Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 16. – 22. března 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/03/2009

Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu 19. a 20. března 2009 * Komise je na dobré cestě ke snížení administrativní zátěže v zemědělství o 25 procent do roku 2012 * Komise přijímá dvě nařízení, která povedou k postupnému odstranění neúčinných žárovek z trhu * Zdraví, rodina a stav společnosti – důležité součásti kvalitního života v Evropě * Nové internetové stránky evropského veřejného ochránce práv * Zprávy Eurostatu v týdnu od 16. do 22. března 2009 * Prohlášení předsednictví o lidských právech v Íránu při příležitosti 33. výročí Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

  diář

  Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu 19. a 20. března 2009

  Brusel 20. března 2009 – Evropská rada vyjádřila důvěru ve schopnost EU řešit finanční a hospodářskou krizi. Posoudila významná fiskální stimulační opatření, která jsou v současnosti v hospodářství EU zaváděna, zdůraznila, že zásadní součástí evropské strategie hospodářské obnovy je společné jednání a koordinace a že ústředním prvkem úsilí o zkrácení a zmírnění recese v Evropě je jednotný trh. Vyzdvihla potřebu obnovit úvěrové toky podnikům a domácnostem a shodla se na urychlení dohody o dosud projednávaných legislativních návrzích týkajících se finančního sektoru. V červnu Evropská rada přijme první rozhodnutí k posílení regulace finančního sektoru EU a dohledu nad ním. Na základě vlastních zkušeností EU a jejího přání přispět k utváření budoucího mezinárodního řízení finančního sektoru Evropská rada stanovila postoj Unie v souvislosti se summitem skupiny G-20. Evropská rada se rovněž vrátila k otázce energetické bezpečnosti. Dohodla se konkrétně na základních směrech pro vytvoření krizového mechanismu, který by řešil narušení dodávek. Podnikla další kroky v rámci přípravy na kodaňskou konferenci o změně klimatu. V neposlední řadě se dohodla na prohlášení o zahájení Východního partnerství.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Předseda Barroso a premiér Topolánek diskutovali o krizi s evropskými sociálními partnery

  Brusel 19. března 2009 – José Manuel Barroso a Mirek Topolánek se ve čtvrtek 19. března setkali s evropskými sociálními partnery, aby prodiskutovali sociální dopady krize. Hovořilo se také o přípravě květnové vrcholné schůzky o zaměstnanosti. Čtvrteční vrcholná schůzka tripartity se shodla na potřebě koordinované činnosti na evropské úrovni, která doplní a podpoří činnosti na úrovni členských států. Zároveň byla důrazně odmítnuta protekcionistická opatření.
  více »

   

  Komise je na dobré cestě ke snížení administrativní zátěže v zemědělství o 25 procent do roku 2012

  Brusel 18. března 2009 – Díky dosaženému zjednodušení společné zemědělské politiky a připravovaným opatřením je Komise přesvědčena, že splní svůj cíl snížit administrativní zátěž v zemědělství do roku 2012 o 25 procent. Tento názor podpořilo i stanovisko k zemědělství přijaté nedávno Stoiberovou skupinou. Nová zpráva také poukazuje na řadu opatření na omezení byrokraciez posledních tří a půl let. Tyto kroky umožní snížit roční náklady o stovky milionů eur, čímž se evropské zemědělství stane konkurenceschopnějším.
  více »

   

  EU zahajuje diskusi o evropských agenturách

  Štrasburk 18. března 2009 – Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie zahájily první formální diskusi o úloze evropských agentur. V současné době funguje v různých státech EU 28 evropských agentur. Pro mnoho občanů představují nejbližší kontakt s EU. Zřizování agentur, které se v průběhu let provádělo ad hoc, však nevycházelo z vize jejich postavení v Unii. Ve sdělení z března 2008 „Evropské agentury – cesta vpřed“ proto Komise vyzvala Parlament a Radu k interinstitucionální debatě s cílem dosáhnout společného postoje.
  více »

   

  Komise přijímá dvě nařízení, která povedou k postupnému odstranění neúčinných žárovek z trhu

  Brusel 18. března 2009 – Komise přijala dvě ekologicky orientovaná nařízení, která povedou ke zvýšení energetické účinnosti osvětlení v domácnostech, kancelářích, na ulici a v průmyslu. Tato nařízení stanoví požadavky na energetickou účinnost. Díky tomu by mělo do roku 2020 dojít k úspoře až 80 TWh. Zároveň se sníží emise oxidu uhličitého o 32 milionů tun za rok. Neúčinné běžné žárovky budou postupně nahrazovány od roku 2009 do roku 2012. Na základě těchto nařízení se očekává úspora 11 miliard euro ročně.
  více »

   

  Na cestě k evropskému magisterskému programu v oboru překladatelství

  Brusel 16. března 2009 – Vytvoření sítě evropského magisterskému programu v oboru překladatelství (European Master's in Translation, EMT) bylo hlavním tématem mezinárodní konference v Bruselu ve dnech 16. a 17. března. Setkalo se na ní více než sto zástupců vysokých škol a dalších subjektů, kteří hledali dohodu na kritériích pro vzdělávací programy, jež se stanou součástí společné značky kvality EMT. Evropská komise vyzývá příslušné vysoké školy, aby se do této evropské sítě vysoce kvalitních vzdělávacích programů zapojily.
  více »

   

  Zdraví, rodina a stav společnosti – důležité součásti kvalitního života v Evropě

  Podle druhého evropského průzkumu kvality života (2EQLS) provedeného Eurofoundem, agenturou EU se sídlem v Dublinu, hodnotí Češi kvalitu a přístup ke zdravotní péči srovnatelně se řadou západních zemí Evropské unie a výrazněji lépe než mnoho nových členských států EU. Průzkum, který bude zveřejněn v rámci českého předsednictví v Radě EU dne 25. března v Praze, rovněž ukazuje, že Češi hodnotí stejně pozitivně i kvalitu dopravy, tedy nad průměrem EU. Důvěra v politické instituce je však v české populaci jednou z nejnižších v Evropě.
  více »

  Hospodářský a sociální výbor

   

  Hospodářští a sociální aktéři vyzývají k přijetí konkrétních, systémových a solidárních opatření k řešení krize na evropské úrovni

  17. března 2009 – Hospodářské a sociální rady evropských zemí diskutovaly s předsedou Komise José Manuelem Barrosem a komisaři Vladimírem Špidlou a Joaquínem Almuniou o evropském plánu hospodářské obnovy a opatřeních k obnovení důvěry a udržení zaměstnanosti. Podnět k uspořádání této druhé konference o finanční krizi dal předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Mario Sepi. Konference zúčastnilo 14 předsedů hospodářských a sociálních rad členských států.
  více »

   

  Evropský ombudsman

   

  Nové internetové stránky evropského veřejného ochránce práv

  16. března 2009 – Kdo se domnívá, že se instituce EU dopustily chyby či nepostupovaly podle pravidel, může požádat evropského veřejného ochránce práv, aby se daným případem zabýval. Veřejný ochránce práv neboli ombudsman je úředník, který může vyšetřovat případy stížností na nespravedlivé zacházení, diskriminaci, zneužití pravomoci, zatajení informací, zbytečná prodlení či nepoužití správného administrativního postupu. Ombudsman je většinou schopen dobrat se řešení, které je přijatelné pro obě strany. Pokud však obviněná instituce jeho doporučení nepřijme, může ombudsman tuto skutečnost oznámit Evropskému parlamentu, který v případě potřeby přijme příslušná politická opatření.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Svědomí Evropy a zločiny totalitního komunismu: 20 let poté

  20. března 2009 – Dvacet let po pádu železné opony je Evropa stále rozdělená, paměť a svědomí západu a východu nejsou společné. S cílem zvýšit povědomí Evropanů o společné minulosti se 18. března pod záštitou českého předsednictví uskutečnilo v Evropském parlamentu veřejné slyšení na téma „Svědomí Evropy a zločiny totalitního komunismu: 20 let poté”. V prvním bloku přednesli projev odborníci na komunistické režimy. Zastoupeny byly země z České republiky, Litvy, Rumunska, Bulharska, Německa, Francie a Švédska. Za Českou republiku promluvil Pavel Žáček z Ústavu pro studium totalitních režimů. Odborné zastoupení úzce souviselo s hlavním cílem konference najít společnou platformu postkomunistických a západních evropských zemí pro vyrovnání se s odkazem komunistické minulosti. V druhé části konference se poslanci Evropského parlamentu vyjadřovali k otázce, jak by se Evropa měla se svým totalitním dědictvím vyrovnat.
  více »

   

  Eurostat

   

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 16. do 22. března 2009

  Zaměstnanost v eurozóně i v EU27 ve čtvrtém čtvrtletí 2008 ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím klesla o 0,3 %, v meziročním srovnání zůstala nezměněna. Meziroční inflace činila v únoru 1,2 % (v EU27 1,7 %), když v únoru loňského roku činila 3,3 % (v EU27 3,5 %). Lednová průmyslová produkce ve srovnání s prosincem v eurozóně klesla o 3,5 % (v EU27 o 2,9 %), oproti lednu 2008 pak v eurozóně klesla o 17,3 % (v EU27 o 16,3 %). Sezónně očištěná produkce ve stavebnictví klesla v lednu oproti předcházejícímu měsíci v eurozóně o 1,3 % (v EU27 o 1,8 %), meziročně o 9,1 % (v EZ27 o 7,3 %).
  více »

   

  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví o lidských právech v Íránu při příležitosti 33. výročí Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

  Brusel 18. března 2009 – EU kladně hodnotí pozitivní vývoj, jehož íránský lid dosáhl v sociální, vzdělávací a kulturní oblasti, současně by však chtěla vyjádřit znepokojení  nad porušováním Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ze strany Íránské islámské republiky, která uvedený pakt podepsala a ratifikovala. K příkladům tohoto porušování patří svévolné zatýkání, pronásledování a další represivní opatření proti řadě aktivistek bojujících za práva žen v rámci petice Jeden milion podpisů a hnutí Maydaan.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k odložení parlamentních voleb v Jemenu

  Brusel 18. března 2009 –  Evropská unie vyjadřuje politování, že se jemenské vládě a opozici nepodařilo dohodnout na konání voleb v roce 2009. Vyzýváme všechny politické strany, aby dobře využily své dohody odložit parlamentní volby o dva roky a neprodleně stanovily jasný plán, který určí opatření potřebná pro zlepšení volebního systému a prohloubení demokracie. EU je ochotna tento proces podpořit a vyzývá všechny politické strany a občanskou společnost, aby spolupracovaly na posílení jednoty země, demokratických institucí státu a právního státu.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 16. – 22. března 2009

  Topolánek: Důvěru získáme pouze v případě, že budeme jednotní, V Istanbulu řeší palčivý světový problém: nedostatek vody ve světě, Členové pracovní skupiny Vojenského výboru EU navštívili Liberec, Zajistit bezpečnost a kvalitu zdravotních služeb pro pacienta je klíčové pro české předsednictví, Bursík: Dobré zprávy z jednání v Japonsku a USA o klimatické dohodě, Třetí krok k platformě Evropské paměti a svědomí – iniciativa českého předsednictví, Předsednictví vítá prohlášení některých zemí naznačující lepší administrativní spolupráci mezi daňovými správami, Jednání s Evropským parlamentem o pracovní době budou pokračovat, Ministr spravedlnosti Pospíšil se zasazuje o zlepšení ochrany dětí v trestním řízení na české i evropské úrovni, Ministr Bursík jedná ve Washingtonu o světové klimatické dohodě, Ministr vnitra Ivan Langer a místopředseda Evropské komise Jacques Barrot na pracovní návštěvě USA, Pracovní skupina Vojenského výboru EU pro vojenské schopnosti zahájila své výjezdní zasedání v České republice, České předsednictví dosáhlo dohody s Evropským parlamentem o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, Ministr dopravy Petr Bendl řeší otázky předsednictví se svým kolegou z Velké Británie, Setkání ministrů financí České republiky a Malty, V Istanbulu začalo jednání Světového vodního fóra

   

  Kalendář

   

  24. března – 6. května 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky