Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 8. – 14. června 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/06/2009

Komise a předsednictví ke zvýšení pandemického rizika prasečí chřipky * EU stanoví nové bezpečnostní normy pro výrobky pro péči o děti * Evropská komise a Mexiko zahájily politický dialog v oblasti školství a kultury * Evropa urychluje severojižní osu železniční nákladní dopravy * Kvalita vody ke koupání v EU se zlepšuje * EU a Kanada zahájily rozhovory o hospodářské a obchodní dohodě * Evropská komise předkládá strategii k urychlení rozvoje baltského regionu * Rada EU otevřela cestu pro nižší ceny za roaming od 1. července * Výročí pádu železné opony a rozšíření EU: občanská společnost píše historii

  diář

  Komise a předsednictví ke zvýšení pandemického rizika prasečí chřipky

  Světová zdravotnická organizace zvýšila pandemické riziko tzv. prasečí chřipky z pátého na šestý stupeň, tedy na nejvyšší stupeň rizika. Tento stupeň vypovídá o způsobu epidemiologického šíření, ne o závažnosti klinických příznaků. V reakci na současný vývoj se evropská komisařka pro veřejné zdraví Androulla Vassiliou a česká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková dohodly na jednotném postupu. Komise a české předsednictví se 30. dubna během mimořádné schůzky ministrů zdravotnictví dohodly na prioritních krocích, které učiní v souvislosti s touto hrozbou. Na zasedání Rady pro zdravotnictví 9. června v Lucemburku se Komise a členské státy rozhodly projednat ve spolupráci s Výborem pro ochranu zdraví koordinovanou reakci a společný přístup k této hrozbě.
  více »

   

   

  Evropská komise

   

   

  Konzultace o regulačním rámci na podporu vysokorychlostního internetu

  Brusel 12. června 2009 – Komise zahájila veřejnou konzultaci o návrzích na regulaci přístupových širokopásmových sítí příští generace. Předešlá konzultace potvrdila podporu pro cíl Komise dosáhnout společného regulačního rámce. S ohledem na připomínky zainteresovaných stran revidovaný návrh doporučení zahrnuje mechanismus pro rozdělení investičního rizika mezi investory a provozovatele usilující o přístup k sítím příští generace.
  více »

   

  Komise navrhla zlepšit bezpečnost biocidů a zjednodušit schvalovací postupy

  Brusel 12. června 2009 – Evropská komise předložila návrh právních předpisů, které mají významně zvýšit bezpečnost biocidních přípravků používaných a uváděných na trh v EU. V návrhu jde o postupné vyřazení nejnebezpečnějších látek, zvláště těch, které mohou způsobit rakovinu, a zavedení nových pravidel pro produkty jako nábytek nebo textil ošetřený biocidy, na které se stávající právní předpisy nevztahují. Návrh by měl vstoupit v platnost v roce 2013.
  více »

   

  EU stanoví nové bezpečnostní normy pro výrobky pro péči o děti

  Brusel 12. června 2009 – Vše nasvědčuje tomu, že členské státy dají zelenou dvěma novým normám v oblasti bezpečnosti dětí: normě pro dětská zajišťovací zařízení určená pro okna a balkonové dveře a normě pro dětské koupací předměty. V současnosti se na tyto předměty žádné normy EU nevztahují. O zavedení nových norem budou členské státy hlasovat na zasedání výboru pro obecnou bezpečnost výrobků 15. června.
  více »

   

  Evropská komise a Mexiko zahájily politický dialog v oblasti školství a kultury

  Brusel 11. června 2009 – Evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Fígel' podepsal dvě společné deklarace mezi Evropskou komisí a mexickou vládou o školství a kultuře. Podpisu byla přítomna mexická velvyslankyně při Evropské unii, Její Excelence Sandra Fuentes-Berainová. Snahou Evropské komise a mexické vlády je posílit spolupráci ve formě politického dialogu o klíčových otázkách ve školství a kultuře.
  více »

   

  Evropa urychluje severojižní osu železniční nákladní dopravy

  Brusel 11. června 2009 – Evropská unie učinila významný krok k rozvoji severojižní osy železniční nákladní dopravy s využitím Evropského systému řízení železničního provozu. Ministři dopravy Švédska, Dánska, Německa, Rakouska a Itálie za přítomnosti místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho podepsali předběžnou dohodu, která stanoví dlouhodobé cíle rozvoje pro koridor železniční nákladní dopravy „Stockholm – Kodaň – Hamburk –Mnichov – Innsbruck – Verona –Neapol“.
  více »

   

  Kvalita vody ke koupání v EU se zlepšuje

  Brusel 11. června 2009 – Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí dnes předložily výroční zprávu o vodních plochách, které slouží ke koupání. Podle zprávy velká většina koupacích míst v EU vyhověla v roce 2008 evropským hygienickým normám. Minimální normy splňovalo přibližně 96 % oblastí v pobřežních vodách a 92 % koupacích míst na řekách a jezerech.
  více »

   

  Vysokým školám byl udělen certifikát za podporu mobility studentů

  Brusel 11. června 2009 – 65 vysokým školám z 16 zemí byl udělen speciální evropský certifikát kvality za jejich úsilí usnadnit studentům studium v zahraničí. Tento certifikát byl udělen univerzitám, které prokázaly výbornou kvalitu při uplatňování Evropského systému pro převod a akumulaci kreditů (ECTS) a dodatku k diplomu (DS). Certifikát ECTS byl udělen i Vysokému učení technickému v Brně a Vysoké škole ekonomické v Praze. Držiteli certifikátu DS se stalo 15 vysokých škol a univerzit v ČR.
  více »

   

  Hledání rovnováhy v otázkách svobody, spravedlnosti a bezpečnosti

  Brusel 10. června 2009 – Komise přijala dvě sdělení o činnosti EU v oblasti justice a vnitřních věcí v minulých letech a prioritách pro příští období. Středem pozornosti budoucího tzv. stockholmského programu budou běžní občané. Tento program, jenž by měl být projednán v Evropském parlamentu a přijat Evropskou radou do konce tohoto roku, poskytne rámec pro činnost EU v otázkách občanství, justice, bezpečnosti, azylu a imigrace v příštích pěti letech.
  více »

   

  EU a Kanada zahájily rozhovory o hospodářské a obchodní dohodě

  Montreal 10. června 2009 – Komisařka EU pro obchod Catherine Ashtonová a kanadský ministr mezinárodního obchodu Stockwell Day zahájili rozhovory o souhrnné hospodářské a obchodní dohodě (CETA), která by oběma ekonomikám mohla přinést prospěch ve výši až 20 miliard eur ročně. Komisařka Ashtonová a ministr Day se setkali na Montrealské konferenci. První řádné kolo jednání o CETA se uskuteční v říjnu.
  více »

   

  Do jaké míry může Evropa zezelenat prostřednictvím tvořivosti a inovace?

  Brusel 10. června 2009 – Úloha ekologické inovace a tvořivosti v udržitelném rozvoji je tématem diskuse ve čtvrté Bruselské debatě pořádané u příležitosti Evropského roku tvořivosti a inovace 2009. Debatu s názvem „Zeleněji, lépe a levněji: inovace a tvořivost jako hlavní hybné síly udržitelného rozvoje“ organizuje Evropská komise spolu s Centrem pro evropskou politiku.
  více »

   

  Evropská komise předkládá strategii k urychlení rozvoje baltského regionu

  Brusel 10. června 2009 – Evropská komise představila svůj návrh strategie pro baltský region. Pět let po rozšíření EU čelí tato oblast naléhavým výzvám, včetně zhoršujícího se stavu Baltského moře, špatných dopravních spojů, překážek obchodu a obav o zásobování energií. Cílem strategie, kterou představila komisařka Danuta Hübnerová, je zejména maximalizace rozvojového potenciálu členských států a dílčích oblastí v regionu Baltského moře, kde žije téměř 100 milionů lidí.
  více »

   

  Komise zveřejnila zprávu o přístupu USA k internetovým hazardním hrám

  Brusel 10. června 2009 – Komise zveřejnila zprávu o amerických zákonech týkajících se distančních forem hazardních her. Zpráva je výsledkem šetření opatření USA, která mají vliv na zahraniční poskytovatele služeb internetových hazardních her. Zpráva dospívá k závěru, že americká opatření představují překážku obchodu odporující pravidlům Světové obchodní organizace. Zpráva navrhuje, aby otázka byla řešena s americkou vládou s cílem najít řešení za jednacím stolem.
  více »

   

  Světový den moří a oceánů

  Brusel 8. června 2009 – Světový den oceánů byl ustaven OSN a slaví se od roku 1992. Při jeho příležitosti Evropská komise připomíná mimořádnou důležitost moří a oceánů pro Evropu. Zdravé mořské prostředí je nezbytné pro zdraví naší planety. EU je odhodlána spravovat moře a oceány uvážlivým způsobem, což je také ústřední myšlenkou směrnice o strategii EU pro mořské prostředí z roku 2008. Její snahou je docílit toho, aby do roku 2021 byly všechny námořní vody EU ekologicky zdravé.
  více »

   

  Komise zahájila konzultaci o možném konečném termínu pro přechod k SEPA

  Brusel 8. června 2009 – Evropská komise zahájila konzultaci, zda a jak by měly být stanoveny konečné termíny pro přechod stávajících platebních produktů – tj. bezhotovostních úhrad a přímého inkasa – na nové produkty Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Reakce všech zúčastněných stran pomohou Komisi stanovit, zda je třeba v této souvislosti přijmout opatření a na jaké úrovni. Zainteresované strany mohou Komisi posílat své připomínky do 3. srpna 2009.
  více »

   

  Rada EU otevřela cestu pro nižší ceny za roaming od 1. července

  Brusel 8. června 2009 – Ministři členských států EU přijali nová roamingová pravidla, která loni v září navrhla Evropská komise a v dubnu schválil Evropský parlament. Na jejich základě se od 1. července sníží účty spotřebitelů za roaming až o 60 %. Nové evropské nařízení zajišťuje, že spotřebitelé za poslání SMS ze zahraničí v rámci EU zaplatí nejvýše 11 eurocentů bez DPH a že za roamingová volání jim bude po uplynutí prvních 30 sekund účtováno po sekundách.
  více »

   

  Soutěž pro novináře na téma diskriminace a rozmanitosti

  Brusel 12. června 2009 – Patnáct procent Evropanů se domnívá, že se stali oběťmi diskriminace. To je pádný důvod k tomu, aby Evropská komise zahájila šestý ročník novinářské soutěže Journalist Award. Soutěž se koná v rámci kampaně „Za rozmanitost, proti diskriminaci“ a přihlásit se do ní mohou novináři píšící jak pro tištěná, tak pro internetová média. Ocenění patří těm, kteří svými články poukazují na přínos rozmanitosti a přispívají k potírání diskriminace.

   

   

  Hospodářský a sociální výbor

   

   

  Výročí pádu železné opony a rozšíření EU: občanská společnost píše historii

  11. června 2009 – Na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskutečnila vzpomínková debata, v níž byla zdůrazněna významná úloha, kterou sehrála občanská společnost při pádu železné opony a v posledních vlnách rozšíření EU. EHSV také držel minutu ticha na památku těch, kteří padli v boji za svržení komunistického režimu a kteří umožnili průlom roku 1989.
  více »

   

   

  Evropský soudní dvůr

   

   

  Rozsudek Soudního dvora ve věci E. H. A. Passenheim-van Schoot versus Staatssecretaris van Financiën

  Prodloužená lhůta pro doměření daně v případě, že jsou daňovým orgánům zamlčena zdanitelná aktiva nacházející se v jiném členském státě, je v souladu s právem Společenství. Pokud daňová správa nemá k dispozici žádnou indicii o existenci takových aktiv, nemůže prodloužená lhůta překročit míru nezbytnou k zajištění účinnosti daňového dohledu a k boji proti daňovým únikům.
  více »

   

   

  Předsednictví

   

   

  Prohlášení předsednictví o společném postoji k podpoře mandátu ICTY

  Brusel 11. června 2009 – Kandidátské země, země procesu stabilizace a přidružení, potenciální kandidátské země, země ESVO, členové Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika a Arménie prohlašují, že sdílejí cíle společného postoje Rady 2009/164/SZBP ze dne 26. února 2009, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/293/SZBP ze dne 30. března 2004, který se týká opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY).
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k útěku karenských civilistů z Barmy/Myanmaru

  Brusel 12. června 2009 – EU vzala s obavami na vědomí stupňující se ofenzivu barmské armády proti Karenské národní osvobozenecké armádě, což vedlo k útěku mnoha civilistů z oblasti konfliktu do Thajska. EU vyzývá k okamžitému příměří a žádá orgány a vojenské činitele, aby zajistili ochranu civilistů a dodržovali mezinárodní humanitární právo. Obecně by se orgány měly zdržet používání vojenských řešení proti etnickým menšinám; takový přístup pouze posiluje nestabilitu, dlouhodobý rozkol a nenávist.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 8. – 14. června 2009

  Francie podporuje české předsednictví v přípravách Evropské rady, Ministři pro energetiku se dohodli na nouzových zásobách ropy, Skončila poslední předsednická akce v oblasti výzkumu a vývoje v Praze, V Praze proběhne mezinárodní workshop s názvem „Nová regulace finančních trhů“, STOP podvýživě nemocných a nemocem z podvýživy, Formální Rada ministrů dopravy, Lidé na celém světě nehladovějí kvůli nedostatku potravin, ale kvůli jejich nedosažitelnosti, říkají experti, V Lucemburku dnes budou jednat ministři pro telekomunikace, Rada pro telekomunikace jednala o informační bezpečnosti v EU, Kam bude směřovat evropská politika životního prostředí?, V Praze se sešli ředitelé institucí ochrany přírody z celé EU, Generální ředitelé pro vysoké školství v Praze, V Brně se sešli vrchní ředitelé pro rozvoj venkova, Ministři financí EU se pod patronací českého předsednictví naposledy sešli na jednání Rady ECOFIN, Pod vedením českého předsednictví schválila Rada EPSCO důležitá doporučení v oblasti ochrany veřejného zdraví, Rada EPSCO v Lucemburku završila práci českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti, Výstava v Bruselu představí plakáty studentů na téma Evropa bez bariér

  Kalendář

   

  Červen a červenec 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky