Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 6. - 12. dubna 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/04/2009

Evropou hýbou myšlenky * Komise bojuje proti opožděným platbám * Hudební stanice MTV dá prostor mladým evropským voličům * Komise aktualizuje seznam leteckých společností, které nesmějí do evropského vzdušného prostoru * Oběti trestných činů mohou díky Evropské unii snadněji získat odškodnění * Prohlášení předsedy Sepiho ke katastrofě, která postihla obyvatele Abruzza v Itálii * Rada rozhodla urychlit poskytování prostředků ze strukturálních fondů EU * Konference OECD: udržitelné zemědělství, dostatek kvalitních potravin pro lidi i přínos pro krajinu * Plné uvolnění potenciálu evropské akvakultury

  diář

  Evropou hýbou myšlenky

  V rámci akce „Jaro Evropy 2009“ navštíví evropští politici školy po celé Evropě. U příležitosti akce Jaro Evropy se budou na školách v celé EU pořádat diskuze a soutěže s evropskou tematikou. Do škol se přijedou podívat i evropští komisaři a poslanci Evropského parlamentu, kteří budou zároveň zodpovídat otázky v internetových diskuzích.
  Během jedné z hlavních akcí pořádaných u příležitosti Jara Evropy se známé osobnosti veřejného života vydají zpátky do školy, kde samy studovaly a kde se budou se současnými studenty bavit o evropských tématech. Na seznamu potenciálních hostů najdeme poslance Evropského parlamentu, členy Evropské komise, univerzitní profesory a zástupce státních i regionálních orgánů. Ale poslední slovo budou mít studenti, kteří rozhodnou o tom, s kým by se rádi setkali, a tomu pak sami zašlou pozvánku.
  více »

   

  Evropská komise

   


  Komise chce urychlit platby pro granty a zakázky EU

  Brusel 8. dubna 2009 – Evropská komise dnes přijala iniciativu, která zavádí nové a přísnější cíle při vyplácení finančních prostředků z evropských fondů řízených přímo Komisí. Cílem návrhů je vystupňovat úsilí o urychlení peněžního toku k příjemcům, jimiž jsou často malé podniky a místní řídící orgány. Uplatní se na prostředky ve výši 15 miliard EUR se specifickými lhůtami splatnosti v oblastech jako výzkum, vzdělávání a mládež, energie a doprava. Jedním z klíčových cílů je snížení lhůty pro původní předběžné financování grantů a zakázek EU ze 30 na 20 dnů.
  více »

   

  Komise bojuje proti opožděným platbám

  Brusel 8. dubna 2009 – I přes určitá zlepšení, jichž bylo v uplynulých letech v EU dosaženo, představují opožděné platby přetrvávající nešvar, který se objevuje v obchodních transakcích mezi podniky a mezi podniky a orgány veřejné správy. To brzdí rozvoj podnikání, dokonce vede k úpadku jinak životaschopných podniků, zejména v případě malých a středních podniků. Ani platební morálka orgánů veřejné správy není bohužel úplně vzorná. Vzhledem k současné krizi proto mnohé členské státy začaly tuto otázku řešit na vnitrostátní úrovni.
  více »

   

  Komise vydala přehled opatření přijatých členskými státy v boji s hospodářskou krizí

  Brusel 8. dubna 2009 – Přehled opatření, která byla přijata členskými státy EU a schválena Evropskou komisí v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí, poskytuje zvláštní vydání srovnávací tabulky pro státní podporu zveřejněné dnes Komisí. Mezi 24 opatřeními 10 členských států schválenými Komisí do 31. března není ani jedno opatření České republiky. Pro zachování finanční stability přijaly členské státy záruční režimy, ochranná opatření proti rizikům a rekapitalizační opatření určená finančnímu sektoru o celkové částce 3 000 miliard EUR.
  více »

   

  Hudební stanice MTV dá prostor mladým evropským voličům

  Brusel 8. dubna 2009 – Evropská komise a MTV Networks International dnes oznámily iniciativu EU nazvanou „Slyšíš mě, Evropo?“, jejímž cílem je podpořit mladé lidi, aby o sobě dali vědět tím, že se zúčastní červnových voleb do Evropského parlamentu. Místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová uvedla: „Mladí lidé jsou budoucností Evropské unie. Potřebujeme jejich nápady a jejich aktivní zapojení. Musí vědět, že jejich hlas je důležitý a že je potřeba, aby se zapojili do debaty a zúčastnili se voleb do Evropského parlamentu.“
  více »

   

  Komise aktualizuje seznam leteckých společností, které nesmějí do evropského vzdušného prostoru

  Brusel 8. dubna 2009 – Evropská komise dnes přijala aktualizaci tzv. černé listiny leteckých společností, které mají z bezpečnostních důvodů zákaz létat do Evropské unie. Komise vydala zákaz šesti leteckým společnostem z Kazachstánu, jedné letecké společnosti, která získala osvědčení v Thajsku, dalšímu leteckému dopravci z Ukrajiny a zakázala provoz všem dopravcům, kteří získali osvědčení v Beninu.
  více »

   

  Plné uvolnění potenciálu evropské akvakultury

  Brusel 8. dubna 2009 – Akvakultura jako jedno z nejrychleji rostoucích potravinářských odvětví na světě zabezpečuje pro naši planetu kolem poloviny konzumovaných ryb. Může však nabídnout mnohem více. Evropská unie zavedla přísné normy, aby udržitelný růst zůstal středobodem koncepce a metod akvakultury. Naše odvětví akvakultury zaujímá ve světě vedoucí postavení v oblasti výzkumu a technologického rozvoje. Tento náskok se však dosud neodrazil v produkci. Její objem v EU stagnuje, zatímco jiné části světa zaznamenaly silný růst. Komise dnes předkládá sdělení, v němž se snaží tuto situaci řešit a dát nový impuls udržitelnému růstu odvětví akvakultury EU.
  více »

   

  Oběti trestných činů mohou díky Evropské unii snadněji získat odškodnění

  Brusel 7. dubna 2009 – Oběti trestných činů mohou díky evropské směrnici snadněji získat odškodnění v situacích, kdy byl zločin spáchán v jiném členském státě než je jejich stát bydliště. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes Komise přijala a která se zabývá uplatňováním směrnice. Místopředseda Komise Jacques Barrot vyjádřil své uspokojení a řekl: „Odškodnění pro oběti trestných činů v EU je důležitým cílem při vytváření prostoru práva, svobody a bezpečnosti. S potěšením konstatuji, že zpráva ukazuje, že směrnice 2004/80 umožnila vytvořit systém spolupráce, který obětem usnadní přístup ke spravedlivému a přiměřenému odškodnění bez ohledu na to, kde v EU byl trestný čin spáchán.“
  více »

  Hospodářský a sociální výbor

   


  Prohlášení předsedy Sepiho ke katastrofě, která postihla obyvatele Abruzza v Itálii

  Brusel 8. dubna 2009 – Nastala chvíle pro čerpání prostředků z Fondu solidarity pro přírodní katastrofy, aby bylo možno rychle reagovat, jak požaduje Evropský hospodářský a sociální výbor již od okamžiku vytvoření tohoto fondu. Včera, tedy 6. dubna 2009, zasáhlo region Abruzzo v Itálii zemětřesení. Tato tragédie má nesmírný rozsah a kromě toho, že si vyžádala četné oběti, způsobila také ohromné škody civilnímu obyvatelstvu a v celé Itálii vyvolala hluboký smutek. Dokladem toho je skutečnost, že italská vláda vyhlásila v oblastech postižených zemětřesením národní stav nouze.
  více »

   

  Rada

   

   

  Rada rozhodla urychlit poskytování prostředků ze strukturálních fondů EU

  Brusel 7. dubna 2009 – Rada dnes přijala nařízení, jehož účelem je rychlejší a cílenější využívání strukturálních fondů EU s cílem čelit hospodářské krizi. Hlavním cílem tohoto nařízení je usnadnit mobilizaci Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a urychlit tak účinky investic na ekonomiku. Členské státy tudíž získají přístup k dodatečným zálohovým platbám v celkové výši 6,3 miliard EUR. Zálohové platby z ESF ve výši až 1,8 miliardy EUR umožní členským státům posílit jejich politiky trhu práce, přesměrovat podporu na nejohroženější skupiny obyvatel a posílit činnost za účelem podpory dovedností. V rámci ERDF se prostředky ve výši až 4,5 miliard EUR přesunují z let 2010 a 2011 do roku 2009 za účelem financování produktivních investic, investic do infrastruktury a regionálního a místního rozvoje.
  více »

   

  Předsednictví

   


  Konference OECD: udržitelné zemědělství, dostatek kvalitních potravin pro lidi i přínos pro krajinu

  Brusel 9. dubna 2009 – Odborníci z členských zemí OECD se 6. -8. dubna sešli v Praze na konferenci věnované „výzvám pro zemědělský výzkum“. Na ní si vyměňovali nejnovější vědecké poznatky v oblastech jako je ochrana přírodních zdrojů, především půdy a vody; udržitelné zemědělství pro produkci potravin a ochranu životního prostředí, konkurence v oblasti výroby potravin a paliv, bezpečnost potravin a regulace pokroku v oblasti molekulární genetiky. Prestižní mezinárodní akci zahájil náměstek pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání ministerstva zemědělství Ing. Jiří Urban.
  více »

   

  Předsednictví prosadilo účinnější mezinárodní standardy rostlinolékařské péče

  Brusel 8. dubna 2009 – Týden intenzivních jednání Komise pro fytosanitární opatření (Commission for Phytosanitary Measures) v Římě završilo české předsednictví ve spolupráci s Komisí dojednáním nových mezinárodních standardů a kritérií rostlinolékařské péče, které budou nyní platné po celém světě. Tyto zásady mají v mezinárodním obchodě Unii pomoci především zamezit šíření škůdců a původců chorob dřevin prostřednictvím dřevěných obalů, a zároveň posílit úroveň rostlinolékařské péče zejména ve třetích zemích, odkud je zboží rostlinného původu vyváženo do členských států EU.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem EU týkající se násilného útoku na paní Gladys Monterroso Velasquezovou

  Brusel 6. dubna 2009 – Evropská unie je nesmírně rozhořčena únosem a násilím, jejichž obětí se dne 25. března stala paní Gladys MONTERROSO VELASQUEZOVÁ, manželka zmocněnce pro lidská práva v Guatemale. V této těžké chvíli by Evropská unie chtěla paní MONTERROSOVOU a její rodinu ujistit o své podpoře a vyjádřit jí svou solidaritu. Evropská unie rozhodně odsuzuje toto bezohledné jednání a požaduje, aby úřady udělaly vše pro nalezení a potrestání pachatelů. Vyjadřuje pevnou podporu těm, kteří v rámci orgánů guatemalského státu či občanské společnosti aktivně prosazují otázku obrany lidských práv.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 6. – 12. dubna 2009

  Dohoda sjednaná českým předsednictvím pomůže evropskému výzkumu, Předsednictví zajistilo další spolupráci úřadů v elektronické komunikaci, V Praze diskutovali evropští právníci o vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí, Partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli, Česká republika získá urychlením záloh na projekty EU až 350 milionů eur, České předsednictví pomohlo odstranit další bariéry, tentokrát v oblasti eGovernmentu, Dejte práci zelenou! Největší veletrh pracovních příležitostí v České republice JOBDAYS 2009, Ministři vnitra dnes v Lucemburku na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci zvolili nového ředitele Europolu, Předsednictví dovedlo EU ke shodě na plánu pro obnovu populace tuňáka, České předsednictví přispělo k zefektivnění trestních řízení v Evropě

   


  Kalendář

   


  16. dubna – 6. května 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky