezinárodní vyjednávače, aby v souvislosti s blížícími se diskusemi o klimatu znatelně pokročili na cestě k ambiciózní světové úmluvě týkající se změn klimatu. Zasedání v Bangkoku je předposledním přípravným zasedáním před konferencí OSN o klimatu, která se bude konat v prosinci v Kodani a která by měla vést k uzavření celosvětové úmluvy.
  více »


  Evropská Noc vědců

  Brusel 25. září 2009 – Během páté evropské Noci vědců 200 měst po celé Evropě různými způsoby, avšak pod stejnou korouhví oslavovalo vědu. Evropané ze 30 zemí měli příležitost setkat se s profesionálními badateli, zúčastnit se vědeckých pokusů, manipulovat se sofistikovanými vědeckými aparaturami, pochopit vazby mezi vědou a uměním a udělat si představu o mezích poznání.
  více »

   


  Komise omezuje byrokracii a zlepšuje ochranu investorů

  Brusel 24. září 2009 – V souladu se zásadami zlepšování právní úpravy dnes Evropská komise předložila návrh na revizi směrnice o prospektu. Návrh je součástí snah o zjednodušení v rámci akčního programu pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii. Zvyšuje právní srozumitelnost a účinnost režimu prospektů a snižuje administrativní zátěž emitentů a zprostředkovatelů.
  více »

   


  Komise funguje stále ekologičtěji

  Brusel 23. září 2009 – Evropská komise je již dlouho v čele boje s celosvětovou změnou klimatu. Jako organizace s vysokým počtem zaměstnanců jde zároveň příkladem a přispívá ke změně k lepšímu. S ohledem na úspěch pilotního projektu zahájeného v roce 2001 se Evropská komise nyní rozhodla, že rozšíří systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí na všechny své činnosti a budovy v Bruselu i Lucemburku.
  více »

   


  Komise přijala návrhy předpisů na posílení finančního dohledu v Evropě

  Brusel 23. září 2009 – Evropská komise dnes přijala důležitý balík legislativních návrhů, které mají významně posílit dohled nad evropským finančním odvětvím. Cílem nové úpravy je do budoucna udržitelné posílení finanční stability v celé EU, zajištění jednotného uplatňování a prosazování stejných základních technických pravidel, zabezpečení včasného odhalování rizik v systému a umožnění mnohem účinnější spolupráce v mimořádných situacích.
  více »

     Dny evropského dědictví otevírají dveře řadě lidí z celé Evropy

  Brusel 22. září 2009 – Dny evropského dědictví, které podporuje Evropská komise, znovu přilákaly více než 20 milionů lidí ve 49 zemích k návštěvě vybraných míst a památek. Při této příležitosti se v Lublani ve dnech 22. – 23. září konalo Druhé fórum evropského dědictví, na němž budou odborníci hovořit o novinkách v oblasti digitálních technologií, které zpřístupňují kulturní dědictví široké veřejnosti.
  více »

   


  Rozpočet EU pro rok 2008 – jisté financování v nejistých časech

  Brusel 22. září 2009 – Navzdory výjimečnému neklidu v ekonomice zajišťoval rozpočet EU v roce 2008 stabilní financování, aniž zvýšil finanční zátěž členských států. Z finanční zprávy, kterou dnes předložila Komise, vyplývá, že do opatření přímo spojených s pracovními příležitostmi, růstem a konkurenceschopností bylo investováno rekordních 40 % ze 116,5 miliardy eur, které tvořily rozpočet pro rok 2008.
  více »

   


  Komise odměňuje evropské podniky za úsilí při ochraně životního prostředí

  Brusel 22. září 2009 – Evropská komise zítra slavnostně předá ocenění za propagaci ekoznačky EU, jež označuje výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí. Toto ocenění se uděluje podnikům, které zorganizovaly pro širokou veřejnost mimořádně úspěšné informační akce o ekoznačce EU. Značka již byla přiznána téměř 20 000 produktů a turistických ubytovacích služeb v Evropské unii a získává na stále větší oblíbenosti.
  více »

   


  Zpráva Komise kritizuje „netransparentnost“ bankovních poplatků

  Brusel 22. září 2009 – Podle zprávy Evropské komise o maloobchodních finančních službách, která byla dnes zveřejněna, existuje v přístupu bank k informování klientů a k poradenským službám řada problémů. Zpráva popisuje struktury poplatků za běžné účty jako „velmi netransparentní, téměř neumožňující, aby spotřebitel zjistil, jakou částku platí, a porovnával různé nabídky“.
  více »

   


  Evropský parlament


  Složení delegací Evropského parlamentu rozhodnuto

  Štrasburk 22. září 2009 – Členové čtyřiceti delegací EP, pomocí kterých poslanci pravidelně udržují kontakty s parlamenty zemí mimo EU a také multilaterálními orgány, byli zvoleni na zářijové plenární schůzi. Z Českých poslanců byli do funkcí místopředsedů zvoleni Zuzana Roithová a Miroslav Ouzký v Delegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU a Olga Sehnalová v Delegaci pro vztahy s Izraelem.
  více »

   


  Evropský soudní dvůr


  Soud ruší rozhodnutí Komise o povolenkách na emise skleníkových plynů

  Lucemburk 23. září 2009 – Komise tím, že v rámci kontroly národního alokačního plánu určila maximální množství přidělitelných povolenek na emise, překročila pravomoci, jež jsou jí svěřeny. V roce 2006 Polsko a Estonsko oznámily Komisi své národní alokační plány na období 2008 až 2012. Komise konstatovala neslučitelnost těchto NAP s kritérii uvedenými ve směrnici a rozhodla, že celkové roční množství povolenek na emise těchto států je třeba snížit.
  více »

   


  Evropský účetní dvůr


  Potravinová pomoc Evropské unie pro nejchudší osoby

  Lucemburk 22. září 2009 – V důsledku mimořádně tuhé zimy na přelomu let 1986 a 1987 přijalo Společenství program na bezplatné uvolnění zemědělských produktů, které byly k dispozici v jeho intervenčních zásobách, ve prospěch dobročinných organizací, aby je mohly distribuovat potřebným osobám. Toto opatření bylo široce uvítáno a dodnes zůstává v platnosti.
  více »

   


  Rada


  Zasedání Rady pro Spravedlnost a vnitřní věci

  Brusel 21. září 2009 – Rada projednávala otázky azylové politiky EU. Při zasedání Rady projednal smíšený výbor (země EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) aktuální stav Vízového informačního systému (VIS). Místopředseda Komise Jacques Barrot ministry stručně informoval o aktuálním stavu vzájemnosti v otázce víz. Zvláštní pozornost se soustředila na vízovou povinnost, kterou pro české občany zavedla Kanada.
  více »

   


  Kalendář


  Říjen 2009

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky