Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (11. – 17. května 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/05/2009

Vox populi - konverzace občanů o Evropě  *  EU slaví Evropský námořní den  *  Letecké společnosti přistoupily k nápravě internetového prodeje letenek  *  Nezávislost regulačních orgánů: Komise zahájila řízení proti Slovensku  *  Evropská komise otevřela cestu k družicovým mobilním službám v EU  *  Komise vyzvala Itálii k poskytování informací o místě volajícího na linku 112  *  Muzeum umění v Olomouci získalo cenu evropského kulturního dědictví  *  EU zajistí, že "čárové kódy 21. století" budou respektovat soukromí  *  Občané diskutovali v Bruselu o budoucnosti Evropy  *  1,1 miliardy eur pro malé a střední podniky v Evropě  *  Evropské volby: Parlament jde do vysílání

  Týden v Evropě (11. – 17. května 2009)

  Týden v Evropě (11. - 17. května 2009)

  EU slaví Evropský námořní den

  Moře odjakživa hraje v prosperitě Evropy významnou roli. Na pobřeží nebo na ostrovech se nachází 22 z 27 členských států EU, v přímořských oblastech žije 40 % obyvatelstva EU, vzniká tu 40 % její hospodářské produkce a obživu zde nachází 5 milionů lidí. Proto byl 20. květen v EU vyhlášen za Evropský námořní den. Letos organizuje Komise ve spolupráci s italskou vládou od 18. do 20. května třídenní konferenci v Římě. Sejdou se na ní zúčastněné strany, správní úřady a další subjekty z Evropské unie a tentokrát i z řady třetích zemí, zejména ze Středozemí, aby projednaly změny celosvětového dosahu, s nimiž se Evropa v námořní problematice v dnešní době potýká. Evropský námořní den byl vyhlášen v rámci opatření integrované námořní politiky EU přijaté roce 2007.
  více "

   

  Evropská komise

  Letecké společnosti přistoupily k nápravě internetového prodeje letenek

   

  Brusel 14. května 2009 - Nové výsledky z EU ukazují, že u webových stránek pro prodej letenek v celé Evropě nastala skoková změna, pokud jde o dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Tato zjištění jsou obsažena v závěrečné zprávě o celoevropské osmnáctiměsíční akci, která měla za cíl důrazně zakročit proti zavádějící reklamě a nekalým praktikám.
  více "

   

  Nezávislost regulačních orgánů: Komise zahájila řízení proti Slovensku

   

  Brusel 14. května 2009 - Evropská komise vyjádřila znepokojení nad tím, že Slovensko dostatečně nechrání nezávislost svého telekomunikačního regulačního orgánu (TÚSR). Slovenský parlament 4. prosince 2008 odvolal předsedu TÚSR. Tento postup ani související pravidla nejsou v souladu s předpisy EU, jež uvádějí, že vnitrostátní předpisy musí zaručovat nezávislost regulačního orgánu vůči vměšování, které by mohlo ovlivnit jeho nestrannost při rozhodování.
  více "

   

  Evropská komise otevřela cestu k družicovým mobilním službám v EU

   

  Brusel 14. května 2009 - Evropská komise vybrala operátory Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited k poskytování družicových mobilních služeb po celé Evropě. Jednotlivci i podniky tak budou mít možnost využívat moderních bezdrátových služeb. Oba satelitní operátoři prokázali schopnost poskytovat služby na vysoké technické i komerční úrovni.
  více "

   

  Komise vyzvala Itálii k poskytování informací o místě volajícího na linku 112

  Brusel 14. května 2009 - Navzdory lednovému rozsudku Evropského soudního dvora není v Itálii zajištěno poskytování informací o místě volajícího pro účely tísňových volání na linku 112 z mobilních telefonů. Komise zašle Itálii výzvu, aby splnila svou povinnost a zajistila dostupnost informací o místě volajícího pro účely tísňových služeb linky 112. Bude-li případ předán Evropskému soudnímu dvoru, hrozí Itálii pokuta.
  více "

   

  Muzeum umění v Olomouci získalo cenu evropského kulturního dědictví

  Brusel 14. května 2009 - Evropská unie a Europa Nostra vybraly 28 kandidátů na výroční cenu za evropské kulturní dědictví "European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards". Slavnostní vyhlášení se koná 5. června v Teatro Antico ve městě Taormina na Sicílii. Každý laureát hlavní ceny obdrží finanční odměnu ve výši 10 000 eur.
  více "

   

  EU zajistí, že "čárové kódy 21. století" budou respektovat soukromí

  Brusel 12. května 2009 - Občané Evropy by měli mít kontrolu nad inteligentními čipy, a zároveň možnost je využívat ke zjednodušení života. V současnosti existuje již přes 6 miliard inteligentních čipů, které prostřednictvím technologie rádiové identifikace (RFID) mohou zpracovávat údaje v okamžiku, kdy se přiblíží ke čtecímu zařízení. Evropská komise přijala soubor doporučení, jejichž cílem je zajistit, aby každý, kdo se podílí na vývoji či používání této technologie, dodržoval základní právo jednotlivce na soukromí a ochranu údajů, které je obsaženo v Listině základních práv Evropské unie.
  více "

   

  Občané diskutovali v Bruselu o budoucnosti Evropy 

  Bruselu dne 11. května 2009 - Sto padesát občanů z různých koutů EU se sešlo v Bruselu s lidmi odpovědnými za vytváření politik, aby jim předali svá doporučení, jak řešit hospodářské a sociální problémy Evropy. Tímto "občanským summitem" vyvrcholila první fáze "Rozhovorů s občany Evropy", do níž se v roce 2009 zapojilo přibližně 250 000 uživatelů internetu a 1 600 lidí představujících průřezový vzorek společností ve všech 27 členských státech.
  více "

   

  Komise navrhuje nový rámec pro úpravu poplatků za ochranu letectví

  Brusel 11. května 2009 - Komise přijala návrh směrnice o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy v Evropě. Návrh navazuje na nedávnou zprávu o financování ochrany letectví před protiprávními činy. Cílem je zajistit transparentnost, konzultace mezi leteckými dopravci a zabránit diskriminaci při stanovování výše poplatků. Vedle toho návrh počítá se zřízením nezávislého dozorčího orgánu v jednotlivých členských státech.
  více "

   

  Předsedové Komise a Parlamentu diskutovali s náboženskými představiteli

  Brusel 11. května 2009 - Přibližně 20 významných představitelů křesťanství, islámu a judaismu v Evropě, kteří přijali pozvání José Manuela Barrosa k neformálnímu dialogu s EU, se sešlo v ústředí Evropské komise. Setkání společně předsedali Barroso a předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering. Tento rok se setkání zaměřilo na ekonomickou a finanční krizi a etický rozměr evropské a globální správy hospodářských záležitostí.
  více "

   

  1,1 miliardy eur pro malé a střední podniky v Evropě

  12. května 2009 se v Praze pod záštitou českého předsednictví EU a v rámci prvního Evropského týdne malých a středních podniků konal Den financování EU pro malé a střední podniky. Evropská komise pro tento účel připravila soubor finančních nástrojů, které usnadní financování začínajících, inovativních a rostoucích malých a středních podniků. Na tyto nástroje, realizované prostřednictvím Evropského investičního fondu, byla z rozpočtu EU vyčleněna částka 1,1 miliardy eur.
  více "

   

  Předsednictví

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 11. - 17. května 2009

  V ČR proběhla iniciativa Zpátky do škol, "V Kaliningradu zasedali ministři vnitra a spravedlnosti EU - Ruská federace", Evropský soutěžní den skončil diskuzí o hospodářské krizi, Předsednictví chce prosadit dojednání strategie OSN pro trvale udržitelný rozvoj zemědělství do roku 2017, Ministr financí Eduard Janota vystoupil na Bruselském ekonomickém fóru, Zasedání ministrů trojky EU unie a Mercosuru: Společné komuniké, Ministr pro evropské záležitosti ČR Štefan Füle a ministr zahraničních věcí Irska se setkali v Dublinu, Zasedání ministrů v rámci dialogu ze San José: Společné komuniké, Cenu Milady Paulové získala prof. Milena Rychnovská, Projekt "Zpátky do školy" (Back to School), Evropské šampionáty zemědělské mládeže přivedou do Česka stovky studentů zemědělských škol, Zasedání Rady přidružení EU-Chile: Společné komuniké, Konference Evropský akt pro malé a střední podniky: podnikání bez bariér, Smíšená Rada EU-Mexiko: Společné komuniké, Společné prohlášení EU a skupiny Rio, Společné prohlášení EU a skupiny Rio o novém viru chřipky, Evropský soutěžní den, Druhé neformální setkání evropských zástupců ministerstev životního prostředí a ministerstev financí, České předsednictví prosadilo posílení spolupráce škol a zaměstnavatelů a vytyčilo cestu pro evropské školství do r. 2020, Konference EU ke stipendiím pro západní Balkán, Delegaci na 17. zasedání Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj vede za resort zemědělství ministr Šebesta, Brno hostí Evropský soutěžní den, Evropské šampionáty zemědělské mládeže odstartují v druhé polovině května, "Evropský akt pro malé podniky: podnikání bez bariér", Ministr financí Eduard Janota vystoupil na Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU, Rada ministrů schválila hodnocení evropské spolupráce v oblasti mládeže, Ministr Tošovský jednal s komisařkou Redingovou o telekomunikačním balíčku, Stockholmská úmluva byla rozšířena o dalších devět látek, Ministerská konference "Finanční udržitelnost zdravotních systémů"

   

  Prohlášení předsednictví k politickému násilí v Jemenu

  Brusel 15. května 2009 - Evropská unie opakovaně zdůrazňuje, že podporuje sjednocený, stabilní a demokratický Jemen, a v této souvislosti je silně znepokojena zprávami o případech politického násilí. Evropská unie vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zachovávaly zdrženlivost a upustily od násilných činů. EU důrazně vyzývá vládu, všechny politické strany, organizace občanské společnosti a jemenské občany, aby se zapojili do dialogu s cílem identifikovat problematické otázky a přijmout naléhavá opatření pro vyřešení legitimních stížností.
  více "

   

  Prohlášení předsednictví k zatčení Do Aun Schan Su Ťij

  Brusel 14. května 2009 - Evropská unie hluboce lituje, že Do Aun Schan Su Ťij, vedoucí představitelka Národní ligy za demokracii, a členové její domácnosti byli zatčeni a obviněni z porušení podmínek domácího vězení, které podle OSN odporuje mezinárodnímu i vnitrostátnímu právu. EU naléhavě vyzývá orgány Barmy/Myanmaru, aby Aun Schan Su Ťij propustily a zapojily se do všeobecného procesu národního usmíření, jenž je nezbytný k tomu, aby Barma/Myanmar nastoupila cestu ke stabilitě a prosperitě.
  více "

   

  Prohlášení předsednictví k rozsudku nad Mešálem Tammem

  Brusel 14. května 2009 - Evropská unie vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím damašského trestního soudu z 11. května 2009, kterým byl Mešál Tammo, mluvčí Hnutí za budoucnost Kurdů, odsouzen na tři a půl roku do vězení za údajné "šíření nepravdivých informací" a "oslabování národního cítění". EU opakuje svůj závazek ctít svobodu projevu a právo všech syrských občanů na spravedlivý proces, jak je stanoví Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Sýrie ratifikovala dne 21. dubna 1969.
  více "

   

  Prohlášení předsednictví ke zrušení trestu smrti a kriminalizaci homosexuality

  Brusel 11. května 2009 - Evropská unie vítá skutečnost, že dne 22. dubna 2009 byl v Burundi zrušen trest smrti. EU blahopřeje burundské vládě a burundskému lidu k důležitému rozhodnutí přijmout nový trestní zákoník, na jehož základě se trest smrti v této zemi zruší a mučení, genocida, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti se stanou trestnými činy. EU však vyslovuje hluboké politování nad tím, že bylo do příslušných trestněprávních předpisů zavedeno ustanovení o kriminalizaci homosexuality.
  více "

   

  Hospodářský a sociální výbor

  Mario Sepi požaduje společný azylový systém EU a legální imigrační cesty

  13. května 2009 - "Jako předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru bych chtěl vyjádřit naprostý nesouhlas Výboru s postupy, kdy Evropská unie nebo její členské státy uzavírají dohody o repatriaci nebo hraničních kontrolách se zeměmi, které nejsou signatáři hlavních mezinárodních právních nástrojů ochrany azylových práv... "
  více "

   

  Diskuse s evropským ombudsmanem a stanoviska k hospodářské obnově

  13. a 14. května 2009 uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor v rámci svého plenárního zasedání diskusi s evropským veřejným ochráncem práv Nikiforosem Diamandourosem o očekáváních občanů a otázkách transparentnosti. Na programu jednání byla také řada klíčových stanovisek souvisejících s hospodářskou obnovou, zejména v automobilovém průmyslu, regulací ratingových agentur a konkurenceschopností.
  více "

   

  Evropský parlament

  Evropské volby: Parlament jde do vysílání

  Je to na Vás!, tvrdí televizní spot Evropského parlamentu, který uvádí řadu příkladů, jak mohou evropští občané hlasováním v evropských volbách ovlivnit "zítřejší zprávy". Televizní spot ve 34 jazycích je součástí institucionální volební kampaně, která zahrnuje také rozhlasový spot, billboardy, "choise-boxy", internetové stránky, tiskové materiály pro psaná média, semináře pro novináře a profily na sociálních sítích, jako je Facebook, MySpace, Flick atp.
  více "

   

  Vox populi - konverzace občanů o Evropě

  Parlament zřídil v různých zemích Evropské unie nahrávací stanice, tzv. choice boxy. Uvnitř mohou evropští občané během dvaceti vteřin vyjádřit své komentáře, položit otázky a sdělit europoslancům, jako by měli dělat politiku. Každý členský stát bude mít alespoň jeden choice box. V České republice bude umístěn na Václavském náměstí v Praze.
  více "

   

  Eurostat

  Výběr z tiskových zpráv Eurostatu z 11. - 17. května 2009

  Eurozóna zaznamenala v březnu meziměsíční pokles průmyslové výroby o 2 %, zatímco v celé EU pokles činil 1,9 %. V únoru průmyslová výroba klesla o 2,5 % v eurozóně a o 2,2 % v EU. Meziroční pokles průmyslové výroby dosáhl v březnu 20,2 % v eurozóně a 18,7 % v EU. *** V roce 2008 se investice z EU do zbytku světa snížily o 28 %, zatímco investice ze zbytku světa do EU klesly o 57 %. *** V prvním čtvrtletí 2009 došlo v porovnání s předcházejícím čtvrtletím k poklesu HDP v eurozóně i v celé EU o 2,5 %. Ve srovnání s údaji za první čtvrtletí roku 2008 došlo k poklesu HDP o 4,6 % v eurozóně a o 4,4 % v EU. *** Dubnová roční inflace v eurozóně zůstala na březnových 0,6 %, v EU se snížila na 1,2 %.
  více "

   

  Kalendář

  Květen 2009 

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky