Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (22. – 28. června 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/07/2009

Mezinárodní den proti drogám – zahájení Evropské akce proti drogám * Komise podnikla kroky k zajištění efektivního a konkurenčního trhu s energií * Komise zaslala ČR odůvodněné stanovisko kvůli řidičským průkazům * EU požádala WTO o konzultace s Čínou pro omezení vývozu surovin * Vnitřní trh: Komise přijímá opatření k prosazení práva EU v České republice * Evropské partnerství pro boj proti rakovině * Evropská komise poskytne Srí Lance humanitární pomoc ve výši 5 milionů eur * Prohlášení předsednictví k povolební krizi v Íránu * Seminář k Nové výzvě Programu Culture na rok 2010 v oblasti kulturního dědictví

 

  Ruka s perem zapisuje poznámku do diáře

  Boj proti novým formám terorismu

  EU vyzývá k preventivním opatřením kvůli rostoucímu riziku teroristických útoků chemickými, biologickými a jadernými zbraněmi. Drtivá většina dosavadních teroristických útoků v různých částech světa byla provedena výbušninami a střelnými zbraněmi. Podle posledních zpráv se však teroristické skupiny zaměřují na nové typy zbraní, které mohou způsobit daleko větší škody. Komise proto představila plán, jak zpřísnit zabezpečení takových materiálů a lépe se připravit na případný útok.
  více "

   

  Evropská komise

  Doménová jména .eu i s českou diakritikou 

  Brusel 26. června 2009 - Evropská komise schválila nová pravidla umožňující registraci doménového jména .eu s použitím znaků všech 23 úředních jazyků EU. Nová zpráva Komise o rozvoji evropské domény nejvyšší úrovně ukazuje, že počet registrovaných jmen v doméně .eu vzrostl o 11 %, a to jak v roce 2007, tak i v roce 2008, na současné zhruba 3 miliony.
  více "

   

  Mezinárodní den proti drogám - zahájení Evropské akce proti drogám 

  Brusel 26. června 2009 - Přibližně 12 milionů obyvatel EU užívá kokain nebo ho někdy v životě užívalo, v EU umírá každou hodinu jeden člověk na předávkování, každý rok zemře v Evropě v souvislosti s drogami 7000 až 8000 osob. Tváří v tvář tomuto závažnému problému zahájila Evropská komise novou informační iniciativu s názvem Evropská akce proti drogám. Jejím hlavním cílem je mobilizace veřejnosti a zvýšení povědomí o drogové problematice v EU.
  více "

   

  Komise podnikla kroky k zajištění efektivního a konkurenčního trhu s energií

  Brusel 25. června 2009 - Komise přijala opatření proti 25 členským státům, které nedodržováním právních předpisů EU upírají spotřebitelům výhody konkurenčního trhu s energií. Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království obdrží výzvu v souvislosti s nedodržením platných předpisů o zemním plynu a elektřině.
  více "

   

  Komise zaslala ČR odůvodněné stanovisko kvůli řidičským průkazům 

  Brusel 25. června 2009 - Evropská komise vydala odůvodněná stanoviska vůči České republice, Portugalsku a Kypru pro neoznámení opatření k provedení směrnice Společenství o řidičských průkazech. Lhůta pro provedí směrnice vypršela 30. září 2008. Uvedenné státy mají nyní na odpověď dva měsíce, poté bude řízení pokračovat.
  více "

   

  Práva spotřebitelů: Komise zahajuje řízení proti České republice

  Brusel 25. června 2009 - Evropská komise zaslala České republice, Estonsku, Řecku, Lotyšsku, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku a Slovinsku výzvu k vyjádření kvůli nedostatečnému provedení směrnice 1999/44/ES do právního řádu těchto států. Směrnice se týká některých aspektů prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží a Komise se obává, že vnitrostátní právní předpisy těchto států nemusí být dostatečné pro provedení zmíněné směrnice.
  více "

   

  Vnitřní trh: Komise přijímá opatření k prosazení práva EU v České republice 

  Brusel 25. června 2009 - Evropská komise se rozhodla zahájit řízení proti České republice u Evropského soudního dvora a zaslat formální žádost v podobě odůvodněného stanoviska Lucembursku, neboť tyto státy neprovedly do svých právních předpisů směrnice v oblasti práva obchodních společností a jejich správy.
  více "

   

  Komise navrhuje zřízení agentury pro řízení provozu velkých IT systémů

  Brusel 24. června 2009 - Po podnětu Rady a Evropského parlamentu Komise dnes přijala soubor legislativních opatření, které navrhují zřízení Agentury pro dlouhodobé řízení provozu Schengenského informačního systému (SIS II), Vízového informačního systému (VIS), systému EURODAC a dalších velkých IT systémů prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
  více "

   

  Evropské partnerství pro boj proti rakovině

  Brusel 24. června 2009 - Evropská komise se rozhodla vytvořit Evropské partnerství pro boj proti rakovině. Vyjadřuje tak svoje dlouhodobé odhodlání bojovat proti této zákeřné nemoci. Partnerství se zejména zaměří na ty činnosti, u kterých se dosáhne většího účinku, pokud budou prováděny na úrovni EU, např. v oblasti prevence a kontroly rakoviny.
  více "

   

  EU požádala WTO o konzultace s Čínou pro omezení vývozu surovin

  Brusel 23. června 2009 - Evropská unie požádala Světovou obchodní organizaci o konzultace s Čínou kvůli čínským omezením vývozu u řady surovin. Tato omezení Unie považuje za jasné porušení mezinárodních obchodních pravidel. EU tuto otázku již několikrát vznesla v uplynulých letech na jednáních s Čínou, ale neúspěšně. Nyní doufá, že s využitím postupu konzultací WTO dospěje k řešení. O konzultace s Čínou ve stejné věci požádaly i Spojené státy.
  více "

   

  Evropská komise poskytne Srí Lance humanitární pomoc ve výši 5 milionů eur

  Brusel 23. června 2009 - Evropská komise vyčlenila 5 milionů eur na humanitární pomoc obyvatelům Srí Lanky, převážně Tamilům, kteří uprchli ze svých domovů a žijí nyní na Srí Lance v utečeneckých táborech. Všechny finanční prostředky poskytne útvar Komise pro humanitární pomoc (ECHO), za který odpovídá komisař Louis Michel. Projekty financované těmito prostředky uskutečňují nevládní organizace a specializované agentury OSN.
  více "

  Evropský parlament

  Evropský parlament ve statistice

  Po volbách byly sečteny všechny hlasy a nashromáždilo se také spousta statistických údajů. Celkem bylo 50,1 % europoslanců opět zvoleno, největší podíl znovuzvolených poslanců má Malta. Největší podíl nováčků má Litva. Z Dánska pochází nejmladší europoslankyně, Emilie Turunen slavila své 25. narozeniny. Ciriaco de Mita z Itálie už slavil své 81. narozeniny. V minulém Parlamentu byl podíl žen 31,2 %, nyní se zvýšil na 35,3 %. Největší podíl žen mají europoslanci z Finska (61,5 %) a nejmenší z Malty (0). Nejvíce hlasů na svou osobu posbíral v Itálii tamní premiér Silvio Berlusconi, který formálně stál v čele kandidátky do Evropského parlamentu. V Estonsku překvapil poslanec Indrek Tarand, získal totiž nejvyšší počet preferenčních hlasů: 25,8 %! Mezi europoslanci jsou také někteří bývalí premiéři: Jerzy Buzek - Polsko, Jean-Luc Dehaene - Belgie, Ciriaco de Mita - Itálie, Ivars Godmanis - Lotyšsko, Anneli Jäätteenmäki - Finsko, Lojze Peterle - Slovinsko, Theodor Stolojan - Rumunsko, Guy Verhofstadt - Belgie.

   

  Předsednictví

  Prohlášení předsednictví k trestnímu stíhání pana Liou Siao-poa

  Brusel 26. června 2009 - Evropská unie je hluboce znepokojena zprávou, že Liou Siao-po, známý čínský obhájce lidských práv a signatář Charty 2008, který je od 8. prosince 2008 držen ve vazbě, byl v souvislosti se svým přesvědčením a občanskou angažovaností obviněn z trestného činu. EU považuje vznesená obvinění z "podněcování podvratné protistátní činnosti a rozvracení socialistického systému" za neopodstatněná a požaduje, aby bylo trestní stíhání zastaveno a aby Liou Siao-po byl propuštěn z vazby.
  více "

   

  Prohlášení předsednictví u příležitosti 150. výročí bitvy u Solferina

  Brusel 23. června 2009 - Z tragédie hrůzné bitvy, která se odehrála dne 24. června 1859 u Solferina, vzešel významný humanitární počin lidstva, jehož výsledkem bylo založení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, dnes největší humanitární organizace, která působí téměř ve všech zemích světa. U příležitosti 150. výročí bitvy u Solferina Evropská unie připomíná mimořádný význam, který má soucítění a solidarita s lidmi postiženými ozbrojenými konflikty a jinými násilnými událostmi.
  více "

   

  Prohlášení předsednictví k povolební krizi v Íránu

  Brusel 23. června 2009 - EU při plném respektování svrchovanosti Íránu pozorně sleduje vývoj povolební situace. EU je vážně znepokojená pokračujícím brutálním násilím proti demonstrantům, které vedlo i ke ztrátám na životech. EU opakovaně zdůrazňuje hlavní body závěrů Evropské rady z 18. - 19. června 2009, vyzývá íránské orgány, aby se zdržely svévolného zatýkání, a důrazně odsuzuje veškerá omezení médií či novinářů.
  více "

   

  Prohlášení předsednictví k Mezinárodnímu dni OSN na podporu obětí mučení

  Brusel 26. června 2009 - U příležitosti Mezinárodního dne OSN na podporu obětí mučení (26. června) EU znovu zdůrazňuje své odhodlání vymýtit mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání v celosvětovém měřítku Evropská unie vítá rezoluci 63/166 přijatou Valným shromážděním OSN 18. prosince 2008 a rezoluci 10/24 přijatou Radou OSN pro lidská práva 27. března 2009. Evropská unie také naléhavě vyzývá všechny státy, aby přísně dodržovaly zásadu nenavracení jakékoli osoby do jiného státu, existují-li závažné důvody se domnívat, že by tato osoba byla mučena.
  více "

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 22. - 28. června 2009

  Kulaté stoly k podnikatelskému vzdělávání, Předsednictví prosadilo řešení vedoucí ke zrušení zastaralých směrnic Rady proti škůdcům rostlin, Liberalizaci evropské energetiky dnes formálně schválila Rada ministrů pro životní prostředí, Ministři životního prostředí EU budou rozhodovat o podobě směrnice o průmyslových emisích, Mezivládní konference o přístupu Chorvatska zrušena, Vysočina přivítá vrchní ředitele pro lesnictví celé EU, Udržitelná akvakultura pomůže nasytit svět, Předsednictví tomu napomohlo prosazením Závěrů Rady, Prague hosts conference on gambling in the EU, Ministr Petr Šimerka vystoupí na konferenci Evropské nadace pro zlepšení pracovních a životních podmínek (Eurofound), Řešením propadu v mléce může být stimulace poptávky a restrukturalizace sektoru, ne další zásahy do trhu, Závěry Předsednictví k přímým platbám podpořila většina členských států, Závěry Rady k politice kvality potravin zdůrazňují zájmy spotřebitelů a konkurenceschopnost výrobců, Předsednictví se zasadilo o lepší standardy zacházení se zvířaty, Iranian CDA was summoned by Czech Ministry of Foreign Affairs, Předsednictví se podařilo položit základy novému vymezení oblastí s přírodním znevýhodněním

  Eurostat

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 22. do 28. června 2009

  Podle předběžných odhadů za rok 2008 se HDP na obyvatele vyjádřené ve standardech kupní síly (PPS) v členských státech EU pohybovalo v rozmezí od 40 % do 253 % průměru EU27. Francie, Španělsko, Itálie, Řecko a Kypr se nalézaly do 10 % nad průměrem, Spojené království, Finsko, Německo a Belgie se mezi 10 až 30 % nad průměrem. Nejvyšší úrovně byly zaznamenány v Nizozemsku (135 %), Irsku (140 %), a Lucembursku (253 %). Česká republika, Malta, Portugalsko a Slovensko měly mezi 10 a 30 % pod průměrem, Estonsko, Maďarsko, Litva, Polsku a Lotyšsko 30 až 50 % pod průměrem a Rumunsko s Bulharskem mezi 50 a 60 % po průměrem EU. *** Ďaňová kvóta v EU27 za rok 2007 byla na úrovni 39,8 %. V roce 2000 daňová kvóta činila 40,6 %, do roku 2004 klesla na 38,8 % a pak začala opět růst.
  více "

   

  Kalendář

  Červenec 2009

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky