Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 27. dubna – 3. května 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/05/2009

Sociální vyloučení Romů způsobuje České republice mnohamiliardové ztráty * Pražská konference: „Od pádu železné opony k rozšíření Evropské unie“ * Evropské volby: Mládež vyslala obří zvukovou vlnu do EU * Oznámeni byli vítězové ceny EU za současnou architekturu pro rok 2009 * Rozpočet EU pro rok 2010 je zaměřen na oživení ekonomiky * Komise přijala opatření k urychlení rozhodnutí o státních podporách * Komise stanovila zásady odměňování zaměstnanců finančních institucích * Modernizace financování výzkumu EU je na dobré cestě * Klíčem ke stárnutí obyvatelstva je mezigenerační solidarita * Nová etapa politiky EU v oblasti mládeže

  diář

  Sociální vyloučení Romů způsobuje České republice mnohamiliardové ztráty

  Je to nejen sociální problém a otázka lidských práv, ale i ekonomická výzva. Sociální vyloučení Romů má pro Českou republiku za následek mnohamiliardové ekonomické ztráty. Jak vyplývá z informací, které v Praze na pátečním semináři platformy EU pro sociální začleňování Romů poskytli Christian Bodewig ze Světové banky a Eva Hromádková z výzkumného střediska CERGE-EI, ztrátu produktivity v roce 2008 lze odhadnout na 9,7 miliardy korun a ztrátu přímých rozpočtových nákladů na 6,2 miliardy korun. A to je přitom spodní hranice odhadů.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Pražská konference: „Od pádu železné opony k rozšíření Evropské unie“

  Praha 1. května 2009 – 20. výročí pádu železné opony a 5. výročí rozšíření EU v roce 2004 připomíná Evropská komise spolu s českým předsednictvím v Radě EU mezinárodní konferencí pod názvem “Od pádu železné opony v roce 1989 do rozšíření Evropské unie v roce 2004 – úloha občanské společnosti a idea Evropy v procesu demokratické transformace střední a východní Evropy.“ Konferenci slavnostně zahájili evropští komisaři Olli Rehn a Ján Fígeľ.
  více »

   

   

  V EU je od 1. května ve spotřebním zboží zakázán dimethylfumarát

  Brusel 30. dubna 2009 – Biocidní přípravek dimethylfumarát je na základě rozhodnutí Evropské komise od 1. května v EU zakázán. DMF, který se používá u běžného dováženého zboží, jako jsou pohovky a boty, vyvolal u stovek spotřebitelů vážné alergické reakce. Rozhodnutí Komise je opatřením k řešení naléhavé situace v celé EU do doby, než bude přijat právní předpis trvalejší povahy.
  více »

   

   

  Evropské volby: Mládež vyslala obří zvukovou vlnu do EU

  30. dubna 2009 – V Berlíně, Miláně a Praze ve čtvrtek 30. dubna mladí Evropané zvolali: „Slyšíš mě, Evropo?“ Od Lisabonu po Vilnius se k nim přidaly tisíce mladých lidí. Tento mohutný výkřik zazněl v rámci celounijní kampaně Evropské komise a MTV Networks International, která má přimět mladé lidi ve věku mezi 18 a 24 lety k tomu, aby se na téma Evropská unie vyjádřili a zúčastnili se červnových voleb.
  více »

   

   

  Oznámeni byli vítězové ceny EU za současnou architekturu pro rok 2009

  Brusel 29. dubna 2009 – Vítězi ceny Evropské unie za současnou architekturu – ceny Miese van der Roheho pro rok 2009 se stala budova Norské národní opery a baletu v Oslu, kterou navrhli Kjetil Tradal Thorsen, Tarald Lundevall a Craig Dykers z architektonické kanceláře Snohetta. Česné uznání porota udělila Leovi Pelivanovi a Tomě Plejičové ze Studia UP za budovu Gymnázia 46° 09' N / 16° 50' E v chorvatské Koprivnici.
  více »

   

   

  Rozpočet EU pro rok 2010 je zaměřen na oživení ekonomiky

  Brusel 29. dubna 2009 – Komise přijala předběžný návrh rozpočtu pro rok 2010 ve výši 139 miliard EUR. Výdaje v příštím roce mají především přispět k hospodářskému oživení. Největší podíl finančních prostředků (45 %) v návrhu proto směřuje do opatření na podporu růstu a zaměstnanosti. Finanční prostředky přidělené na hlavní programy v oblastech výzkumu a energetiky se zvýší o více než 12 % a dojde rovněž k navýšení prostředků k financování politiky soudržnosti.
  více »

   

   

  Komise přijala opatření k urychlení rozhodnutí o státních podporách

  Brusel 29. dubna 2009 – Evropská komise přijala balíček zjednodušujících opatření pro státní podpory obsahující kodex osvědčených postupů a oznámení o zjednodušeném řízení. Cílem dokumentů je zlepšit efektivitu, transparentnost a předvídatelnost postupů pro poskytování státních podpor. Oba dokumenty navrhují, aby členské státy s Komisí více komunikovaly před oznámením opatření podpory s cílem odstranit možné problémy již na počátku řízení.
  více »

   

   

  Komise schválila podporu ekologicky šetrné veřejné dopravy

  Brusel 29. dubna 2009 – Evropská komise se rozhodla nevznášet připomínky k režimu státní podpory České republiky, který se zaměřuje na podporu ekologicky šetrné dopravy v regionu Severovýchod, který zahrnuje Liberecký, Pardubický a Královehradecký kraj. Podpořený projekt bude spočívat ve výstavbě a modernizaci čerpacích a plnících stanic pro provozovatele veřejné dopravy.
  více »

   

   

  Komise stanovila zásady odměňování zaměstnanců finančních institucích

  Brusel 29. dubna 2009 – Evropská komise přijala doporučení o odměňování v odvětví finančních služeb, ve kterém uvádí, že členské státy by měly zajistit, aby finanční instituce měly politiku odměňování zaměstnanců podstupujících riziko, která je v souladu s řádným a účinným řízením rizik a která toto řízení podporuje. Doporučení stanoví zásady ohledně struktury platu, postupu při vytváření a provádění politiky odměňování a úlohy dozorčích orgánů v přezkumu politiky odměňování ve finančních institucích.
  více »

   

   

  Komise navrhuje lepší ochranu investorů u retailových investičních produktů

  Brusel 29. dubna 2009 – Evropská komise se zavázala, že se zasadí o významná zlepšení opatření na ochranu investorů u hlavních investičních produktů, které kupují retailoví investoři. Nejednotnost stávajících norem může investory poškozovat a vést k narušení hospodářské soutěže. V závěrech Komise uvedených ve Sdělení o strukturovaných retailových investičních produktech se praví, že je třeba zlepšit a sjednotit požadavky na informace o produktech a pravidla prodeje produktů.
  více »

   

   

  Modernizace financování výzkumu EU je na dobré cestě

  Brusel 29. dubna 2009 – Evropská komise předložila průběžnou zprávu o prvních dvou letech provádění sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, který bude probíhat do roku 2013. Dosud největší program financování výzkumu a vývoje EU s rozpočtem 54 miliard EUR na sedm let prokazuje, že je schopen reagovat na hospodářské a společenské potřeby EU. Sedmý rámcový program je významným nástrojem Evropské unie v boji se současnou krizí. Jeho rozpočet se do roku 2013 každoročně zvyšuje o 13 %.
  více »

   

   

  Klíčem ke stárnutí obyvatelstva je mezigenerační solidarita

  Brusel 29. dubna 2009 – Středa 29. dubna se stala prvním Evropským dnem solidarity mezi generacemi. Po celé Evropské unii jsou pořádány konference a další akce na téma mezigenerační solidarity. U této příležitosti provedla Evropská komise v EU průzkum veřejného mínění Flash Eurobarometer ohledně mezigenerační solidarity (viz MEMO/09/206).
  více »

   

   

  Evropská komise vyhlašuje soutěž o nové logo pro bioprodukty EU

  Brusel 27. dubna 2009 – Biopotraviny hledají nový design loga. Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova zve všechny studenty designu a umění, aby se zapojili do soutěže o celoevropské logo pro produkty ekologického zemědělství. V červenci 2010 bude vítězné logo zavedeno jako oficiální logo pro bioprodukty v celé EU.
  více »

   

   

  Konference o námořní politice EU

  Praha 27. dubna 2009 – Za účasti Evropského komisaře pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borga, zástupců českého předsednictví a podnikatelů se v Praze konala mezinárodní konference a workshop s názvem Námořní klastry ve vnitrozemských státech. Konference se zabývala především otázkou, jak mohou vnitrozemské státy EU přispívat coby subdodavatelé k inovačnímu vývoji evropského námořního průmyslu.
  více »

   

   

  Nová etapa politiky EU v oblasti mládeže

  Brusel 27. dubna 2009 – Komise přijala novou strategii EU pro politiku mládeže na nadcházející desetiletí. Tato nová strategie, nazvaná „Investování do mládeže a posílení jejího postavení“, zohledňuje skutečnost, že mladí lidé jsou na jedné straně jednou z nejzranitelnějších skupin společnosti, zejména v dnešní době poznamenané hospodářskou a finanční krizí, a na straně druhé představují pro naši stárnoucí společnost cennou hodnotu.
  více »

   

   

  Danuta Hübnerová a Fabrizio Barca předkládají návrh reformy politiky soudržnosti EU

  Brusel 27. dubna 2009 – Komisařka Danuta Hübnerová a generální ředitel z italského ministerstva financí a hospodářství Fabrizio Barca představili závěry Barcovy zprávy nazvané „Agenda pro reformovanou politiku soudržnosti“. Zpráva, vypracovaná na žádost komisařky Hübnerové, podává zdůvodnění evropské politiky soudržnosti a navrhuje doporučení na komplexní reformu opírající se o deset pilířů.
  více »

  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví k popravám kamenováním v Íránu

  Brusel 30. dubna 2009 – Evropská unie důrazně odsuzuje nový případ popravy kamenováním v Íránské islámské republice a je hluboce znepokojena zprávami, že ke smrti ukamenováním byli odsouzeni další osoby. EU vyzývá orgány Íránské islámské republiky, aby popravy kamenováním definitivně ukončily v souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, který Íránská islámská republika podepsala a ratifikovala.
  více »

   

   

  Prohlášení předsednictví k násilným protestům v kosovské severní Mitrovici

  Brusel 29. dubna 2009 – Evropská unie je hluboce znepokojena násilnými protesty, jež v současné době vypukly v severní Mitrovici a v jejichž důsledku byla zraněna řada osob. EU plně podporuje činnost misí EULEX a KFOR, pokud jde o zajištění právního státu v Kosovu a o zachování bezpečného prostředí. EU bude usilovat o to, aby byl urychleně předán spravedlnosti každý, kdo ohrozí životy personálu misí a občanů dodržujících zákony.
  více »

   

   

  Prohlášení předsednictví k situaci na Srí Lance

  Brusel 27. dubna 2009 – Evropská unie je hluboce znepokojena velkým počtem obětí z řad civilního obyvatelstva a zhoršující se humanitární situací na severu Srí Lanky. Zejména znepokojující je tísnivá situace civilního obyvatelstva. EU důrazně odsuzuje zabíjení civilistů a vyzývá všechny strany, aby přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit dalším obětem. EU co nejdůrazněji odsuzuje hnutí Tygři osvobození tamilského Ílamu za to, že používá civilisty jako lidské štíty.
  více »

   

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 27. dubna – 3. května 2009

  V Praze dnes proběhne přípravný seminář k Summitu o zaměstnanosti, Předsednictví svolá mimořádné zasedání ministrů zdravotnictví kvůli prasečí chřipce, Ministr financí Miroslav Kalousek se zúčastnil zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, Další úspěch českého předsednictví EU: jednání o dohodě o volném obchodu s Kanadou schváleno, V Praze se dnes uskutečnila konference o námořní politice EU, Konference Budování migračních partnerství začala, Jednání s Parlamentem nevedla k posílení ochrany zaměstnanců, Eurofestival v Litoměřicích během zasedání ministrů dopravy Evropské unie, Konference o bezpečnosti práce vyvrcholila oceněním vítězů evropské soutěže “Správná praxe” 2008, Vyjádření ministrů z konference k Boloňskému procesu konané v Lovani, České předsednictví podpořilo další aktivity za bezpečnost internetu, Dohoda s Ruskem o rybolovu v Baltském moři, Ministr Schwarzenberg na zasedání ministrů zahraničí EU a Rady pro spolupráci v Zálivu, Seminář k summitu o zaměstnanosti: protikrizová opatření musí respektovat společná pravidla EU, Ministr vnitra Ivan Langer: „Připravili a přijali jsme „Pražskou Společnou deklaraci o migraci“., Ředitelé pro obrannou politiku jednali v Bruselu, Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se svým americkým protějškem Ericem Holderem uzavřeli dohody o vydávání a vzájemné pomoci, Ministerská Troika EU-USA v Praze, Avízo: 4.5.2009 tisková konference ke spolupráci EU se zeměmi Západního Balkánu v boji proti terorismu, České předsednictví dohodlo telekomunikační balíček, 17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj – New York, Organizace spojených národů, 4. – 15. května 2009, Martin Bursík: Washingtonské jednání největších ekonomik světa bylo dobrým začátkem, The EU - Georgia Human rights dialogue was launched, Ministři dopravy zemí EU jednali v Litoměřicích, Předsednictví považuje rozhodnutí Německa a Rakouska neuvolnit plně trhy práce občanům EU-8 za nedůvodné, Rada stálého partnerství EU a Ruska jednala o energetice

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky