Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 25. - 31. května 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/06/2009

Evropské volby se týkají 500 milionů občanů * Jaderné příležitosti a rizika na Evropském fóru pro jadernou energii v Praze * Komise zahajuje novou protikuřáckou televizní kampaň nazvanou HELP 2.0 * Komise navrhuje opatření k účinnějšímu využívání systému jakosti potravin * V nejsledovanějších časech běží v televizi převážně evropské pořady a filmy * Komise navrhuje posílení dozoru nad finančními službami * Komise podpořila Mezinárodní den pohřešovaných dětí * Neexistence společné vize jednotného trhu brzdí evropskou integraci * Prohlášení předsednictví k jaderné zkoušce provedené KLDR

  diář

  Evropské volby se týkají 500 milionů občanů

  Evropské volby, které se konají od 4. do 7. června, určí osud téměř 500 milionů evropských občanů na příštích pět let. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso občany vyzval, aby se k volbám dostavili v hojném počtu a vyjádřili svůj názor. Voliči mají při rozhodování, komu dají svůj hlas, k dispozici mnoho zdrojů informací: internetové stránky Evropského parlamentu, kde naleznou seznam všech kandidátů podle země, a dále internetové stránky Europarltv, kde jsou ke shlédnutí volební spoty kandidátů. Další informace nabízejí internetové stránky různých sociálních sítí, kde lze najít i názory občanů na evropské volby.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Rok 2007 byl třetím v řadě, kdy klesly emise skleníkových plynů

  Brusel 29. května 2009 – Emise skleníkových plynů v EU jako celku klesly již třetí rok po sobě, konstatoval evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas. Evropská agentura pro životní prostředí vypracovala přehled emisí za rok 2007, z něhož vyplývá, že emise ve státech EU15 se oproti roku 2006 snížily o 1,6 %, zatímco ekonomika v těchto státech vzrostla o 2,7 %. V České Republice emise naopak vzrostly o 1,2 %.
  více »

   

  Jaderné příležitosti a rizika na Evropském fóru pro jadernou energii v Praze

  Brusel 29. května 2009 – Český premiér Jan Fischer, jeho slovenský protějšek Robert Fico a evropský komisař Vladimír Špidla v Praze zahájili čtvrté plenární zasedání Evropského fóra pro jadernou energii (ENEF). Dvě stě padesát vysoce postavených účastníků zastupujících všechny důležité zainteresované strany diskutuje o rizicích, příležitostech a otázkách transparentnosti jaderné energie.
  více »

   

  Komise zahajuje novou protikuřáckou televizní kampaň nazvanou HELP 2.0

  Brusel 28. května 2009 – U příležitosti Světového dne bez tabáku zahajuje Komise druhou fázi kampaně HELP – život bez tabáku. Během června se na stovce televizních programů v celé Evropě budou vysílat tři nové spoty, na jejichž tvorbě se podíleli i mladí lidé. Komise sdílí názor, že obrazové sdělení je daleko silnější než slova. V roce 2005 vytvořila obrazovou galerii 42 fotografií, které byly uváděny společně s varovnými nápisy na tabákových výrobcích. Stávající varovné nápisy mají být obměněny v roce 2010.
  více »

   

  Výsledky práce Komise za roky 2004–2009 přinášejí reálný užitek

  Brusel 28. května 2009 – Evropská komise předložila bilanci svých úspěchů. Starala o to, aby Evropská unie pracovala ku prospěchu svých občanů, do svazku 27 států vnesla větší stabilitu a prosperitu a rezolutně reagovala na finanční a ekonomickou krizi. Dále zavedla ucelený přístup k boji proti změnám klimatu a k zajištění dodávek energie a v neposlední řadě se snažila přizpůsobit proces globalizace tak, aby podporoval sociální začleňování, vyšší formu právní úpravy a odrážel evropské hodnoty.
  více »

   

  Komise navrhuje opatření k účinnějšímu využívání systému jakosti potravin

  Brusel 28. května 2009 – Ke zlepšení komunikace týkající se jakosti zemědělských produktů je třeba přijmout opatření, která by pomohla znovu spojit zemědělce a spotřebitele. Kvalitní systémy označování jakosti musí být také pro občany snadněji použitelné a srozumitelné a politika EU musí být ucelenější. To jsou hlavní doporučení stanovená ve sdělení o politice jakosti zemědělských produktů, které přijala Evropská komise.
  více »

   

  V nejsledovanějších časech běží v televizi převážně evropské pořady a filmy

  Brusel 28. května 2009 – Evropské diváky stále nejvíce přitahují filmy a televizní pořady vyrobené v Evropě. Podle nezávislé studie tvoří evropská díla tři čtvrtiny pořadů, které evropské stanice v nejsledovanějších časech vysílají. Důvodem k optimismu je i výskyt evropských děl v nových médiích (např. video na vyžádání). Je však třeba sledovat, nakolik jsou zde dodržována nová pravidla pro audiovizuální pořady, jejichž účelem je zajistit vysílání děl evropské provenience.
  více »

   

  Lze tvořivost měřit?

  Brusel 28. května 2009 – Lze měřit tvořivost? Lze ji srovnávat v různých zemích a oblastech nebo v různých oborech lidské činnosti? Pokud ano, jak? Těmito otázkami se bude 28. a 29. května v Bruselu zabývat mezinárodní konference pořádaná Evropskou komisí a jejím Střediskem pro výzkum celoživotního učení (CRELL). Evropská komise přišla s touto iniciativou v souvislosti s Evropským rokem tvořivosti a inovace.
  více »

   

  Evropa má první mnohojazyčné stránky s články z tisku

  Brusel 27. května 2009 – Evropská komise a konsorcium vedené francouzským týdeníkem Courrier International zahajují provoz portálu PRESSEUROP.EU, prvních mnohojazyčných stránek s články o evropských záležitostech. PRESSEUROP bude publikovat vybrané články týkající se evropských záležitostí přeložené do co největšího počtu jazyků, které byly zveřejněny tentýž den či o den dříve. Tyto články budou doplněny analýzami, komentáři a ilustracemi.
  více »

   

  Komise navrhuje posílení dozoru nad finančními službami

  Brusel 27. května 2009 – Evropská komise navrhuje ambiciózní reformy, které mají posílit dozor nad finančními službami. Návrhy jsou obsaženy v přijatém sdělení o finančním dozoru. Jde o změny v nynější skladbě výborů pro finanční služby: vytvoření nové Evropské rady pro systémová rizika (ESRC) a Evropského systému orgánů finančního dozoru (ESFS), složeného z nových evropských úřadů pro dozor. Komise rovněž vyzývá všechny zainteresované strany, aby zaujaly stanovisko ke sdělení do 15. července.
  více »

   

  Den Afriky: Evropská komise chce posilovat partnerství mezi EU a Afrikou

  Brusel 25. května 2009 – Den Afriky skýtá možnost připomenout Evropanům a Afričanům, že rok 2009 je kvůli ekonomické a finanční krizi obtížným rokem v dějinách světa, je však rovněž příležitostí ke spolupráci občanů obou kontinentů. V této souvislosti jsou klíčovými nástroji partnerství mezi EU a Afrikou a zejména první strategický akční plán pro roky 2008–2010.
  více »

   

  Komise podpořila Mezinárodní den pohřešovaných dětí

  Brusel 25. května 2009 – Evropská komise podpořila Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který připadá na 25. května. Tento den má za cíl vybízet občany Evropy a celého světa, aby nezapomínali na nezvěstné děti. Na mezinárodní úrovni je symbolem naděje a solidarity s rodiči, kteří nemají zprávy o svých dětech. Místopředseda Komise Jacques Barrot se zúčastnil zahájení rozsáhlé propagační kampaně ve prospěch jednotného telefonního čísla, podporované organizací Missing Children Europe.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   

  Neexistence společné vize jednotného trhu brzdí evropskou integraci

  Praha 27. května 2009 – To je hlavní závěr veřejného slyšení na téma Legislativní překážky bránící jednotnému trhu , které 25. května uspořádalo Středisko pro sledování jednotného trhu (SSJT) Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v prostorách Hospodářské komory České republiky v Praze. Přestože poslední vlna rozšíření jednou provždy ukončila rozdělení Evropy, evropská integrace musí pokračovat, aby byly odstraněny překážky, které na rozšířeném jednotném trhu stále existují.
  více »

   

  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví k jaderné zkoušce provedené KLDR

  Brusel 26. května 2009 – Evropská unie důrazně odsuzuje zkoušku jaderné bomby, kterou provedla KLDR 25. května 2009. Jedná se o jednoznačné porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 z prosince 1991. EU konzultuje a úzce spolupracuje s mezinárodními partnery na reakci na tento čin. EU důrazně vyzývá KLDR, aby se veškerých činností tohoto druhu zdržela, aby se vzdala jaderných zbraní a aby se neprodleně a bezpodmínečně znovu zapojila do šestistranných rozhovorů.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k příležitosti výročí dne 25. května v Bolívii

  Brusel 25. května 2009 – Evropská unie blahopřeje obyvatelům a vládě Bolívie k významnému jubileu – dvoustému výročí „prvního výkřiku svody“ v Latinské Americe. 25. květen je připomenutím zrodu osvobozeneckého hnutí, jež vedlo k nezávislosti zemí španělské Ameriky a vyvrcholilo oficiálním prohlášením nezávislosti Bolívie v Sucre. Evropská unie doufá, že výročí bude příležitostí k zamyšlení nad významem jednoty, politického dialogu, demokracie a konsensu.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k porušování svobody náboženského vyznání v Íránu

  Brusel 25. května 2009 – Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále častějším porušováním svobody náboženského vyznání v Íránu. EU zejména odsuzuje skutečnost, že íránské orgány pokračují v pronásledování osob za legitimní projevy křesťanské víry. EU dále opakuje své znepokojení nad situací členů náboženského společenství Bahá'í a tísnivou situací uvězněného šíitského ajatolláha Seyed Hossein Kazemeini Boroujerdi. EU naléhavě vyzývá íránské orgány, aby dostály svým mezinárodním právním závazkům v zájmu ochrany svobody náboženského vyznání a zastavily potírání legitimních náboženských aktivit.
  více »

   

  Společné prohlášení USA-EU o Gruzii

  Brusel 25. května 2009 – Spojené státy americké a Evropská unie naléhavě vyzývají gruzínskou vládu a opozici, aby ukončily probíhající pouliční akce, které nenabízejí žádné východisko, a aby neprodleně a bezpodmínečně začaly jednat o novém programu reforem s cílem posílit v Gruzii demokracii. EU a USA se zavazují podpořit veškeré úsilí, jehož cílem bude posílit demokratickou svobodu a prosperitu v Gruzii, a znovu vyjadřují rozhodnou podporu nezávislosti a územní celistvosti Gruzie.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 25. – 31. května 2009

  České předsednictví dosáhlo shody na ambiciózním textu k dalšímu rozvoji Evropské kosmické politiky, Zvláštní výbor ATHENA zasedal v České republice, Eurofestival v Brně obohatí neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství EU, Ministr Miko se zúčastní tiskové konference o prosazování práva o životním prostředí, Společné prohlášení předsedů, Prohlášení ASEAN-EU, Ministři podpořili evropský průmysl v době krize, Evropská „tour de capitales“ - českého předsednictví začíná dnes v Lotyšsku, Konzultace mezi Evropskou unií a Ruskou federací o lidských právech, České předsednictví podporuje rozvoj malých a středních podniků obranného průmyslu, Ministr Kohout se zúčastní jednání ministrů zahraničních věcí EU - ASEAN v Phnom Penhu, Ladislav Miko zastupoval EU na jednání největších ekonomik světa o změně klimatu, Vodní ředitelé budou jednat o budoucí strategii vodní politiky, Celoevropské jednání o přírodních a přírodě blízkých oblastech začalo v Praze, Díky jednodušší legislativě má být i Společná zemědělská politika levnější a konkurenceschopnější, Evropští zástupci budou jednat v NP Mavrovo o zavádění enviromentálních právních předpisů, Ministr Petr Šimerka v Praze zahájí zasedání evropských odborníků na inspekci práce, Budoucí Společná rybářská politika chce chránit ekosystémy, zdůraznit odpovědnost samotných rybářů i tržní mechanismy, Ministr Jakub Šebesta poprvé předsedal radě pro zemědělství a rybářství, Ministr Kohout se zúčastní jednání ministrů zahraničních věcí ASEM v Hanoji

   

  Eurostat

   

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 25. do 31. května 2009

  Eurozóna zaznamenala v prvním čtvrtletí 2009 oproti předcházejícícmu čtvrtletí pokles hrubého domácího produktu o 2,5 %, EU jako celek o 2,4 %. Evropská unie vynaložila v roce 2006 na sociální ochranu 26,9 % HDP, zatímco v letech 2005 a 2004 tento podíl činil 27,1 % a v roce 2003 27,2 %. Nejvyšší podíl sociálních výdajů na HDP (přes 30 %) zaznamenala Francie, Švédsko a Belgie. Míra nezaměstnanosti v eurozóně v dubnu vystoupila na 9,2 %, v celé EU na 8,2 %. Květnová míra inflace v eurozóně je odhadována na 0 %.
  více »

   

  Kalendář

   

  Červen 2009

  Diskuze: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR?
  Datum: 4. června 2009
  Místo: Klub techniků na Novotného lávce 5, Praha 1

  Bambiriáda 2009
  Datum: 4. až 7. 6. 2009
  Místo: všechny regiony ČR 

  Festival spisovatelů
  Datum: 7. až 11. 6. 2009
  Místo: Laterna Magika, Národní třída 4, Praha

  Konference: Jak získat dotaci a jak si ji udržet
  Datum: 9. 6. 2009
  Místo: Mamaison Imperial Hotel, Ostrava

  Konference: Cestovní ruch: výzvy zaměstnanosti a pracovního trhu
  Datum: 10. a 11. 6. 2009
  Místo: Praha

  Mezinárodní futurologické kolokvium: Koncipování budoucnosti v Evropě´09
  Datum: 11. až 13. 6. 2009
  Místo: Vysoká škola ekonomická, Praha

  Seminář: Volný pohyb služeb - vysílání pracovníků, poskytování služeb OSVČ
  Datum: 17. 6. 2009
  Místo: Enterprise Europe Network, Praha 2

  Konference: Kreativita a inovace v evropských městech
  Datum: 26. a 27. 6. 2009
  Misto: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 5, Praha 1

  Konference k osudu majetku obětí holocaustu
  Datum: 26. až 30. 6. 2009
  Místo: Praha 

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky