Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (15. – 21. června 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/06/2009

 

Závěry Evropské rady z 18. a 19. června 2009 * Evropská komise vyhlašuje fotografickou soutěž * Nová evropská rámcová dohoda prodlužuje rodičovskou dovolenou * Boj proti dětské práci je hlavním závazkem programu EU v oblasti práv dítěte * EU a západní Afrika chtějí uzavřít dohodu o regionálním hospodářském partnerství * Technologická iniciativa „Čisté nebe“ * Komise spouští internetový portál BUILD UP * Konference k osudu majetku obětí holocaustu  Ruka s inkoustovým perem zapisuje poznámku do diáře


  Závěry Evropské rady z 18. a 19. června 2009


  V Bruselu dnes skončila Evropská rada vedená Českou republikou v roli předsednické země. Na zasedání byly schváleny právní záruky Irsku, aby mohlo uspořádat nové referendum k Lisabonské smlouvě. Evropská rada se shodla na předsedovi příští Evropské komise. Bylo přijato rozhodnutí, které by mělo vést k vytvoření nové architektury finančního dohledu, a bylo schváleno řešení dopadů krize na zaměstnanost. Evropská rada přijala postoj EU pro prosincovou konferenci o změně klimatu v Kodani.

  Uprostřed nejhlubší celosvětové recese od druhé světové války přijala Evropská rada řadu rozhodnutí, jejichž záměrem je rychle a účinně reagovat na široké spektrum výzev, a tím opět prokázala odhodlání Unie povznést se nad současné problémy a zaměřit se na budoucnost. Hlavy států a předsedové vlád, přesvědčeni, že Lisabonská smlouva poskytne lepší rámec pro činnost Unie v celé řadě oblastí, se dohodli na právních zárukách, které mají být odpovědí na obavy vyjádřené irským lidem, čímž vytvořili podmínky pro to, aby mohl být irský lid ohledně této smlouvy znovu konzultován. Hlavy států a předsedové vlád rovněž učinili první kroky v procesu určení předsedy příští Komise.

  Hospodářská krize má i nadále značný vliv na život občanů. Díky dosud přijatým významným opatřením na podporu bankovního sektoru a širší reálné ekonomiky se podařilo předejít finančnímu kolapsu a začaly se znovu objevovat vyhlídky na reálný růst. Evropská rada přijala řadu rozhodnutí, která by měla vést k vytvoření nové architektury finančního dohledu, s cílem ochránit evropský finanční systém před budoucími riziky a zajistit, aby se již nikdy nemohly opakovat chyby z minulosti. Za nejvyšší prioritu je třeba považovat řešení dopadů krize na zaměstnanost prostřednictvím pomoci, která lidem umožní udržet si zaměstnání nebo nalézt nové. K přechodu k udržitelnému hospodářství a k vytvoření nových pracovních příležitostí přispěje rovněž úspěšný boj proti změně klimatu. Evropská rada přijala další kroky vedoucí ke stanovení postoje EU pro konferenci o změně klimatu, která se uskuteční koncem tohoto roku v Kodani. Vyslala výrazný signál o svém záměru zůstat i nadále v čele tohoto procesu a vyzvala ostatní členy mezinárodního společenství, aby se plně podíleli na dosažení úspěšného a ambiciózního výsledku kodaňských jednání.


  více "

   


  Evropská komise


  Komise navrhla opatření zaměřená na švédskou státní podporu pro tisk

  Brusel 19. června 2009 - Evropská komise formálně navrhla Švédsku vhodná opatření, která by uvedla švédský režim státní podpory pro švédské noviny do souladu s pravidly EU pro státní podporu. Opatření byla navržena na základě pravidel Smlouvy o ES. Komise nezpochybňuje cíl mediální plurality, který Švédsko sleduje. Komise však soudí, že jsou nezbytné určité změny v režimu podpory, aby se zamezilo neúměrnému narušování hospodářské soutěže a obchodu.
  více "


  Dopravní politika budoucnosti

  Brusel 19. června 2009 - Období reflexe, které zahájila Evropská komise spolu se zainteresovanými stranami a odborníky na dopravu, vyústilo v identifikování šesti důležitých trendů a výzev, které budou v příštích desetiletích utvářet dopravní politiku: stárnutí populace, migrace a vnitřní mobilita, životní prostředí, dostupnost energetických zdrojů, urbanizace a globalizace. Ukazuje se nutnost zaměřit se v evropské dopravní politice na rozvoj integrovaného, technologicky a uživatelsky orientovaného dopravního systému.
  více "


  Evropská komise vyhlašuje fotografickou soutěž

  Brusel 19. června 2009 - V kontextu Evropského roku tvořivosti a inovací 2009 Evropská komise vyhlásila fotografickou soutěž "Představte si nový svět" (Imagine a new world).V ní mají profesionální a amatérští fotografové všech věkových kategorií z celé Evropské unie příležitost vyjádřit svou tvořivost. Vítězové budou vybráni prestižní porotou a obdrží ceny v podobě fotografického vybavení a zájezdů do měst v Evropské unii.
  více "


  Nová evropská rámcová dohoda prodlužuje rodičovskou dovolenou

  Brusel 19. června 2009 - Nová rámcová dohoda uzavřená mezi evropskými sociálními partnery prodlužuje dobu rodičovské dovolené ze tří na čtyři měsíce každému rodiči. Vztahuje se na všechny zaměstnance bez ohledu na druh jejich pracovní smlouvy. Dohoda je výsledkem šestiměsíčního vyjednávání mezi sociálními partnery a odráží změny, k nimž došlo ve společnosti a na trhu práce od podepsání první rámcové dohody o rodičovské dovolené v roce 1995. Oficiálního podepsání dohody se dnes ráno zúčastnil komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
  více "


  Spolupráce Evropy a Asie v oblasti energetické bezpečnosti

  Brusel 18. června 2009 - První zasedání ministrů pro energetiku zemí sdružených v ASEM (Asijsko-evropské setkání) se koná 18. června v Bruselu. Role hostitelů se ujali evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová a evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Ministři zahraničních věcí a ministři pro energetiku asijských a evropských zemí budou jednat o široké škále témat souvisejících s mezinárodní energetickou politikou, např. zdokonalení energetických politik, udržitelné energetické možnosti a světového trhy a obchod s energií.
  více "


  Koordinační skupina zkoumá, jak předejít narušení dodávek zemního plynu

  Brusel 18. června 2009 - V souvislosti s rostoucími obavami kolem možného narušení dodávek ruského zemního plynu přes Ukrajinu do Evropy dnes Evropská komise předsedala schůzce Koordinační skupiny pro otázky zemního plynu. Cílem bylo zajistit větší koordinaci EU a zabezpečit dodávky energie evropským občanům. Koordinační skupina si vyslechla vyjádření zástupců ruské plynárenské společnosti Gazprom a ukrajinské společnosti Naftogaz Ukrainy o vyhlídkách dodávek a tranzitu během příští zimy.
  více "


  OSN ocenila partnerské organizace Evropské komise

  Brusel 18. června 2009 - Evropská komise blahopřeje organizacím Development Workshop France (DWF) a Focus Humanitarian Assistance (FHA) k získání prestižního ocenění OSN Ceny Sasakawa za prevenci katastrof. DWF obdržela čestné uznání a FHA vyznamenání za zásluhy. Obě organizace jsou dlouholetými partnery Úřadu pro humanitární pomoc Evropské komise (ECHO) a pracují s místními komunitami v rozvojových zemích, které jsou obzvláště ohroženy přírodními katastrofami, a pomáhají jim se před těmito katastrofami chránit.
  více "

   

  Boj proti dětské práci je hlavním závazkem programu EU v oblasti práv dítěte

  Brusel 18. června 2009 - Čtvrté zasedání Evropského fóra pro práva dítěte se bude zabývat závažným tématem: dětskou prací. Fórum se zaměří na způsoby efektivního řešení problému dětské práce za pomoci nástrojů, které má EU k dispozici. V rámci hlavního tématu dětské práce bude zvláštní pozornost Fóra věnována problematice sociální ochrany a sociální odpovědnosti podniků.
  více "


  EU a západní Afrika chtějí uzavřít dohodu o regionálním hospodářském partnerství

  Brusel 17. června 2009 - Evropská unie a země západní Afriky se dnes dohodly, že do října letošního roku uzavřou regionální dohodu o obchodu se zbožím a rozvojové spolupráci. Komisařka EU pro obchod Catherine Ashtonová a komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel se v Bruselu setkali s předsedou Hospodářského společenství západoafrických států Mohamedem Ibn Chambasem a předsedou Západoafrické hospodářské a měnové unie Soumailou Cissém i ministry západoafrických států.
  více "


  Důležitost jednotného evropského nebe

  Brusel 17. června 2006 - Evropa se dnes nachází v situaci, kdy letecká doprava, i přes pokles způsobený mezinárodní finanční krizí, naváže na svůj minulý růst. Stávající evropský systém řízení letového provozu, který je roztříštěný a založený na technologiích z padesátých let, však nemůže tomuto růstu stačit. Náklady na letové navigační služby v Evropě musejí být výrazně sníženy, aby Evropa obstála ve srovnání s ostatními světovými regiony.
  více "


  Komise pomůže obětem sucha na okupovaných palestinských územích a v Sýrii

  Brusel 16. června 2009 - Evropská komise přijala rozhodnutí o potravinové pomoci v hodnotě 6 milionů eur pro oběti sucha na okupovaných palestinských územích a v Sýrii. Finanční prostředky poskytne Úřad pro humanitární pomoc Evropské komise prostřednictvím nevládních a mezinárodních organizací, včetně agentur OSN.
  více "


  Komise zahájí řízení pro porušení práva proti Německu

  Brusel 16. června 2009 - Evropská komise dnes vyjádřila svoje hluboké zklamání nad tím, že v Německu nebyly zveřejněny údaje o všech příjemcích podpory ze společné zemědělské politiky. Podle práva EU musejí být na internetu zveřejněny údaje o všech příjemcích do 30. dubna 2009. Federální vláda oznámila, že údaje byly dnes konečně zveřejněny na internetu, ale Bavorsko se rozhodlo, že své údaje nezveřejní. V tomto případě nemá Komise na vybranou a musí zahájit proti Německu řízení pro porušení práva.
  více "

   


  Společná technologická iniciativa "Čisté nebe"

  Brusel 16. června 2009 - Nová generace ekologičtějších, tišších a efektivnějších letadel se dnes o krok přiblížila ke skutečnosti, když iniciativa "Čisté nebe" vyhlásila výzvu k podávání návrhů na letecký výzkum a vývoj v celkové hodnotě 25 milionů eur. Čisté nebe je prvním celoevropským partnerstvím soukromého a veřejného sektoru svého druhu a zahrnuje účast malých a středních podniků, vysokých škol a výzkumných středisek, jakož i předních výrobců letecké techniky. Jde o první výzvu k podávání návrhů v jednom z největších evropských výzkumných projektů, v jehož rámci má být do roku 2014 investováno 1,6 miliardy eur.
  více "


  Nedostatek pobídek a špatné chování žáků ve třídě oslabují efektivitu učitelů

  Brusel 16. června 2009 - Podle nové zprávy OECD vypracované s podporou Evropské komise se tři učitelé ze čtyř domnívají, že nejsou motivováni ke zlepšování kvality výuky, a ve třech školách z pěti narušují žáci svým špatným chováním průběh vyučování. Zpráva vychází z nového mezinárodního průzkumu o výuce a učení (TALIS) provedeného ve 23 zemích z celého světa. Poprvé jsou uveřejněny mezinárodně srovnatelné údaje o podmínkách, ve kterých pracují učitelé na školách.
  více "


  Komise spouští internetový portál BUILD UP

  Brusel 16. června 2009 - Evropská komise dnes spustila internetový portál BUILD UP na stránce http://www.buildup.eu. Portál slouží k výměně informací o snižování energetické náročnosti budov. Obsah bude pravidelně obměňován samotnými uživateli a bude pokrývat širokou škálu témat: od osvědčených postupů při dosahování úspor energie až po informace o právních předpisech.
  více "


  Otázka rovných příležitostí v době hospodářské krize

  Brusel 15. června 2009 - Na konferenci, která se koná v Bruselu ve dnech 15. a 16. června 2009, se bude Evropská komise věnovat otázce genderové rovnosti v době hospodářské krize. Na dvoudenní konferenci se setkají zástupci evropských institucí, zejména místopředsedkyně Komise Margot Wallströmová a komisař Vladimír Špidla; zástupci vlád členských států a orgánů odpovědných za rovné příležitosti, evropští sociální partneři a občanská společnost. Společně budou diskutovat o budoucích prioritách v oblasti genderové rovnosti.
  více "


  Hospodářský a sociální výbor


  Současní čeští umělci a designéři originálně pojímají svoji Evropu

  Brusel 17. června 2009 - Může být umělecký předmět nebo šperk projevem politického názoru? Jak pojímají umělci, designéři a architekti Evropu? K hledání odpovědi na tuto otázku zve odvážná výstava designu, kterou dal připravit EHSV. Tato výstava sledující hranice mezi politikou a současným uměním bude zahájena v pondělí.
  více "

   


  Výbor regionů


  "Zapojte se do rozvoje," vybízí Louis Michel evropské regiony a města

  Bruselu dne 18. června 2009 - Ve čtvrtek 18. června vystoupil před zástupci evropských měst a regionů shromážděnými na plenárním zasedání Výboru regionů (VR) evropský komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel, aby je vyzval k investicím do rozvojové pomoci. Jak zdůraznil, "v ekonomicky obtížné době, kdy hrozí, že některé ze států budou v pokušení omezit svoji rozvojovou pomoc, je třeba vítat a podněcovat rostoucí zapojení místních orgánů do této oblasti". Dále upřesnil, že tato krize za šest týdnů uvrhla do chudoby více než 100 miliónů osob. "Bojovat za rozvoj v těchto zemích nelze bez dalších peněz", uzavřel komisař svůj příspěvek.
  více "

  Výbor regionů - Bílá kniha pro zahrnutí víceúrovňové správy do evropské agendy

  Brusel 18. června 2009 - Výbor regionů poprvé ve své historii přijal bílou knihu, čímž se chopil iniciativy, aby v yslal politický signál po evropských volbách a před obnovou Evropské komise. Na návrh předsedy VR pana Luca Van den Brandeho (BE/ELS) a prvního místopředsedy a starosty Dunkerku Michela Delebarreho (FR/SES), tato bílá kniha o víceúrovňové správě vyzývá instituce Společenství a členské státy, aby ještě více zapojily místní a regionální orgány do vytváření a provádění politik Společenství.
  více "

   


  Předsednictví


  Prohlášení předsednictví k pokračujícím hromadným popravám v Iráku

  Brusel 15. června 2009 - Evropská unie je hluboce znepokojena zprávami o tom, že v posledních dnech byly v Iráku vykonány další tresty smrti; pravděpodobně bylo popraveno celkem 20 osob. Kromě toho je Evropská unie nesmírně znepokojena tím, že by podle některých zdrojů mohlo velmi brzy dojít k dalším hromadným popravám. Evropská unie je proti trestu smrti ve všech případech a za všech okolností. Jsme toho názoru, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti a dalšímu prosazování lidských práv.
  více "


  Prohlášení předsednictví o všeobecných volbách v Malawi

  Brusel 15. června 2009 - Evropská unie vítá pokojný průběh i přípravu prezidentských a parlamentních voleb konaných v Malawi dne 19. května 2009 a blahopřeje malawským občanům, že svou hojnou účastí vzdali hold demokracii v Malawi. EU vítá aktivní úlohu Africké unie (AU) v rámci úsilí o zajištění svobodných, spravedlivých, věrohodných a pokojných voleb, naplňovanou prostřednictvím misí na vysoké úrovni pod vedením Jeho Excelence Joaquima Alberta Chissana, bývalého prezidenta Mosambické republiky, a Jeho Excelence Johna Kufuora, bývalého prezidenta Ghanské republiky, jejímž výsledkem bylo "prohlášení o dialogu mezi politickými stranami v Malawi", které dne 13. března 2009 podepsali hlavní kandidáti prezidentských voleb, a naplňovanou rovněž prostřednictvím volební pozorovatelské mise AU, kterou vedl Jeho Excelence Tedžan Kabbah, bývalý prezident Republiky Sierra Leone.
  více "

   


  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 15. - 21. června 2009

  Švédové převzali na United Islands předsednictví a sud Prazdroje, První den summitu EU přinesl shodu v klíčových otázkách, Předsednictví se podařilo schválit režim koordinace a hodnocení analýz rizik organismů škodlivých rostlinám, Ministr Petr Šimerka vystoupí na mezinárodní konferenci o kvalitě sociálních služeb v Evropě, Předsednický brífink k závěrečné radě pro zemědělství a rybářství, která proběhne pod taktovkou ministra Jakuba Šebesty, Společné prohlášení předsednictví Rady ECOFIN a Evropské komise o fiskálním balíčku, který přijal lotyšský parlament 16. června 2009, České předsednictví svolalo konferenci o vzdělávání a výcviku v rámci evropské spolupráce ve vyzbrojování, Petr Šimerka bude s dalšími ministry práce v Ženevě diskutovat o výzvách pracovní mobility, Neformální předsednické setkání ve znamení ryb, O budoucnosti regulace finančních trhů v Praze diskutovali experti členských států EU, Prezident povede delegaci EU na summitu EU - Pákistán, Prohlášení k uzavření Guantánama má podporu na obou stranách Atlantiku

   

   

  Eurostat


  Zprávy Eurostatu z 15. - 21. června 2009

  V zemích Evropské unie je zhruba 600 tisíc vězňů. Přebytek zahraničního obchodu eurozóny v dubnu 2009 byl 2,7 miliard €. Produkce ve stavebnictví vzrostla mezi březnem a dubnem 2009 o 0,6 % v eurozóně a o 0,7 % v celé Evropské unii. Roční inflace v eurozóně poklesla na 0,0 %.
  více "


  Kalendář


  Červen a červenec 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky