Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 4. – 10. května 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/05/2009

Nabídka práce v EU pouze pro Čechy * Evropští úředníci se vrací „zpátky do školy“ * Politika soudržnosti na celosvětové úrovni: projev komisařky Hübnerové na první konferenci na vysoké úrovni o regionální správě v globálním kontextu * Summit EU o zaměstnanosti přinesl dohodu o způsobech řešení vzrůstající nezaměstnanosti * Evropský týden malých a středních podniků má podpořit podnikání v těžkých dobách * Práva spotřebitelů: Komise chce umožnit spotřebitelům neomezené surfování na internetu * Summit o Východním partnerství posílí vztahy EU se zeměmi východní Evropy a jižního Kavkazu * Letecké společnosti nepřijdou o nevyužité letištní časy * Den otevřených dveří na Soudním dvoru Evropských společenství

  diář

  Nabídka práce v EU pouze pro Čechy

  Evropský úřad pro výběr personálu vyhlásil začátkem května poslední výběrové řízení určené výhradně pro občany České republiky na obsazení nových referentských míst. Nabízené obory jsou evropská veřejná správa, právo, ekonomie, podniková správa a audit. „Tato příležitost se nebude opakovat,“ uvedla Milena Vicenová, stálá představitelka České republiky při Evropské unii. „V dalších výběrových řízeních budou Češi muset obstát v konkurenci občanů ostatních členských států. Evropská unie potřebuje úředníky z řad českých občanů také proto, aby do jejích institucí přinesli své zkušenosti a pohled na věc,“ dodala Vicenová. V současnosti v evropských institucích pracuje na jeden tisíc Čechů.
  více »

   

  Evropská komise

   


  Evropští úředníci se vrací „zpátky do školy“

  Brusel 8. května 2009 – Šest set úředníků Evropské unie se v letošním roce vrátí do škol, kde dříve studovali – mnozí z nich v době kolem devátého května, kdy se slaví Den Evropy, nebo přímo v tento den. Cílem projektu je „dát Evropě tvář“ a zúčastnit se diskusí se studenty na evropská témata, která je zajímají. Iniciativa „zpátky do školy“, která byla zahájena v roce 2007, letos probíhá od března do listopadu v devíti zemích EU.
  více »

   

  Politika soudržnosti na celosvětové úrovni: projev komisařky Hübnerové na první konferenci na vysoké úrovni o regionální správě v globálním kontextu

  Brusel 8. května 2009 – Dne 11. května vystoupí komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová jako hlavní řečník na konferenci v Bruselu, která bude zaměřena na „regionální správu v globálním kontextu“. Na této konferenci, která je první akcí svého druhu, se sejde 300 účastníků, včetně vedoucích představitelů evropských regionů a zástupců Brazílie, Ruska, Číny, Kanady, Paraguaye, Senegalu, Burkina Fasa a dalších zemí, spolu s regionálními organizacemi, jako je OLAGI (Sdružení regionálních samospráv Latinské Ameriky) a Západoafrická hospodářská a měnová unie. Cílem této akce je porovnat zkušenosti s politikou soudržnosti EU a podobnými politikami v ostatních částech světa v souvislosti s rostoucím zájmem o tuto politiku v rámci vnějších vztahů EU. Hlavním tématem bude vytvoření efektivnějších systémů pro správu věcí veřejných, které by zajistily maximální účinek politik regionálního rozvoje.
  více »

   

  Spojování podniků: Komise schválila navrhované převzetí podniku Cadence podnikem Magna

  Brusel 7. května 2009 – Evropská komise schválila podle nařízení EU o spojování podniků navrhované převzetí českého výrobce automobilových dílů – podniku Cadence Innovation – jedním z jeho konkurentů, kanadskou společností Magna. Komise po přezkoumání věci dospěla k závěru, že tato transakce vážným způsobem nenaruší účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ani v jeho podstatné části.
  více »

   

  Summit  EU o zaměstnanosti přinesl dohodu o způsobech řešení vzrůstající nezaměstnanosti

  Brusel 7. května 2009 – Dnes se konal v Praze zvláštní summit EU věnovaný řešení dopadu ekonomické krize na pracovní místa v Evropě. Předsednická Trojka (česká, švédská a španělská vláda) se připojila k Evropské komisi, zaměstnavatelům a odborům, aby s nimi sdílela nejlepší nápady a zkušenosti, jak udržet zaměstnance v práci a jak jim pomoci znovu nalézt pracovní místa. Summit určil deset opatření pro boj s nezaměstnaností a vytváření nových pracovních míst. Komise naváže na diskuse z tohoto summitu při formulování svého příspěvku k zasedání Evropské rady ve dnech 18. až 19. června.
  více »

   

  Telekomunikace: Komise řeší sazby za ukončení volání s cílem posílit soutěž

  Brusel 7. května 2009 – Evropská komise dnes telekomunikačním regulačním orgánům v EU vydala jasné pokyny o metodě založené na nákladech, jež se má používat pro výpočet sazeb za ukončení volání – velkoobchodních poplatků, které si operátoři účtují za propojení hovoru ze sítě jiného operátora, zahrnutých v telefonním účtu každého spotřebitele. Tyto pokyny mají formu „doporučení“, které jsou vnitrostátní regulační orgány povinny „v nejvyšší možné míře zohlednit“. Doporučení konkrétně uvádí, že by sazby za ukončení volání na vnitrostátní úrovni měly vycházet výhradně ze skutečných nákladů, které propojováním vzniknou efektivnímu operátorovi.
  více »

   

  Evropský týden malých a středních podniků má podpořit podnikání v těžkých dobách

  Brusel 6. května 2009 – Podpora podnikání a zvyšování povědomí o této podpoře jsou hlavním poselstvím prvního Evropského týdne malých a středních podniků, který byl dnes zahájen v Bruselu. Od 6. do 14. května se ve 35 zemích bude konat více než 1 000 akcí. Dnes více než kdy jindy je třeba uznat a podpořit příspěvek evropských podnikatelů k zachovávání pracovních míst a k vytváření nových. Tento týden rovněž umožní podnikatelům seznámit se s informacemi, doporučeními, podporou a myšlenkami, které jsou k dispozici na evropské, národní, regionální a místní úrovni a které jim pomohou při rozvíjení jejich činností.
  více »

   

  Státní podpora: Komise schválila České republice dočasný režim pro poskytování půjček se sníženou úrokovou sazbou

  Brusel 6. května 2009 – Podle pravidel pro udělování státní podpory stanovených ve Smlouvě o ES schválila Komise režim podpory, který má pomoci podnikům potýkajícím se s finančními potížemi z důvodu omezování úvěrů za současné hospodářské krize. Toto opatření umožní vládním, regionálním i místním orgánům poskytovat podporu ve formě snížených úrokových sazeb u půjček na libovolnou dobu, které budou uzavřeny do 31. prosince 2010. Režim je v souladu s dočasným rámcem Komise pro opatření státní podpory, který dává členským státům další prostor, jak podnikatelským subjektům usnadnit přístup k financování za stávající hospodářské a finanční krize.
  více »

   

  Na cestě k obnově: Politika soudržnosti pomůže Evropě dostat se ven z krize, říká komisařka Hübnerová a komisař Špidla

  Brusel 5. května 2009 – Komisařka Danuta Hübnerová (regionální politika) a komisař Vladimír Špidla (zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti) dnes uvítali konečné uzavření dohody mezi Radou a Evropským parlamentem, jejímž cílem je podpořit balíček opatření politiky soudržnosti v odpovědi na hospodářskou krizi. Součástí tohoto komplexního balíčku opatření jsou velké finanční vklady vyplacené jakožto dodatečné zálohy ze strukturálních fondů, dále pak zrychlená řízení, jejichž cílem je urychlit provádění projektů, a možnost EU spolufinancovat opatření na zlepšení energetické účinnosti obydlí. Členské státy již obdržely doplňkovou částku ve výši 6,25 miliard EUR, vyplacenou jakožto dodatečnou zálohu: 4,5 miliard EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo vyplaceno v polovině dubna a o něco později byla vyplacena doplňková částka ve výši 1,5 miliard EUR z Evropského sociálního fondu.
  více »

   

  Práva spotřebitelů: Komise chce umožnit spotřebitelům neomezené surfování na internetu

  Štrasburk 5. května 2009 – Evropská komise dnes zveřejnila novou internetovou příručku eYouGuide s praktickými pokyny pro „digitální práva“ spotřebitelů, která jim podle zákonů EU náleží. Tato příručka, která vznikla v odpovědi na výzvu Evropského parlamentu v roce 2007, se zabývá otázkami, jež zajímají spotřebitele, jako jsou například práva vůči poskytovatelům širokopásmových služeb, nakupování na internetu, stahování hudby a ochrana osobních dat on-line a na internetových stránkách nabízejících společenský kontakt. Přestože širokopásmové internetové připojení má 48,5 % domácností v EU, podle nového průzkumu Eurobarometru přetrvává nedůvěra mnoha spotřebitelů v provádění transakcí on-line.
  více »

   

  Summito Východním partnerství posílí vztahy EU se zeměmi východní Evropy a jižního Kavkazu

  Brusel 5. května 2009 – Na prvním summitu o Východním partnerství v Praze dne 7. května se sejdou čelní představitelé členských zemí EU, institucí EU a Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, aby zahájily nový formát posílené bilaterální a multilaterální spolupráce. Tato ambiciózní iniciativa povede k prohloubení politických a ekonomických vztahů, k větší energetické bezpečnosti a zvýšené mobilitě. Dodá také další stimul prodemokratickým a tržně orientovaným reformám v partnerských zemích.
  více »

   

  Komise uvítala další krok k zákazu obchodování s produkty z tuleňů

  Brusel 5. května 2009 – Evropská komise uvítala další krok k zákazu obchodu s produkty z tuleňů. Učinil jej dnes Evropský parlament, když potvrdil dohodu mezi ním a Evropskou radou o nařízení, které zakazuje obchodování s produkty z tuleňů v EU a jejich dovoz do EU. Cílem nařízení, které ještě musí schválit ministři členských států EU, je zajistit, aby se produkty z tuleňů lovených pro obchodní účely na evropském trhu již nevyskytovaly.
  více »

   

  Rok 2009 bude pro hospodářství EU obtížný, avšak v roce 2010 by se mělo stabilizovat

  Brusel 4. května 2005 – V jarní prognóze Komise se počítá s poklesem HDP v Evropské unii o 4 % v tomto roce a s jeho obecnou stabilizací v roce 2010. Hlavními činiteli recese jsou: zhoršování celosvětové finanční krize, ostrý propad ve světovém obchodu a pokračující korekce na trhu s bydlením v některých ekonomikách. Spolu s dopadem daňových a monetárních podnětů při realizaci protikrizových opatření se však očekává, že v průběhu roku 2010 znovu získá určitou dynamiku růst. Trhy práce budou závažně poznamenány: očekává se, že míra nezaměstnanosti vzroste v roce 2010 v EU na 11 %.
  více »

  Evropský parlament

   


  Letecké společnosti nepřijdou o nevyužité letištní časy

  Štrasburk 7. května 2009 – Podle legislativní zprávy, kterou přijal Parlament na dnešním zasedání, budou moci letecké společnosti postižené zpomalením hospodářského růstu budou moci využít uvolněných pravidel o přidělování letištních časů, která jim umožní neztratit nepoužitý letištní čas. Uvolněná pravidla budou přínosem také pro životní prostředí: letecké společnosti přestanou provozovat téměř prázdné lety pouze z toho důvodu, aby nepřišly o své časy.
  více »

   

  Parlament podpořil „azylový balíček”

  Brusel 7. května 2009 – Poslanci dnes přijali legislativní balíček sestávající z pěti návrhů, který má zlepšit fungování evropského azylového systému a posílit práva žadatelů o azyl. Parament k návrhu Komise přijal pozměňovací návrhy, které mají posílit také solidaritu mezi členskými státy při vyřizování žádostí o azyl, a žádá, aby byl do roku 2012 zaveden právně závazný mechanismus, který by umožnil osobám, jež získaly mezinárodní ochranu, aby se usadily v jiném členském státě než v tom, který jim poskytl azyl.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   


  Východní partnerství: EHSV vyzývá k aktivnímu zapojení občanské společnosti

  Brusel 6. května 2009 – V předvečer vrcholné schůzky východního partnerství dne 7. května 2009 v Praze vyzývá specializovaná sekce Vnější vztahy Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), aby se Výbor ujal své vedoucí úlohy na fóru občanské společnosti pro východní partnerství. Specializovaná sekce Vnější vztahy přijala stanovisko k zapojení občanské společnosti do východního partnerství. Výbor budou na vrcholné schůzce zastupovat pan Filip Hamro-Drotz, předseda specializované sekce Vnější vztahy a pan Ivan Voleš, zpravodaj a předseda Kontaktní skupiny pro východoevropské sousedy EHSV.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   


  Den otevřených dveří na Soudním dvoru Evropských společenství

  Lucemburk 4. května 2009 – Dne 9. května 1950 Robert Schuman představil svůj návrh týkající se uspořádání Evropy, nezbytného k zachování mírových vztahů. Tento návrh, známý pod názvem „Schumanova deklarace“, je považován za akt vedoucí ke zrození Evropské unie. 9. květen je dnes slaven jako Den Evropy, který společně s vlajkou, hymnou, mottem a jednotnou měnou (eurem) tvoří identifikační znaky Evropské unie jakožto politického subjektu.
  více »

   

  Předsednictví

   


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie u příležitosti účasti Tchaj-wanu jako pozorovatele na 62. zasedání Světového zdravotnického shromáždění

  Brusel 8. května 2009 – Evropská unie vítá a plně podporuje účast Tchaj-wanu jako pozorovatele na 62. zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Domnívá se, že to Tchaj-wanu spolu s účastí na mezinárodním zdravotnickém řádu umožní smysluplně se podílet na řádném fungování celosvětového systému zdravotní péče Světové zdravotnické organizace a přispívat k němu. Díky tomuto rozhodnutí bude mít Tchaj-wan rovněž možnost přispět k celosvětovému úsilí v boji proti potenciálním pandemiím, jako je chřipka AH1N1.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 4. – 10. května 2009

  Ani na státní svátek se české předsednictví nezastavilo, Topolánek: Jižní koridor by měl být moderní obdobou „hedvábné stezky“, PROHLÁŠENÍ - Pražský summit, Jižní koridor, 8. května 2009, České předsednictví vyjednalo opatření pro řešení dopadů světové ekonomické krize v letecké dopravě, První cesta ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho povede do Švédska, Summit Východního partnerství: přirozená dimenze zahraniční politiky EU, Pražský summit "otevírá nebe" mezi EU a Kanadou, Konference o nakládání s chemickými látkami začne příští týden v Ženevě, EU chce nové bio logo. Navrhnou ho studenti výtvarných škol, Lesy mají novou rezoluci OSN, o financování ovšem rozhodnuto nebylo, Předsednictví lituje, že EP nedal zelenou reformě telekomunikací, Summit nabídl cestu ke snížení nezaměstnanosti, V Praze začal summit Evropské unie o zaměstnanosti, Konference Evropské platformy pro výzkum biodiverzity, Ministři financí EU se sešli na jednání Rady ECOFIN, Ministři v Praze diskutovali o budoucnosti vnitřního trhu EU, Čerpací stanice v EU budou muset zajistit odsávání výparů, České předsednictví úspěšně vyjednalo zákaz dovozu tuleních produktů, Společné tiskové prohlášení, 18. summit EU - Japonsko, 4. května 2009 v Praze, Ministři financí EU se DNES v Bruselu sejdou na zasedání Rady ECOFIN, Ministr spravedlnosti usiluje o posílení spolupráce EU se zeměmi Západního Balkánu v boji proti terorismu, V Praze se uskutečnilo neformální zasedání Rady ministrů pro konkurenceschopnost, Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost

   

  Kalendář

   

  květen 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky