Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (13. – 19. července 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/07/2009

Členské státy EU více spolupracují s Komisí při ochraně finančních zájmů EU * Do kampaně EU a MTV proti změně klimatu se zapojí známí umělci * Ceny Evropské unie za literaturu obdrží 12 spisovatelů * EU bude dohlížet na nadcházející volby v Afghánistánu * EU a USA jednaly o tom, jak dál ve vzájemném obchodu * Reakce Komise na rozhodnutí islandského parlamentu požádat o členství v EU * Evropská unie a Kanada urovnaly spor ve WTO ve věci geneticky modifikovaných organismů * Hladiny spotřebitelských cen v roce 2008: Cenové hladiny se v EU velmi liší podle jednotlivých členských států * Letní filmová škola v Uherském Hradišti

  Týden v Evropě (13. – 19. července 2009)

  Hudbou proti chudobě: řekni světu své!

  Chceš pomoci v celosvětovém boji proti chudobě a je pro tebe hudba nejlepším způsobem, jak šířit tuhle myšlenku? Zapoj se do soutěže Hudbou proti chudobě a přihlas do 31. srpna 2009 svou píseň! Můžeš vyhrát možnost studiového zpracování své písně a její představení ve Stockholmu během Dnů rozvoje 2009, které se konají 22.-24. října 2009. Soutěž je určená občanům EU ve věku 15 - 30 let.
  Hlavními tématy letošních Dnů rozvoje budou demokracie, přizpůsobění klimatické změně, podpora energetické efektivnosti a světová recese - nezapomínejme na žádné země. Evropské dny rozvoje se konají letos počtvrté a stávají se uznávaným prostorem pro otevřenou debatu o nejpalčivějších problémech zajištění rovnoměrného rozvoje současného světa.
  více "

   

  Evropská komise


  Filipíny: Evropská komise poskytla 3 miliony eur humanitární pomoci lidem postiženým konfliktem na ostrově Mindanao

  Brusel 13. července 2009 - Evropská komise vyčlenila 3 miliony humanitární pomoci na pomoc nejohroženějším lidem postiženým konfliktem mezi filipínskou armádou a islámskou osvobozeneckou frontou Moro na ostrově Mindanao. Více než 240 000 lidí již muselo opustit své domovy, většina z nich žije v obtížných podmínkách v evakuačních střediscích, na přesídlených místech nebo v hostitelských rodinách. Podpora Komise pokrývá potravinovou pomoc a kontrolu výživy - včetně programů výživy pro děti - a základní zdravotní péči, vodu a hygienu, přístřeší, ochranu a psycho-sociální aktivity pro děti bez domova, které zřídkakdy chodí do školy. Veškeré peněžní prostředky jsou posílány přes útvar humanitární pomoci, za který je odpovědný komisař Louis Michel. Humanitární projekty jsou prováděny nevládními organizacemi, speciálními agenturami OSN, Červeným křížem a Červeným půlměsícem.
  více "

   

  Komise navrhuje zpřísnit pravidla pro kapitál bank a odměňování v bankovním sektoru

  Brusel 13. července 2009 - Evropská komise předložila další revizi pravidel EU týkajících se kapitálových požadavků. Ta zpřísňuje způsob, jakým banky posuzují rizika spojená se svým obchodním portfoliem, ukládá vyšší kapitálové požadavky pro resekuritizace, zvyšuje důvěru trhu prostřednictvím přísnějších požadavků na zveřejňování informací u sekuritizačních expozicí. Návrh dále vyžaduje, aby banky měly zdravé postupy odměňování, které nepodporují ani neodměňují nadměrné riskování.
  více "  EU a USA jednaly o tom, jak dál ve vzájemném obchodu

  Brusel 13. července 2009 - Obchodní zmocněnec USA Ron Kirk a komisařka EU pro obchod Catherine Ashtonová jednali o dvoustranných obchodních vztazích. Obě strany navázaly na úspěšné ukončení dlouho trvajícího sporu kolem hormonů v hovězím masu a dohodly se, že nadále usilovat o zrušení mimořádných opatření EU, kvůli nimž musí být všechny americké zásilky dlouhozrnné rýže testovány na přítomnost biotechnologického produktu schváleného v USA, avšak neschváleného v EU, dále o řešení sporu kolem amerického zákona o autorském právu, dialog o obchodních důsledcích regulace chemických látek v USA a v EU i o hazardních hrách online v souvislosti s právy a povinnostmi ve Světové obchodní organizaci.
  více "


  EU bude dohlížet na nadcházející volby v Afghánistánu

  Brusel 13. července 2009 - Evropská komise vysílá pozorovatelskou misi EU na prezidentské a místní volby, které se mají konat v Afghánistánu 20. srpna 2009. Základní tým, tvořený 17 experty, dorazil do země počátkem července a jeho úkolem je koordinovat posuzování celého volebního procesu. K základní skupině se v patřičnou dobu připojí další pozorovatelé, kteří budou posuzovat volební kampaň a přípravy po celé zemi, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků. V den voleb bude na místě kolem 100 pozorovatelů EU. Pozorovatelskou misi vede Philippe Morillon, francouzský člen Evropského parlamentu. Pozorovatelská mise EU je největší mezinárodní pozorovatelskou skupinou, která bude dohlížet na volby v Afghánistánu.
  více "


  Členské státy EU by neměly polevovat ve svém úsilí o dosažení cílů rozvojové pomoci

  Brusel 13. července 2009 - Evropský komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel ve svém projevu na závěrečném zasedání s velvyslanci zemí AKT v Bruselu znovu vyzval země EU, aby i přes celosvětový ekonomický pokles dodržovaly cíle rozvojové pomoci. Nedávné hospodářské prognózy ukazují, že ekonomický růst v rozvojových zemích bude nižší, než se původně předpokládalo. Na základě návrhu z 8. dubna členské státy 9. července schválily návrh Komise o nástroji pro ohrožené země "Flex Vulnerability", který v období 2009-10 poukáže 500 milionů eur rozvojovým zemí, jež byly nejvíce zasaženy finanční krizí. Komisař Michel také požádal členské státy EU, aby v rámci reakce na krizi přispěly do svěřeneckého fondu pro infrastrukturu EU-Afrika.
  více "


  Ceny Evropské unie za literaturu obdrží 12 spisovatelů

  Brusel 16. července 2009 - Jména 12 evropských spisovatelů, kteří obdrží první Cenu Evropské unie za literaturu, dnes oznámily Evropská komise, Evropská federace knihkupců (EBF), Kongres evropských spisovatelů (EWC) a Federace evropských vydavatelů (FEP). Slavnostní udílení cen se uskuteční 28. září v Bruselu. Jedním z 12 laureátů je slovenský spisovatel Pavol Rankov. Účelem ceny je zdůraznit význam tvořivosti a různorodé bohatství dnešní evropské literatury, podporovat šíření literatury v Evropě a podněcovat větší zájem o literární díla z jiných zemí.
  více "


  Prohlášení Komise o rozhodnutí islandského parlamentu požádat o členství v EU

  Brusel 16. července 2009 - Islandský parlament dnes schválil podání žádosti o členství v EU. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso to komentoval těmito slovy: "Rozhodnutí islandského parlamentu je znamením životaschopnosti evropského projektu a naděje, kterou Evropská unie představuje. Island je evropská země s dlouhými a hlubokými demokratickými kořeny. Island má po zhruba 40 letech členství v Evropském sdružení volného obchodu (ESVO) a 15 letech v Evropském hospodářském prostoru velmi úzké vztahy s EU. Nyní je na islandské vládě, aby v návaznosti na toto rozhodnutí oficiálně podala žádost předsednictví EU."
  více "


  Respondenti: Je třeba odstranit překážky pro vstup na mezinárodní auditorský trh

  Brusel 15. července 2009 - Evropská komise zveřejnila shrnutí odpovědí, které obdržela ve veřejné konzultaci věnované kontrolním strukturám u auditorských firem a jejich důsledkům na auditorský trh, zahájené v listopadu 2008. Zúčastněné strany poukazují na potřebu otevřít trh auditu mezinárodních společností pro další dodavatele nebo alespoň zajistit, aby se nynější struktura trhu dále nezhoršovala. Velká většina respondentů proto dává přednost odstranění všech překážek, které mohou bránit novým firmám ve vstupu na mezinárodní auditorský trh a úspěšně se na něm prosadit.
  více "


  Členské státy EU více spolupracují s Komisí při ochraně finančních zájmů EU

  Brusel 15. července 2009 - Evropská komise dnes přijala výroční zprávu o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům za rok 2008. Zpráva uvádí nejdůležitější opatření přijatá v roce 2008 členskými státy a Komisí ke zlepšení prevence a boje proti podvodům a obsahuje podrobné statistické údaje o nesrovnalostech a podezřeních z podvodů, o nichž členské státy informovaly Komisi. Třebaže počet oznámených případů v některých odvětvích vzrostl, odhadované hodnotové vyjádření nesrovnalostí ve srovnání s rokem 2007 kleslo nebo zůstalo stabilní, a to s výjimkou předvstupních fondů. Totéž platí pro odhadovaný dopad případů podezření z podvodu, který se v roce 2008 celkově snížil.
  více "


  Do kampaně EU a MTV proti změně klimatu se zapojí známí umělci

  Brusel 15. července 2009 - Evropská komise a společnost MTV Networks International dnes zahájily kampaň "Play to Stop - Europe for Climate". Ta mázvýšit povědomí o nebezpečích spojených se změnou klimatu a potrvá šest měsíců. Je zaměřena na mladé lidi, které má mobilizovat před nadcházející konferencí o klimatu pořádanou v prosinci v Kodani.  Kampaň "Play to Stop" proběhne v jedenácti členských státech EU a bude zahrnovat televizní spoty, koncert zpěváka Mobyho ve Stockholmu, dva koncerty dalších umělců v Budapešti a v Kodani, přenosy koncertů na internetu a hry, jakož i redakční příspěvky o boji proti změně klimatu. Konference o klimatu, na níž se bude rozhodovat o pokračování Kjótského protokolu, bude v Kodani zahájena 7. prosince.
  více "


  Komise se obrátila na Soudní dvůr kvůli tomu, že Itálie nezajistila navrácení protiprávní podpory

  Brusel 15. července 2009 - Evropská komise se rozhodla obrátit se na Evropský soudní dvůr kvůli tomu, že Itálie nezískala zpět protiprávní státní podporu neslučitelnou se společným trhem od společnosti New Interline S.p.A., italského výrobce židlí se sídlem v oblasti Basilicata. Komise tak učinila na základě čl. 88 odst. 2 Smlouvy o Evropském společenství. Itálie se nepodrobila rozhodnutí Komise z dubna 2008, kterým jí bylo nařízeno získat zpět od New Interline S.p.A. státní podporu ve výši 2,75 milionu eur. Itálie dosud podporu od příjemce zpět nezískala.
  více "


  Evropská unie a Kanada urovnaly spor ve WTO ve věci geneticky modifikovaných organismů

  Brusel 15. července 2009 - Evropská komise a Kanada dnes podepsaly v Ženevě konečné urovnání sporu ve Světové obchodní organizaci (WTO), který Kanada zahájila proti Evropské unii v květnu 2003 a který se týkal použití právních předpisů EU na biotechnologické produkty. Vzájemně dohodnuté řešení stanoví, že dojde k pravidelnému dialogu o zemědělské biotechnologii na témata oboustranného zájmu. EU a Kanada oznámí rozhodčímu orgánu WTO, že došlo k urovnání sporu vzájemnou dohodou.
  více "


  Komise aktualizuje seznam leteckých společností, které mají zakázán vstup do evropského vzdušného prostoru

  Brusel 14. července 2009 - Evropská komise přijala jedenáctou aktualizaci seznamu leteckých společností, které jsou zakázané v Evropské unii, a zahrnula do něj společnosti dalších dvou zemí. Dále zrušila zákaz pro pět leteckých společností, protože uspokojivě zlepšily své bezpečnostní normy. Z nejnovější aktualizace seznamu se v zásadě dají vyvodit dva závěry: a) seznam vytváří silný tlak na odstranění bezpečnostních nedostatků; vyškrtnutí ze seznamu je možné, pokud dotyčné strany přijmou účinná nápravná opatření a dosáhnout souladu s všemi příslušnými bezpečnostními normami; b) koncept seznamu Společenství se ukazuje čím dál více jako nástroj zajištění bezpečnosti leteckého provozu a je spíše preventivní, než represivní.
  více "


  Komise se obrátila na Soudní dvůr kvůli tomu, že Rakousko nezajistilo navrácení protiprávní státní podpory

  Brusel 14. července 2009 - Evropská komise se rozhodla obrátit na Evropský soudní dvůr kvůli tomu, že Rakousko nezajistilo navrácení protiprávní státní podpory ve výši zhruba 41,5 milionu eur (včetně úroků). Jde o státní podporu pro rakouskou pojišťovací skupinu Grazer Wechselseitige (GRAWE) v souvislosti s privatizací banky Bank Burgenland. Komise požádala Rakousko, aby zajistilo navrácení této státní podpory 30. dubna 2008, to ale tak zatím neučinilo. Postup přijatý v tomto případě je plně v souladu s akčním plánem Komise pro státní podpory, který byl předložen v červnu 2005 a s oznámením o provádění rozhodnutí Komise, jimiž se členským státům nařizuje zajistit navrácení protiprávní a neslučitelné podpory.
  více "


  Komise vítá doporučení Skupiny evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost

  Brusel 17. července 2009 - Komisař EU pro energetiku Andris Piebalgs uvítal první zprávu o činnosti Skupiny evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG), kterou dnes předložil její předseda Andrej Stritar. Obecným cílem skupiny je přispívat k zachování a zlepšení bezpečnosti jaderných zařízení a k bezpečnému nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Zpráva informuje o diskusích skupiny a doporučeních ohledně jaderné bezpečnosti, nakládání s odpadem a transparentnosti. Poukazuje na to, jak v posledních dvou letech ENSREG přispíval ke zlepšení komunikace a výměně informací mezi evropskými regulačními orgány pro jadernou bezpečnost.
  více "


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 13. do 19. července 2009

  Průmyslová produkce vzrostla v květnu v porovnání s dubnem o 0,5 % v eurozóně a o 0,1 % v EU27. Roční míra inflace poklesla v eurozóně o 0,1 % a v EU o 0,6 %. Nové rozhodnutí Eurostatu o schodku a sluhu ­- Způsoby statistického zaznamenávání veřejných intervencí na podporu finančních institucí a finančních trhů v době finanční krize. Stavební činnost poklesla v květnu v porovnání s dubnem o 2 % v eurozóně a o 2,7 % v EU 27. Přebytek zahraničního obchodu eurozóny činil v květnu 1,6 mld. eur, zatímco celá EU 27 vykázala schodek ve výši 6,8 mld. eur.
  více "


  Hladiny spotřebitelských cen v roce 2008: Cenové hladiny se v EU velmi liší podle jednotlivých členských států

  Brusel 17. července 2009 - V roce 2008 se hladiny spotřebitelských cen za zboží a služby1 v jednotlivých členských státech značně rozcházely. Dánsko (141 % z průměru EU27) má nejvyšší cenovou hladinu, následuje Irsko (127 %) a Finsko (125 %). Cenové hladiny v rozmezí 10 % až 20 % nad průměrem EU27 byly zjištěny v Lucembursku (116 % z průměru EU27), Švédsku (114 %), Belgii a Francii (po 111 %), zatímco Itálie a Rakousko (po 105 %), Německo (104 %) a Nizozemsko (103 %) se nacházely těsně nad průměrem. Spojené království (99 % z průměru EU27), Španělsko (96 %) a Řecko (94 %) byly těsně pod průměrem, zatímco Kypr (90 %), Portugalsko (87 %) a Slovinsko (83 %) byly 10 % až 20 % pod průměrem. Cenové hladiny v rozmezí 20 % a 30 % pod průměrem byly konstatovány na Maltě (78 %), v Estonsku (77 %), Lotyšsku (75 %), České republice (72 %), Maďarsku a na Slovensku (po 70 %). Nejnižší cenové hladiny jsou v Bulharsku (51 %), Rumunsku (62 %), Litvě (67 %) a Polsku (69 %).
  více "

   


  Evropský soudní dvůr


  Stanovisko generální advokátky ve věci C-325/08 - Olympique Lyonnais v. Olivier Bernard & Newcastle United

  Lucemburk 16. července 2009 - Generální advokátka Eleanor Sharpston má za to, Pravidla, která vyžadují, aby fotbalový klub uzavírající smlouvu s mladým hráčem nahradil jinému klubu, jenž tohoto hráče vycvičil, náklady na jeho výcvik, mohou být odůvodněná. Podle názoru generální advokátky Eleanor Sharpston je zřejmé, že takovéto ustanovení, podle kterého může být hráči kategorie "espoir", jenž po svém výcviku uzavře smlouvu profesionálního hráče s klubem v jiném členském státě, uloženo zaplacení náhrady škody, představuje omezení volného pohybu pracovníků.
  více "


  Manželé, kteří mají dvojí společnou státní příslušnost států unie, mohou dle svého uvážení požádat o rozvod u soudů kteréhokoliv z obou dotčených členských států

  Lucemburk 16. července 2009 -  Příslušnost soudů jednoho z těchto členských států nemůže být vyloučena z důvodu, že navrhovatele k tomuto členskému státu neváže kromě státní příslušnosti žádné další pouto. Nařízení Společenství týkající se příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských obsahuje mimo jiné úpravu několika základů soudní příslušnosti ve věcech rušení manželských svazků. Vedle některých kritérií založených v různých obměnách na obvyklém bydlišti manželů vychází nařízení z kritéria státní příslušnosti obou manželů.
  více "

   


  Kalendář


  Červenec a srpen 2009

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky