Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (7. – 13. září 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/09/2009

 Druhý summit EU-Jižní Afrika se zabývá změnou klimatu a mezinárodní finanční krizí * Komise je hostitelem konference zemí G7 a Mexika věnované pandemii chřipky H1N1 * Evropská komise zahájila jednání s Tureckem o jeho přistoupení k Energetickému společenství * Unie si posvítila na internetové obchody se spotřební elektronikou * Mobilní operátoři podporují iniciativu eCall * Komise vyčlenila dalších 53 milionů eur na humanitární pomoc pro oběti sucha v Africe * Komise bude prosazovat pravidla bezpečnosti železničního provozu a kontrolovat jejich používání * Evropský soudní dvůr rozhodl ve sporu o použití názvu "Bud" * Právě probíhá Evropský týden mobility
  Otevřený diář


  Evropský parlament ohlásil finalisty letošní filmové ceny LUX

  Na filmovém festivalu v Benátkách byly zveřejněny názvy filmů, které budou letos soutěžit o cenu LUX, každoročně udělovanou Evropským parlamentem. Finanční odměna spojená s cenou je určena na pořízení titulků ve všech 23 oficiálních evropských jazycích a přizpůsobení originální kopie pro lidi s postižením zraku a sluchu.
  Letos se o tuto cenu uchází bulharsko-švédský film Velikonoční hry režiséra Kamena Kaleva, film Bouře režiséra Hanse-Christiana Schmida (vzniklý v koprodukci Německa, Dánska a Nizozemska) a francouzský film Vítejte režiséra Philippe Lioreta. O vítězi rozhodne Evropský parlament v listopadu.
  více »


  Evropská komise


  Karel De Gucht se v Zimbabwe seznamuje s humanitárními projekty

  Brusel 13. září 2009 – Evropský komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Karel De Gucht se dnes v Zimbabwe poprvé na místě seznamuje s humanitárními projekty financovanými Evropskou unií. Na programu má dva projekty, které realizují partneři Úřadu Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO).
  více »

   

   


  Strategie EU pro zlepšení námořní správy ve Středozemním moři

  Brusel 11. září 2009 – Evropská komise dnes představila strategii zaměřenou na řešení různých problémů námořní správy v oblasti Středozemního moře. Lepší správa námořních záležitostí by byla významnou hnací silou udržitelnějšího růstu v regionu a současně by přispěla k řešení společných problémů. Soutěžení o námořní prostor, hrozby pro námořní bezpečnost, zhoršování životního prostředí a nepříznivé důsledky změny klimatu – to všechno poukazuje na potřebu koordinovanější reakce námořní správy v regionu, a to rovněž ve spolupráci se středomořskými partnerskými zeměmi, které nejsou členy EU.
  více »

   


  Druhý summit EU-Jižní Afrika se zabývá změnou klimatu a mezinárodní finanční krizí

  Brusel 11. září 2009 – Druhého summitu EU-Jižní Afrika se dnes v jihoafrickém Kleinmondu účastní evropský komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Karel De Gucht. Jednat se má o globálních problémech, jako jsou změna klimatu, finanční krize, mír a bezpečnostní záležitosti v Africe i v celém světě. V souvislosti s konferencí o klimatických změnách, která se uskuteční v Kodani, a vrcholnou schůzkou G-20 v Pittsburghu, se jednání soustředí na sladění postupu EU a Jižní Afriky jako předního aktéra na africkém kontinentu.
  více »

   


  Komise je hostitelem konference zemí G7 a Mexika věnované pandemii chřipky H1N1

  Brusel 11. září 2009 – Ministři zdravotnictví ze zemí G7, Mexika a zástupci Světové zdravotnické organizace se dnes scházejí na setkání, které pořádá Evropská komise a které je věnováno iniciativě pro celosvětovou zdravotní bezpečnost. Schůzka se soustředí na účinná zdravotnická opatření v reakci na virus chřipky A/H1N1. Na schůzce bude přijato společné prohlášení, které stanoví společný přístup zemí G7 (Kanady, Francie, Itálie, Japonska, Německa, Spojeného království a USA) a Mexika i další kroky ve společném úsilí týkajícím se pandemie chřipky A/H1N1.
  více »  Evropská komise zahájila jednání s Tureckem o jeho přistoupení k Energetickému společenství

  Brusel 10. září 2009 – Turecká delegace vedená Yusufem Yazarem, zástupcem podtajemníka pro energetiku, se 9. září 2009 sešla ve Vídni s vyjednávacím týmem Evropské komise, který vede Fabrizio Barbaso, náměstek generálního ředitele pro energetiku. Oba týmy zahájily vyjednávání o přistoupení Turecka ke Smlouvě o energetickém společenství. „Turecko provádí zásadní reformy v oblasti energetiky. V současnosti je dobře připraveno a mohlo by sehrát velmi důležitou úlohu v Energetickém společenství. Doufám, že vyjednávání budou probíhat hladce a budou moci být uzavřena v nejbližších měsících“, řekl evropský komisař Piebalgs.
  více »

   


  Komise navrhla, aby orgány činné v trestním řízení měly přístup k otiskům prstů žadatelů o mezinárodní ochranu

  Brusel 10. září 2009 – Komise dnes přijala balíček opatření, na jejichž základě by orgány činné v trestním řízení měly přístup k databázi otisků prstů Eurodac, a to pro účely boje proti terorismu a závažným trestním činům, jako jsou obchodování s lidmi a drogami. Opatření také zohledňují návrhy Evropského parlamentu a Rady, které jsou zaměřeny na zefektivnění databáze Eurodac.
  více »

   


  Unie si posvítila na internetové obchody se spotřební elektronikou

  Brusel 9. září 2009 – Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kunevová dnes oznámila výsledky šetření, kterého se zúčastnilo 26 členských států EU, Norsko a Island a které bylo zaměřeno na klamavou reklamu a nekalé praktiky na internetových stránkách prodávajících spotřební elektroniku. Šetření zahrnovalo 369 internetových stránek, jež spotřebitelům v EU prodávají šest nejoblíbenějších druhů spotřební elektroniky, tj. digitální fotoaparáty, mobilní telefony, osobní hudební přehrávače, přehrávače DVD, počítačové vybavení a herní konzoly. Celkem bylo prověřeno 200 nejvýznamnějších internetových stránek s elektronikou a dalších 100 internetových stránek vybraných na základě stížností spotřebitelů.
  více »  Mobilní operátoři podporují iniciativu eCall

  Brusel 9. září 2009 – Evropský systém automatického tísňového volání z automobilu, tzv. eCall, dnes získal plnou podporu evropského odvětví mobilních telefonů. Zástupci sdružení GSM Association podepsali společné memorandum, jehož cílem je zavedení systému eCall v celé Evropě. Jestliže dojde k závažné nehodě vozidla, systém eCall automaticky vytočí jednotné evropské číslo tísňového volání - linku 112 - a pošle údaje o místě nehody nejbližší záchranné službě, a to i v případě, že účastník nehody neví, kde se přesně nachází, nebo není schopen tuto informaci sdělit. Plné zprovoznění systému eCall si vyžádá úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy, výrobci automobilů a operátory mobilních telefonů. Jeho zavedením by se v EU mohlo zachránit až 2 500 životů ročně a okamžité přivolání pomoci by mohlo snížit stupeň závažnosti zranění o 10 až 15 %.
  více »


  Evropská komise poskytne tři miliony eur na pomoc po záplavách v západní Africe

  Brusel 9. září 2009 – Evropská komise poskytne tři miliony eur na uspokojení nejnaléhavějších potřeb téměř 150 000 Západoafričanů, které v září postihly silné záplavy. Zvláštní pozornost bude věnována obyvatelům Ouagadougou, hlavního města Burkiny Faso. Peníze bude spravovat Úřad Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO), za který přímo odpovídá komisař Karel De Gucht.
  více »


   


  Životní prostředí: měření pokroku v proměnlivém světě

  Brusel 8. září 2009 – Komise dnes předložila nové sdělení o způsobu měření pokroku ve světě, který je v neustálém pohybu. Opatření navržená v tomto sdělení mají za cíl zdokonalit metodiku měření národního pokroku tím, že dojde k doplnění v současné době nejznámějšího ukazatele makroekonomické aktivity – hrubého domácího produktu (HDP). V rámci snah o přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, jež efektivně využívá své zdroje, Komise v roce 2010 představí pilotní verzi komplexního indexu životního prostředí. Evropský statistický systém zahrne environmentální účetnictví do standardních makroekonomických statistik.
  více »

   


  Komise vyčlenila dalších 53 milionů eur na humanitární pomoc pro oběti sucha v Africe

  Brusel 8. září 2009 – Evropská komise vyčlenila dalších 53,475 milionu eur na rozšířenou humanitární pomoc pro obyvatele řady afrických států postižené suchem. Pomoc bude poskytnuta ohroženým lidem v Somálsku, Etiopii, Keni, Ugandě, Čadu, Burkině Faso, Nigeru, Mali a Mauritánii prostřednictvím Úřadu Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO), za který odpovídá komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Karel De Gucht.
  více »

   


  Komise bude prosazovat pravidla bezpečnosti železničního provozu a kontrolovat jejich používání

  Brusel 8. září 2009 – Na dnešní konferenci o bezpečnosti železničního provozu, která se koná v Bruselu, Evropská komise oznámila, že provede revizi stávajících pravidel a postupů v oblasti bezpečnosti železničního provozu, prověří kvalitu jejich provádění a zváží jejich případné zdokonalení. Konference se vedle místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho účastní i italský ministr dopravy a infrastruktury Altero Matteoli a předseda Výboru dopravy a cestovního ruchu Evropského parlamentu Brian Simpson. Konference byla svolána krátce po tragické nehodě u Viareggio v Itálii z 29. června, při níž po vykolejení nákladního vlaku explodoval jeden z vagónů a výbuch usmrtil a těžce zranil mnoho osob.
  více »


  20 let podpory evropských studií ve světě

  AA

  Brusel 7. září 2009 – Tento rok se bude konat 20. výroční konference Jeana Monneta, na které se oslaví přínos vysokoškolského programu evropských studií k procesu evropské integrace a k zvyšování povědomí o EU ve světě. Vyučující evropských studií, která jsou podporována v rámci programu Jeana Monneta, se na základě svých znalostí a zkušeností s přednášením o evropské problematice zapojí do diskuze mezi univerzitními profesory, politiky a zástupci občanské společnosti z celého světa o současných otázkách politiky EU, včetně vývoje ústavy EU, stávajícího hospodářského poklesu a společné měny.
  více »

   


  Předsednictví


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k volbám v Afghánistánu

  Brusel 11. září 2009 – Prezidentské a oblastní volby, které se uskutečnily dne 20. srpna 2009, byly vítány jako vítězství afghánského lidu nad těmi, kdo se pokoušeli jejich konání zabránit. Volební proces nicméně nebude uzavřen až do potvrzení konečných výsledků v souladu s volebním zákonem. Evropská unie vyzývá nezávislou volební komisi a komisi pro volební stížnosti, aby nadále spolupracovaly za účelem výkonu svých mandátů.
  více »

   


  Prohlášení předsednictví jménem EU k hrozící popravě nezletilých v Íránu

  Brusel 8. září 2009 – Evropská unie je hluboce znepokojena zprávami o bezprostředně hrozící popravě Behnouda Shojaeeho, jenž byl uznán vinným a odsouzen k trestu smrti za zločin, který spáchal jako nezletilý. EU připomíná své minulé sdělení vládě Íránské islámské republiky týkající se této otázky, jakož i své prohlášení ze dne 23. května 2008. EU dále vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami, že poprava bezprostředně hrozí i Rezovi Padashimu a Hosseinu Haghimu, kteří byli rovněž odsouzeni k trestu smrti za zločiny spáchané v době, kdy byli nezletilí.
  více »


  Evropský soudní dvůr


  Evropský soudní dvůr rozhodl ve sporu o použití názvu "Bud"

  Název „Bud“ nemůže být chráněn jako označení původu mimo režim ochrany podle práva Společenství. I když se nicméně jeví, že název „Bud“ je v České republice uznán jako prostý údaj o zeměpisném původu, jeho ochrana v Rakousku předpokládá, že je způsobilý českého spotřebitele informovat o tom, že výrobek, který je jím označen, pochází z určitého regionu nebo místa na území České republiky.
  více »  Kalendář


  Září a říjen 2009

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky