Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (3.srpna – 3. září 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/09/2009

Evropská unie chce v příštích třech letech vyřadit z oběhu tradiční žárovky a nahradit je novou generací úsporných svítidel * Předseda Komise Barroso zaslal předsedovi Evropského parlamentu hlavní směry své politiky pro příští funkční období * Zastoupení Evropské komise v České republice zveřejnilo národní zprávu Eurobarometr 71 * Komise vítá údaje, podle nichž se EU opět přiblížila k cílům z Kjóta * Evropská digitální knihovna zdvojnásobila své sbírky * Podle zprávy Komise může digitální ekonomika vyvést Evropu z krize * Rada přijímá další omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru * Počet obyvatel EU27 se přiblížil hranici 500 milionů lidí

  Ruka zapisující perem poznámku do diáře

  Pryč s tradičními žárovkami!

   

  Evropská unie chce v příštích třech letech vyřadit z oběhu tradiční žárovky a nahradit je novou generací úsporných svítidel. Podle nových pravidel, která právě vstupují v platnost, nesmí již nadále výrobci a dovozci v EU prodávat čiré elektrické žárovky o výkonu 100 a více wattů. Obchody však mohou doprodat zásoby starých žárovek. V rámci úspory energie a boje proti změně klimatu bude zákaz v září 2011 a 2012 rozšířen na čiré elektrické žárovky o nižších výkonech. Vyřazují se rovněž mléčné a vysokoenergetické halogenové žárovky. Do roku 2020 tato opatření ušetří tolik energie, kterou by se každý rok mohlo zásobit 23 milionů domácností. Každý rok se tím také sníží emise oxidu uhličitého o 32 milionů tun, což představuje jednu desetinu ročních emisí toho plynu ve světě.

  více »

   

   

   

  Evropská komise

   

  Předseda Komise navrhl Parlamentu partnerství pro pokrok a ambiciózní cíle 

  Brusel 3. září 2009 – Předseda Komise José Manuel Barroso zaslal předsedovi Evropského parlamentu hlavní směry své politiky pro funkční období příští Evropské komise. „Evropa musí v současném vzájemně závislém světě činit jasná rozhodnutí. Buď budeme čelit těmto výzvám společně, nebo se vydáme cestou k bezvýznamnosti. Zvýším své úsilí pro to, aby se Evropa ambicí stala skutečností. Evropa, kde je člověk na prvním místě politického programu a která prosazuje své hodnoty a zájmy v celém světě. Evropa, která podporuje nové zdroje růstu a která směřuje k inteligentním právním úpravám zajišťujícím, aby lidé měli prospěch z dobře fungujících trhů. Evropa svobody a solidarity,“ uvedl předseda Barroso.

  více »

   

  Komise podpořila globální rámec pro služby týkající se klimatu

  Brusel 3. září 2009 – Komise vyjádřila podporu novému globálnímu rámci pro služby týkající se klimatu, o němž se diskutuje na 3. světové konferenci o klimatu (WCC-3) v Ženevě. Účelem rámce, navrženého Světovou meteorologickou organizací (WMO), je mít k dispozici více vědecky spolehlivých údajů a systémů pro předpovědi klimatických změn. Tato iniciativa byla předložena před kodaňskou konferencí o klimatu, která se uskuteční letos v prosinci.

  více »

   

  EU podporuje nezávislé spotřebitelské časopisy a internetové stránky 

  Brusel 3. září 2009 – Díky dokončení tříletého projektu EU, na němž se finančně podílela Evropská komise, mají nyní spotřebitelé na Kypru, v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a ve Slovinsku přístup ke spotřebitelským časopisům a internetovým stránkám, které přináší nezávislé srovnávací testy spotřebních výrobků. V průběhu tří let spolufinancoval program EU celkem 18 srovnávacích testů široké škály výrobků běžné spotřeby.

  více »

   

  Národní zpráva k novému Eurobarometru

  Praha 3. září 2009 – Zastoupení Evropské komise v ČR uveřejnilo národní zprávu k nejnovějšímu Eurobarometru – výzkumu veřejného mínění v členských a kandidátských zemích EU. Výzkum veřejného mínění, na jehož základě byla tato zpráva zpracována, se uskutečnil mezi 1 094 občany České republiky v období od 13. do 26. června 2009, tedy v době končícího českého předsednictví v Radě Evropské unie.

  více »

   

  Komise navrhla zvýšit úsilí při znovuusídlování uprchlíků 

  Brusel 2. září 2009 – Komise navrhla vytvoření Společného programu EU pro znovuusídlení. Program si klade za cíl rozvinout znovuusídlování v EU v účinnější nástroj ochrany uprchlíků, který bude umožňovat užší politickou a praktickou spolupráci mezi členskými státy EU. Iniciativa se týká znovuusídlení uprchlíků ze třetích zemí v některém z členských států EU.

  více »

   

  Třetí ročník soutěže pro mladé překladatele z EU 

  Brusel 1. září 2009 – Zahájením registrace začal třetí ročník soutěže Juvenes Translatores pro střední školy v EU. Juvenes Translatores, neboli mladí překladatelé budou mít možnost vyzkoušet si své schopnosti při překladu textu z jazyka, který si zvolí, a také vyhrát cenu. Všechny střední školy, které si přejí se zúčastnit, se mohou zaregistrovat od 1. září do 20. října.

  více »

   

  Komise vítá údaje, podle nichž se EU opět přiblížila k cílům z Kjóta 

  Brusel 31. srpna 2009 – Komise vítá předběžné údaje za rok 2008, podle nichž emise skleníkových plynů v EU klesly již čtvrtý rok po sobě. Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje, že emise z členských států EU15 poklesly v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007 o 1,3 %. Emise EU se tak dostaly o 6,2 % pod úroveň výchozího roku. Odhaduje se, že emise v zemích EU27 v roce 2008 klesly oproti předešlému roku o 1,5 % a jsou nyní o 13,6 % nižší, než je úroveň výchozího roku.

  více »

   

  Evropská digitální knihovna zdvojnásobila své sbírky 

  Brusel 28. srpna 2009 – V evropské mnohajazyčné digitální knihovně Europeana mohou nyní uživatelé internetu nalézt 4 600 000 digitalizovaných knih, map, fotografií, filmových šotů a novin. Sbírky knihovny Europeana se od zahájení projektu v listopadu 2008 více než zdvojnásobily. Do roku 2010 by měl počet digitalizovaných děl vzrůst na 10 milionů.

  více »

   

  Poslední výzva k zavedení nového bezpečnostního systému vozidel 

  Brusel 21. srpna 2009 – Komise naposled vyzvala všechny státy EU, aby urychlily dobrovolné zavádění nové komunikační technologie „eCall“. Ta je určena pro použití v automobilech a s její pomocí by bylo možné zachránit 2 500 lidských životů ročně. Jestliže dojde k závažné nehodě vozidla, systém eCall automaticky zavolá na linku 112 a pošle údaje o místě nehody nejbližší záchranné službě.

  více »

   

  Nový cíl pro informační společnost: gramotnost v oblasti nových médií 

  Brusel 20. srpna 2009 – Způsob, jakým používáme média, se mění, objem informací je obrovský a vyžaduje od nás více než pouhou schopnost číst, psát či používat počítač. Evropská komise dnes varovala, že mladí i starší lidé v EU by mohli propást výhody, které dnešní vyspělá informační společnost nabízí, pokud se neudělá více pro zvýšení jejich „mediální gramotnosti“.

  více »

   

  Komise zveřejnila výroční zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2008

  Brusel 19. srpna 2009 – Zpráva Evropské komise o politice hospodářské soutěže za rok 2008 poskytuje přehled hlavních trendů v politice hospodářské soutěže EU a hlavních donucovacích opatření. Tato zpráva ukazuje, jakým způsobem byly nástroje politiky hospodářské soutěže využity v boji s finanční a hospodářskou krizí, a poukazuje na výhody, které tato politika přináší spotřebitelům.

  více »

   

  EU investuje dalších 18 milionů eur do ultrarychlého mobilního internetu 

  Brusel 18. srpna 2009 – Od 1. ledna 2010 uvolní EU 18 milionů eur na investice do výzkumu, který vytvoří základ pro mobilní sítě příští generace. Evropská komise rozhodla, že zahájí financování výzkumu technologie „Long Term Evolution Advanced“, která přinese mobilní internet s rychlostí až stokrát vyšší, než jakou umožňují dnešní sítě třetí generace.

  více »

   

  Škody způsobené lesními požáry již převýšily škody za celý rok 2008 

  Brusel 10. srpna 2009 – Podle odhadů Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS) zachvátily v roce 2009 lesní požáry evropské území o rozloze 200 000 hektarů. Za celý rok 2008 to bylo 180 000 hektarů. EFFIS nepřetržitě monitoruje riziko lesních požárů a je autorem zprávy Lesní požáry v Evropě v roce 2008.

  více »

   

  Podle zprávy Komise může digitální ekonomika vyvést Evropu z krize 

  Brusel 4. srpna 2009 – Ze zprávy Komise vyplývá, že evropské digitální odvětví neuvěřitelným způsobem pokročilo: 56 % Evropanů pravidelně používá internet, přičemž 80 % z nich má vysokorychlostní připojení. Evropa je tomto ohledu na světové špičce a je i prvním skutečně mobilním kontinentem na světě, jelikož počet účastníků mobilní sítě je vyšší než je počet obyvatel.

  více »

   

  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví ke zhoršující se bezpečnostní situaci v Jemenu 

  Brusel 27. srpna 2009 – Evropská unie si je vědoma, že jemenská vláda je odpovědná za zachování míru a bezpečnosti na svém území, je nicméně znepokojena nedávnou eskalací bojů v okolí města Sa’dah, které vedly k řadě civilních obětí a jsou příčinou znepokojivého počtu vysídlených osob. Evropská unie je také znepokojena důsledky, které by mohlo mít další rozšíření konfliktu do sousedních jemenských provincií.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví k volbám v Afghánistánu 

  Brusel 22. srpna 2009 – Evropská unie blahopřeje afghánskému lidu k uskutečnění prezidentských a oblastních voleb v obtížných podmínkách. Litujeme ztrát na životech, avšak zároveň věříme, že bezpečnostní opatření úspěšně zamezila závažným narušením voleb. V tomto ohledu vyjadřujeme uznání afghánským národním bezpečnostním silám, podporovaným mezinárodními silami.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví k návštěvě ruského premiéra Putina v Abcházii 

  Brusel 13. srpna 2009 – Evropská unie bere se znepokojením na vědomí, že předseda vlády Ruské federace Vladimir Putin navštívil gruzínskou oblast Abcházii bez předchozího souhlasu gruzínských orgánů. EU nepovažuje tuto návštěvu za slučitelnou se zásadou územní celistvosti ani prospěšnou pro mezinárodní úsilí o stabilizaci této oblasti. EU znovu opakuje, že podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví k 60. výročí přijetí Ženevských úmluv z roku 1949 

  Brusel 12. srpna 2009 – U příležitosti 60. výročí přijetí čtyř Ženevských úmluv na ochranu osob, které se neúčastní ozbrojeného konfliktu, EU připomíná význam těchto úmluv představujících základ mezinárodního humanitárního práva. EU vítá skutečnost, že Ženevské úmluvy z roku 1949 jsou všeobecně akceptovány, a vítá i tendenci akceptovat také oba dodatkové protokoly z roku 1977, jakož i přijetí třetího dodatkového protokolu v roce 2005.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví k rozsudku nad Do Aun Schan Su Ťij

  Brusel 12. srpna 2009 – Evropská unie odsuzuje rozsudek vynesený nad Do Aun Schan Su Ťij, vůdčí představitelkou Národní ligy pro demokracii a nositelkou Nobelovy ceny za mír, a proti ní vedený neoprávněný proces. Soudní řízení s Do Aun Schan Su Ťij na základě obvinění vznesených dvacet let poté, co byla poprvé protiprávně zatčena, je v rozporu s vnitrostátním i mezinárodním právem. EU naléhavě vyzývá příslušné orgány k jejímu neprodlenému a bezpodmínečnému propuštění.

  více »

   

  Rada

   

  Rada přijímá další omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru 

  Brusel 13. srpna 2009 – V reakci na rozsudek vynesený nad Do Aun Schan Su Ťij a vzhledem k závažnosti porušování jejích základních práv Rada přijala společný postoj, kterým se zavádí nový soubor cílených opatření vůči Barmě/Myanmaru. Obnovení společného postoje bylo oznámeno v prohlášení předsednictví jménem EU z 11. srpna 2009, jež odsoudilo neoprávněný soudní proces s Do Aun Schan Su Ťij a rozsudek nad ní vynesený a požadovalo její bezpodmínečné propuštění.

  více »

   

  Eurostat

   

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 31. 8. do 6. 9. 2009 

  Podle prvních odhadů došlo ve druhém čtvrtletí roku 2009 ve srovnání s prvním čtvrtletím k poklesu HDP v eurozóně o 0,1 %, v EU27 o 0,2 %, přičemž meziroční pokles HDP dosáhl 4,7 % v eurozóně a 4,8 % v EU27. V červnu vzrostla sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v eurozóně na 9,5 % a v EU27 na 9 %. Podle bleskových odhadů činila v srpnu roční míra inflace -0,2 % (v červenci -0,7 %).

  více »

   

  Počet obyvatel EU27 se přiblížil hranici 500 milionů lidí

  4. srpna 2009 – Podle odhadů k 1. lednu 2009 mělo 27 členských států EU celkem 499,8 milionu obyvatel (k 1. lednu 2008 to bylo 497,7 milionu obyvatel). V roce 2008 vzrostl počet obyvatel EU27 o 2,1 milionu, což je roční přírůstek ve výši 0,4 %. Počet obyvatel vzrostl díky přirozenému přírůstku ve výši 0,6 milionu a čisté migraci ve výši 1,5 milionu. Demografická situace roku 2008 v EU27 se vyznačovala pokračujícím rostoucím trendem přirozeného přírůstku.

   

  více »

   

   

  Kalendář

   

  Září a říjen 2009 

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky